Familiestamboom Klootwijk
I.
Cornelis Beerntsz [2500] geboren ca. 1490 overleden tussen 1551 en , begraven op 1557
 
getrouwd met Neeltje Cornelisdr [4664] overleden tussen 1557 en , begraven op 19-03-1558
 
 
1.
Baernt Cornelisz [4665] geboren ca. 1525
 
 
2.
Rochus Cornelisz [4666] geboren ca. 1525 , volgt IIa.
 
 
3.
Huych Cornelisz [4667] geboren ca. 1525
 
 
4.
Quiryn Cornelisz [4668] geboren ca. 1525 , volgt IIb.

Cornelis Beerntsz. zou de stamvader kunnen zijn van de takken uit Oud-IJsselmonde, Charlois en de Hoekse Waard. Deze hypothese wordt ook gemeld door K.J. Slijkerman in zijn publicatie in Ons Voorgeslacht van 2001.
IIa.
Rochus Cornelisz [4666] geboren ca. 1525 zoon van Cornelis Beerntsz [2500] (1490-1551) en van Neeltje Cornelisdr [4664] (-1557)
 
 
1.
Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] geboren ca. 1578, smit te ijsselmonde begraven te IJsselmonde op 12-1648 , volgt IIIa.

Rochus Cornelisz is mogelijk de vader van Cornelis Rochus Clootwijck, de stamvader van de tak uit Oud-IJsselmonde en Charlois.
IIIa.
Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] geboren ca. 1578, smit te ijsselmonde begraven te IJsselmonde op 12-1648 zoon van Rochus Cornelisz [4666] (1525-)
 
getrouwd met Ariaentgen Pietersdr [1997] overleden voor 1616
 
getrouwd (2) te Ridderkerk op 21-02-1616 met Adriaentgen Bastiaensdr [1998] gedoopt te Ridderkerk op 29-06-1586 overleden tussen 12-05-1632 en , begraven op 01-07-1633
 
 
1.
Rochus [52] geboren ca. 1616, Smit te Smitshouck overleden ca. 1680 , volgt IVa.
 
 
2.
Neeltje [4285] overleden op 27-02-1690, begraven op 08-08-1691 ca. 00-00-1642 met Leendert Huige BLOCK [4286] , mr. timmerman, armmeester overleden te IJsselmonde op 1677

Mogelijk kan ook Rokes Petersen (geb. ca. 1550, smit te barendrecht, overl. na 1598) de vader zijn van Cornelis aangezien de voornaam later in het geslacht terugkomt en aangezien het beroep smit vaak van vader op zoon gaat en de naam Rocus niet zovaak gebruikt wordt. Er wordt in het archief van de Herv. Gemeente van Barendrecht (inv. nr. 1) in 1592, 1593 en 1598 meerdere malen gesproken over een Rokus Petersen, smit te barendrecht. Hij moest toen voor de kerkeraad verschijnen i.v.m. herhaaldelijke dronkenschappen in de plaatselijke herberg. Hem werd het avondmaal ontzegd. Echter in het ORA van West Barendrecht en Carnisse (folio 27, ARA nr. 3.03.08.205) wordt op 17 febr 1614 een vertichting opgesteld waarin er gesproken wordt over Besseltjen Wijtisdr, weduwe van wijlen Rocus Pietersz, smit, en hare kinderen Wijt Rocusz, Aberham Rocuszn, Isack Rocuszn ende Pietertjen Rocus dochter. Er wordt hier dus geen Cornelis genoemd.

Het is wel aan te nemen dat Cornelis Rochus de vader was van Rochus Corneliszn aangezien vader en zoon dezelfde beroepen hadden en de voornaam van de moeder komt weer terug bij de dochter van Rochus. Het e.e.a. moet nog uitgezocht worden.

Uit de Trouwboeken van Ridderkerk:
'17-01-1616 Cornelis Rochus Clootwijck, wd van Ariaentgen Pietersdr, smit tot IJsselmonde, en Adriaentgen Bastiaend jd, van Ridderkerk, 1e afk 17-01-1616, getr Ridderkerk 21-02-1616'

Uit een transcriptie van het dingboek van het oostambacht van ijsselmonde 1603-1640 van M.G.A. Ball ontlenen we het volgende:
Op 2 juni 1605 heeft Cornelis Rokus een onenigheid met Cornelis Voppen over een 'coopcedulle'.
Op 30 juni 1605 eist Cornelis Rokus van Pieter Cornelis 'wagenmaecker' de somme van 'XXXXIII pond IX stuiver'.
Op 1 februari 1607 eist Cornelis van Pieter Foppen 'moelennaer' de som van 'acht gulden en eennen stuijver.
In 1607 treed Cornelis enkele malen als borg op voor Jan Janssz Brul.
In datzelfde jaar eist Cornelis Roochus Clootwijck 'smit' van Jacob Anthonisse de som van 4 gulden, 15 stuivers en 9 duiten.
Ook in dat jaar, op 6 december, eist Cornelis wederom wat van Pieter Cornelis 'wagenmaecker': 40 gulden.
In 1609 zijn er wat problemen met het graven van een sloot.
Op 4 maart 1610 eist Cornelis maarliefst 118 gulden en 17 stuivers van Adriaen jan Harmense voor geleverd 'yserwerck' plus 1 gulden en 18 stuivers omdat de broer van Adriean Jan Harmense wat bier had 'gehaeld ende verdroncken'.
In 1614 bekent Leennert Dirckse aan Cornelis Roochusse 'smit' het bedrag van 7 gulden en 9 stuivers schuldig te zijn 'uut saecke van vier schepel boonen ende gelevert yserwerck'.
In 1627 treed Cornelis Roochusse Clootwijck nogmaals op als borg.

Op 1 jan 1618 en 16 apr 1630 komt Corn Rochusz Clootwijck voor in de rechtelijke archieven van IJsselmonde.

Op 23-12-1642 (tijdens hun huwelijk?) Testeerden Leendert BLOCK [4286] en Neeltje KLOOTWIJK [4285] voor notaris Adriaan Kieboom te Rotterdam.
'Leendert Huygen Block en Neeltge Cornelisdr Clootwijck, wonend te Iselmonde, benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam. De kinderen krijgen 400 gulden en hun deel van de juwelen inplaats van de legitieme portie.

Getuigen uit Iselmonde: Fop Pietersz Meulenaer (hij tekent: Molenaer) en Jacob Joosten Verhey, linnewever. In de introductie, sterk bekort, wordt de kerck van Iselmonde genoemd. Kantoor van de notaris Groote Mart.'


Bronnen: DBTL NH T:1579-1643 klapper-dsk NGV, kwartierstatenboek XIV Prometheus.
29-06-1635 Cornelis Roochusz Clootwijck [51] verkoopt aan Cornelis Willemsz Koon zijn achterhuis, gelegen aan de zuidzijde van de Dorpsstraet met in het oosten de scheiding op de halve middenmuur, die zij samen moeten onderhouden, waarover afspraken worden gemaakt. Het huis wordt ten westen begrensd door Pieter van Golen, rentmeester, en ten zuiden door het tegenover liggende pad, erf, boomgaard, enz. tot de 12 roeden of de Ambachtsherengrond. Er wordt beschreven waar de grenzen tussen Clootwijck en Koon liggen. Koon mag het riet tegen zijn erf buiten de 12 roeden hebben, mits hij de helft van 14 stuivers pacht per jaar betaalt, die Clootwijck als pacht aan de ambachtsheer betaalt.
N.B. Zie ook aktenr. 276 van dit inventarisnummer.

Toegangsnummer: 8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden, Inventarisnummer: 184.
Aktesoort: Verkoop, Datering: 29-jun-1635, Aktenummer: 275, Bladzijden: 206 t/m 206, Standplaats: IJsselmonde.
29-06-1635 Cornelis Willemsz Koon is 1027 pond schuldig aan Cornelis Roochusz Clootwijck [51] in verband met het restant van de koopsom van een half huis met er tegenover gelegen een erf, boomgaard, enz., gelegen aan de zuidzijde van de Dorpssteenstraet.
N.B. Zie ook aktenr. 275 van dit inventarisnummer.

Toegangsnummer: 8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden, Inventarisnummer: 184

Aktesoort: schuldbekentenis
Datering: 29-jun-1635
Aktenummer: 276
Bladzijden: 206 t/m 207
Standplaats: IJsselmonde
1648 Grafzerk van Cornelis Rochus Klootwijk [51] uit 1648 zoals deze te zien is in de ADRIAEN JANSZKERK te IJsselmonde.

HIER LY[e]T [begraven]
CORNELIS RO[chus]
CLOOTWYCK [in]
[l]EVEN HIEM[raad] TOT
YSELMONDE [leef]
DE 70 YAREN STRFD[e]
[..] DESEMBER 1648

1648 Grafzerk van Cornelis Rochus Klootwijk uit 1648 zoals deze te zien is in de ADRIAEN JANSZKERK te IJsselmonde
2005 De ADRIAEN JANSZKERK te IJsselmonde. De kerk waar Cornelis Rochus Klootwijk [51] begraven is in 1648. In de kerk is de oorspronkelijke grafzerk nog te zien.
Meer informatie over de kerk is te vinden op http://home.wanadoo.nl/n.goedhart/adriaenjanszkerk/index.htm
IVa.
Rochus KLOOTWIJK [52] geboren ca. 1616, Smit te Smitshouck overleden ca. 1680 zoon van Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] (1578-1648) en van Adriaentgen Bastiaensdr [1998] (1586-1632)
 
ondertr. te Poortugaal op 20-12-1637 getrouwd te Brielle met Maertge Caspers [1999] , jd van Brielle begraven te Charlois op 08-07-1651
 
 
1.
Casper [2523] geboren voor 1651 overleden te 's-Gravendeel op 26-01-1700 getrouwd te Barendrecht op 12-07-1671 met Maijke Willems [3180] , wed van Cornelis Dirks de Regt overleden voor 1696 getrouwd (2) te Barendrecht op 03-06-1696 met Annichie Jans [3181] , wed. van Jan Aertse Goutswaart getrouwd (3) te 's-Gravendeel op 01-11-1699 met Grietje Jans [3182] , wed van Teunis Willems vd Hoek
 
 
2.
Arijaantje [2524] geboren voor 1651 overleden na 1692 getrouwd met (²) BEURTMAN [2527]
 
 
3.
Bastiaan [2525] geboren voor 1651 overleden tussen 1731 en , begraven op 1737 getrouwd met Grietje Jansdr VOETJES [2526] overleden te Charlois op 09-07-1737, begraven te Charlois op 11-07-1737
 
getrouwd (2) te Barendrecht op 05-09-1653 met Soetie Pieters [3636] geboren te West-Barendrecht begraven te Charlois op 1653
 
getrouwd (3) met Lijntje Clements [53] geboren ca. 1610
 
 
1.
Clement [54] geboren te Charlois ca. 1652 , volgt Va.
 
 
2.
Ary [56] geboren te Charlois ca. 1654 begraven te Charlois op 05-08-1705 , volgt Vb.
 
 
3.
Adriaantje [58] geboren ca. 1656
 
 
4.
Leendert [59] geboren te Charlois ca. 1659 , volgt Vc.
 
 
5.
Marytje [61] gedoopt te Charlois op 15-02-1660 overleden na 09-1692 getrouwd op 11-02-1684 met Hermen SWAAL [62]
 
 
6.
Pieterken [4120] gedoopt te Charlois op 12-11-1662
 
 
7.
Cornelis [4121] gedoopt te Charlois op 05-07-1665
 
 
8.
Leendert [4122] gedoopt te Charlois op 17-07-1667
 
 
9.
Johannes [507] gedoopt te Charlois op 20-07-1670 overleden na 1692

Op 9 december 1637 koopt Rochus Cornelisz Clootwijck 'een huys verschuyden boomgaarden, telingen ende plantagen staende ende gelegen in Charlois, voorszeit op Smitshouck, belent ten oosten Pieter Cornelis Molenaer, ten suyden den heerpaet vanden Charluyschen dyck, ten westen tgemeenelants slop opde westpaet ende ten noorden de gemeenlants watering'. Rochus betaalt dit niet ineens maar doet een aanbetaling van driehonderd gulden en tekent een schuldbrief (hypotheek) van 1250 gulden. Het totale bedrag 1550 gulden zou vandaag ongeveer 700.000 gulden zijn. (href=0052ra01.gif)
Op 12 december 1637 gaat Rochus in ondertrouw in Poortugaal: 20-12-1637 Rochus Corneliszn Klootwijk, jg. van IJsselmonde otr Maertje Caspars, jd. van den Briel, tr Brielle (volgens Poortugaalse Bronnen IV)

In 1643, 1644 en 1651 betaalde Rochus de kerkmeesters;
1643 'Ontfangen van Rochus Corneliszn Clootwijk van dat sijn kint ten tijde deser rekeninge in de voorkerck begraven is: iiij L'
1644 'Ontfangen van Rokus Cornelisz Clootwijk van dat sijn kint opten 8 july 1644 in de voorkerk begraven is: iiij L'
1651 'Ontvangen van Rochus Cornelisz Clootwijk den 8sten july dat sijn huijsvrouw Maertge Caspers dito in de voorkerk begraven is: iiij L'

Volgens de huwelijken te Barendrecht;
5.9.1653 'Rocus Corn. Clootwijck, wed. van Maertie Caspers, uyt Cerloos en Soetie Pieters, jd uyt West Barendrecht'

Volgens het 'Quoier van de schoorstenen gemaekt bij schout en de Schepenen van Charlois met de annexe polders' van 26 juny 1644 (CBG) moest Rochus Klootwijk belasting over zijn schoorsteen betalen.

In Juni 1655 moest Rochus Corneliszoon Klootwijk voor de rechter van Charlois verschijnen in verband met een onenigheid met zijn smitsknecht Jan Janszoon de Groot (Recht.Arch.Charlois inv.nr.7):
'Jan Jansz de Groot, smitsknecht, eijser, contra Rochus Corneliszn Clootwijck, smit alhier opt durp van Charlois, gedaechde:
De Eijser seijt ende de waerheijt is sulce dat den gedaechde hem eijser heeft gehuijert (=gehuurd) om bij hem te wercken in het smitsampt van meij 1655 aff tot meij XVIc sesenvijftig toe (het is in die tijd gebruikelijk dat een werkman in dienst werd genomen voor een jaar en het 'werkjaar' begon altijd op 1 mei) ende dat voornoemde somme van tsestich (=60) Carolische gulden tot 40 grooten tstuck mitsgaders cost en dranck ende huijsvestinge, bovendien ende dat nu op den XIen juny XVIc vijffenvijftich naer dat hij eijser van meij aff tot sijnen huijse heeft gewerckt, den voornoemde gedaagde hem eijser met een gramstuijerich gemoet heeft aengecomen ende uut sijn huijs doen gaen sonder dat bij hem eijser nochtans sijn verdiende huijer heeft willen betalen dien volgens ende meer andere redenen concludeert bij eijser den gedaegde sal werden gecondemneert ten minste te betalen ende bij provisie te namptiseren de voornoemde sijn huijer tot tsestich guldens van XL grooten tstuck affslaende solutum cum expensis.
Schepenen pertijen in juditio present ten wedersijde gehoort hebbende ordoneren pertijen ten wedersijde elck met twee goede mannen bijden anderen te comen ende over een te comen, ist doenlijck, soo niet jegens den naesten rechtdach naerder bewijs te brengen ende de saeck hier affgedaen te werden.' (href=0052ra11.gif).
Dus: de ontslagen smitsknecht klaagt zijn baas aan omdat hij ontslagen is, en omdat hij nog geen geld gehad heeft. Er wordt hier geen uitspraak gedaan maar de partijen moeten elk twee (wijze) mannen benoemen en samen rond de tafel gaan zitten om het uit te vechten. Het loon (jaarloon?) van een smitsknecht bedroeg dus in die tijd 60 gulden en kost en inwoning.

Op 17 januari 1657 ontving Rochus Cornelisz Clootwijk, die op dat moment getrouwd was met Lijntje Clements, een schuldbrief van Joost Joosten van 200 gulden. Joost moet vanaf die dag 20 % rente perjaar gaan betalen. (href=0052ra21.gif). Uit deze akte blijkt dat de vader van Lijntje Clements vermoedelijk Clement Janszn was.

Bij de kinderen van Rochus en Lijntje zien we twee maal de naam Leendert, de eerste was nog in leven toen de tweede gedoopt werd. Dit kwam vroeger wel eens meer voor, maar toch zou hier een fout gemaakt kunnen zijn. Mede het feit dat in de Charloise bronnen deel II van Slijkerman over het volgende huwelijk gesproken wordt:
otr 16-7-1673 vertoog om te Rotterdam te tr. 11-8-1673: Leendert Rokussen van der Linden, jm van Heerjansdam x Soetjen Leenders Vermolen, jd van Charlois.
Hieruit lijkt het dat deze Leendert [59] helemaal geen Klootwijk is maar een "van der Linden"

Bronnen: [52] Begraven in de hervormde kerk te Charlois volgens de rekeningen der kerkmeesters 1583-1662 GAR, Rechtelijk Archief Charlois GAR, [507] D Charlois 1660-1812 ALF CBG, Charlois Recht.Arch. GAR. Archief Hervormde Gemeente Charlois (GAR inv.nr 70).
1637 Giftbrief voor Rochus Cornz. smit op Smitshouck.
Op 9 december 1637 koopt Rochus Cornelisz Clootwijck 'een huys verschuyden boomgaarden, telingen ende plantagen staende ende gelegen in Charlois, voorszeit op Smitshouck, belent ten oosten Pieter Cornelis Molenaer, ten suyden den heerpaet vanden Charluyschen dyck, ten westen tgemeenelants slop opde westpaet ende ten noorden de gemeenlants watering'. Rochus betaalt dit niet ineens maar doet een aanbetaling van driehonderd gulden en tekent een schuldbrief (hypotheek) van 1250 gulden. Het totale bedrag 1550 gulden zou vandaag ongeveer 700.000 gulden zijn.
1655 In Juni 1655 moest Rochus Corneliszoon Klootwijk voor de rechter van Charlois verschijnen in verband met een onenigheid met zijn smitsknecht Jan Janszoon de Groot (Recht.Arch.Charlois inv.nr.7):
'Jan Jansz de Groot, smitsknecht, eijser, contra Rochus Corneliszn Clootwijck, smit alhier opt durp van Charlois, gedaechde:
De Eijser seijt ende de waerheijt is sulce dat den gedaechde hem eijser heeft gehuijert (=gehuurd) om bij hem te wercken in het smitsampt van meij 1655 aff tot meij XVIc sesenvijftig toe (het is in die tijd gebruikelijk dat een werkman in dienst werd genomen voor een jaar en het 'werkjaar' begon altijd op 1 mei) ende dat voornoemde somme van tsestich (=60) Carolische gulden tot 40 grooten tstuck mitsgaders cost en dranck ende huijsvestinge, bovendien ende dat nu op den XIen juny XVIc vijffenvijftich naer dat hij eijser van meij aff tot sijnen huijse heeft gewerckt, den voornoemde gedaagde hem eijser met een gramstuijerich gemoet heeft aengecomen ende uut sijn huijs doen gaen sonder dat bij hem eijser nochtans sijn verdiende huijer heeft willen betalen dien volgens ende meer andere redenen concludeert bij eijser den gedaegde sal werden gecondemneert ten minste te betalen ende bij provisie te namptiseren de voornoemde sijn huijer tot tsestich guldens van XL grooten tstuck affslaende solutum cum expensis.
Schepenen pertijen in juditio present ten wedersijde gehoort hebbende ordoneren pertijen ten wedersijde elck met twee goede mannen bijden anderen te comen ende over een te comen, ist doenlijck, soo niet jegens den naesten rechtdach naerder bewijs te brengen ende de saeck hier affgedaen te werden.'
Dus: de ontslagen smitsknecht klaagt zijn baas aan omdat hij ontslagen is, en omdat hij nog geen geld gehad heeft. Er wordt hier geen uitspraak gedaan maar de partijen moeten elk twee (wijze) mannen benoemen en samen rond de tafel gaan zitten om het uit te vechten. Het loon (jaarloon?) van een smitsknecht bedroeg dus in die tijd 60 gulden en kost en inwoning.
1657 Op 17 januari 1657 ontving Rochus Cornelisz Clootwijk, die op dat moment getrouwd was met Lijntje Clements, een schuldbrief van Joost Joosten van 200 gulden. Joost moet vanaf die dag 20 % rente perjaar gaan betalen. Uit deze akte blijkt dat de vader van Lijntje Clements vermoedelijk Clement Janszn was.
Va.
Clement KLOOTWIJK [54] geboren te Charlois ca. 1652 zoon van Rochus KLOOTWIJK [52] (1616-1680) en van Lijntje Clements [53] (1610-)
 
getrouwd te Charlois op 16-05-1677 met Marijtje Corstiaans OOSTHOEK [55] geboren ca. 1655 begraven te Charlois op 29-05-1737
 
 
1.
Pieter [71] gedoopt te Charlois op 12-1677 , volgt VIa.
 
 
2.
Cors [72] gedoopt te Charlois op 19-03-1679 , volgt VIb.
 
 
3.
Rokus [73] gedoopt te Charlois op 26-07-1682 begraven te Charlois op 10-12-1705
 
 
4.
Cornelis [74] gedoopt te Charlois op 25-06-1684
 
 
5.
Pietertje [75] gedoopt te Charlois op 20-01-1686
 
 
6.
Lijntje [76] gedoopt te Charlois op 10-11-1688 begraven op 08-12-1735 getrouwd op 28-04-1719 met Jillis van GAMEREN [77]
 
 
7.
Anna [78] gedoopt te Charlois op 21-01-1691
 
 
8.
Anna [79] gedoopt te Charlois op 30-10-1695
 
 
9.
Leendert [80] gedoopt te Charlois op 09-06-1697 begraven te Charlois op 18-09-1765 , volgt VIc.

Bronnen: Charlois TR GEREF OP MANSNAAM (CBG), Charlois D 1660-1812 ALF (CBG), Trouwen in de Gereformeerde Kerk te Charlois 1660-1812, Dopen in de Gereformeerde Kerk te Charlois 1660-1812.
14-04-1700 Nationaal Archief 's-Gravendeel 1700: Clootwijck, Casper Rochusse [2523] en zijn weduwe Grietje Jans [3182].

Zij treft d.d. 14-04-1700 boedelscheiding daarbij refererende aan hun testament d.d. 30-09-1699 voor Notaris Francois de Caesteker te Dordrecht verlijd met;
Jan en Jacob Teunisse Blijdorp, meerderjarige zoons van Arijaantje Rocusse Clootwijck zaliger en Teunis Jansse Blijdorp;
Willem Jans van Dijck getrouwd met Grietje Teunisse Blijdorp;
Gijsbert Willems van Besoijen getr. met Maeijken Teunisse Blijdorp;
Gijsbert Cornelisse Schoute (ouderling) en Huijgh Bastiaens Eenhoorn diakonie; aan meester van Charlois voor Pueternella Teunisse Blijdorp, minderjarige innocente arme van de diakonie levende dochter tesamen met hele zusters kinderenen erfgenamen van Casper Rochusse Clootwijk zaliger;
Aryen [56] en Clement Rochusse Clootwijk [54] broeders van halve bedde van Casper;
Hermen Swael [62] getr. met Marigje Rocusse Clootwijk [61] ook een halve zuster van Casper, allen erfgenamen van Casper onlangs overleden te 's-Gravendeel.
Ten allen ontvangen hun deel uit handen van Grietje Jans, weduwe van Casper.

In de boedelscheiding worden naast de weduwe van Casper alleen neven, nichten en halfbroers en halfzuster genoemd van Casper. Hieruit blijkt dat de drie huwelijken van Casper kinderloos gebleven zijn of dat de kinderen uit die huwelijken reeds overleden waren.
VIa.
Pieter KLOOTWIJK [71] gedoopt te Charlois op 12-1677 zoon van Clement KLOOTWIJK [54] (1652-) en van Marijtje Corstiaans OOSTHOEK [55] (1655-1737)
 
getrouwd te Charlois op 11-11-1703 met Aagje CORNELISSE [99] geboren ca. 01-01-1676, gedoopt te Katendrecht
 
 
1.
Cornelis [100] gedoopt te Charlois op 05-10-1704
 
 
2.
Rochus [101] geboren te Charlois ca. 1706 , volgt VIIa.
 
 
3.
Cornelis [102] gedoopt te Charlois op 16-01-1709 , volgt VIIb.
 
 
4.
Maria [103] gedoopt te Charlois op 29-10-1713

Pieter Klootwijk wordt soms genoemd als zoon van Rochus Klootwijk [52] dit is m.i. niet juist. Een voorbeeld hiervan is te vinden in een niet gesigneerde genealogie in het dossier 'KLOOTWIJK' van het CBG.

Dochter Maria is waarschijnlijk de 'Marijgje Pieterse Klootwijk' die meerdere malen als getuige genoemd wordt bij de doop van neefsjes en nichtjes (1733 en 1739). Waarschijnlijk is zij gehuwd met Frans Huigens de JONG die kinderen lieten dopen in Ridderkerk in 1738, 1740, 1743 en 1745. Op 2 aug 1749 wordt 't lijk van Marijtje Pieterse Klootwijk aangegeven in Ridderkerk.
Bronnen: Uittreksel uit doopboeken Inv R.A. nr 7 Biblotheek Ons Voorgeslacht, Rid Gaarder B 1695-1805.
VIIa.
Rochus KLOOTWIJK [101] geboren te Charlois ca. 1706 zoon van Pieter KLOOTWIJK [71] (1677-) en van Aagje CORNELISSE [99] (1676-)
 
ondertr. te Charlois op 03-05-1737 getrouwd te Charlois op 26-05-1737 met Pietertje STREEKEL [145] gedoopt te Charlois op 30-04-1713 dochter van Cornelis STREEKEL [146] en van Grietje VERHAGEN [147]
 
 
1.
Aagje [149] gedoopt te Charlois op 17-05-1739

Bronnen: Charlois TR GEREF OP MANSNAAM CBG, DTB T charlois, DTB D charlois.
VIIb.
Cornelis KLOOTWIJK [102] gedoopt te Charlois op 16-01-1709 zoon van Pieter KLOOTWIJK [71] (1677-) en van Aagje CORNELISSE [99] (1676-)
 
getrouwd te Charlois op 24-05-1733 met Lijsbest van DENDEREN [127] gedoopt te Charlois op 24-02-1709 overleden te Charlois op 25-11-1769 dochter van Jan van DENDEREN [128] en van Annetje AALBERS [129]
 
 
1.
Pieter [132] gedoopt te Charlois op 01-11-1733

Bronnen: Dopen en Trouwen in de Gereformeerde Kerk te Charlois 1660-1812.
VIb.
Cors KLOOTWIJK [72] gedoopt te Charlois op 19-03-1679 zoon van Clement KLOOTWIJK [54] (1652-) en van Marijtje Corstiaans OOSTHOEK [55] (1655-1737)
 
getrouwd te Barendrecht op 19-06-1705 met Neeltje Dirksdr RIJK [86] gedoopt te Moerkapelle op 29-09-1680
 
 
1.
Rokus [2528] gedoopt te Moerkapelle op 09-05-1706 overleden voor 1707
 
 
2.
Rokus [2529] gedoopt te Moerkapelle op 14-08-1707 overleden voor 1708
 
 
3.
Rokus [2530] gedoopt te Moerkapelle op 01-11-1708
 
 
4.
Grietje [2531] gedoopt te Moerkapelle op 01-11-1708
 
 
5.
Arie [87] gedoopt te Moerkapelle op 07-02-1712, schippersknecht begraven te Hillergersberg op 03-12-1779 , volgt VIIc.
 
 
6.
Maria [2532] gedoopt te Moerkapelle op 17-11-1715

VIIc.
Arie KLOOTWIJK [87] gedoopt te Moerkapelle op 07-02-1712, schippersknecht begraven te Hillergersberg op 03-12-1779 zoon van Cors KLOOTWIJK [72] (1679-) en van Neeltje Dirksdr RIJK [86] (1680-)
 
ondertr. te Hillegersberg op 02-08-1738 getrouwd te Moerkapelle op 07-09-1738 met Johanna GOEDHART [104] gedoopt te Hillergersberg op 19-05-1715 begraven te Hillergersberg op 11-10-1780 dochter van Willem Jans GOEDHART [2537] en van Trijntje Dirks OLTSHOORN [2538]
 
 
1.
Neeltje [105] gedoopt te Hillergersberg op 23-08-1739 begraven te Hillergersberg op 25-08-1791 ondertr. te Hillergersberg op 29-07-1763 getrouwd te Hillergersberg op 21-08-1763 met Leendert HOOGERBRUGGE [2334] gedoopt te Hillergersberg op 31-07-1735 overleden te Hillergersberg op 06-03-1781
 
 
2.
Willem [2533] gedoopt te Hillergersberg op 17-01-1742 begraven te Hillergersberg op 15-10-1795 , volgt VIIIa.
 
 
3.
Grietje [2534] gedoopt te Hillergersberg op 27-03-1746, jong overleden
 
 
4.
Cors [2535] gedoopt te Hillergersberg op 21-07-1748 begraven te Hillergersberg op 07-05-1781 , volgt VIIIb.
 
 
5.
Frans [106] geboren te Hillergersberg op 05-04-1750 begraven te Hillergersberg op 01-03-1788 , volgt VIIIc.
 
 
6.
Grietje [2536] gedoopt te Hillergersberg op 15-07-1753

Volgens GSU zijn Arie en Johanna op 2-8-1738 te hillegersberg gehuwd, dit kan echter ook alleen de aangifte wezen. Neetje Klootwijk [105] en Leendert HOOGERBRUGGE [2334] trouwden gereformeerd in 1763 te Hillegersberg voor de somma van f. 30,--.

Bronnen: T Hillegersberg 1763, DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd, Dopen van kinderen volgens IGI.
VIIIa.
Willem KLOOTWIJK [2533] gedoopt te Hillergersberg op 17-01-1742 begraven te Hillergersberg op 15-10-1795 zoon van Arie KLOOTWIJK [87] (1712-1779) en van Johanna GOEDHART [104] (1715-1780)
 
getrouwd te Hillergersberg op 05-03-1769 met Pietertje BRAVERSWIJK [2539] gedoopt te Overschie op 07-11-1745 overleden te Hillegersberg op 13-05-1813 dochter van Paul Reijerse BRAVERSWIJK [2540] en van Cornelia Ariens GEERVLIET [2541]
 
 
1.
Arie [2542] gedoopt te Hillergersberg op 04-11-1770, verwer overleden te Hillergersberg op 31-10-1841 , volgt IXa.
 
 
2.
Cornelia [2543] gedoopt te Hillergersberg op 05-09-1773 overleden te Hillergersberg op 08-03-1854 getrouwd met Jan van der SIJS [6561] geboren te Hillegersberg ca. 1769 overleden te Hillegersberg op 29-07-1853 zoon van Maarten van der SIJS [6958] en van Johanna BLONKER [6959]
 
 
3.
Corstiaan [2544] gedoopt te Hillergersberg op 18-02-1776, scheepmakersknecht overleden te Rotterdam op 21-07-1833 , volgt IXb.
 
 
4.
Teunis [2545] gedoopt te Hillergersberg op 27-12-1778 begraven te Hillergersberg op 26-02-1802
 
 
5.
Johanna [2546] gedoopt te Hillergersberg op 02-03-1783 overleden te Rotterdam op 16-11-1845 getrouwd met (²) van WILLIGEN [3462]

De naam van de vrouw van Willem is onzeker. Er wordt gebruik gemaakt van de achternamen BRABERSWIJK, BRAVERSWIJK, BLAVERZWEEK, DRAVERSWIJK en BRAVENWERK. Ook wordt de vader van Pietertje; Paneras Braberswijk genoemd.
Bij de doop van Cornelia KLOOTWIJK [2543] was Cornelia GEERVLIET (oma) getuige.

Bronnen: Hillegrersberg T-1769 geref, IGI, Hillegersberg D-1770, D-1773 d_1783 geref, BS ovl Hillegersberg 1813-30, 1841-45, BS ovl Rotterdam 1833-2495.
IXa.
Arie KLOOTWIJK [2542] gedoopt te Hillergersberg op 04-11-1770, verwer overleden te Hillergersberg op 31-10-1841 zoon van Willem KLOOTWIJK [2533] (1742-1795) en van Pietertje BRAVERSWIJK [2539] (1745-1813)
 
getrouwd te Rotterdam op 15-10-1793 met Lena van der VELDE [2547] geboren te Hillegersberg ca. 02-1776 overleden te Rotterdam op 29-05-1859 dochter van Arend van der VELDE [6679] en van Mensje SLUIJTERS [6680]
 
 
1.
Ariaantje [2548] geboren te Hillergersberg op 11-01-1794, gedoopt te Hillergersberg op 22-01-1794
 
 
2.
Willem [2549] geboren te Hillergersberg op 18-09-1795, gedoopt te Hillergersberg op 27-09-1795 begraven te Hillergersberg op 27-11-1795
 
 
3.
Willem [2550] geboren te Hillergersberg op 27-09-1797, gedoopt te Hillergersberg op 15-10-1797 begraven te Hillergersberg op 10-09-1807

Huwelijk: Arij Klootwijk, jongeman, afkomstig van Hillegersberg, woonplaats Hillegersberg getrouwd met Lena van der Velden, jongedochter, afkomstig van Schie Onder Den Ambagten Van Cool, woonplaats Schie Onder Den Ambagten Van Cool. Datum ondertrouw 29-09-1793 Datum trouwen 15-10-1793.
Bronnen: Rotterdam T-1793, IGI, BS ovl Rotterdam 1859-1506.
IXb.
Corstiaan KLOOTWIJK [2544] gedoopt te Hillergersberg op 18-02-1776, scheepmakersknecht overleden te Rotterdam op 21-07-1833 zoon van Willem KLOOTWIJK [2533] (1742-1795) en van Pietertje BRAVERSWIJK [2539] (1745-1813)
 
getrouwd te Hillergersberg op 30-11-1806 met Maria DIRKSWAGER [2551] geboren te Hillegersberg ca. 1774 overleden te Rotterdam op 08-11-1815 dochter van Aart DIRKSWAGER [5987] en van Ariaantje ABELS [5988]
 
 
1.
Willem [2553] geboren te Hillergersberg op 14-11-1807, gedoopt te Hillergersberg op 06-12-1807
 
 
2.
Aart [2552] geboren te Rotterdam op 02-07-1810, gedoopt te Rotterdam op 03-07-1810
 
 
3.
Pieternella (Pietje) [2782] geboren te Rotterdam op 26-01-1812, dienstbode overleden te Capelle a/d IJssel op 27-03-1844
 
 
4.
Doodgeboren dochter [7466] geboren te Rotterdam op 29-10-1815 overleden te Rotterdam op 29-10-1815

Bronnen: Extract uit BS van gem capelle op d'ijssel, BS ovl Rotterdam 1815-1605, 1833-2495, 1883-2495, 1844-980, D Hillegersberg 1807,1810.
1810 Corstiaan [2544] woonde in 1810 in de Zwanehals onder Cool Q133/218.
1812 Pieternella [2782] en haar vader Corstiaan [2544] worden in 1812 bij de geboorte van Pieternella "Klootwiek" i.p.v. "Klootwijk" genoemd.
VIIIb.
Cors KLOOTWIJK [2535] gedoopt te Hillergersberg op 21-07-1748 begraven te Hillergersberg op 07-05-1781 zoon van Arie KLOOTWIJK [87] (1712-1779) en van Johanna GOEDHART [104] (1715-1780)
 
getrouwd te Hillergersberg op 25-09-1774 met Ariaantje VERBOOM [2554] gedoopt te Hillergersberg op 01-01-1736 dochter van Dirk VERBOOM [2555] en van Lena HOFSTEE [2556]
 
 
1.
Johanna [2557] gedoopt te Hillergersberg op 25-08-1776
 
 
2.
Dirk [2558] gedoopt te Hillergersberg op 11-07-1779

Cors wordt ook Corstiaan, Korstiaan en Kors genoemd. De getuige bij de doop van Johanna was Neeltje Klootwijck. Dit zou de zus van Kors kunnen zijn. Bij de doop van Dirk was Kaatje Verboom getuige.
Een van de kinderen is op 1 nov 1779 te hillegersberg begraven.
Ariaantje VERBOOM hertrouwt op 29 december 1782 te Hillegersberg met Cornelis OVEREIJNDER.

Bronnen: T geref Hillegersberg 1774, 1782, D geref Hillegersberg 1776, 1779.
VIIIc.
Frans KLOOTWIJK [106] geboren te Hillergersberg op 05-04-1750 begraven te Hillergersberg op 01-03-1788 zoon van Arie KLOOTWIJK [87] (1712-1779) en van Johanna GOEDHART [104] (1715-1780)
 
ondertr. te Hillegersberg op 10-03-1780 getrouwd te Hillegersberg op 02-04-1780 met Aagje KNOOP [107] gedoopt te Hillergersberg op 23-08-1750 dochter van Egbert KNOOP [108] en van Neeltje HOLLANDER [109]
 
 
1.
Johanna [110] gedoopt te Hillergersberg op 17-12-1780 overleden te Rotterdam op 26-02-1839 getrouwd te Hillergersberg op 06-06-1809 met Cornelis van der WILG [113]
 
 
2.
Neeltje [111] gedoopt te Hillergersberg op 17-10-1784 begraven te Hillergersberg op 08-04-1786
 
 
3.
Adriaantje [112] gedoopt te Hillergersberg op 26-03-1786 begraven te Hillergersberg op 27-06-1787

Als getuigen bij de dopen worden genoemd: Neeltie Klootwijk, de oudste zus van Frans? (bij Johanna en Adriaantje) en Krijna Knoop (bij Neeltje).
Frans begroef twee kinderen in Hillegersberg (in de kerk). Er wordt vanuit gegaan dat dit Neeltje en Adriaantje waren. Frans is ook begraven in de kerk van Hillegersberg en kreeg een kleed van anderhalve gulden.
Bronnen: T Geref Hillergersberg 1780, D Geref Hillergersberg 1780, 1784, B Hillegersberg 1786, 1787, 1788, BS Rotterdam Ovl 553-1839.
VIc.
Leendert KLOOTWIJK [80] gedoopt te Charlois op 09-06-1697 begraven te Charlois op 18-09-1765 zoon van Clement KLOOTWIJK [54] (1652-) en van Marijtje Corstiaans OOSTHOEK [55] (1655-1737)
 
getrouwd te Barendrecht op 04-06-1719 met Pleuntje COMMIJS [88] geboren te Charlois op 04-05-1692, gedoopt te Barendrecht op 17-05-1695 begraven te Charlois op 01-05-1767 dochter van Leendert COMMIJS [1293] (1658-1701) en van Wijntje HERBERTS [1294] (1658-)
 
 
1.
Leendert [89] gedoopt te Charlois op 14-01-1720 begraven te Charlois op 14-08-1742
 
 
2.
Pieter [90] gedoopt te Charlois op 08-03-1722 overleden na 01-01-1769 , volgt VIId.
 
 
3.
Pietertje [91] gedoopt te Charlois op 07-05-1724 getrouwd met Aart VERNISP [92] geboren te Ridderkerk , wonende te overschie
 
 
4.
Clement [93] gedoopt te Charlois op 10-11-1726 overleden te Charlois op 11-02-1752
 
 
5.
Teunis [94] geboren te Charlois op 03-04-1729 , volgt VIIe.
 
 
6.
Arie [95] gedoopt te Charlois op 16-09-1731 begraven te Charlois op 04-12-1776 , volgt VIIf.
 
 
7.
Weyntje [96] gedoopt te Charlois op 21-01-1734 begraven te Charlois op 17-01-1742
 
 
8.
Maria [97] gedoopt te Charlois op 05-10-1738 begraven te Charlois op 09-01-1783 getrouwd op 23-04-1758 met Ary Wouterszn van der GRAAF [98]

Doopgetuigen waren: Leendert 1720: Pleuntje Teunis Vos; Pieter 1722: Lijntje Clemens; Clement 1726: Lijntje Klement Klootwijk; Arie 1731: Pietertje Vos; Weijntje 1734: Pleuntje Teunisdr de Vos; Maria 1738: Pietertje Cornelisdr Streekel. Het is nog niet duidelijk hoe de relatie met de familie (de) Vos is.

Op 6-11-1765 laat weduwe Pleuntje een testament opmaken waarin zij haar vijf resterende kinderen benoemt als erfgenamen. Haar zoon Teunis mag het huis met werf en erf gelegen in de Oosthoek van Charlois voor f 800,-- van zijn moeder kopen. Dit volgens de wens van zijn vader Leendert uitgesproken op zijn sterfbed. De aflossing van de f 800,-- zal jaarlijks f 30,-- zijn, met onmiddelijke ingang 'alsoo zij met haar ordinairen inkomen en wooning vermits haar hooge jaaren niet kan toekomen'

Bronnen: DTB Charlois D 1660-1812 ALF (CBG), DOSSIER 'Klootwijk' (CBG), Aantekeningen D. van Wingerden.
VIId.
Pieter KLOOTWIJK [90] gedoopt te Charlois op 08-03-1722 overleden na 01-01-1769 zoon van Leendert KLOOTWIJK [80] (1697-1765) en van Pleuntje COMMIJS [88] (1692-1767)
 
getrouwd met Eva van SON [133] gedoopt te Charlois op 04-11-1725 begraven te Charlois op 22-07-1763 dochter van Leendert Teunisse van SON [134] en van Mayke Abrams van der LEEUW [135]
 
 
1.
Leendert [136] gedoopt te Charlois op 03-03-1748, Vlasboer overleden te Sanderlingen Ambacht op 01-03-1828 , volgt VIIId.
 
 
2.
Cornelis [137] gedoopt te Charlois op 01-03-1750
 
 
3.
Abraham (Abram) [138] gedoopt te Charlois op 14-11-1751 begraven te Delft op 14-02-1791 , volgt VIIIe.
 
 
4.
Clement [139] gedoopt te Charlois op 31-03-1754, jongmatroos overleden te op zee op 30-08-1772
 
 
5.
van Son [140] gedoopt te Charlois op 12-06-1757 getrouwd met Maria van der WOL [2185] geboren te Rotterdam
 
 
6.
Pieter [141] gedoopt te Charlois op 22-10-1758 overleden te Sliedrecht op 08-05-1823 , volgt VIIIf.
 
getrouwd (2) te Charlois op 03-11-1765 met Aaltje MOLENDIJK [142] dochter van (²) MOLENDIJK [143] en van (²) van HAMBURG [144]

Het ziet er naar uit dat Clement KLOOTWIJK [139] op 19-05-1772 aanmonsterde op het VOC-schip de "Zilveren Leeuw" als jongmatroos. Dezelfde dag voer het schip uit van Goeree richting Batavia met een tussenstop op de Kaap. Helaas loopt deze reis voor de 18-jarige Clement niet goed af. Nog geen twee weken voordat Kaap de Goede hoop in zicht komt bezwijkt Clement. Het schip komt op 22-01-1773 te Batavia aan.

Bronnen: TR GEREF OP MANSNAAM DTB (CBG) huw 1 & 2, Huwelijken van de Gereformeerde Kerk te Charlois 1660-1812, Dopen in de Gereformeerde Kerk te Charlois 1660-1812.
VIIId.
Leendert KLOOTWIJK [136] gedoopt te Charlois op 03-03-1748, Vlasboer overleden te Sanderlingen Ambacht op 01-03-1828 zoon van Pieter KLOOTWIJK [90] (1722-1769) en van Eva van SON [133] (1725-1763)
 
getrouwd te Rijsoord op 13-05-1781 met Pietertje van NES [190] geboren te Heer-Oudelands-Ambacht ca. 1758, gedoopt te Rijsoord op 15-01-1764 overleden te Sanderlingen Ambacht op 29-12-1830 dochter van Leendert van NES [972] (1739-) en van Cornelia MOLENAAR [973] (1739-)
 
 
1.
Pieter [193] geboren te Sanderlingen Ambacht op 09-01-1783, arbeider overleden te Sanderlingen Ambacht op 08-05-1834 , volgt IXc.
 
 
2.
Leendert [194] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 1787, arbeider en melkboer overleden te Ridderkerk op 10-09-1839 , volgt IXd.
 
 
3.
Willem [195] gedoopt te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-12-1788
 
 
4.
Willem [196] gedoopt te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-12-1794, Vlasboer Melkboer overleden te Sanderlingen Ambacht op 28-12-1845 , volgt IXe.
 
 
5.
Eva [4069] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-03-1798 overleden te IJsselmonde op 20-02-1884 getrouwd te Sanderlingen Ambacht op 24-11-1816 met Aart LABRIJN [4070] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-03-1790 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 10-01-1882 zoon van Pieter LABRIJN [7503] en van Aagje SCHILD [7504]

Ook wordt in 1830 Maria Blaak als moeder van Pietertje van Nes [190] genoemd.

Bronnen: T Ridderkerk 22.39, D Hendrik-Ido-Ambacht 3-1788, 23-1794, BS ovl Sanderlingen Ambacht 1828-3, 1830-24, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1845-61, BS ovl IJsselmonde 1884-17, Ned. Patriciaat P26-194.
IXc.
Pieter KLOOTWIJK [193] geboren te Sanderlingen Ambacht op 09-01-1783, arbeider overleden te Sanderlingen Ambacht op 08-05-1834 zoon van Leendert KLOOTWIJK [136] (1748-1828) en van Pietertje van NES [190] (1758-1830)
 
getrouwd met Lidewey van WINGERDEN [520] geboren te Sanderlingen Ambacht op 16-09-1788 overleden te Sanderlingen Ambacht op 18-06-1833 dochter van Arie van WINGERDEN [1062] (-1824) en van Jacoba SCHOOF [1063]
 
 
1.
Pietertje [1064] geboren te Sanderlingen Ambacht op 25-09-1807 overleden te Ridderkerk op 23-02-1839 getrouwd te Sanderlingen Ambacht op 02-05-1829 met Johannes van ESSEN [7261] geboren te Zuidland op 24-10-1798 zoon van Jan Jansz van ESSEN [7262] en van Lena Johannesdr van BEEK [7263]
 
 
2.
Jakoba [1065] geboren te Sanderlingen Ambacht op 08-01-1810 overleden te Zwijndrecht op 30-06-1842 getrouwd te Sanderlingen Ambacht op 29-05-1830 met Willem STAAT [1887] geboren te Sanderlingen Ambacht op 02-01-1806, voorman zoon van Jan Willemsz STAAT [7264] en van Barbera Hendriksd van der LEER [7265]
 
 
3.
Leendert [521] geboren te Sanderlingen Ambacht op 15-07-1812, veldwachter overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-03-1872 , volgt Xa.
 
 
4.
Arie [522] geboren te Sanderlingen Ambacht op 18-02-1815, arbeider overleden te Ridderkerk op 27-09-1859 , volgt Xb.
 
 
5.
Willem [523] geboren te Sanderlingen Ambacht op 23-03-1818 overleden te Salatiga op 05-1856
 
 
6.
Marinus [524] geboren te Sanderlingen Ambacht op 16-05-1820 overleden te Sanderlingen Ambacht op 30-06-1821
 
 
7.
Marina [525] geboren te Sanderlingen Ambacht op 22-06-1823 overleden te Sanderlingen Ambacht op 25-07-1843
 
 
8.
Marinus [526] geboren te Sanderlingen Ambacht op 21-10-1825, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-03-1875 , volgt Xc.
 
 
9.
Eva [527] geboren te Sanderlingen Ambacht op 22-03-1828 overleden te Sanderlingen Ambacht op 25-07-1838

Bronnen: BS ovl Sanderlingen Ambacht 1821-7, 1833-7, 1834-5, BS ovl Zwijndrecht 1842-42, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1872.
Xa.
Leendert KLOOTWIJK [521] geboren te Sanderlingen Ambacht op 15-07-1812, veldwachter overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-03-1872 zoon van Pieter KLOOTWIJK [193] (1783-1834) en van Lidewey van WINGERDEN [520] (1788-1833)
 
getrouwd te Broek op 15-10-1835 met Catherina van der HOEVEN [528] geboren te Gouda op 18-05-1813 overleden te IJsselmonde op 16-03-1890 dochter van Jacobus van der HOEVEN [966] en van Elisabeth JONKER [967]
 
 
1.
Lidewey [529] geboren te Sanderlingen Ambacht op 20-10-1836 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-04-1916 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-05-1859 met Jan Albert BUITENHUIS [1041] geboren op 20-10-1837, tuinman overleden op 19-12-1904, begraven te Vlaardingen zoon van Dirk BUITENHUIS [7026] en van Alida Gerdina SMEENK [7027]
 
 
2.
Elisabeth [530] geboren te Sanderlingen Ambacht op 05-10-1838 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-05-1873 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-05-1862 met Johannes FLACH [1042] geboren te Ridderkerk op 23-08-1839, schoenmaker overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-05-1925 zoon van Jan FLACH [7028] en van Janna WIJMAN [7029]
 
 
3.
Pieter [531] geboren te Sanderlingen Ambacht op 11-02-1840, huisschilder overleden te Ridderkerk op 24-12-1917 , volgt XIa.
 
 
4.
Pietertje [838] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-10-1843
 
 
5.
Pietertje [839] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 02-11-1844 overleden op 19-08-1847
 
 
6.
Jacobus [7668] geboren te Sanderlingen Ambacht op 02-12-1845
 
 
7.
Jacobus [840] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-11-1846 overleden te Sanderlingen Ambacht op 11-06-1847
 
 
8.
Leendert [842] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-07-1848
 
 
9.
Jacobus [841] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-07-1848
 
 
10.
Jacobus [917] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-01-1850, postbode overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-04-1895 , volgt XIb.
 
 
11.
Maarten [843] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-01-1851, hulponderwijzer overleden te Werkendam op 21-07-1874 , volgt XIc.
 
 
12.
Pietertje [844] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-05-1853, winkelierster overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 30-11-1914 getrouwd op 00-06-1873 met Hendrikus Jacob van den OEVER [1044] geboren te Rotterdam ca. 1847 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-06-1892 zoon van Adrianus Rudolphus van den OEVER [7033] en van Henriette van den OEVER [7034] getrouwd (2) te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-06-1893 met Johannes FLACH [1042] geboren te Ridderkerk op 23-08-1839, schoenmaker overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-05-1925 zoon van Jan FLACH [7028] en van Janna WIJMAN [7029]
 
 
13.
Leendert [845] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-09-1859 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 02-11-1859

Leendert trad in sandelingeambacht in de periode 1834-1855 vaak als getuige op bij aangiften bij de Burgelijke Stand. Dit in navolging van zijn vader die dit voor 1834 altijd deed. Als veldwachter was hij natuurlijk vaak in de buurt van het gemeentehuis en kon zo gemakkelijk 'opdraven' als getuige. In 1855 werd sandelingeambacht geannexeerd en verloor hij zijn 'bijbaantje'.
Ook opvallend is dat het uit de BV-registers lijkt dat Johannes Flach na de dood van zijn vrouw Elisabeth, trouwde met de zus van Elisabeth: Pietertje.
Bronnen: BS Sand. En onderzoek van J.G. de Graaf Born & Mevr van Kooij-Klootwijk, BS huw Broek 1835-5, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1859-143, 1872-22, 1873-33, BS ovl IJsselmonde 1890-44, BS ovl Ridderkerk 1917-177, BS ovl Sanderlingen Ambacht 1847-9, G.S.U., AAK C-1890.
1890 Overlijden van Catherina van der HOEVEN [528], weduwe van Leendert KLOOTWIJK [521].
XIa.
Pieter KLOOTWIJK [531] geboren te Sanderlingen Ambacht op 11-02-1840, huisschilder overleden te Ridderkerk op 24-12-1917 zoon van Leendert KLOOTWIJK [521] (1812-1872) en van Catherina van der HOEVEN [528] (1813-1890)
 
getrouwd te Ridderkerk op 15-04-1864 met Willemijntje VALSTER [911] geboren te IJsselmonde op 16-10-1836 overleden te Rijsoord op 14-05-1915 dochter van Joris VALSTER [912] (1804-1864) en van Lijntje TOL [913] (1807-)
 
 
1.
Catharina [1045] geboren te Rijsoord op 27-01-1865 getrouwd te Ridderkerk op 15-02-1895 met Jan de KLERK [6417] geboren te Zwijndrecht ca. 1863 overleden te Alblasserdam op 11-02-1944 zoon van Pieter de KLERK [6418] en van Pieternella van der NET [6419]
 
 
2.
Lijntje [1046] geboren te Rijsoord op 25-05-1866 overleden te Rotterdam op 09-11-1930 getrouwd te Ridderkerk op 01-05-1891 met Dirk van der VEN [7172] geboren te Barendrecht ca. 1864 overleden te Rotterdam op 12-03-1931 zoon van Leendert van der VEN [7173] en van Dirkje van der STAAIJ [7174]
 
 
3.
Leendert [1047] geboren te Rijsoord op 27-07-1867 overleden te Ridderkerk op 13-12-1867
 
 
4.
Leentje [1048] geboren te Rijsoord op 18-08-1868 overleden te Ridderkerk op 07-02-1873
 
 
5.
Joris [906] geboren te Rijsoord op 10-09-1870, huisschilder overleden te Rotterdam op 12-09-1964 , volgt XIIa.
 
 
6.
Lidewij [1049] geboren te Rijsoord op 08-10-1872 overleden te Ridderkerk op 01-12-1874
 
 
7.
Leentje [1050] geboren te Rijsoord op 04-07-1874 overleden op 21-07-1961 getrouwd te Ridderkerk op 30-04-1897 met Jan van der VEN [8224] geboren te Barendrecht ca. 1871 overleden te Rotterdam ca. 23-06-1943 zoon van Leendert van der VEN [8225] en van Dirkje van der STAAIJ [8226]
 
 
8.
Lidewij [1051] geboren te Rijsoord op 12-09-1876 overleden te Ridderkerk op 29-01-1953 getrouwd te Ridderkerk op 08-04-1904 met Huibert ALBLAS [6176] geboren te Ridderkerk ca. 1876 overleden te Ridderkerk op 01-11-1938 zoon van Cornelis ALBLAS [6177] en van Adriaantje VELDHUIZEN [6178]

Bronnen: Onderzoek van J.G de Graaf Born & Mevr v Kooij-Klootwijk, BS huw ridderkerk 1864-11, 1895-5, 1904-8, BS geb ridderkerk 1865-29, 1866-121, 1867-161, 1868-181, 1870-208, 1872-232, 1874-167, 1876-224, BS ovl ridderkerk 1865-66, 1867-178, 1873-35, 1874-150, 1953-11.
1886 Boedelscheiding 26 juni 1886 (ONR Ridderkerk, Inv. 150, Aktenummer/Blz. 47/7, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
1. Pietertje Valster, winkelierster, weduwe van Govert Willem Elshout te Rijsoord a) voor zich en b) als langstlevende ouder en als zodanig voogd over haar minderjarig kind Dana Antje Elshout. 2. Pieter Klootwijk [531], meester schilder te Rijsoord, in hoedanigheid van toeziend voogd over voornoemd minderjarig kind, geven te kennen dat Govert Willem Elshout, in leven winkelier te Rijsoord, aldaar de twaalfde januari dezes jaars is overleden. Volgens zijn testament van 21 november 1865 verleden voor notaris Leonardus Apollonius de Raadt te Barendrecht en de 16e februari dit jaar te IJsselmonde geregistreerd, heeft benoemd tot erfgename van zijn nalatenschap zijn echtgenote. Leendert Velthhuizen, meester metselaar; Cornelis Karsseboom, meester timmerman en Maurits Johannes Poirot, meester broodbakker, zijn met onderling genoegen gekozen tot deskundigen teneinde de onroerende goederen te waarderen.
1. een woonhuis waarin drie woningen met erf te Rijsoord, kadaster sectie C nummer 100.
2. een woonhuis met erf in de Kikkersteeg, kadaster sectie C nummer 286.
3. een dubbel woonhuis met schuur, erf en tuin en altijddurend erfpachtrecht op de grond, kadaster sectie C nummers 202 en 292 aan de Straatweg.
4. een vlasserstelling en gevolgen met arbeiderswoningen, kadaster sectie D nummers 453 t/m 457 aan de Zwaan.
5. een huis waarin twee woningen met tuin en erf aan de Zwet, kadaster sectie D nummers 575, 847 en 848. Waarde tezamen 5350 gulden. De baten bedragen totaal 7617,02 gulden minus de lasten 3996,20 gulden, zodat de gemeenschappelijke boedel zuiver bedraagt 3620,82 gulden.
1892 Verkoop 28 juli 1892 (ONR Ridderkerk, Inv. 156, Aktenummer 87, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
Verkoper: de Heer Arie de Zeeuw Corneliszoon, vlasboer wonende te Rijsoord, gemeente Ridderkerk.
Koper:de Heer Pieter Klootwijk [531], meester Verver.
Betreft: een vlasserhelling met schuren en gevolgen, arbeiderswoningen, tuin en erf, alles staande en gelegen te Ridderkerk aan den Waaldijk en de Waal. Kadastraal bekend in sectie C, nummers: 499,500.501,502,503 en 504, groot 24 aren en 30 centiaren.
1893 Testament 13 mei 1893 (ONR Ridderkerk, Inv. 157, Aktenummer/Blz. 37/2, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
Pietertje Klootwijk [844], winkelierster, weduwe van Jacobus van den Oever [1044], wonende te Hendrik Ido Ambacht als langstlevende van hen beiden, en voogd over haar minderjarige kind Leentje Henrietta van den Oever en Pieter Klootwijk [531], meesterverver, wonende te Rijsoord, gemeente Ridderkerk in diens hoedanigheid als toeziend voogd van voornoemde minderjarige, verklaren dat genoemde Hendrik Jacobus van den Oever, wonende te Hendrik Ido Ambacht aldaar op 8 juni 1892 is overleden, die zijn vrouw volgens testament gepasseerd voor Leonardus Apollonius de Raadt d.d. 17-6-1881 tot erfgenaam heeft benoemd. Hij laat o.a. na een huis met erf, staande en gelegen te Hendrik Ido Ambacht aan den beneden Voordijk getaxeerd op een waarde van fl. 1.200 gulden.
XIIa.
Joris KLOOTWIJK [906] geboren te Rijsoord op 10-09-1870, huisschilder overleden te Rotterdam op 12-09-1964 zoon van Pieter KLOOTWIJK [531] (1840-1917) en van Willemijntje VALSTER [911] (1836-1915)
 
getrouwd te Ridderkerk op 24-08-1900 met Maria PENNING [908] geboren te Oostendam op 10-02-1871 overleden te Rotterdam op 07-08-1953 dochter van Hendrik PENNING [909] (1836-1909) en van Jannigje van WINGERDEN [910] (1838-1915)
 
 
1.
Pieter [1052] geboren te Ridderkerk op 07-02-1902 overleden te Vlaardingen op 19-08-1974 , volgt XIIIa.
 
 
2.
Jannigje [1053] geboren te Ridderkerk op 20-12-1905 overleden te Nijverdal op 24-08-1994 getrouwd te Ridderkerk op 30-04-1929 met Gerard Cornelis LOS [7417] geboren te Zwijndrecht ca. 1902 overleden te Zwijndrecht op 09-10-1946 zoon van Gerrit LOS [7418] en van Ietje van der THOLEN [7419] getrouwd (2) met Hendrik BOS [7207] geboren te Cillaarshoek op 11-1901 overleden op 04-05-1985 zoon van Teunis BOS [7208] en van Maaike van DRIEL [7209]
 
 
3.
Willemijntje [1054] geboren te Rijsoord op 07-07-1908 overleden te Dordrecht op 07-12-1974 getrouwd te Hillegersberg op 01-05-1935 met Jan van DALEN [6191] geboren te Papendrecht op 24-09-1902 overleden te Dordrecht op 02-04-1962 zoon van Jacob van DALEN [7690] en van Pietertje van GOLEN [7691]
 
 
4.
Hendriksje [907] geboren te Rijsoord op 05-08-1911

Bronnen: AAK, www.online-begraafplaatsen.nl, BS geb Ridderkerk 1902-39, 1905-353.
25-08-1900 Inschrijving in het bevolkingsregister van Ridderkerk (1888-1920) van het gezin van Joris KLOOTWIJK [906] en Maria PENNING [908].
Het echtpaar vestigde zich op 25 augustus 1900 direkt na hun huwelijk.
Ze woonden in het huis G 10 en daar werden de 4 kinderen geboren.
Joris was huisschilder in loondienst.
1950 50-jarig huwelijk van Joris KLOOTWIJK [906] en Maria PENNING [908].
1964 Graf van Joris KLOOTWIJK [906] en Maria PENNING [908] op de Algemene begraafplaats Waalhof te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
12-09-1964 Overlijden van Joris KLOOTWIJK [906], de weduwnaar van Maria PENNING [908] op 12 september 1964 te Rotterdam. Joris was 94 jaar.
1974 Het graf van Willemijntje KLOOTWIJK [1054] de dochter van Joris KLOOTWIJK [906], en haar echtgenoot Jan van DALEN op de begraafplaats Waalhof te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
1994 Overlijden van Jannigje KLOOTWIJK [1053] overleden te Nijverdal op 24-08-1994 dochter van Joris KLOOTWIJK [906] (1870-1964) en van Maria PENNING [908] (1871-1953), weduwe van Gerard Cornelis LOS [7417].
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIa.
Pieter KLOOTWIJK [1052] geboren te Ridderkerk op 07-02-1902 overleden te Vlaardingen op 19-08-1974 zoon van Joris KLOOTWIJK [906] (1870-1964) en van Maria PENNING [908] (1871-1953)
 
getrouwd te Ridderkerk op 24-05-1932 met Wilhelmina Leentje van der LINDEN [1055] geboren te Ridderkerk op 22-08-1903 overleden te Vlaardingen op 14-11-1987 dochter van Cornelis van der LINDEN [7426] en van Francina van TUSSENBROEK [7427]
 
 
1.
Maria [1056] geboren te Ridderkerk op 14-07-1934, docente Nederlands overleden te Ede op 27-02-1994 getrouwd met Robert ROSS [3570] geboren op 03-12-1917 overleden op 23-01-1987
 
 
2.
(²) [1057]
 
 
3.
(²) [1058] , volgt XIVa.

Maria was docente Nederlands op het Christelijk Streeklyceum Ede en is op zondag 27 februari 1994 door een ernstig ongeval om het leven gekomen.
Bronnen: AAK M-1994, www.graftombe.nl.
1974 Grafsteen van Pieter KLOOTWIJK [1052] en zijn vrouw Wilhelmina Leentje van der LINDEN [1055] op de begraafplaats te Vlaardingen.
(foto: www.graftombe.nl)
14-11-1987 Overlijden van Wilhelmina Leentje van der LINDEN [1055] te Vlaardingen op 14-11-1987, echtgenote van Pieter KLOOTWIJK [1052]
1994 Grafsteen van Robert ROSS [3570] en Maria KLOOTWIJK [1056]. Deze steen staat op de Algemene begraafplaats te Ede.
(bron: www.graftombe.nl)
1 objecten niet weergegeven (²)
XIVa.
(²) KLOOTWIJK [1058] zoon van Pieter KLOOTWIJK [1052] (1902-1974) en van Wilhelmina Leentje van der LINDEN [1055] (1903-1987)
 
getrouwd met (²) ZWEERS [1059]
 
 
1.
(²) [1060] , volgt XVa.
 
 
2.
(²) [1061]

2 objecten niet weergegeven (²)
XVa.
(²) KLOOTWIJK [1060] zoon van (²) KLOOTWIJK [1058] en van (²) ZWEERS [1059]
 
getrouwd met (²) KRAMER [5523]
 
 
1.
(²) [5623]
 
 
2.
(²) [5624]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIb.
Jacobus KLOOTWIJK [917] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-01-1850, postbode overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-04-1895 zoon van Leendert KLOOTWIJK [521] (1812-1872) en van Catherina van der HOEVEN [528] (1813-1890)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-05-1873 met Ida MOLENDIJK [918] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-01-1850 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-01-1901 dochter van Adrianus MOLENDIJK [919] en van Geertje van der GIESSEN [920] (-1856)
 
 
1.
Geertje [921] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-05-1874 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-05-1874
 
 
2.
Geertje [922] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-03-1875 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 03-08-1875
 
 
3.
Leendert [923] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-03-1875, bakkersknecht overleden te Zwijndrecht op 29-11-1919
 
 
4.
doodgeboren dochter [7496] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-02-1876 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-02-1876
 
 
5.
Geertje [924] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 02-02-1877 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 02-02-1877
 
 
6.
doodgeboren dochter [7498] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-01-1878 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-01-1878
 
 
7.
doodgeboren zoon [7499] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-01-1879 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-01-1879
 
 
8.
doodgeboren zoon [7505] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-10-1885 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-10-1885

Geertje werd op 5 mei 1874 geboren in de namiddag haar vader was toen 25 jaar en van beroep postbode. De getuigen waren Mattheus Stehouwer, 47 jr, landbouwer en Leendert Jacob Zoegaard, 48 jr, veldwachter
Op 27 maart 1875 werd de tweeling Geertje en Leendert geboren, om 7 uur 30 Geertje en Leendert om 9 uur 30. Hun adres was huis A no 21. De getuigen waren Boudewijn van der Schie, 34 jr, wagenstoker en Arie Kranenburg, 32 jr, schipper.

Het bovenstaande gezin heeft veel tragedie gekend. Behalve de vermeldde kinderen bracht Ida Molendijk nog vier levenloze kinderen ter wereld: een dochter op 23.2.1876 (akte 17), een dochter op 12.1.1878 (6), een zoon op 24.1.1879 (8) en een zoon op 21.10.1885 (68). Tevens is dochter Geertje (geb 2.2.1877) al na '13 ure' overleden.
Het is nog niet bekend hoe het met hun zoon Leendert afgelopen is.
Bronnen : BS geb HIA 61-1874, 35-1875, 36-1875, 10-1877, BS ovl HIA 53-1874, 62-1875, 17-1876, 9-1877, 6-1878, 8-1879, BEV HIA 1.55-1881.
1919 Leendert KLOOTWIJK [923] is op 21-6-1893 vertrokken naar Dordrecht en op 14-9-1895 teruggekomen als bakkersknecht. Hij is in 1919 ongehuwd overleden op 44-jarige leeftijd.
XIc.
Maarten KLOOTWIJK [843] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-01-1851, hulponderwijzer overleden te Werkendam op 21-07-1874 zoon van Leendert KLOOTWIJK [521] (1812-1872) en van Catherina van der HOEVEN [528] (1813-1890)
 
getrouwd te De Werken en Sleeuwijk op 11-04-1872 met Christina Margaretha VERTOOREN [1043] geboren ca. 1850 overleden te De Werken en Sleeuwijk op 03-1906 dochter van Dirk Bastiaan VERTOOREN [4962] en van Anna VERDOORN [4963]
 
 
1.
Leendert [3619] geboren te Werkendam op 02-09-1872, werkmn, fabr.arb, lijkbezorger overleden op 12-04-1951 , volgt XIIb.

Er bestaat nog enige onduidelijkheid over de precieze achternaam van de vrouw van Maarten. Er wordt gesproken over OORTHOVEN, VORTHOREN en zelfs VERDOORN.
Het gezin woonde in 1872 in de Hoogstraat te Werkendam.
Bronnen: GenLias Werkendam, AAK (href=0843ad01.gif), BS Werkendam G-1872.
1874 Overlijden van Maarten KLOOTWIJK [843], echtgenoot van Christina Margaretha VORTHOREN [1043].
1906 Overlijden van Christina Margaretha VERTOOREN [1043], de weduwe van Maarten KLOOTWIJK [843], in Maart 1906 te de Werken en Sleeuwijk.
Bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant 29 maart 1906 pag. 3.
XIIb.
Leendert KLOOTWIJK [3619] geboren te Werkendam op 02-09-1872, werkmn, fabr.arb, lijkbezorger overleden op 12-04-1951 zoon van Maarten KLOOTWIJK [843] (1851-1874) en van Christina Margaretha VERTOOREN [1043] (1850-1906)
 
getrouwd te Werkendam op 27-10-1894 met Cornelia Maaike GEERLOF [3620] geboren te Werkendam op 29-08-1875 dochter van Cornelis Adrianus GEERLOF [3624] en van Anna van LOON [3625] (-1894)
 
 
1.
Maarten [3621] geboren te Werkendam op 06-12-1894, Brievenbesteller overleden op 04-01-1975 , volgt XIIIb.
 
 
2.
Cornelis Adrianus [3622] geboren te Werkendam op 08-12-1895, hoofdonderwijzer overleden te Gorinchem op 11-08-1975 , volgt XIIIc.
 
 
3.
Christina Margaretha [3623] geboren te Werkendam op 20-06-1897 overleden op 25-02-1985
 
getrouwd (2) te De Werken en Sleeuwijk op 07-02-1907 met Geertruida de MAN [1070] geboren te Dussen op 16-03-1871 overleden op 29-04-1959 dochter van Pieter de MAN [4964] en van Wouterina DONKERSLOOT [4965]
 
 
1.
Wouterina Pieternella [1074] geboren te Sleeuwijk op 12-1907 overleden te Almkerk op 10-01-1997, begraven te Almkerk op 14-01-1997
 
 
2.
Pieternella Wouterina [1075] geboren te Sleeuwijk op 12-05-1909 overleden op 16-12-2002 getrouwd met Jacob van den HEUVEL [7171] geboren op 04-10-1910 overleden op 06-03-2002
 
 
3.
Anna Catharina [6654] geboren te Sleeuwijk ca. 07-1911
 
 
4.
Pieter [1076] geboren te Sleeuwijk op 03-1913

Leendert was niet aanwezig bij de geboorte van Maarten, hij heeft niet de aangifte gedaan.

Bronnen: BS huw Werkendam 1894-15, BS geb Werkendam 1894-105, 1895-122, 1897-53, BS huw Goudriaan 1922-1, opgave Christa Klootwijk, div kranten uit Gorinchem e.o.
1907 Geboortebericht van Wouterina Pieternella KLOOTWIJK [1074], dochter van Leendert KLOOTWIJK [3619] (1872-1951) en van Geertruida de MAN [1070] (1871-1959) op 1 januari 1908 in de Nieuwe Gorinchemsche Courant.
1907 Huwelijksbericht van Leendert KLOOTWIJK [3619] en Geertruida de MAN [1070] uit de Nieuwe Gorcomsche Courant van 17 februari 1907.
1909 Geboortebericht van Pieternella Wouterina KLOOTWIJK [1075], dochter van Leendert KLOOTWIJK [3619] (1872-1951) en van Geertruida de MAN [1070] (1871-1959) op 20 mei 1909 in de Nieuwe Gorinchemsche Courant.
1911 Geboortebericht van Anna Catharina KLOOTWIJK [6654], dochter van Leendert KLOOTWIJK [3619] (1872-1951) en van Geertruida de MAN [1070] (1871-1959) op 9 juli 1911 in de Nieuwe Gorinchemsche Courant.
1913 Geboortebericht van Pieter KLOOTWIJK [1076], dochter van Leendert KLOOTWIJK [3619] (1872-1951) en van Geertruida de MAN [1070] (1871-1959) op 3 april 1913 in de Nieuwe Gorinchemsche Courant.
1937 Op donderdag 30 sept. is de heer L. Klootwijk [3619], kantoorhouder bij de P.T.T. dienst alhier, wegens het bereiken van den 65-jarige leeftijd, met pensioen gegaan. (Bron: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 1 oktober 1937)
1951 Overlijden van Leendert KLOOTWIJK [3619] de echtgenoot van Geertruida de MAN [1070]. Dit bericht stond in het Nieuwsblad (Gorinchem en omstreken) van 18 april 1951.
1951 Het graf van Leendert KLOOTWIJK [3619] en Geertruida de MAN [1070] op de begraafplaats te Sleeuwijk.
(foto: met dank aan Eli en Dinie Maas-van der Schans)
1975 De grafsteen van Cornelis Adrianus Klootwijk [3622], de zoon van Leendert KLOOTWIJK [3619], en zijn vrouw Adriana van VLIET [5962] op de begraafplaats de Sleeuwijk.

Foto: met dank aan Eli en Dinie Maas-van der Schans.
1985 Het graf van Christina Margaretha Klootwijk [3623] de dochter van Leendert KLOOTWIJK [3619] en Cornelia Maaike GEERLOF [3620] en van
Wouterina Pieternella Klootwijk (halfzus [1074]?) op de Begraafplaats van Sleeuwijk.
(foto: met dank aan Eli en Dinie Maas-van der Schans)
2002 Grafsteen van Pieternella Wouterina KLOOTWIJK [1075] de dochter van Leendert KLOOTWIJK [3619] (1872-1951) en van Geertruida de MAN [1070] (1871-1959) en haar echtgenoot Jacob van den HEUVEL [7171].
Deze steen staat op de Algemene begraafplaats te Sleeuwijk.
(Bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIIb.
Maarten KLOOTWIJK [3621] geboren te Werkendam op 06-12-1894, Brievenbesteller overleden op 04-01-1975 zoon van Leendert KLOOTWIJK [3619] (1872-1951) en van Cornelia Maaike GEERLOF [3620] (1875-)
 
getrouwd te Werkendam op 02-02-1922 met Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] geboren te Werkendam op 01-12-1901 overleden op 22-02-1961 dochter van Laurens van ELZELINGEN [4469] en van Cornelia van der VLIET [4470]
 
 
1.
Leendert [8481] geboren te Werkendam op 22-07-1922 overleden te Werkendam op 28-05-1924
 
 
2.
Laurens [8479] geboren te Werkendam op 18-09-1923 overleden te Sleeuwijk op 23-04-1996 , volgt XIVb.
 
 
3.
Leendert [1066] geboren op 06-09-1926, administratief ambtenaar overleden op 02-2015 , volgt XIVc.
 
 
4.
Maaike [6727] geboren te Werkendam op 24-09-1934 overleden te Gorinchem op 10-09-2021 getrouwd te Gorinchem op 07-12-1961 met Jacobus Casparus RUSTEMEIJER [8874] overleden te Tilburg op 21-05-1978
 
 
5.
(²) [8480]

Bronnen: AAK, Begraafplaatsenproject Eli en Dinie Maas-van der Schans, opgave Christa Klootwijk en GenLias Werkendam.
1922 Huwelijksvermelding van Maarten KLOOTWIJK [3621] en Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] uit 1922.
Bron: Nieuwsblad voor Gorichem en omstreken 10 februari 1922 pag. 2.
01-03-1922 Gezinskaart Werkendam van het gezin van Maarten KLOOTWIJK [3621] en Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] uit 1922.
1926 Geboorteaankondiging van Leendert KLOOTWIJK [1066] geboren op 06-09-1926, zoon van Maarten KLOOTWIJK [3621] (1894-1975) en van Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] (1901-1961).
Bron: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 10 september 1926 pag. 2.
1934 Aankondiging geboorte van dochter Klootwijk [6727] geboren te Werkendam ca. 09-1934, dochter van Maarten KLOOTWIJK [3621] (1894-1975) en van Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] (1901-1961).
Bron: De 5 rivieren 4 oktober 1934 pag. 1.
30-01-1936 Uitschrijving uit het bevolkingsregister van Werkendam van 1936. Op 30 januari 1936 vertrok het gezin van Maarten KLOOTWIJK [3621] en Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] met hun drie kinderen naar een nadere gemeente binnen de provincie.

Het gezin woonde tot 1936 aan de Rijkstraatweg in de Werken.
30-01-1936 Gezinskaart Sleeuwijk van het gezin van Maarten KLOOTWIJK [3621] en Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] uit 1936.
1944 Vrijgeleide voor Maarten KLOOTWIJK [3621] waarbij hij toestemming kreeg om naar Sleeuwijk terug te keren nadat hij in Scheveningen gevangen gezeten heeft. Getekend 27 oktober 1944.
(met dank aan Jan Klootwijk [364])
1947 Het 25-jarig huwelijksjubileum van Maarten KLOOTWIJK [3621] en Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] op 2 februari 1947 te Sleeuwijk.
1975 het graf van Maarten KLOOTWIJK [3621] en Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] op de begraafplaats te Sleeuwijk.
(foto met dank aan Eli en Dinie Maas-van der Schans)
XIVb.
Laurens KLOOTWIJK [8479] geboren te Werkendam op 18-09-1923 overleden te Sleeuwijk op 23-04-1996 zoon van Maarten KLOOTWIJK [3621] (1894-1975) en van Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] (1901-1961)
 
getrouwd met (²) van ANDEL [8482]
 
 
1.
(²) [8484]
 
 
2.
(²) [8483]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVc.
Leendert KLOOTWIJK [1066] geboren op 06-09-1926, administratief ambtenaar overleden op 02-2015 zoon van Maarten KLOOTWIJK [3621] (1894-1975) en van Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] (1901-1961)
 
getrouwd met Jannigje Lena den BOER [1068] geboren op 08-05-1919 overleden te Dordrecht op 13-08-2006
 
 
1.
Christina Maria [6546] geboren te Middelburg ca. 01-04-1955 overleden te Middelburg op 16-05-1955
 
 
2.
Christina Maria (Christa) [1071] geboren te Middelburg op 07-08-1956 overleden te Echt-Susteren op 16-06-2023 getrouwd met (²) OOIJEN [9032] getrouwd (2) met (²) KLOOTWIJK [364] zoon van Teunis KLOOTWIJK [354] (1929-2020) en van Jacoba Johanna van DAM [363] (1932-2011)
 
 
3.
(²) [6627]

Christa trouwt op 30 mei 1996 met Jan (Teuniszn) Klootwijk [364].
Bronnen: BS ovl Middelburg 1955-117, Opgave Christa Klootwijk.
1926 Geboorteaankondiging van Leendert KLOOTWIJK [1066] geboren op 06-09-1926, zoon van Maarten KLOOTWIJK [3621] (1894-1975) en van Christina Wilhelmina van ELZELINGEN [1069] (1901-1961).
Bron: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 10 september 1926 pag. 2.
XIIIc.
Cornelis Adrianus KLOOTWIJK [3622] geboren te Werkendam op 08-12-1895, hoofdonderwijzer overleden te Gorinchem op 11-08-1975 zoon van Leendert KLOOTWIJK [3619] (1872-1951) en van Cornelia Maaike GEERLOF [3620] (1875-)
 
getrouwd te Goudriaan op 09-02-1922 met Adriana van VLIET [5962] geboren te Nieuw-Lekkerland op 13-11-1895 overleden te Waalwijk op 07-04-1981 dochter van Adrianus van VLIET [5963] en van Catharina Hendrika Christina van der PIJL [5964]
 
 
1.
Cornelia Maaike (Corrie) [6655] geboren te Goudriaan op 17-04-1923 overleden te Middelburg op 05-11-2004, begraven te Sleeuwijk getrouwd met (²) BOOGAARD [8222]
 
 
2.
Catharina Hendrika Christina [6656] geboren te Goudriaan op 18-12-1925 overleden te Gorinchem op 11-05-2007
 
 
3.
Geertruida [6657] geboren te Goudriaan op 14-05-1928 overleden te Bennebroek op 02-08-2007 getrouwd met Arie MEIJWAARD [8223] geboren op 28-04-1926 overleden op 11-04-2012

Bronnen: BS huw Goudriaan 1922-1, Aanvullingen A.K. Boogaard.
1922 Huwelijksbericht van Cornelis Adrianus KLOOTWIJK [3622] en Adriana van VLIET [5962] zoals vermeld in het Nieuwsblad (Gorkum eo) van 24 maart 1922.
1930 Per 1 januari 1930 is Cornelis Adrianus KLOOTWIJK [3622] benoemd op de school te Sliedrecht als hoofd.
Tot dusver was hij Hoofd in Goudriaan. Hij stond hier vanaf 1 sepetember 1921.
De verhuizing naar Sliedrecht was min of meer gedwongen omdat in die tijd de openbare scholen, zeker in kleine gemeenten, verdrongen werden door de Christelijke lagere scholen.
1938 Foto gemaakt tijdens een schoolreis eind jaren 30 met daarop (geheel links) hoofdonderwijzer Cornelis Adrianus KLOOTWIJK [3622] en links op het kameel waarschijnlijk zijn vrouw Adriana van VLIET [5962].
Deze foto stond het Kompas begin 2011.
(Met dank aan Dirk Klootwijk [5312])
1938 In "Het Vaderland" van donderdag 22 december 1938 vonden we dit bericht.
Het schoolhoofd C.A. Klootwijk redde de kinderen en de leerkracht van een wisse dood.
Het schoolhoofd was in ieder geval van 1930 tot 1955 verbonden aan deze school (School 5, ofwel de blauwe school) te Sliedrecht.
1975 De grafsteen van Cornelis Adrianus Klootwijk [3622], de zoon van Leendert KLOOTWIJK [3619], en zijn vrouw Adriana van VLIET [5962] op de begraafplaats de Sleeuwijk.

Foto: met dank aan Eli en Dinie Maas-van der Schans.
Xb.
Arie KLOOTWIJK [522] geboren te Sanderlingen Ambacht op 18-02-1815, arbeider overleden te Ridderkerk op 27-09-1859 zoon van Pieter KLOOTWIJK [193] (1783-1834) en van Lidewey van WINGERDEN [520] (1788-1833)
 
getrouwd te Sanderlingen Ambacht op 22-04-1837 met Adriaantje PUNT [532] geboren te Groote Lindt op 14-07-1813 dochter van Arie PUNT [7266] en van Neeltje ZEVENBERG [7267]
 
 
1.
Pieter [533] geboren te Sanderlingen Ambacht op 14-10-1837 overleden te Sanderlingen Ambacht op 07-11-1847
 
 
2.
Neeltje [534] geboren te Sanderlingen Ambacht op 17-09-1839, arbeidster overleden te Charlois op 18-12-1913 getrouwd te Ridderkerk op 19-10-1860 met Bastiaan SMOUTER [42] geboren te Heer Oudelands Ambacht op 21-05-1838, arbeider overleden te Dordrecht op 12-04-1917 zoon van Hendrik SMOUTER [43] en van Adriaantje van der PLIGT [44]
 
 
3.
Arie [1334] geboren te Sanderlingen Ambacht op 17-09-1844, arbeider overleden na 1893 getrouwd te Ridderkerk op 01-07-1867 met Grietje KOK [1335] geboren te Ridderkerk op 22-02-1839
 
 
4.
Liedewij [5644] geboren te Sanderlingen Ambacht op 21-05-1846 getrouwd te Heinenoord op 16-05-1884 met Jan de KIEVIT [5645] geboren te Heinenoord ca. 1861 zoon van Arie de KIEVIT [5646] en van Gijsbertje TIELEMAN [5647]
 
 
5.
Pieter [1299] geboren te Heer-Oudelands-Ambacht ca. 25-08-1852 overleden te Heer-Oudelands-Ambacht op 03-11-1852

Bij het huwelijk van Arie in 1837 werd Pietertje van Nes als moeder van Arie [522] genoemd. Dit is echter niet juist. De moeder van Arie is Lideweij van Wingerden [520], zij was toen al overleden en misschien is Pietertje van Nes de tweede vrouw van Pieter [193].
Op 18 september 1855 is er nog een levenloos geboren kind aangegeven in de gemeente Ridderkerk.

Bronnen: BS ovl Ridderkerk 1855-134, 1859-228, BS geb Ridderkerk 1839-49, BS huw Ridderkerk 1860-34, BS ovl Heeroudelandsambacht 1852-1, BS huw Heinenoord 1884-11, BS ovl Rotterdam 1913-5221.
Xc.
Marinus KLOOTWIJK [526] geboren te Sanderlingen Ambacht op 21-10-1825, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-03-1875 zoon van Pieter KLOOTWIJK [193] (1783-1834) en van Lidewey van WINGERDEN [520] (1788-1833)
 
getrouwd te Groote Lindt op 21-04-1849 met Dirksje DROOGENDIJK [1006] geboren te Groote Lindt ca. 1821 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-08-1891
 
 
1.
Pieter [935] geboren te Groote Lindt op 08-02-1850, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-12-1902 , volgt XId.
 
 
2.
Elisabeth [3187] geboren te Sanderlingen Ambacht op 05-09-1851 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 03-02-1933 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 02-10-1873 met Jan VERVEER [7035] geboren te Kleine Lint op 14-03-1846 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-10-1912 zoon van Arie VERVEER [7036] en van Pieternella van OORSCHOT [7037]
 
 
3.
Lidewij [2738] geboren te Sanderlingen Ambacht op 16-04-1853 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-03-1857
 
 
4.
Leentje [1000] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-03-1856 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 01-03-1928 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-12-1876 met Bastiaan de NOORLANDER [7040] geboren te Bergambacht ca. 1850 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-08-1878 zoon van Jan de NOORLANDER [7041] en van Arijaantje SNAAUW [7042] getrouwd (2) te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-07-1880 met Cornelis MUILWIJK [2835] geboren te Maasdam op 19-09-1856, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-05-1928 zoon van Cornelis MUILWIJK [7043] en van Cornelia HENSEN [7044]
 
 
5.
Liedewij [1001] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-03-1859 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-03-1884 met Bastiaan RIJSDIJK [7045] geboren te Ridderkerk ca. 1859 zoon van Willem RIJSDIJK [7046] en van Maria van ES [7047]
 
 
6.
Pietertje [1002] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-03-1862 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-06-1864
 
 
7.
Pietertje [7048] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1865 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-04-1886 met Teunis van der HEIDEN [7049] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1865 zoon van Teunis van der HEIDEN [7050] en van Lijntje KAMERLING [7051]

Dit gezin vestigde zich na het huwelijk in Grote Lint. Hier werd ook het eerste kind geboren. Echter enkele jaren later vertrok het gezin weer naar Hendrik-ido-ambacht.
Bronnen: BS huw GrL 3-1849, geb 5-1850, BS HIA geb 22-1856, 39-1859, 46-1862, BS ovl HIA 13-1857, 54-1864, 22-1875, BEV HIA 1881.
XId.
Pieter KLOOTWIJK [935] geboren te Groote Lindt op 08-02-1850, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-12-1902 zoon van Marinus KLOOTWIJK [526] (1825-1875) en van Dirksje DROOGENDIJK [1006] (1821-1891)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-04-1877 met Elizabeth de JONG [936] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 30-03-1853 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-06-1884 dochter van Willem de JONG [968] en van Jannigje ZIJDERVELD [969]
 
 
1.
Neeltje [937] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 30-05-1878 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 03-09-1896
 
 
2.
Marinus [938] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-11-1879 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-01-1880
 
 
3.
Dirksje [970] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 11-03-1881 overleden te Delft op 17-05-1960 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-01-1903 met Gijsbert STEHOUWER [4187] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-10-1877, arbeider overleden te Schiedam op 13-05-1934 zoon van Gijsbert STEHOUWER [7070] en van Grietje VERHOEVEN [7071]
 
 
4.
Jannetje [971] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-12-1882 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-12-1882
 
 
5.
Jannetje [974] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 10-11-1883 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 11-03-1884

Bij het huwelijk van Pieter en Elisabeth was de vader van Pieter reeds overleden. De overige ouders woonden in HIA.
Het gezin woonde in 1882 te Hendrik-Ido-Ambacht in wijk B nr 12.
Bronnen: BS huw HIA 10-1877, BS geb HIA 35-1881, 120-1882, 124-1883, BS ovl HIA 6-1880, 77-1882, 15-1884, BEV HIA 1.186-1882.
IXd.
Leendert KLOOTWIJK [194] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 1787, arbeider en melkboer overleden te Ridderkerk op 10-09-1839 zoon van Leendert KLOOTWIJK [136] (1748-1828) en van Pietertje van NES [190] (1758-1830)
 
getrouwd te Ridderkerk op 30-12-1811 met Wijve 't ZELFDE van [535] geboren op 1786 overleden te Ridderkerk op 24-08-1829
 
 
1.
Pietertje [539] geboren te Rijsoord op 13-06-1812 overleden te Ridderkerk op 27-08-1903 getrouwd met Arie PLAIZIER [1670] geboren te Ridderkerk ca. 1808 overleden te Ridderkerk op 05-12-1864 zoon van Huig PLAIZIER [6882] en van Pietertje BLOM [6883]
 
 
2.
Frans [536] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-07-1813 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-07-1813
 
 
3.
Cornelis [537] geboren te Ridderkerk op 14-02-1815, landbouwknecht overleden te Ridderkerk op 06-01-1884 , volgt Xd.
 
 
4.
Leendert [538] geboren te Ridderkerk op 20-03-1817, militair overleden te Nijkerk op 01-03-1864 getrouwd te Nijkerk op 27-01-1864 met Dirkje van HELL [4759] geboren te Nijkerk ca. 1823, weduwe van Gerrit Schaap dochter van Hendrik van HELL [4760] en van Teunisje DIRKS [4761]
 
 
5.
doodgeboren dochter [7175] geboren te Ridderkerk op 18-02-1818 overleden te Ridderkerk op 18-02-1818
 
 
6.
Frans [540] geboren te Ridderkerk op 19-04-1819 overleden te Ridderkerk op 29-10-1819
 
 
7.
Willempje [541] geboren te Ridderkerk op 14-07-1821 overleden te Ridderkerk op 29-08-1829
 
 
8.
Frans [542] geboren te Ridderkerk op 17-06-1827 overleden te Ridderkerk op 28-08-1829

'6 dec 1811 Leendert Leendertszoon Klootwijk J.M. geb. en won. onder Zand. Ambagt en Weijven Fransdogter van 't Zelfde J.D. geb. te Ridderkerk en mede onder Zand. Ambagt woonagtig. Gehouwt den 30 december 1811'
Bron: Rid T 1723-1811 R.A. 11.

Het is opvallend dat de geboorteakte van Cornelis niet in de tienjarige tafels van de BS voorkomt. Hierna moet nog gezocht worden.
Op 18.2.1818 werd er nog een levenloos kind geboren uit dit huwelijk.
Op 1826 moest Leendert 44 gulden belasting betalen.
In augustus 1829 stierven vlak achter elkaar: de moeder Wijve (43 jaar), zoon Frans (2 jaar) en dochter Willempje (8 jaar).

Bronnen: BS ovl Rid 97-1839, BS geb HIA 1813, BS geb Rid 1817, BS ovl Rid 1818, BS geb Rid 1819, BS ovl Rid 1819, BS geb Rid 1821, BS ovl 90-1829, BS geb Rid 81-1827, BS ovl Rid 88-1829, 96-1903, BS ovl HIA 42-1813, Bev HIA 1826, GenLias.
Xd.
Cornelis KLOOTWIJK [537] geboren te Ridderkerk op 14-02-1815, landbouwknecht overleden te Ridderkerk op 06-01-1884 zoon van Leendert KLOOTWIJK [194] (1787-1839) en van Wijve 't ZELFDE van [535] (1786-1829)
 
getrouwd te Ridderkerk op 21-10-1836 met Josijntje IJSSELSTEIN [545] geboren te Ridderkerk op 1818 overleden te Ridderkerk op 20-02-1850 dochter van Sijmen IJSSELSTEIN [543] en van Martha van GEMERE [544]
 
 
1.
Leendert [549] geboren te Ridderkerk op 27-09-1836 overleden te Ridderkerk op 03-11-1836
 
 
2.
Wijve [550] geboren te Ridderkerk op 02-12-1837 overleden te Ridderkerk op 19-02-1838
 
 
3.
Leendert [551] geboren te Ridderkerk op 13-10-1838, bouwknecht en bierbrouwer overleden te Rotterdam op 26-06-1908 , volgt XIe.
 
 
4.
Maria [552] geboren te Ridderkerk op 10-12-1840 overleden te Ridderkerk op 27-03-1947
 
 
5.
Simon [1322] geboren te Ridderkerk op 30-01-1844, arbeider overleden te Sloten op 05-01-1910 , volgt XIf.
 
 
6.
Wijve [1323] geboren te Ridderkerk ca. 23-02-1847 overleden te Ridderkerk op 24-03-1847
 
 
7.
Jan [1324] geboren te Ridderkerk ca. 23-02-1847 overleden te Ridderkerk op 09-03-1847
 
 
8.
Maria [1325] geboren te Ridderkerk ca. 31-08-1848 overleden te Ridderkerk op 28-01-1851
 
 
9.
Wijve [1339] geboren te Ridderkerk ca. 13-10-1849 overleden te Ridderkerk op 26-12-1949
 
getrouwd (2) te Barendrecht op 10-06-1853 met Cornelia KOOIJMAN [546] geboren te Heerjansdam op 12-09-1814 overleden te Rotterdam op 31-03-1906 dochter van Ary Willems KOOIJMAN [547] (1782-) en van Dirkje PORS [548] (1782-)
 
 
1.
Arie [34] geboren te Ridderkerk op 22-05-1854 overleden te Ridderkerk op 02-08-1854
 
 
2.
Arie [35] geboren te Ridderkerk op 18-08-1855 overleden te Ridderkerk op 22-10-1855
 
 
3.
Cornelis [553] geboren te Ridderkerk op 01-11-1857, Koetsier bij van Gend en Loos overleden te Rotterdam op 27-03-1941 , volgt XIg.
 
 
4.
Simon ? [554]

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1836-22, BS geb Ridderkerk 1836-113, 1837-173, 1838-164, 1840-192, 1844-25, 1847-23, 1848-93, 1849-149, 1854-112, 1855-135, 1857-230, BS ovl Ridderkerk 1847-55, 1847-62, 1847-65, 1849-156, 1850-18, 1854-62, 1855-150, 1884-6, 1917-177, BS huw Barendrecht 1853-19.
XIe.
Leendert KLOOTWIJK [551] geboren te Ridderkerk op 13-10-1838, bouwknecht en bierbrouwer overleden te Rotterdam op 26-06-1908 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [537] (1815-1884) en van Josijntje IJSSELSTEIN [545] (1818-1850)
 
getrouwd te Ridderkerk op 24-12-1862 met Lijntje UIJTERLINDE [505] geboren ca. 1841 overleden te Zwijndrecht op 08-01-1900 dochter van Arij UIJTERLINDE [503] en van Jannetje PLAIZIER [504]
 
 
1.
Cornelis [1535] geboren te Ridderkerk op 21-05-1863 overleden te Tiel op 25-03-1942 , volgt XIIc.
 
 
2.
doodgeboren zoon [6934] geboren te Ridderkerk op 04-05-1865 overleden te Ridderkerk op 04-05-1865
 
 
3.
Jannetje [1536] geboren te Ridderkerk op 17-04-1867 overleden te Zwijndrecht op 16-07-1871
 
 
4.
Jozijntje [1884] geboren te Zwijndrecht op 21-10-1869 overleden te Zwijndrecht op 09-09-1871
 
 
5.
Jannigje Jozijntje [1885] geboren te Zwijndrecht op 16-03-1872 overleden te Zwijndrecht op 16-12-1872
 
 
6.
Jannetje Jozijntje [1886] geboren te Zwijndrecht op 09-06-1874 overleden te Charlois op 12-12-1879
 
 
7.
Arie [5945] geboren te IJsselmonde op 07-03-1876, koopman , volgt XIId.
 
 
8.
Leendert Jan Bastiaan [6696] geboren te Charlois op 10-07-1879 overleden te Charlois op 05-05-1883

Uit het huwelijk is volgens de overlijdens akte no.66 van 4 mei 1865 een levenloos kind voortgekomen.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1862-53, BS geb Ridderkerk 1863-118, 1867-91, BS ovl Ridderkerk 1865-66, BS geb Zwijndrecht 1869-116, 1872-27, 1874-67, BS geb IJsselmonde 1876-27, BS geb Charlois 1879-221, BS ovl Charlois 1879-269, 1883-108, BS huw Zwijndrecht 1900-48, BS ovl Zwijndrecht 1871-80, 1871-122, BS ovl Rotterdam 1908-3288.
XIIc.
Cornelis KLOOTWIJK [1535] geboren te Ridderkerk op 21-05-1863 overleden te Tiel op 25-03-1942 zoon van Leendert KLOOTWIJK [551] (1838-1908) en van Lijntje UIJTERLINDE [505] (1841-1900)
 
getrouwd te Charlois op 19-09-1889 met Maria SPEKSNIJDER [6376] geboren te Rotterdam ca. 1871 overleden te Rotterdam op 19-01-1907 dochter van Dirk SPEKSNIJDER [6841] en van Geertruida van der JAGT [6842]
 
 
1.
Leendert Dirk [6380] geboren te Charlois op 31-01-1890, bierbrouwersknecht overleden te Fijnaart op 11-08-1980 , volgt XIIId.
 
 
2.
Dirk Leendert [6391] geboren te Charlois op 05-07-1891 getrouwd te Rotterdam op 19-12-1923 met Catharina KOOIJMANS [6392] geboren te Rotterdam ca. 1901 dochter van Gerrit KOOIJMANS [6393] en van Maria Catharina van GOOL [6394]
 
 
3.
Lijntje Geertruida [6384] geboren te Charlois op 11-05-1894 getrouwd te Rotterdam op 17-01-1917 met Antonius Laurentius Johannes WESTHUIS [6385] geboren te Schiedam ca. 1880 zoon van Johannes Jacobus WESTHUIS [6386] en van Johanna Maria BLOK [6387]
 
 
4.
Cornelis [6408] geboren te Charlois op 06-02-1895 overleden te Rotterdam op 16-06-1914
 
 
5.
Geertruida Cornelia [6377] geboren te Rotterdam op 17-04-1897 getrouwd te Rotterdam op 15-08-1923 met Carl Otto HILZ [6388] geboren te Rotterdam ca. 1887 zoon van Carl HILZ [6389] en van Anna Eva HOLZENTHAL [6390]
 
 
6.
Arie [6378] geboren te Rotterdam op 12-06-1899
 
 
7.
Neeltje [6379] geboren te Rotterdam op 07-09-1901
 
 
8.
Jan Dirk [7230] geboren te Rotterdam op 27-01-1903
 
 
9.
Neeltje [6836] geboren te Rotterdam op 23-10-1904 overleden te Rotterdam op 06-02-1907
 
 
10.
doodgeboren dochter [6840] geboren te Rotterdam op 19-01-1907 overleden te Rotterdam op 19-01-1907

Bronnen: BS geb Rotterdam 1897-3142, 1899-5197, 1901-8602, 1903-928, BS huw Rotterdam 1909-d33, 1917-a36v, 1923-j126v, 1923-r106, BS ovl Rotterdam 1907-401, 1907-403, 1907-b824, 1914-2642, BS ovl Tiel 1942-67.
XIIId.
Leendert Dirk KLOOTWIJK [6380] geboren te Charlois op 31-01-1890, bierbrouwersknecht overleden te Fijnaart op 11-08-1980 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [1535] (1863-1942) en van Maria SPEKSNIJDER [6376] (1871-1907)
 
getrouwd te Rotterdam op 24-03-1909 met Elisabeth Eleonora MARTINOT [6381] geboren te Rotterdam op 13-11-1890 overleden te Rotterdam op 12-10-1967 dochter van Franciscus MARTINOT [6382] en van Christina Agnes COUMOU [6383]
 
 
1.
Maria [6395] geboren te Rotterdam op 30-08-1909 overleden te Rotterdam op 15-09-1998 getrouwd te Rotterdam op 16-06-1937 met Willem ROTMANS [6396] geboren te Rotterdam op 01-06-1913 overleden te Rotterdam op 18-06-1983 zoon van (²) ROTMANS [6397] en van (²) van HULST [6398]
 
 
2.
(²) [6399]
 
 
3.
Franciscus Jacobus [6400] geboren te Rotterdam ca. 1914, matroos getrouwd te Rotterdam op 10-08-1938 met Hendrika Gerritdina van CRONENBERG [8545] geboren te Zutphen ca. 1918 dochter van Gerrit Jan van CRONENBERG [8546] (1892-) en van Gerritdina BURGERS [8547] (1893-)
 
 
4.
(²) [6401]
 
 
5.
Eleonora Wilhelmina [6402] geboren te Carnap,Duitsland op 21-12-1921 getrouwd te Rotterdam op 28-04-1948 met Willy Jan APOL [6405] geboren te Mechelen,Belgie op 23-08-1920 overleden te Rotterdam op 17-04-1982 zoon van (²) APOL [6406] en van (²) WILS [6407]
 
 
6.
(²) [6403]
 
 
7.
Hendrika Margaretha (Rieke) [6404] geboren te Duisburg,Duitsland op 05-03-1930 overleden te Driebergen op 22-12-2001, begraven te Utrecht op 27-12-2001 getrouwd met (²) 't HART [7634] zoon van (²) 't HART [7635] en van (²) BONTEBAL [7636]

Bronnen: BS huw Rotterdam 1909-d33, Family Tree of John Wesley Mounce and Carla Rotmans, informatie Eltje APOL.
12-10-1967 Overlijden van Elisabeth Eleonora MARTINOT [6381] de echtgenote van Leendert Dirk KLOOTWIJK [6380] te Rotterdam op 12 oktober 1967.

Toegangsnummer: 999-09 Burgerlijke Stand Rotterdam, overlijdensakten, Inventarisnummer: 1967D2, Folionummer: D2-139, Aktenummer: 1353.
XIId.
Arie KLOOTWIJK [5945] geboren te IJsselmonde op 07-03-1876, koopman zoon van Leendert KLOOTWIJK [551] (1838-1908) en van Lijntje UIJTERLINDE [505] (1841-1900)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 15-11-1900 met Robberdina van den BROEK [5946] geboren te Woudrichem ca. 1876 dochter van Hendrik van den BROEK [5947] en van Francijntje BREKELMANS [5948]
 
 
1.
Leendert [5949] geboren te Zwijndrecht op 17-01-1900, kappersbediende getrouwd te Rotterdam op 10-09-1924 met Maria Josephina Angelina ULLO [5950] geboren te Antwerpen,Belgie ca. 1904 dochter van (²) ULLO [5951] en van (²) TIMMERMANS [5952]
 
 
2.
Hendrik [6182] geboren te Rotterdam op 21-02-1902 overleden te Rotterdam op 12-12-1902
 
 
3.
Hendrik [7251] geboren te Rotterdam op 30-03-1903
 
 
4.
Lijntje Francijntje [7294] geboren te Rotterdam op 22-08-1904 getrouwd te Rotterdam op 11-07-1928 met Herman ESSEN [7562] geboren te Amsterdam ca. 1893 zoon van Arend ESSEN [7563] en van Annigje SLAGTER [7564]
 
 
5.
Francijntje Cornelia [7292] geboren te Rotterdam op 14-03-1906
 
 
6.
Jocijntje [6873] geboren te Rotterdam op 22-06-1907 overleden te Rotterdam op 11-10-1907
 
 
7.
Cornelia Wouterina [7293] geboren te Rotterdam op 07-01-1910 getrouwd te Rotterdam op 04-03-1931 met Jacobus SCHOUTEN [7617] geboren te Leiden ca. 1909, marinier de 1ste klasse zoon van (²) SCHOUTEN [7618]
 
 
8.
Jacomijntje [6939] geboren te Rotterdam ca. 1912 overleden te Rotterdam op 25-12-1915
 
 
9.
Arie Adrianus [8518] geboren te Rotterdam ca. 1914, broodbakker , volgt XIIIe.

Maria Josephina Angelina Ullo, de vrouw van Leendert Klootwijk is geboren in Antwerpen, maar ze was een Italiaans onderdaan.

Bronnen: BS huw Zwijndrecht 1900-48, BS geb Rotterdam 1902-1942, 1903-3197, BS huw Rotterdam 1924-k170, BS ovl Rotterdam 1907-4778, 1915-5642.
1930 Oproep voor Maria Josephina Angelina ULLO [5950] om voor de rechtbank te verschijnen i.v.m. de scheiding van haar man Leendert Klootwijk [5949], de zoon van Arie KLOOTWIJK [5945].
XIIIe.
Arie Adrianus KLOOTWIJK [8518] geboren te Rotterdam ca. 1914, broodbakker zoon van Arie KLOOTWIJK [5945] (1876-) en van Robberdina van den BROEK [5946] (1876-)
 
ondertr. te Rotterdam op 29-11-1939 met Georgina Lodewika ESCABACHE [8519] geboren te Rotterdam ca. 1916 dochter van Pierre ESCABACHE [8520] (1879-) en van Aaltje VOORTMAN [8521] (1883-)
 
 
1.
(²) [8522]

29-11-1939 Huwelijksakte van Arie Adrianus KLOOTWIJK [8518] en Georgina Lodewika ESCABACHE [8519] op 29 november 1939 te Rotterdam.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIf.
Simon KLOOTWIJK [1322] geboren te Ridderkerk op 30-01-1844, arbeider overleden te Sloten op 05-01-1910 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [537] (1815-1884) en van Josijntje IJSSELSTEIN [545] (1818-1850)
 
getrouwd te Groote Lindt op 28-02-1867 met Kornelia HUIJZER [1005] geboren te Kijfhoek op 15-10-1844 overleden te Sloten op 21-02-1908 dochter van Adrianus HUIZER [1226] (1817-) en van Janna 't ZELFDE van [1355]
 
 
1.
Cornelis [6772] geboren te Grote Lind op 22-12-1866 overleden te Grote Lind op 25-01-1867
 
 
2.
Jozijntje [2026] geboren te Heerjansdam ca. 03-06-1868 overleden te Heerjansdam op 26-06-1868
 
 
3.
Cornelis [1524] geboren te Heerjansdam op 17-10-1869 overleden te Amsterdam op 07-01-1922 , volgt XIIe.
 
 
4.
Janna [1525] geboren te Heerjansdam op 15-11-1870 overleden te Heerjansdam op 13-01-1871
 
 
5.
Adrianus Pieter [2027] geboren te Ridderkerk op 24-02-1872 overleden te Ridderkerk op 29-10-1872
 
 
6.
Adrianus Pieter [2028] geboren te Ridderkerk op 24-04-1873 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 03-08-1873
 
 
7.
Jozijntje [933] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-07-1874 getrouwd te Sloten op 07-02-1896 met Beerd DIJKHUIZEN [5976] geboren te Oldebroek ca. 1871, arbeider zoon van Egbert DIJKHUIZEN [5977] en van Gerritje DOORNWEERD [5978]
 
 
8.
Arie [2739] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-1875 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-10-1875
 
 
9.
Janna Adriana [934] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 20-10-1876 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 07-12-1877
 
 
10.
Jan Leendert [5464] geboren te Haarlemmerliede op 07-09-1878 overleden te Haarlemmerliede op 09-09-1879
 
 
11.
Arie Adrianus [2338] geboren te Haarlemmerliede op 07-09-1878, arbeider overleden te Amsterdam op 18-10-1949 , volgt XIIf.
 
 
12.
Janna Adriana [6773] geboren te Beverwijk op 25-07-1880 overleden te Beverwijk op 07-10-1880
 
 
13.
Janna [2339] geboren te Haarlemmerliede op 26-01-1882 overleden op 13-11-1965 getrouwd te Sloten op 06-03-1903 met Arie van der STELT [6160] geboren te De Werken en Sleeuwijk op 05-06-1876 overleden te Beverwijk op 07-01-1943 zoon van Cornelia van der STELT [6161]
 
 
14.
Maria [6774] geboren te Beverwijk op 13-05-1883 overleden te Beverwijk op 29-05-1883

Cornelis [6772] was een zgn. voorkind. Hij stief al voor het huwelijk en wordt één keer Klootwijk en één keer Huizer genoemd.

Bronnen: BS geb Grote Lindt 1866-41, BS geb Heerjansdam 1869-37, 1870-73, BS geb Ridderkerk 1872-59, 1873-110, BS ovl Heerjansdam 1868-31, 1871-4, BS ovl Grote Lind 1876-2, BS ovl Ridderkerk 1872-201, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1873-48, 1875-90, 1877-82, BS huw Grote Lind 1867-1, BS huw Sloten 1895-42, 1896-7, 1903-12, 1904-2, BS geb Haarlemmerliede 1878, BS ovl Haarlemmerliede 1879 BS geb Beverwijk 1880-106, 1883-47, BS ovl Beverwijk 1880-78, 1883-47.
30-01-1844 Geboorteakte van Simon KLOOTWIJK [1322], de echtgenoot van Kornelia HUIJZER (¹) [1005].
15-10-1844 Geboorteakte van Kornelia Huijzer [1005] de echtgenote van Simon KLOOTWIJK [1322].
Akte: no. 5 Geboorten Kijfhoek 15 oktober 1844
1878 Geboorteakte van Arie Adrianus KLOOTWIJK [2338], de zoon van Simon KLOOTWIJK [1322] en Cornelia HUIZER [1005] op 7 september 1878 te Haarlemmerliede.
21-02-1908 Overlijden van Cornelia Huizer [1005], echtgenote van Simon KLOOTWIJK [1322]
05-01-1910 Overlijdensakte van Simon KLOOTWIJK [1322], weduwnaar van Kornelia HUIJZER [1005].
XIIe.
Cornelis KLOOTWIJK [1524] geboren te Heerjansdam op 17-10-1869 overleden te Amsterdam op 07-01-1922 zoon van Simon KLOOTWIJK [1322] (1844-1910) en van Kornelia HUIJZER [1005] (1844-1908)
 
getrouwd te Sloten op 15-08-1895 met Johanna Willemijntje FRANKEN [2335] geboren op 15-01-1874 dochter van Jan FRANKEN [6158] en van Jaapje KLOPPER [6159]
 
 
1.
zoon [2336] , ongehuwd
 
 
2.
dochter [2337] , ongehuwd

De namen en geboortedata van de kinderen volgen nog. De kinderen zijn op dit moment (1990) nog in leven.

Bronnen : Opgave Fam. Beek-Klootwijk, Amsterdam, BS huw Sloten 1895-42.
XIIf.
Arie Adrianus KLOOTWIJK [2338] geboren te Haarlemmerliede op 07-09-1878, arbeider overleden te Amsterdam op 18-10-1949 zoon van Simon KLOOTWIJK [1322] (1844-1910) en van Kornelia HUIJZER [1005] (1844-1908)
 
getrouwd te Sloten op 22-01-1904 met Geertruida van der STELT [2340] geboren te Dussen op 13-12-1885 overleden te Amsterdam op 31-05-1957 dochter van Adriaan van der STELT [2341] en van Cornelia van der STELT [2342]
 
 
1.
Simon [2343] geboren te Sloten op 19-04-1904, arbeider overleden te Amsterdam op 20-03-1978 , volgt XIIIf.
 
 
2.
Maaike [2344] geboren te Sloten op 12-03-1906 getrouwd te Amsterdam op 14-12-1932 met Catharinus KOOISTRA [2347] geboren te Amsterdam op 17-04-1907, autobestuurder zoon van (²) KOOISTRA [6859] en van (²) QUARRE [6860]
 
 
3.
Cornelis [2345] geboren te Sloten op 13-12-1907 overleden te Amsterdam op 23-11-1961 , volgt XIIIg.
 
 
4.
Adriana [2346] geboren te Sloten op 07-04-1911 getrouwd te Amsterdam op 07-09-1932 met Dirk Bertus WEIJERS [2349] geboren te Amsterdam ca. 1906, patroonmaker zoon van (²) WEIJERS [6857] en van (²) van REIJENLAND [6858]

Het huwelijk tussen Maaike Klootwijk en Catharinus Kooistra is op 10-12-1976 door echtscheiding ontbonden.

Bronnen: BS huw Sloten 1904-2, BS huw Amsterdam 1932-Sltrdk-S447v, 1932-Sltrdk-S78v, Opgave van Fam. Beek-Klootwijk, Amsterdam.
1878 Geboorteakte van Arie Adrianus KLOOTWIJK [2338], de zoon van Simon KLOOTWIJK [1322] en Cornelia HUIZER [1005] op 7 september 1878 te Haarlemmerliede.
1904 Geboorteakte van Simon Klootwijk [2343], de zoon van Arie Adrianus KLOOTWIJK [2338] en Geertruida van der STELT [2340].
1935 De kinderen van Arie Adrianus Klootwijk [2338] en Geertruida van der Stelt [2340] te weten Maaike, Simon, Cornelis en Adriana met hun echtgenoten.
V.l.n.r. boven: Adriana Klootwijk, Dirk Weijers, Tinus Kooistra, Maaike Klootwijk, Cornelis Klootwijk.
V.l.n.r. onder: Simon Klootwijk, Marijtje Blom, Arendje Roubos

Foto: met dank aan fam. Beek
1940 Foto van Arie Adrianus KLOOTWIJK [2338] en zijn vrouw Geertruida van der STELT [2340].
XIIIf.
Simon KLOOTWIJK [2343] geboren te Sloten op 19-04-1904, arbeider overleden te Amsterdam op 20-03-1978 zoon van Arie Adrianus KLOOTWIJK [2338] (1878-1949) en van Geertruida van der STELT [2340] (1885-1957)
 
getrouwd te Amstelveen op 10-08-1932 met Marijtje BLOM [2350] geboren te Amsterdam op 04-10-1908 overleden te Amsterdam op 05-05-2000 dochter van Jan BLOM [2351] (1869-1959) en van Marijtje LAMMES [2352] (1874-1938)
 
 
1.
Arie Adrianus Jan [2353] geboren te Amsterdam op 17-02-1933, automonteur overleden op 09-11-1992 , volgt XIVd.


Bronnen: BS geb Sloten 1904-87, opgave van Fam. Beek-Klootwijk, Amsterdam.
1904 Geboorteakte van Simon Klootwijk [2343], de zoon van Arie Adrianus KLOOTWIJK [2338] en Geertruida van der STELT [2340].
1932 Foto bij het huwelijk van Simon Klootwijk [2343] en Marijtje BLOM [2350] te Amstelveen op 10 augustus 1932.
XIVd.
Arie Adrianus Jan KLOOTWIJK [2353] geboren te Amsterdam op 17-02-1933, automonteur overleden op 09-11-1992 zoon van Simon KLOOTWIJK [2343] (1904-1978) en van Marijtje BLOM [2350] (1908-2000)
 
getrouwd te Amsterdam op 30-03-1956 met Elizabeth Jacoba Johanna HENDRIKSEN [2354] geboren te Amsterdam op 13-05-1933 overleden te Amsterdam op 22-03-1983 dochter van (²) HENDRIKSEN [2355] en van (²) PIKKAART [2356]
 
 
1.
(²) [2357] getrouwd met (²) BEEK [2358] zoon van (²) BEEK [2359] en van (²) VISSER [2360]

Aanvullende informatie: (href=htm/2353.htm)
Bronnen: Opgave van Fam. Beek-Klootwijk, Amsterdam.
1956 Foto bij het huwelijk van Arie Adrianus Jan Klootwijk [2353] en Elizabeth Jacoba Johanna HENDRIKSEN [2354] te Amsterdam op 30 maart 1956.
XIIIg.
Cornelis KLOOTWIJK [2345] geboren te Sloten op 13-12-1907 overleden te Amsterdam op 23-11-1961 zoon van Arie Adrianus KLOOTWIJK [2338] (1878-1949) en van Geertruida van der STELT [2340] (1885-1957)
 
getrouwd op 10-10-1933 met Arendje ROUBOS [2348] geboren te Sloten op 04-03-1910
 
 
1.
Geertruida [8485] geboren te Amsterdam op 18-01-1938 overleden te Deventer op 07-01-2019 getrouwd te Amsterdam op 24-12-1959 met Wilhelm Hendrik KERKHOFF [8486] geboren te Amsterdam op 19-08-1937 overleden te Lelystad op 29-04-2011

XIg.
Cornelis KLOOTWIJK [553] geboren te Ridderkerk op 01-11-1857, Koetsier bij van Gend en Loos overleden te Rotterdam op 27-03-1941 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [537] (1815-1884) en van Cornelia KOOIJMAN [546] (1814-1906)
 
getrouwd te Ridderkerk op 11-05-1883 met Jannigje VELTHUIZEN [555] geboren te Ridderkerk op 15-11-1860 dochter van Leendert VELTHUIZEN [1085] (1834-1926) en van Maria PLAISIER [1086] (1834-1903)
 
 
1.
Cornelia Maria [1632] geboren te Ridderkerk op 17-10-1888 overleden op 02-07-1974 getrouwd te Groot-Ammers op 04-09-1919 met Adam van DIJK [6192] geboren te Ridderkerk op 07-05-1888 overleden op 03-05-1965 zoon van Pieter van DIJK [6193] en van Lijntje BODE [6194]
 
 
2.
Leendert [1633] geboren te Ridderkerk op 16-03-1890 overleden te Rotterdam op 05-02-1895
 
 
3.
Cornelis [556] geboren te Ridderkerk op 22-01-1892, kantoorbediende en boekhouder overleden te Delft op 04-09-1974 , volgt XIIg.
 
 
4.
Maria Lena [5677] geboren te Rotterdam op 16-05-1895 getrouwd te Rotterdam op 02-09-1925 met Jan JONKERS [5678] geboren te Dordrecht ca. 1891 zoon van Johannes Thomas JONKERS [5679] en van Margritha MEEDER [5680]
 
 
5.
Helena [5984] geboren te Rotterdam op 22-10-1897 getrouwd te Rotterdam op 04-11-1931 met Hendrik JANSEN [7629] geboren te Rotterdam ca. 1887 zoon van Jan JANSEN [7630] en van Hendrina TAKKEN [7631]
 
 
6.
Adriaantje [6189] geboren te Rotterdam op 23-09-1901 overleden te Rotterdam op 10-10-1908
 
 
7.
Lijdia [7250] geboren te Rotterdam op 28-07-1903 getrouwd te Rotterdam op 29-08-1928 met Gerardus Petrus van de GEEST [7385] geboren te Rotterdam ca. 1902 zoon van Gerardus Petrus van de GEEST [7386] en van Catharina Jannetje ZUURVELD [7387]

Volgens de huwelijksakte van Cornelis[553] was hij werkman en woonde hij in Ridderkerk. Zijn ouders leefde nog en woonden ook in Ridderkerk. Zijn vrouw Jannigje en haar ouders woonde ook in Ridderkerk.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1883-33, BS geb Ridderkerk 1888-254, 1890-71, 1892-25, BS geb Rotterdam 1895-2138, 1897-8485, 1901-9156, 1903-7244, BS ovl Rotterdam 1895-486, BS huw Rotterdam 1916, 1925, BS huw Groot-Ammers 1919-9.
01-12-1888 Inschrijving in het bevolkingsregister van Ridderkerk (1888-1920) van het gezin van Cornelis KLOOTWIJK [553] en Jannigje VELTHUIZEN [555].
De oudste drie kinderen zijn hier ook ingeschreven.
Het gezin vertrok op 9 juni 1894 naar Rotterdam.
Cornelis was eerst arbeider en later koetsier.
1974 Grafsteen van Cornelia Maria KLOOTWIJK [1632] dochter van Cornelis KLOOTWIJK [553] (1857-1941) en van Jannigje VELTHUIZEN [555] (1860-) en haar echtgenoot Adam van DIJK [6192].
Deze steen ligt op de Zuiderbegraafplaats aan de Slinge 50 te Rotterdam.
(Bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIg.
Cornelis KLOOTWIJK [556] geboren te Ridderkerk op 22-01-1892, kantoorbediende en boekhouder overleden te Delft op 04-09-1974 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [553] (1857-1941) en van Jannigje VELTHUIZEN [555] (1860-)
 
getrouwd te Rotterdam op 25-05-1916 met Cornelia Jacoba JANSEN [557] geboren te Rotterdam op 05-08-1890 overleden te Pijnacker op 09-01-1961 dochter van Johannes Andries JANSEN [5681] en van Hendrika Frederika Augusta MARONIER [5682]
 
 
1.
Cornelis [2057] geboren te Rotterdam op 24-03-1917, pompmachinist overleden te Kruisweg op 10-02-1990 , volgt XIIIh.
 
 
2.
Hendrika Frederika Augusta [2058] geboren te Rotterdam op 11-04-1919, vroedvrouw overleden te Pijnacker op 14-11-2014
 
 
3.
Johannes Andries (Dries) [2059] geboren te Rotterdam op 14-01-1921, fijn instrumentmaker overleden te Dongen op 14-01-2016 getrouwd op 06-12-1947 met Berta (Betty) MULLER [2079] geboren op 08-04-1915 overleden te Waalwijk op 10-11-2007
 
 
4.
Jannigje [2060] geboren te Rotterdam op 19-02-1923 overleden te Oosterhout op 19-07-2014 getrouwd met Hendrik Marinus STIKVOORT [2080] , werktuigkundig ingenieur overleden op 1984
 
 
5.
Clara Elisa Hendrika (Lies) [2061] geboren te Pijnacker op 07-12-1924 overleden te Delft op 24-06-2013 getrouwd met Frits Louis Paul Henri WEVE [2081] geboren te Edam op 20-12-1919, bankbediende overleden te Delft op 19-02-1999
 
 
6.
Hans Rudolf [2062] geboren te Pijnacker op 10-09-1927 overleden te Pijnacker op 27-12-1927
 
 
7.
Rudolf [2063] geboren te Pijnacker op 02-02-1930, instumentmaker overleden te Pijnacker op 13-11-2008 , volgt XIIIi.
 
 
8.
Theo [2064] geboren te Pijnacker op 27-03-1932, bankemployee overleden te Delft op 05-01-2024 getrouwd op 21-08-1958 met Pietertje Gretha (Nel) de VROED [2089] geboren te Pijnacker op 05-08-1932 overleden te Delft op 17-12-2022

Bronnen: Volgens opgave van Bert Klootwijk, Pijnacker BS huw Rotterdam 1916, BS ovl Pijnacker 1927-39 NRC 1916 en AAK.
1916 Huwelijksaankondiging van Cornelis KLOOTWIJK [556] en Cornelia Jacoba JANSEN [557] in het NRC - donderdag 25 mei 1916.
XIIIh.
Cornelis KLOOTWIJK [2057] geboren te Rotterdam op 24-03-1917, pompmachinist overleden te Kruisweg op 10-02-1990 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [556] (1892-1974) en van Cornelia Jacoba JANSEN [557] (1890-1961)
 
getrouwd te Pijnacker op 24-03-1942 met Neeltje van MULLEM [2065] geboren te Pijnacker op 01-12-1918 overleden te Schiedam op 06-03-1982
 
 
1.
(²) [2066] getrouwd met (²) DIJKSHOORN [2067]
 
 
2.
(²) [2068] getrouwd met (²) van der WAARD [2069]
 
 
3.
(²) [2070] getrouwd met (²) STOFFELEN [2071]
 
 
4.
(²) [2072] , volgt XIVe.
 
 
5.
(²) [2074] , volgt XIVf.

Bronnen: Volgens opgave van Bert Klootwijk, Pijnacker en Kees Klootwijk [2070].
XIVe.
(²) KLOOTWIJK [2072] zoon van Cornelis KLOOTWIJK [2057] (1917-1990) en van Neeltje van MULLEM [2065] (1918-1982)
 
getrouwd met (²) van DONGEN [2073]
 
 
1.
(²) [2076]
 
 
2.
(²) [2077]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVf.
(²) KLOOTWIJK [2074] zoon van Cornelis KLOOTWIJK [2057] (1917-1990) en van Neeltje van MULLEM [2065] (1918-1982)
 
getrouwd met (²) NUITEN [2075]
 
 
1.
(²) [2078]
 
 
2.
(²) [4282]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIi.
Rudolf KLOOTWIJK [2063] geboren te Pijnacker op 02-02-1930, instumentmaker overleden te Pijnacker op 13-11-2008 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [556] (1892-1974) en van Cornelia Jacoba JANSEN [557] (1890-1961)
 
getrouwd te Pijnacker op 20-11-1958 met Alberdiena Lammechiena (Diny) BOUWMAN [2082] geboren te Graswijk op 07-08-1931, verpleegkundige overleden te Scheveningen op 05-04-2020
 
 
1.
(²) [2083] getrouwd met (²) HOOYMANS [2084]
 
 
2.
(²) [2085] , volgt XIVg.
 
 
3.
(²) [2087] getrouwd met (²) BENJAMINS [2088]

Bronnen: Volgens opgave van Bert Klootwijk, Pijnacker en Lies Weve, dochter van Clara Klootwijk [2061], Johanna Cornelia Klootwijk [2087].
05-04-2020 Overlijden van Alberdiena Lammechiena BOUWMAN [2082], de weduwe van Rudolf KLOOTWIJK [2063].
XIVg.
(²) KLOOTWIJK [2085] zoon van Rudolf KLOOTWIJK [2063] (1930-2008) en van Alberdiena Lammechiena (Diny) BOUWMAN [2082] (1931-2020)
 
getrouwd met (²) van der VLIET [2086]
 
 
1.
(²) [4283]
 
 
2.
(²) [4542]

1 objecten niet weergegeven (²)
IXe.
Willem KLOOTWIJK [196] gedoopt te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-12-1794, Vlasboer Melkboer overleden te Sanderlingen Ambacht op 28-12-1845 zoon van Leendert KLOOTWIJK [136] (1748-1828) en van Pietertje van NES [190] (1758-1830)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-12-1815 met Teuna STEHOUWER [227] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 01-01-1794 overleden te Groote Lindt op 29-03-1828 dochter van Arie STEHOUWER [228] en van Neeltje VISSER [229] (1756-1836)
 
 
1.
Leendert [232] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-06-1816, fuselier overleden te Vianen op 17-01-1837
 
 
2.
Arie [233] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 25-03-1818, arbeider en koopman overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-02-1859 , volgt Xe.
 
 
3.
Pietertje [234] geboren te Groote Lindt op 05-02-1820 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-09-1874 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-04-1844 met Leendert van der GRAAF [7032] geboren te Willemstad ca. 1820 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 03-01-1862 zoon van Frans van der GRAAF [7061] en van Maaike VISSER [7062] getrouwd (2) te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-11-1863 met Andries STOLK [3461] geboren te Groote Lindt ca. 1828, warmoezenier zoon van Pieter STOLK [7030] en van Neeltje NOORDHOVEN [7031]
 
 
4.
Neeltje [235] geboren te Groote Lindt op 13-02-1822 overleden te Groote Lindt op 10-05-1822
 
 
5.
Teunis [114] geboren te Groote Lindt op 15-08-1823, Koopman overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-04-1862 , volgt Xf.
 
 
6.
Pieter [997] geboren te Groote Lindt ca. 18-07-1825 overleden te Groote Lindt op 17-11-1825
 
getrouwd (2) te Groote Lindt op 20-06-1831 met Magdalena van der WAAL [230] geboren te Ridderkerk ca. 1800 dochter van Hendrik van der WAAL [1398] en van Trijntje [1399]
 
 
1.
Neeltje [1396] geboren te Groote Lindt op 18-11-1831 overleden te Groote Lindt op 16-01-1832
 
 
2.
Trijntje [1397] geboren te Groote Lindt op 18-11-1831 overleden te Groote Lindt op 16-01-1832
 
 
3.
Jan [1227] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 26-06-1833 overleden te Sanderlingen Ambacht op 23-09-1834

Volgens de huwelijksakte zijn Willem en Teuna gedoopt in de gereformeerde gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht, de vader van Willem (Leendert) was valsboer van beroep.
Volgens de geboorteakte van Pieterje [234] was Willem Klootwijk [196] van beroep Vlasboer. Pietertje is geboren 'Des Namiddags Vier Uuren', De getuigen waren Willem Kool, herbergier en Gerrit Snoek, timmerman. Het gezin woonde toen 'in 't Volgerland van Groote Lind'. Deze geboorteakte was nog geheel met de hand geschreven terwijl de latere akten gedeeltelijk zijn voorbedrukt.
Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje [235] waren Gerrit Snoek, timmerman en Jan Bol, 'Metzelaar' de getuigen. Neeltje is 'des namiddags half drie ure onder deze gemeente in het huis No.71' geboren.
Bij de aangifte van de geboorte van Teunis [114] waren er nog geen veranderingen in adres of beroep. De getuigen waren ditmaal Krijn Heijbeek,Veldwachter en Barend Bakker,bouwknecht. Bij de aangifte van het overlijden van Teuna Stehouwer [227] was Willem van beroep Melkboer, het adres was nog steeds 'No 71'. De getuigen waren Willem Klootwijk [196] en Teunis Stehouwer, bouwman en broeder van Teuna.

Bronnen: BS huw 1815-24, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1845-61, BS geb Hendrik-Ido-Ambacht 1816, 1818, 1833-18, BS geb Groote Lindt 1820, 1822, 1823, BS ovl Groote Lindt 1822-10, 1825-18, 1828-33, 1832-3, 1832-4, BS ovl Sanderlingen Ambacht 1834-11, 1845-14.
1815 Huwelijksakte van Willem KLOOTWIJK [196] em Teuna STEHOUWER [227] op 9 december 1815 te Hendrik-Ido-Ambacht.
1820 Geboorteakte van Pietertje [234], dochter van Willem KLOOTWIJK [196] en Teuna STEHOUWER [227].
1822 Geboorteakte van Neeltje [235], dochter van Willem KLOOTWIJK [196] en Teuna STEHOUWER [227]
1823 Geboorteakte van Teunis [114], zoon van Willem KLOOTWIJK [196] en Teuna STEHOUWER [227]
1828 Overlijdensakte van Teuna STEHOUWER [227], de echtgenote van Willem KLOOTWIJK [196].
1837 Overlijdensakte van Leendert KLOOTWIJK [232] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-06-1816, fuselier overleden te Vianen op 17-01-1837 zoon van Willem KLOOTWIJK (¹) [196] (1794-1845) en van Teuna STEHOUWER [227] (1794-1828).
1862 Overlijdensakte van Teunis KLOOTWIJK [114], zoon van Willem KLOOTWIJK [196] en Teuna STEHOUWER [227], echtgenoot van Lena VISSER [115] op 19 april 1862.
Xe.
Arie KLOOTWIJK [233] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 25-03-1818, arbeider en koopman overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-02-1859 zoon van Willem KLOOTWIJK [196] (1794-1845) en van Teuna STEHOUWER [227] (1794-1828)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 02-05-1846 met Marigje BOS [1189] geboren te Meerdervoort ca. 1827 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-05-1862 dochter van Cornelis BOS [1190] en van Pietertje VLIEGENTHART [1191]
 
 
1.
Willem [1192] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-01-1847 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-03-1847
 
 
2.
Willem Cornelis [925] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-10-1850, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-02-1917 , volgt XIh.
 
 
3.
Cornelis Willem [1193] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-06-1854 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-09-1854
 
 
4.
Cornelis [1194] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-02-1856 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-04-1856
 
 
5.
Cornelis [1340] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-04-1857, scheepsbouwarbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-07-1920 , volgt XIi.

Tijdens het huwelijk van Arie en Marigje waren de ouders van Arie ( Willem en Teuna Stehouwer ) reeds overleden, Teuna was overleden ' blijkens het register te Groote Lindt'. Arie was arbeider, 28 jaar en geboren en wonende te HIA. Marigje was 19 jaar, geboren te Meerdervoort en zonder beroep. Haar ouders woonden te HIA.
Op 5-9-1848 en 3-8-1849 zijn twee levenloze kinderen geboren.
Bronnen: BS huw HIA 8-1846, BS geb HIA 4-1847, 60-1850, 30-1854, 15-1856, 37-1857, BS ovl HIA 21-1847, 58-1848, 77-1849, 36-1854, 38-1856, 16-1859.
XIh.
Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-10-1850, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-02-1917 zoon van Arie KLOOTWIJK [233] (1818-1859) en van Marigje BOS [1189] (1827-1862)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 01-11-1873 met Hendrika SCHOUTEN [926] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1852 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-08-1916 dochter van Hendrik SCHOUTEN [7038] en van Machiela SCHUURMAN [7039]
 
 
1.
Arie [927] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-04-1875, arbeider , volgt XIIh.
 
 
2.
Hendrik [928] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 10-01-1877, sloper roeier en nachtwaker overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 13-11-1940, begraven op 16-11-1940 , volgt XIIi.
 
 
3.
Mergje [929] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-01-1879 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-01-1944 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-03-1899 met Pieter STOLK [1151] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1877 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-01-1949 zoon van Lucas STOLK [7056] en van Aaltje BIJKERK [7057]
 
 
4.
Jacob [930] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-12-1880 , volgt XIIj.
 
 
5.
Machiela Maria [1144] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-02-1883 overleden op 27-08-1961 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 22-10-1903 met Aart Willem HARTDAM [1149] geboren te Papendrecht op 16-09-1882 overleden op 06-11-1968 zoon van Cornelis HARDAM [7068] en van Teuntje NADERON [7069]
 
 
6.
Cornelis [1145] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-10-1885 overleden na 1938 , volgt XIIk.
 
 
7.
Gijsbert [1146] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-06-1888 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-05-1911 met Adriaantje VERSCHOOR [1153] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1889 dochter van Aart VERSCHOOR [7085] en van Jannigje LODDER [7086]
 
 
8.
Johannes [1147] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-12-1890, scheepsklinker , volgt XIIl.

Gegevens van dit gezin zijn mij ter beschikking gesteld door Mevr J de Gruyter-Klootwijk. De volgorde van de kinderen staat nog niet vast.
Bronnen: [927] BS geb HIA no.46 27.4.1875 RAZH, [928] BS geb HIA no.3 10.1.1877 RAZH, [929] BS geb HIA no.5 7.1.1879 RAZH, [930] BS geb HIA no.121 17.12.1880 RAZH, [1144] BS geb HIA no.24 9.2.1883 RAZH, [1145] BS geb HIA no.106 29.10.1885 RAZH, BS huw Puttershoek 10-1916.
1888 Geboorteakte van Gijsbert KLOOTWIJK [1146] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht 12 juni 1888 zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] (1850-) en van Hendrika SCHOUTEN [926] (1852-)
1890 Geboorteakte van Johannes KLOOTWIJK [1147] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht 21 december 1890, zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] (1850-) en van Hendrika SCHOUTEN [926] (1852-)
1910 Foto van Johannes KLOOTWIJK [1147] (zittend) en Gijsbert KLOOTWIJK [1146] (staand), de jongste zonen van Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] en Hendrika SCHOUTEN [926]. Foto omstreeks 1910
(foto met dank aan H. Klootwijk Oost-Souburg)
1915 Foto van Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] van omstreeks 1915.
(met dank aan H. Klootwijk Oost-Souburg)
XIIh.
Arie KLOOTWIJK [927] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-04-1875, arbeider zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] (1850-1917) en van Hendrika SCHOUTEN [926] (1852-1916)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 01-07-1896 met Cornelia van der BURG [1148] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1875 dochter van Arie van der BURG [7052] en van Cornelia KAMERLING [7053]
 
 
1.
Willem Cornelis [7102] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-11-1896 overleden op 02-04-1981 , volgt XIIIj.
 
 
2.
doodgeboren dochter [7501] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-09-1899 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-09-1899
 
 
3.
Arie [7390] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-02-1901 overleden op 26-08-1988 , volgt XIIIk.
 
 
4.
Hendrik [6562] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-01-1904 overleden te Pernis op 01-08-1946 , volgt XIIIl.
 
 
5.
Cornelia Hendrika [7157] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-11-1906 overleden te Ridderkerk op 06-07-1981 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 07-08-1930 met Johannes de JONG [7158] geboren te Ridderkerk op 10-01-1903 overleden te Ridderkerk op 24-06-1994 zoon van Gerrit de JONG [7159] en van Ploontje van den BERG [7160]
 
 
6.
Jacob KOOTWIJK [4792] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-07-1915 overleden te Amsterdam op 27-06-1995 , volgt XIIIm.
 
 
7.
Cornelis [7446] geboren ca. 1918 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 25-09-1918
 
 
8.
(²) [8203]
 
 
9.
(²) [8204]

1896 Geboorteakte van Willem Cornelis KLOOTWIJK [7102] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-11-1896 zoon van Arie KLOOTWIJK (¹) [927] (1875-) en van Cornelia van der BURG [1148] (1875-)
1901 Geboorteakte van Arie KLOOTWIJK [7390] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-02-1901 zoon van Arie KLOOTWIJK [927] (1875-) en van Cornelia van der BURG [1148] (1875-).
XIIIj.
Willem Cornelis KLOOTWIJK [7102] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-11-1896 overleden op 02-04-1981 zoon van Arie KLOOTWIJK [927] (1875-) en van Cornelia van der BURG [1148] (1875-)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-05-1922 met Aafje den BOEF [7103] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-01-1897 overleden op 09-11-1978 dochter van Hendrik den BOEF [7104] en van Aaltje VISSER [7105]
 
 
1.
Corrie [8750] geboren op 17-06-1923 overleden op 12-10-1995 getrouwd met Willem van der LINDEN [8749] geboren op 07-07-1925 overleden te Ridderkerk op 31-03-1997
 
 
2.
Alie [8752] geboren ca. 1929 overleden op 01-02-1998 getrouwd met Max BOONSTRA [8751] geboren ca. 1925 overleden te Ridderkerk op 20-07-1990

1896 Geboorteakte van Willem Cornelis KLOOTWIJK [7102] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-11-1896 zoon van Arie KLOOTWIJK (¹) [927] (1875-) en van Cornelia van der BURG [1148] (1875-)
18-05-1972 50-jarig huwelijk van Willem Cornelis KLOOTWIJK [7102] en Aafje den BOEF [7103] op 18 mei 1972.
09-11-1978 Overlijdensadvertentie van Aafje den BOEF [7103], de echtgenote van Willem Cornelis KLOOTWIJK [7102] op 9 november 1978 te Ridderkerk.

Bron: Combinatie (Ridderkerk) via www.online-familieberichten.nl
1981 Grafsteen van Willem Cornelis KLOOTWIJK [7102] en zijn echtgenote Aafje den BOEF [7103].
Deze steen staat op de Begraafplaats Vredehof Lagendijk 112 Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
02-04-1981 Overlijden van Willem Cornelis KLOOTWIJK [7102], de weduwnaar van Aafje den BOEF [7103], op 2 april 1981 te Ridderkerk.
XIIIk.
Arie KLOOTWIJK [7390] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-02-1901 overleden op 26-08-1988 zoon van Arie KLOOTWIJK [927] (1875-) en van Cornelia van der BURG [1148] (1875-)
 
getrouwd te Ridderkerk op 04-05-1928 met Maria Elisabeth PLAISIER [7391] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-05-1902 overleden op 20-06-1992 dochter van Wouter PLAISIER [7392] en van Maria HOLLEMANS [7393]
 
 
1.
Arie [7394] geboren op 18-11-1931 overleden op 13-12-2018 , volgt XIVh.
 
 
2.
Maria Wouterina [7398] geboren te Ridderkerk op 28-01-1938 overleden te Ridderkerk op 11-09-2019 getrouwd te Ridderkerk op 15-11-1962 met Johannes Josephus de GREEF [7399] geboren te Rotterdam op 12-07-1937 overleden te Ridderkerk op 03-06-2014

1901 Geboorteakte van Arie KLOOTWIJK [7390] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-02-1901 zoon van Arie KLOOTWIJK [927] (1875-) en van Cornelia van der BURG [1148] (1875-).
04-05-1978 Vijftig jarig huwelijk van Arie KLOOTWIJK [7390] en Maria Elisabeth PLAISIER [7391] op 4 mei 1978.

Bron: wwww.online-familieberichten.nl
1988 Grafsteen van Arie KLOOTWIJK [7390] en Maria Elisabeth PLAISIER [7391]. Deze steen staat op Begraafplaats Vredehof aan de Lagendijk 112 te Ridderkerk.
26-08-1988 Overlijden van Arie KLOOTWIJK [7390] de echtgenoot van Maria Elisabeth PLAISIER [7391] op 26 augustus 1988 te Ridderkerk
1992 Overlijdensadvertentie van Maria Elisabeth PLAISIER [7391] oveleden op 20 juni 1992 te Ridderkerk, weduwe van Arie KLOOTWIJK [7390].
XIVh.
Arie KLOOTWIJK [7394] geboren op 18-11-1931 overleden op 13-12-2018 zoon van Arie KLOOTWIJK [7390] (1901-1988) en van Maria Elisabeth PLAISIER [7391] (1902-1992)
 
getrouwd met Lientje Adriaantje de BRUIN [7395] geboren op 28-10-1939 overleden te Barendrecht op 22-07-1996
 
 
1.
(²) [7396] getrouwd met (²) [7397]

1996 Overlijdensadvertentie van Lientje Adriaantje de BRUIN [7395] overleden op 22 juli 1996 te Barendrecht, echtgenote van A. KLOOTWIJK [7394].
1996 Grafsteen van van Lientje Adriaantje de BRUIN [7395] overleden op 22 juli 1996 te Barendrecht, echtgenote van A. KLOOTWIJK [7394].
Deze steen staat op de Algemene Begraafplaats aan de Scheldestraat 3 te Barendrecht.
13-12-2018 Overlijden van Arie Klootwijk
XIIIl.
Hendrik KLOOTWIJK [6562] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-01-1904 overleden te Pernis op 01-08-1946 zoon van Arie KLOOTWIJK [927] (1875-) en van Cornelia van der BURG [1148] (1875-)
 
getrouwd op 00-00-1934 met Arina MULLER [6563] geboren te Dordrecht op 08-05-1912 overleden op 20-12-1994
 
 
1.
Arie [6564] geboren te Rotterdam op 04-01-1935 overleden te Ridderkerk op 28-01-2020 , volgt XIVi.
 
 
2.
(²) [6566] , volgt XIVj.

1994 Grafsteen van Hendrik KLOOTWIJK [6562] en zijn echtgenote Arina MULLER [6563] op de Begraafplaats aan de Ringdijk 548 te Pernis.
XIVi.
Arie KLOOTWIJK [6564] geboren te Rotterdam op 04-01-1935 overleden te Ridderkerk op 28-01-2020 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [6562] (1904-1946) en van Arina MULLER [6563] (1912-1994)
 
getrouwd met (²) JUMELET [8753]
 
 
1.
(²) [8754]
 
 
2.
(²) [8755]
 
 
3.
(²) [8756]

14-03-1998 Het gezin van Arie KLOOTWIJK [6564] en Janna JUMELET [8753] woonden tot 14 maart 1998 in Rotterdam, daarna woonden ze in Ridderkerk.
XIVj.
(²) KLOOTWIJK [6566] zoon van Hendrik KLOOTWIJK [6562] (1904-1946) en van Arina MULLER [6563] (1912-1994)
 
getrouwd met (²) HART [6567]
 
 
1.
(²) [6568]
 
 
2.
(²) [6569]

XIIIm.
Jacob KOOTWIJK [4792] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-07-1915 overleden te Amsterdam op 27-06-1995 zoon van Arie KLOOTWIJK [927] (1875-) en van Cornelia van der BURG [1148] (1875-)
 
getrouwd met Aagje MIDDELKOOP [4793] geboren te Alblasserdam op 03-08-1923 overleden op 15-06-1975 dochter van (²) MIDDELKOOP [6548] en van (²) van ES [6549]
 
 
1.
(²) [4794] getrouwd met (²) van SANTEN [8202]
 
 
2.
Emma KLOOTWIJK [6547] geboren te Amsterdam op 19-12-1951 overleden te MILTON (USA) op 07-04-2003 getrouwd met (²) DOLAN [8024]
 
 
3.
(²) [4795]

De naam Klootwijk is hier overgegaan in Kootwijk. Bronnen: AAK en opgave Jaap Zwart, website P.E. Post.
1995 Overlijden van Jacob KLOOTWIJK [4792], weduwnaar van Aagje MIDDELKOOP [4793].
XIIi.
Hendrik KLOOTWIJK [928] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 10-01-1877, sloper roeier en nachtwaker overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 13-11-1940, begraven op 16-11-1940 zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] (1850-1917) en van Hendrika SCHOUTEN [926] (1852-1916)
 
getrouwd op 05-09-1896 met Jaantje van de RUIT [1135] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-12-1875 overleden op 10-08-1960, begraven op 13-08-1960 dochter van Pieter van de RUIT [7054] en van Anna SPRUIT [7055]
 
 
1.
Willem Cornelis [1136] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-11-1896, fabrieksarbeider overleden te Rotterdam op 28-02-1971 , volgt XIIIn.
 
 
2.
Anna Cornelia [1137] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-09-1898 overleden op 12-08-1977, begraven te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-08-1977 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-10-1922 met Willem Bastiaan van WINGERDEN [1171] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-03-1896, tuinder overleden op 04-10-1971, begraven op 09-10-1971 zoon van Arie van WINGERDEN [7108] en van Maaike LEENHEER [7109]
 
 
3.
Pieter [1138] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-02-1900, roeier overleden op 20-07-1987, begraven op 24-07-1987 , volgt XIIIo.
 
 
4.
Hendrika [1139] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-09-1902 overleden op 26-11-1984, begraven op 01-12-1984 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-04-1927 met Cornelis 't ZELFDE van [1172] geboren te Ridderkerk op 15-01-1902, rietdekker overleden op 18-06-1969, begraven op 21-06-1969 zoon van Gijsbert 't ZELFDE van [7123] en van Gijsberta KOOL [7124]
 
 
5.
Margje [1140] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 01-06-1904 overleden op 06-02-1964, begraven op 11-02-1964 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-05-1929 met Gerrit Maarten BOERTJE [1173] geboren te Zwijndrecht op 20-04-1905, fabrieksarbeider overleden op 24-01-1981, begraven op 28-01-1981 zoon van (²) BOERTJE [7144] en van (²) van HELDEN [7145]
 
 
6.
Arie [1128] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-09-1905, brander overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 10-02-1965 , volgt XIIIp.
 
 
7.
Cornelia [1141] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-03-1907 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-08-1993 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 25-08-1927 met Johannis STEEHOUWER [1174] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 01-04-1905, bediende overleden te Dordrecht op 21-04-1975, begraven op 26-04-1975 zoon van (²) STEEHOUWER [7125] en van (²) STOLK [7126]
 
 
8.
Hendrik [1142] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-05-1911, lijnwerker electrocien overleden op 05-03-1991 , volgt XIIIq.
 
 
9.
Jaantje Johanna [1143] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 02-08-1915 getrouwd op 14-04-1938 met Hendrikus Gerrit de GRUYTER [1178] geboren te Nieuw Lekkerland op 07-12-1912, machine bankwerker overleden op 30-04-1977, begraven op 05-05-1977

De gegevens van dit gezin zijn mij verstrekt door Mevr J de Gruyter-Klootwijk.
Een foto van Hendrik KLOOTWIJK [928] en Jaantje van de RUIT [1135].

Foto met dank aan H. Klootwijk Oost-Souburg
1896 Geboorteakte van Willem Cornelis KLOOTWIJK [1136] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-11-1896 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [928] (1877-1940) en van Jaantje van de RUIT [1135] (1875-1960)
1900 Geborteakte van Pieter KLOOTWIJK [1138] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-02-1900, zoon van Hendrik KLOOTWIJK [928] (1877-1940) en van Jaantje van de RUIT [1135] (1875-1960). De vader van Pieter was niet zelf bij de geboorteaangifte omdat hij voor "beroepsbezigheden" afwezig was.
1902 Geboorteakte van Hendrika KLOOTWIJK [1139] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-09-1902 dochter van Hendrik KLOOTWIJK [928] (1877-1940) en van Jaantje van de RUIT [1135] (1875-1960).
1993 De grafsteen van Cornelia KLOOTWIJK [1141] de dochter van Hendrik KLOOTWIJK [928] en Jaantje de RUIT van [1135], en haar echtgenoot Johannis STEEHOUWER [1174].
Deze steen staat op de Algemene Begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: http://online-begraafplaatsen.nl)
XIIIn.
Willem Cornelis KLOOTWIJK [1136] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-11-1896, fabrieksarbeider overleden te Rotterdam op 28-02-1971 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [928] (1877-1940) en van Jaantje van de RUIT [1135] (1875-1960)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 05-08-1926 met Johanna EUSER [1155] geboren te Zwijndrecht op 14-03-1903 overleden te Rotterdam op 12-03-1988 dochter van Adrianus EUSER [7121] en van Josina van DALEN [7122]
 
 
1.
Adrianus [1156] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-11-1928, kantoorbediende overleden te Nieuw Loosdrecht op 25-02-1972 , volgt XIVk.
 
 
2.
Hendrik [1157] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-08-1931, kantoorbediende overleden te Florence,Italie op 11-09-2004 , volgt XIVl.
 
 
3.
Willem Cornelis [1158] geboren te Rotterdam op 29-06-1936, notarisklerk overleden te Apeldoorn op 16-01-2022, begraven te Apeldoorn , volgt XIVm.
 
 
4.
(²) [1159]

1896 Geboorteakte van Willem Cornelis KLOOTWIJK [1136] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-11-1896 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [928] (1877-1940) en van Jaantje van de RUIT [1135] (1875-1960)
XIVk.
Adrianus KLOOTWIJK [1156] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-11-1928, kantoorbediende overleden te Nieuw Loosdrecht op 25-02-1972 zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [1136] (1896-1971) en van Johanna EUSER [1155] (1903-1988)
 
getrouwd te Rotterdam op 09-09-1954 met Barbara STOOP [1160] geboren te Rotterdam op 28-01-1931 overleden te Nieuw Loosdrecht op 23-02-1985
 
 
1.
(²) [1161] , volgt XVb.

Bronnen: www.graftonbe.nl.
1972 Grafsteen van Adrianus KLOOTWIJK [1156] en zijn echtgenote Barbara STOOP [1160] op de begraafplaats te Loosdrecht (Nh).

Bron: www.graftonbe.nl
XVb.
(²) KLOOTWIJK [1161] zoon van Adrianus KLOOTWIJK [1156] (1928-1972) en van Barbara STOOP [1160] (1931-1985)
 
getrouwd met (²) ELZINGA [1162]
 
 
1.
(²) [4615]
 
 
2.
(²) [4616]
 
 
3.
(²) [4617]
 
 
4.
(²) [4618]

3 objecten niet weergegeven (²)
XIVl.
Hendrik KLOOTWIJK [1157] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-08-1931, kantoorbediende overleden te Florence,Italie op 11-09-2004 zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [1136] (1896-1971) en van Johanna EUSER [1155] (1903-1988)
 
getrouwd te Rotterdam op 19-06-1958 met Zwaantje van der GRAAF [1163] geboren te Rotterdam op 10-03-1934 overleden op 19-01-2007
 
 
1.
(²) [1164] getrouwd met (²) de JAGER [1165]
 
 
2.
(²) [1166]

Hendrik is op 1 septermber 2004 tijdens zijn vakantie in Florence, Italie plotseling overleden. Zwaantje is op 19 januari 2007 overleden ten gevolge van een tragisch ongeval.

Bronnen: Opgave Joke Klootwijk, Rotterdam [1159] en www.zerken.nl.
2004 Grafsteen van Hendrik KLOOTWIJK [1157] en Zwaantje van der GRAAF [1163] op de Algemene Begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
2007 Rouwkaart van Zwaantje van der GRAAF [1163], de weduwe van Hendrik KLOOTWIJK [1157]
XIVm.
Willem Cornelis KLOOTWIJK [1158] geboren te Rotterdam op 29-06-1936, notarisklerk overleden te Apeldoorn op 16-01-2022, begraven te Apeldoorn zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [1136] (1896-1971) en van Johanna EUSER [1155] (1903-1988)
 
getrouwd met (²) LANGERAK [1167]
 
 
1.
(²) [1168]
 
 
2.
(²) [1169]
 
 
3.
(²) [1170]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIo.
Pieter KLOOTWIJK [1138] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-02-1900, roeier overleden op 20-07-1987, begraven op 24-07-1987 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [928] (1877-1940) en van Jaantje van de RUIT [1135] (1875-1960)
 
getrouwd met Hendrina de WEIJER [1179] geboren te Tiel op 05-01-1907 overleden op 10-01-1992
 
 
1.
Hendrik [1180] geboren te Poortershaven op 25-03-1925, werkvoorbereider calculator overleden te Oost-Souburg op 30-05-2001 , volgt XIVn.

Bronnen: AAK H-1992.
1900 Geborteakte van Pieter KLOOTWIJK [1138] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-02-1900, zoon van Hendrik KLOOTWIJK [928] (1877-1940) en van Jaantje van de RUIT [1135] (1875-1960). De vader van Pieter was niet zelf bij de geboorteaangifte omdat hij voor "beroepsbezigheden" afwezig was.
XIVn.
Hendrik KLOOTWIJK [1180] geboren te Poortershaven op 25-03-1925, werkvoorbereider calculator overleden te Oost-Souburg op 30-05-2001 zoon van Pieter KLOOTWIJK [1138] (1900-1987) en van Hendrina de WEIJER [1179] (1907-1992)
 
getrouwd met (²) BOS [1181]
 
 
1.
Pieter [1182] geboren te Vlissingen op 18-12-1951, tekenaar bij PZEM overleden te Middelburg op 02-07-2011 , volgt XVc.
 
 
2.
(²) [1187] getrouwd met (²) de PAGTER [1188]

Bronnen: AAK P-1951.
1 objecten niet weergegeven (²)
XVc.
Pieter KLOOTWIJK [1182] geboren te Vlissingen op 18-12-1951, tekenaar bij PZEM overleden te Middelburg op 02-07-2011 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [1180] (1925-2001) en van (²) BOS [1181]
 
getrouwd met (²) SEGBOER [1183]
 
 
1.
(²) [1184]
 
 
2.
(²) [1185] , volgt XVIa.
 
 
3.
(²) [1186]
 
getrouwd (2) met (²) de LAAT [7365]

2011 Overlijden van Pieter KLOOTWIJK [1182], echtgenoot van Ine de LAAT [7365] op 2 juli 2011 te Middelburg.
XVIa.
(²) KLOOTWIJK [1185] zoon van Pieter KLOOTWIJK [1182] (1951-2011) en van (²) SEGBOER [1183]
 
getrouwd met (²) VERDUIJN [7589]
 
 
1.
(²) [7590]

XIIIp.
Arie KLOOTWIJK [1128] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-09-1905, brander overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 10-02-1965 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [928] (1877-1940) en van Jaantje van de RUIT [1135] (1875-1960)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-03-1934 met Gerrigje PENNING [1129] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-10-1909, gedoopt te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-11-1909 overleden op 19-05-1990
 
 
1.
(²) [1126] , volgt XIVo.
 
 
2.
Laurina [1134] geboren op 04-07-1943 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-10-1947
 
 
3.
(²) [1130] getrouwd met (²) van OUDHEUSDEN [1131]
 
 
4.
(²) [1132] getrouwd met (²) van PAPENDRECHT [1133]

Arie is een neef van Arie Klootwijk(321) die getrouwd was met Emmetje Kruidenier [561] dit volgens opgave van Mevr de Gruijter-Klootwijk uit Pernis.
Onderstaande gegevens zijn mij ter beschikking gesteld door; Ron Klootwijk [1114],OUD-ALBLAS
XIVo.
(²) KLOOTWIJK [1126] zoon van Arie KLOOTWIJK [1128] (1905-1965) en van Gerrigje PENNING [1129] (1909-1990)
 
getrouwd met Marry van HOUWELINGEN [1127] geboren te Alblasserdam op 20-11-1937 overleden op 02-2000
 
 
1.
(²) [1118] , volgt XVd.
 
 
2.
(²) [1122] , volgt XVe.
 
 
3.
(²) [1114] , volgt XVf.
 
 
4.
(²) [1125]

1 objecten niet weergegeven (²)
XVd.
(²) KLOOTWIJK [1118] zoon van (²) KLOOTWIJK [1126] en van Marry van HOUWELINGEN [1127] (1937-2000)
 
getrouwd met (²) van OOSTENDE [1119]
 
 
1.
(²) [1120]
 
 
2.
(²) [1121]

1 objecten niet weergegeven (²)
XVe.
(²) KLOOTWIJK [1122] zoon van (²) KLOOTWIJK [1126] en van Marry van HOUWELINGEN [1127] (1937-2000)
 
getrouwd met Marjan NOORDZIJ [1123] geboren te Rijsoord op 11-04-1963 overleden te Ridderkerk op 21-06-2016 dochter van Paul NOORDZIJ [8742] (1932-2020) en van Maria de KLERK [8743] (1935-2003)
 
 
1.
(²) [1124]

2 objecten niet weergegeven (²)
XVf.
(²) KLOOTWIJK [1114] zoon van (²) KLOOTWIJK [1126] en van Marry van HOUWELINGEN [1127] (1937-2000)
 
getrouwd met (²) SCHOEMAKER [1115]
 
 
1.
(²) [1116]
 
 
2.
(²) [1117]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIq.
Hendrik KLOOTWIJK [1142] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-05-1911, lijnwerker electrocien overleden op 05-03-1991 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [928] (1877-1940) en van Jaantje van de RUIT [1135] (1875-1960)
 
getrouwd op 15-08-1935 met Alida de GROOT [1175] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 30-11-1913 overleden op 17-02-1984
 
 
1.
Bastiaantje Mariette (Sjaan) [1176] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-08-1935 overleden te Dordrecht op 25-08-2021 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-11-1956 met Matthijs (Thijs) van ES [8873] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-08-1927 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-10-2011 getrouwd (2) te Rotterdam op 02-12-1965 met Huig de JONG [1177] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-01-1917, scheepsbouwer overleden op 26-12-2008

1991 Grafsteen van Hendrik Klootwijk [1142] en zijn vrouw Alida de Groot [1175] op de Begraafplaats te Giessenburg.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
25-08-2021 Het graf van Hendrik KLOOTWIJK [1142] (1911-1991), van Alida de GROOT [1175] (1913-1984) en hun dochter Bastiaantje Mariette (Sjaan) KLOOTWIJK [1176].

Dit graf bevindt zich op de Begraafplaats Houwelingweg aan de C.M. van Houwelingweg 1b te Giessenburg.

Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
XIIj.
Jacob KLOOTWIJK [930] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-12-1880 zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] (1850-1917) en van Hendrika SCHOUTEN [926] (1852-1916)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 11-08-1904 met Johanna SPRUIT [1152] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1882 dochter van Gerrit SPRUIT [7072] en van Tijsje de BRUIN [7073]
 
 
1.
Willem Cornelis [7422] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-07-1905 overleden op 13-10-1970 , volgt XIIIr.
 
 
2.
Dirkje [7331] geboren te Rotterdam op 04-12-1910 overleden op 17-03-1979 getrouwd met Adrianus ROLLOF [7332] geboren op 21-08-1907 overleden op 14-05-1985
 
 
3.
Marrigje [7441] geboren ca. 1914 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-01-1915
 
 
4.
Doodgeboren zoon [7442] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-11-1915 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-11-1915
 
 
5.
Jacob Johannes [7433] geboren ca. 1918 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-08-1925

1970 Grafsteen van Willem Cornelis KLOOTWIJK [7422] overleden op 13-10-1970, zoon van Jacob KLOOTWIJK [930] (1880-) en van Johanna SPRUIT [1152] (1882-), echtgenoot van Maaike Adriana FLACH [7423].
Deze steen ligt op de Algemene Begraafplaats Achterambacht aan de Achterambachtseweg 8b te Hendrik-Ido-Ambacht.
1979 Grafsteen van Dirkje KLOOTWIJK [7331] en haar echtgenoot Adrianus ROLLOF [7332], Dirkje is de dochter van Jacob KLOOTWIJK [930] (1880-) en van Johanna SPRUIT [1152] (1882-).
De steen staat op de Algemene Begraafplaats Achterambacht aan de Achterambachtseweg 8b te Hendrik-Ido-Ambacht.
(Bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIIr.
Willem Cornelis KLOOTWIJK [7422] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-07-1905 overleden op 13-10-1970 zoon van Jacob KLOOTWIJK [930] (1880-) en van Johanna SPRUIT [1152] (1882-)
 
getrouwd te Ridderkerk op 11-09-1931 met Maaike Adriana FLACH [7423] geboren te Ridderkerk op 26-01-1906 overleden op 25-11-2002 dochter van (²) FLACH [7424] en van (²) van DAM [7425]
 
 
1.
Jacob Johannes [8508] geboren te Dordrecht op 03-06-1932 overleden te Westvoorne op 24-10-2019 , volgt XIVp.

1970 Grafsteen van Willem Cornelis KLOOTWIJK [7422] overleden op 13-10-1970, zoon van Jacob KLOOTWIJK [930] (1880-) en van Johanna SPRUIT [1152] (1882-), echtgenoot van Maaike Adriana FLACH [7423].
Deze steen ligt op de Algemene Begraafplaats Achterambacht aan de Achterambachtseweg 8b te Hendrik-Ido-Ambacht.
2002 Grafsteen van Maaike Adriana FLACH [7423] overleden op 25-11-2002, weduwe van Willem Cornelis KLOOTWIJK [7422].
Deze steen ligt op de Algemene Begraafplaats Achterambacht aan de Achterambachtseweg 8b te Hendrik-Ido-Ambacht.
XIVp.
Jacob Johannes KLOOTWIJK [8508] geboren te Dordrecht op 03-06-1932 overleden te Westvoorne op 24-10-2019 zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [7422] (1905-1970) en van Maaike Adriana FLACH [7423] (1906-2002)
 
getrouwd te Ridderkerk op 24-09-1958 met Riena Anna van AKEN [8509] geboren te Ridderkerk op 13-02-1939 overleden te Rotterdam op 13-01-2012
 
 
1.
(²) [8510]
 
 
2.
(²) [8511]
 
 
3.
(²) [8512]

13-01-2012 Urn van Riena Anna van AKEN [8509] de echtgenote van Jacob Johannes KLOOTWIJK [8508], deze urn staat op de Nieuwe Begraafplaats aan de Dirk van Voornelaan 16 te Rockanje
XIIk.
Cornelis KLOOTWIJK [1145] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-10-1885 overleden na 1938 zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] (1850-1917) en van Hendrika SCHOUTEN [926] (1852-1916)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-04-1908 met Maaike KOK [1150] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1888 dochter van Wouter KOK [7080] en van Maaike van WINGERDEN [7081]
 
 
1.
Willem Cornelis [7161] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-01-1909 , volgt XIIIs.

XIIIs.
Willem Cornelis KLOOTWIJK [7161] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-01-1909 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [1145] (1885-1938) en van Maaike KOK [1150] (1888-)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 18-12-1930 met Hendrika VISSER [7162] geboren te Zwijndrecht op 20-08-1911 dochter van (²) VISSER [7163] en van (²) van DALEN [7164]
 
 
1.
Maaike Betje [8784] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 02-05-1931 overleden te Bunschoten op 30-12-2020 getrouwd met (²) KRUISHEER [8785]

XIIl.
Johannes KLOOTWIJK [1147] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-12-1890, scheepsklinker zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] (1850-1917) en van Hendrika SCHOUTEN [926] (1852-1916)
 
getrouwd te Puttershoek op 06-07-1916 met Maria KERKHOF [1154] geboren te Puttershoek op 16-06-1896 dochter van Barend KERKHOF [5454] en van Maartje de GEUS [5455]
 
 
1.
Hendrika Maartje [8417] geboren te Puttershoek op 01-12-1916
 
 
2.
nn [8418] geboren te Puttershoek op 11-06-1918 overleden te Puttershoek op 11-06-1918
 
 
3.
nn [6597] geboren te Ridderkerk op 02-01-1928 overleden te Ridderkerk op 02-01-1928
 
 
4.
nn [6598] geboren te Ridderkerk op 07-10-1929 overleden te Ridderkerk op 07-10-1929

Maria Kerkhof kreeg tweemaal een doodgeboren kind.
Bronnen: BS ovl Ridderkerk 1928-3, 1929-109.
1890 Geboorteakte van Johannes KLOOTWIJK [1147] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht 21 december 1890, zoon van Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] (1850-) en van Hendrika SCHOUTEN [926] (1852-)
1910 Foto van Johannes KLOOTWIJK [1147] (zittend) en Gijsbert KLOOTWIJK [1146] (staand), de jongste zonen van Willem Cornelis KLOOTWIJK [925] en Hendrika SCHOUTEN [926]. Foto omstreeks 1910
(foto met dank aan H. Klootwijk Oost-Souburg)
02-03-1921 Inschrijving in het bevolkingsregister van Ridderkerk (1888-1920) van het gezin van Johannes KLOOTWIJK [1147] en Maria KERKHOF [1154] op 2 maart 1921.
XIi.
Cornelis KLOOTWIJK [1340] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-04-1857, scheepsbouwarbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-07-1920 zoon van Arie KLOOTWIJK [233] (1818-1859) en van Marigje BOS [1189] (1827-1862)
 
getrouwd te Ridderkerk op 20-04-1883 met Maria Catharina de KONING [1341] geboren te Ridderkerk op 21-02-1860 overleden te Ridderkerk op 22-11-1940 dochter van Adrianus de KONING [1195] en van Adriana PUNT [1592] (1825-1902)
 
 
1.
Marigje [1342] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-10-1884 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-02-1885
 
 
2.
Adrianus [1332] geboren te Ridderkerk op 20-12-1885, winkelier en kruidenier overleden te Dordrecht op 19-02-1957 , volgt XIIm.
 
 
3.
Marrigje [1635] geboren te Ridderkerk op 02-04-1888 overleden te Ridderkerk op 16-12-1888
 
 
4.
Arie [1636] geboren te Ridderkerk op 30-07-1889 overleden op 29-11-1964 , volgt XIIn.
 
 
5.
Adriana [1637] geboren te Ridderkerk op 15-01-1892 overleden te Ridderkerk op 03-08-1892
 
 
6.
Adriana [8407] geboren te Ridderkerk op 09-06-1895 getrouwd te Ridderkerk op 27-04-1917 met Albertus van WINGERDEN [8409] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1895 zoon van Bart van WINGERDEN [8410] en van Pietertje BOS [8411]
 
 
7.
Willem Cornelis [8408] geboren te Ridderkerk op 15-07-1897
 
 
8.
Meeuwis [6830] geboren te Ridderkerk op 11-09-1900 overleden op 27-06-1974 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-11-1924 met Aagje KREUK [7114] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 22-12-1899 overleden op 07-12-1977 dochter van Jan KREUK [7115] en van Maria in 't VELD [7116]

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1883-12, BS geb Hendrik-Ido-Ambacht 1884-100, BS geb Ridderkerk 1885-312, 1888-81, 1889-192, 1892-14, 1900-235, BS ovl Ridderkerk 1888-146, 1892-129, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1885-14, 1920-83, BS ovl Ridderkerk 1940-135.
01-12-1888 Inschrijving bevolkingsregister Ridderkerk (1888-1920) van het gezin van Cornelis KLOOTWIJK [1340] en Maria Catherina de KONING [1341].
Naast de zeven kinderen woonde ook schoonmoeder Adriana PUNT [1592] tot haar overlijden in huis.
Cornelis, het hoofd van het gezin, was Scheepsbouwarbeider.
XIIm.
Adrianus KLOOTWIJK [1332] geboren te Ridderkerk op 20-12-1885, winkelier en kruidenier overleden te Dordrecht op 19-02-1957 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [1340] (1857-1920) en van Maria Catharina de KONING [1341] (1860-1940)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-08-1909 met Trijntje van KOOTEN [1333] geboren te Ridderkerk ca. 1885 dochter van Leendert van KOOTEN [1634] en van Maaike van der STAAIJ [7084]
 
 
1.
Cornelis [6596] geboren te Ridderkerk ca. 1910 overleden te Ridderkerk op 26-12-1926
 
 
2.
Leendert [4382] geboren te Ridderkerk ca. 1914, winkelier getrouwd te Alblasserdam op 26-01-1939 met Hendrika 't VEER van [4383] geboren te Alblasserdam op 29-09-1913 dochter van (²) 't VEER van [4384] en van (²) BOER [4385]

Bronnen: BS Alblasserdam HVWA, BS ovl Ridderkerk 1926-115.
19-02-1957 Overlijden van Adrianus KLOOTWIJK [1332], de echtgenoot van Trijntje van KOOTEN [1333] te Dordrecht op 19 februari 1957.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 1077, Aktenummer: 138.
XIIn.
Arie KLOOTWIJK [1636] geboren te Ridderkerk op 30-07-1889 overleden op 29-11-1964 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [1340] (1857-1920) en van Maria Catharina de KONING [1341] (1860-1940)
 
getrouwd te Ridderkerk op 21-07-1916 met Maria Cornelia STREEFKERK [3762] geboren te Ridderkerk op 14-08-1896 overleden op 12-06-1975 dochter van Philippus STREEFKERK [6187] en van Jana Maria OPMEER [6188]
 
 
1.
Maria Catharina [4689] geboren op 16-11-1916 overleden op 22-07-2000 getrouwd op 11-04-1940 met Dammis VERSCHOOR [4690] geboren op 13-05-1913 overleden op 08-05-2001
 
 
2.
Philippus Cornelis [4691] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-03-1918 overleden te Bolnes op 28-11-1990 , volgt XIIIt.
 
 
3.
Johanna [4693] geboren op 11-12-1919 overleden op 19-11-2006 getrouwd met Dirk MEULENBERG [4694] geboren op 20-05-1920 overleden op 03-11-1999
 
 
4.
Cornelis [1400] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-07-1921, bestuurslid Woningb.Ver overleden te Dordrecht op 11-03-1989 , volgt XIIIu.
 
 
5.
Adrianus [4695] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-10-1923 overleden te Alblasserdam op 16-01-2015 getrouwd op 22-12-1977 met Geertruida van HUUKSLOOT [4696] geboren op 03-04-1925 overleden te Zwijndrecht op 21-11-2009

Bronnen: AAK, www.zerken.nl, aanvullingen Arie C. Klootwijk [4700] en Carola Spaans-Kuppens, BS huw Ridderkerk 1916-35.
1964 Overlijden van Arie KLOOTWIJK [1636], echtgenoot van Maria Cornelia STREEFKERK [3762].
1964 Grafsteen van Arie KLOOTWIJK [1636] en Maria Cornelia STREEFKERK [3762] op de Algemene Begaafplaats Waalhof te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
2006 Grafsteen van Johanna KLOOTWIJK [4693], dochter van Arie KLOOTWIJK [1636] (1889-1964) en van Maria Cornelia STREEFKERK [3762] (1896-1975), en haar echtgenoot Dirk MEULENBERG [4694].
Deze steen staat op de Algemene begraafplaats aan de Jeroen Boschlaan te Zwijndrecht.
2006 Het overlijden van Johanna Klootwijk [4693] de weduwe van Dirk MEULENBERG [4694], de dochter van Arie KLOOTWIJK [1636] en Maria Cornelia STREEFKERK [3762].
XIIIt.
Philippus Cornelis KLOOTWIJK [4691] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-03-1918 overleden te Bolnes op 28-11-1990 zoon van Arie KLOOTWIJK [1636] (1889-1964) en van Maria Cornelia STREEFKERK [3762] (1896-1975)
 
getrouwd op 18-05-1948 met Cornelia DIJKSMAN [4692] geboren op 12-02-1920 overleden te IJsselmonde op 27-03-2007
 
 
1.
(²) [4697] getrouwd met (²) HEIDEN [4698]
 
 
2.
(²) [4699] getrouwd met (²) KEUNING [4701]
 
 
3.
(²) [4700] , volgt XIVq.
 
 
4.
(²) [4703]

Bronnen: Opgave Arie C. Klootwijk [4700] en Carola Spaans-Kuppens, www.online-begraafplaatsen.nl.
1990 Grafsteen van Philippus Cornelis KLOOTWIJK [4691] en zijn vrouw Cornelia DIJKSMAN [4692] op de Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl) (met dank aan Herbert Verveer)
28-11-1990 Overlijden van Philippus Cornelis KLOOTWIJK [4691], de echtgenoot van Cornelia DIJKSMAN [4692], op 28 november 1990.
XIVq.
(²) KLOOTWIJK [4700] zoon van Philippus Cornelis KLOOTWIJK [4691] (1918-1990) en van Cornelia DIJKSMAN [4692] (1920-2007)
 
getrouwd met (²) SCHULTHEISS [4702]
 
 
1.
(²) [4704]
 
 
2.
(²) [4705]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIu.
Cornelis KLOOTWIJK [1400] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-07-1921, bestuurslid Woningb.Ver overleden te Dordrecht op 11-03-1989 zoon van Arie KLOOTWIJK [1636] (1889-1964) en van Maria Cornelia STREEFKERK [3762] (1896-1975)
 
getrouwd met Aaltje Margaretha BLOM [1401] geboren te Papendrecht op 25-04-1927 overleden op 20-06-2016
 
 
1.
(²) [1402] getrouwd met (²) HAMER [1403]
 
 
2.
(²) [1404] , volgt XIVr.

Cornelis Klootwijk was bestuurslid van de woningbouw vereniging Alblasserdam. Tevens was hij partijgenoot van de Partij van de Arbeid. Het gezin woonde in Alblasserdam

Bronnen: Advertentie archief FAK, www.zerken.nl.
1989 Grafsteen van Cornelis KLOOTWIJK [1400] op de Algemene Begraafplaats te Alblasserdam.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
1989 Overlijden van Cornelis KLOOTWIJK [1400] de echtgenoot van Aaltje Margaretha BLOM [1401], op 11 maart 1989.
2016 Overlijden van Aaltje Margaretha BLOM [1401], de weduwe van Cornelis KLOOTWIJK [1400].
XIVr.
(²) KLOOTWIJK [1404] zoon van Cornelis KLOOTWIJK [1400] (1921-1989) en van Aaltje Margaretha BLOM [1401] (1927-2016)
 
getrouwd met (²) STOUT [1405]
 
 
1.
(²) [1406]
 
 
2.
(²) [3602]

2 objecten niet weergegeven (²)
Xf.
Teunis KLOOTWIJK [114] geboren te Groote Lindt op 15-08-1823, Koopman overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-04-1862 zoon van Willem KLOOTWIJK [196] (1794-1845) en van Teuna STEHOUWER [227] (1794-1828)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-05-1848 met Lena VISSER [115] geboren te Groote Lindt op 05-12-1828 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-02-1868 dochter van Arie Prijs VISSER [324] (1799-) en van Elisabeth van der LEER [325] (1795-)
 
 
1.
Teuna Elisabeth [1228] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 21-12-1848 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-01-1849
 
 
2.
Willem [153] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 01-05-1850 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-08-1850
 
 
3.
Willem [14] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-09-1851, tuinman en arbeider overleden te Zwijndrecht op 09-03-1918 , volgt XIj.
 
 
4.
Arie [321] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-10-1853, tuinman overleden te Zwijndrecht op 08-10-1944 , volgt XIk.
 
 
5.
Leendert [322] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-05-1857, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-12-1937 , volgt XIl.
 
 
6.
Simon Cornelis [323] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 07-08-1860, arbeider en tuinman overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-07-1918 , volgt XIm.

Teunis [114] is op 19 april 1862 om 10.00 uur overleden in de leeftijd van zes en dertig jaren. Zijn laatste adres was 'het huis geteekend C numero 20' te Hendrik-Ido-Ambacht. Volgens de overlijdens-akte was Teunis van beroep koopman. De aangevers waren Pieter de Koning en Aart Bol, beide arbeiders. In de akte staat ook vermeld dat de ouders van Teunis, Willem Klootwijk en Teuna Stehouwer, reeds waren overleden.
Emmetje [561] overleed op 15 april 1943 om 21.30 uur in de leeftijd van negentig jaren, het overlijden werd aangegeven door Aart van Krimpen, aanspreker. Het laatste adres van Emmetje was Ringdijk 23 te Zwijndrecht. Emmetje had geen beroep.

Bronnen: BS huw Alblasserdam 1875-22, BS geb Hendrik-Ido-Ambacht 1848-59, 1850-25, 1851-57, 1853-77, 1857-49, 1860-58, BS huw Hendrik-Ido-Ambacht 7-1848, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1849-2, 1850-34, 1862-21, 1862-22, BS ovl Zwijndrecht 48-1943, Genealogie Kruidenier (H.J. Barendregt).
1823 Geboorteakte van Teunis [114], zoon van Willem KLOOTWIJK [196] en Teuna STEHOUWER [227]
1828 Geboorteakte van Lena VISSER [115], dochter van Ary Prijs VISSER [324] en Elisabeth van der LEER [325], later echtgenoot van Teunis KLOOTWIJK [114].
1862 Overlijdensakte van Teunis KLOOTWIJK [114], zoon van Willem KLOOTWIJK [196] en Teuna STEHOUWER [227], echtgenoot van Lena VISSER [115] op 19 april 1862.
XIj.
Willem KLOOTWIJK [14] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-09-1851, tuinman en arbeider overleden te Zwijndrecht op 09-03-1918 zoon van Teunis KLOOTWIJK [114] (1823-1862) en van Lena VISSER [115] (1828-1868)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-04-1875 met Anna VERSLOOT [15] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-04-1851 overleden te Zwijndrecht op 19-10-1907 dochter van Johannes VERSLOOT [381] (1800-1864) en van Elisabeth van der LEER [382] (1809-1883)
 
 
1.
Lena [372] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 13-01-1876 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 22-11-1880
 
 
2.
Johannes [373] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-09-1877 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-10-1880
 
 
3.
Teunis [7] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 02-08-1879, tuinman overleden te Zwijndrecht op 10-04-1947 , volgt XIIo.
 
 
4.
Johannes [374] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-12-1880, tuinmansknecht, arbeider overleden te Zwijndrecht op 22-02-1949 , volgt XIIp.
 
 
5.
Arie [375] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 31-08-1883, tuinmansknecht , volgt XIIq.
 
 
6.
Lena Elisabeth [2712] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-12-1886 overleden te Zwijndrecht op 21-05-1939 getrouwd te Zwijndrecht op 22-08-1907 met Cornelis van NOORT [379] geboren te Zwijndrecht op 04-12-1882, tuinman overleden op 13-05-1963 zoon van Hendrik van NOORT [1880] en van Anna BEZOOIJEN [1881]
 
 
7.
Willem [377] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-08-1888, tuinman overleden te Zwijndrecht op 09-08-1918 , volgt XIIr.
 
 
8.
Elisabeth Cornelia [376] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-12-1889 overleden te Zwijndrecht op 13-12-1958 getrouwd te Zwijndrecht op 28-05-1914 met Willem Hendrik STAAT [380] geboren te Zwijndrecht ca. 1891 overleden te Zwijndrecht op 13-01-1946 zoon van Aart Cornelis STAAT [6412] en van Jacoba Barbera STAAT [6413]
 
 
9.
Pieter [378] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-05-1893 overleden te Zwijndrecht op 02-05-1946 , volgt XIIs.

Volgens de huwelijksakte van Willem Klootwijk en Anna Versloot gaf de moeder van Anna (de enige nog levende ouder) toestemming. De getuigen waren Jacob van Drussen, arbeider en Jan Johannes Kooij, arbeider en Leendert Jacob Zoegaard, veldwachter. Het huwelijk werd op de 'vierden en den elfden April dezes Jaares' afgekondigd. Als stukken werden overlegd; 1e Hunne Geboorte Extracten, 2e Overlijdens Extracten van de ouders van den bruidegom, 3e Overlijdens Extracten van de vader der bruid, 4e Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den Bruidegom, 5e Toestemming tot dit huwelijk van den Kommanderende Officier van het 6e Regiment Infanterie.
Het gezin woonde in ieder geval van 1881 tot 1894 te Hendrik-Ido-Ambacht in Wijk C nummer 39a. Bij het gezin woonde ook de broer van Willem, Simon Cornelis. Op 30 april 1894 vertrok het gezin, zonder Simon Cornelis, naar zwijndrecht.

Bronnen: BS huw Hendrik-Ido-Ambacht 1875-10, 1907-44, BS geb Hendrik-Ido-Ambacht 1877-105, 1879-86, 1880-127, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 1880-88, 1880-98, BS huw Zwijndrecht 1898-37, 1903-9, 1907-1, 1907-44, 1908-38, 1914-29, 1915-1, Bev Hendrik-Ido-Ambacht 3.66.
1875 Huwelijksakte van Willem Klootwijk [14] en Anna Versloot [15].
1886 Geboorteakte van Lena Elisabeth KLOOTWIJK [2712] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-12-1886 dochter van Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1908) en van Anna VERSLOOT [15] (1851-).
1888 Geboorteakte van Willem KLOOTWIJK [377] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-08-1888, zoon van Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1908) en van Anna VERSLOOT [15] (1851-)
1889 Geboorteakte van Elisabeth Cornelia KLOOTWIJK [376] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-12-1889 dochter van Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1908) en van Anna VERSLOOT [15] (1851-)
1893 Geboorteakte van Pieter KLOOTWIJK [378] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-05-1893 zoon van Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1908) en van Anna VERSLOOT [15] (1851-)
1900 Op deze foto uit plm. 1900 staat Willem KLOOTWIJK [14] volgens zeggen op de voorgrond (middelste persoon van de drie).
XIIo.
Teunis KLOOTWIJK [7] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 02-08-1879, tuinman overleden te Zwijndrecht op 10-04-1947 zoon van Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918) en van Anna VERSLOOT [15] (1851-1907)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 02-09-1898 met Aaltje BAKKER [13] geboren te Zwijndrecht op 11-08-1879 overleden te Zwijndrecht op 25-10-1914 dochter van Cornelis BAKKER [16] (1848-1900) en van Johanna HOLST [17] (1851-1896)
 
 
1.
Willem Cornelis [331] geboren te Zwijndrecht op 12-12-1898 overleden te Zwijndrecht op 18-07-1900
 
 
2.
Cornelis [5] geboren te Zwijndrecht op 17-11-1899, Tuinder overleden te Papendrecht op 30-04-1987, begraven te Papendrecht op 04-05-1987 , volgt XIIIv.
 
 
3.
Johanna [332] geboren te Zwijndrecht op 11-12-1900 overleden te Australie op 05-02-1993 getrouwd te Zwijndrecht op 21-04-1927 met Leendert Karel van NEUTEGEM [345] geboren te Zwijndrecht ca. 1901 zoon van Hugo Johannes van NEUTEGEM [7127] en van Johanna de MOL [7128]
 
 
4.
Willem Jan [333] geboren te Zwijndrecht op 23-12-1901 overleden te Zwijndrecht op 22-02-1903
 
 
5.
Jan [334] geboren te Zwijndrecht op 01-12-1902 overleden te Zwijndrecht op 02-11-1964 , volgt XIIIw.
 
 
6.
Anna Wilhelmina [335] geboren te Zwijndrecht op 03-01-1904 overleden op 01-08-1972 getrouwd te Ridderkerk op 06-06-1924 met Ariaan van GELDER [346] geboren op 14-10-1896 overleden op 05-07-1976 zoon van Paulus van GELDER [6621] (1861-1939) en van Pietertje ROMIJN [6622]
 
 
7.
Lena [336] geboren te Zwijndrecht op 17-03-1905 overleden te Zwijndrecht op 22-12-1905
 
 
8.
Willem Johannes [337] geboren te Zwijndrecht op 11-04-1906 overleden te Zwijndrecht op 16-01-1966 , volgt XIIIx.
 
 
9.
Johannes Jan [338] geboren te Zwijndrecht op 29-05-1907 getrouwd te Zwijndrecht op 24-03-1939 met Rosa Wilhelmina WESSELS [347] geboren op 12-06-1914 overleden te Zwijndrecht op 22-12-1981
 
 
10.
Arie van KOLTWIJK [339] geboren te Zwijndrecht op 27-06-1908, Beroepsmilitair marine , volgt XIIIy.
 
 
11.
Teunis [340] geboren te Zwijndrecht op 07-08-1909 overleden te Zwijndrecht op 13-05-1939
 
 
12.
Otto Job [341] geboren te Zwijndrecht op 03-01-1911, Koster NH-kerk Zwijndr. overleden te Zwijndrecht op 05-09-1957 , volgt XIIIa`.
 
 
13.
Pieter [342] geboren te Zwijndrecht op 12-12-1911 overleden te Dordrecht op 10-09-1958 , volgt XIIIaa.
 
 
14.
Doodgeboren dochter [7438] geboren te Zwijndrecht op 25-10-1914 overleden te Zwijndrecht op 25-10-1914
 
getrouwd (2) te Zwijndrecht op 28-01-1915 met Elizabeth BAKKER [344] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 30-01-1878, (weduwe van Jan Visser) overleden te Zwijndrecht op 10-05-1953 dochter van Adrianus BAKKER [7082] (1852-) en van Adriaantje HORDIJK [7083] (1852-)
 
 
1.
Leendert Jacob KOREWIJK [343] geboren te Zwijndrecht op 18-10-1916, Kapitein der Kon. Landmacht overleden te Nistelrode op 23-09-1990 , volgt XIIIab.
 
 
2.
Doodgeboren zoon [7443] geboren te Zwijndrecht op 18-10-1916 overleden te Zwijndrecht op 18-10-1916

Bronnen: BS ovl zwijndrecht 17-1903, 106-1905, informatie Arie Visser, www.zerken.nl.
1900 Rond ca. 1900 laat deze foto Aaltje Bakker [13] zien, een jonge vrouw zien die later 13 kinderen zou krijgen. Zij was de eerste vrouw van Teunis Klootwijk [7].
1902 Geboorteakte van Jan KLOOTWIJK [334] geboren te Zwijndrecht op 01-12-1902 zoon van Teunis KLOOTWIJK [7] (1879-1947) en van Aaltje BAKKER [13] (1879-1914) Als getuigen zien we Arie Klootwijk en Willem Klootwijk, de broers van Teunis.
1910 Een foto uit plm. 1910 laat Teunis Klootwijk [7] zien als hij in lijkbezorgersgewaad staat voor de Zwijndrechtse kerk.
1928 4 okotober 1928 Een foto tijdens het huwelijk van Willem Johannes [337] en Hillegje Drinkwaard [358], voor de Hervormde Kerk te Zwijndrecht. Op deze foto is een groot gedeelte van de familie te zien:
Boven: Teunis [340], Cornelis Klootwijk [5], zijn vrouw Trijntje Visser [6], Anna Klootwijk [335], Heiltje Visser, Arie Klootwijk [321] met daar schuin rechts zijn vrouw Emmetje Kruidenier, broers Piet [342] en Otto Klootwijk [341], Jaantje Klootwijk-Visser, Leentje Visser, Leendert Korewijk [343], Teunis Klootwijk [7], Tante Bisschop.
Midden: Elizabeth Klootwijk-Bakker [344], bruidegom Willem Klootwijk [337], en bruid Hillegje Drinkwaard.
Onder: Aaltje, Aaltje, Greta, Eliza en Jantje
1939 Rouwkaart van Teunis KLOOTWIJK [340], de zoon van Teunis KLOOTWIJK [7], overleden op 13 mei 1039 te Zwijndrecht.
1947 Rouwbrief van Teunis KLOOTWIJK [7] uit 1947
1953 Advertentie van het overlijden van Elizabeth BAKKER [344], de echtgenoot van Teunis KLOOTWIJK [7], overleden op 10 mei 1953 op 75-jarige leeftijd.
10-05-1953 Rouwkaart van het overlijden van Elizabeth BAKKER [344], de echtgenoot van Teunis KLOOTWIJK [7], overleden op 10 mei 1953 op 75-jarige leeftijd.
1972 Grafsteen van Anna Wilhelmina Klootwijk [335], de dochter van Teunis KLOOTWIJK [7], de echtgenote van Ariaan van GELDER [346].
Deze steen is te vinden op de Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
1972 Rouwbrief van Anna Wilhelmina KLOOTWIJK [335], de dochter van Teunis KLOOTWIJK [7] en Aaltje BAKKER [13] en de echtgenote van Ariaan van GELDER [346], overleden op 1 augustus 1972.
2000 Op de oude begraafplaats bij de Zwijndrechtse Kerk zien we nog steeds de steen staan van Teunis Klootwijk [7], zijn 1e vrouw Aaltje Bakker [13], zijn 2e vrouw Elisabeth Bakker [344] en zoon Teunis [340].
XIIIv.
Cornelis KLOOTWIJK [5] geboren te Zwijndrecht op 17-11-1899, Tuinder overleden te Papendrecht op 30-04-1987, begraven te Papendrecht op 04-05-1987 zoon van Teunis KLOOTWIJK [7] (1879-1947) en van Aaltje BAKKER [13] (1879-1914)
 
ondertr. te Zwijndrecht op 24-04-1924 getrouwd te Zwijndrecht op 08-05-1924 met Trijntje VISSER [6] geboren te Zwijndrecht op 11-08-1901 overleden te Papendrecht op 24-11-1983 dochter van Izaak Jacob VISSER [22] (1854-1926) en van Adriaantje van DRIEL [23] (1870-1957)
 
 
1.
Aaltje [327] geboren te Papendrecht op 27-02-1925 overleden te Ridderkerk op 02-09-2017 getrouwd op 06-07-1955 met Paulus van GELDER [329] geboren op 05-06-1927, Tuinder overleden te Ridderkerk op 12-02-1991 zoon van Ariaan van GELDER [346] (1896-1976) en van Anna Wilhelmina KLOOTWIJK [335] (1904-1972)
 
 
2.
Adriaantje Elizabeth [328] geboren te Papendrecht op 05-02-1928 overleden te Zwijndrecht op 21-11-1998 getrouwd te Papendrecht op 19-05-1965 met Arie BOLLAART [330] geboren te Dubbeldam op 19-01-1928, Vrachtwagenchauffeur overleden te Zwijndrecht op 29-08-2009
 
 
3.
Teunis [3] geboren te Papendrecht op 04-11-1935, Bedrijfsleider overleden te Papendrecht op 28-12-1998, begraven te Papendrecht op 02-01-1999 , volgt XIVs.

Bronnen: AAK, Beeldmateriaal
Pasfoto Cornelis KLOOTWIJK [5]
Pasfoto Trijntje VISSER [6] echtgenote van Cornelis KLOOTWIJK [5].
1923 Een groep tuinders in de tomatenkas. Het "expiriment" van Cornelis Klootwijk om een zelfstandige tomatenkweker te worden is vrij snel op een fiasco uitgelopen. Buiten dat de grond niet geschikt was, was er ook geen goed plan om de boel rendabel te maken.
Hier staan de "werkers" v.l.n.r. Trijntje Klootwijk-Visser [6], Cornelis Klootwijk [5], Oom Piet Klootwijk, broer Jan Klootwijk [334] en een onbekende. Op de voorgrond zitten Otto [341] en Piet Klootwijk [342], ook broers van Cornelis.
De foto zal ongeveer rond 1923 genomen zijn.
1924 Verlovingskaart van Cornelis KLOOTWIJK [5] en Trijntje VISSER [6] op 24 april 1924.
1927 Foto van Cornelis KLOOTWIJK [5] (bij het portier) en H. Hardkoren bij de T-Ford van Oliehandel H.IJzerman Oude Veer. Foto ong. 1927.
1928 4 okotober 1928 Een foto tijdens het huwelijk van Willem Johannes [337] en Hillegje Drinkwaard [358], voor de Hervormde Kerk te Zwijndrecht. Op deze foto is een groot gedeelte van de familie te zien:
Boven: Teunis [340], Cornelis Klootwijk [5], zijn vrouw Trijntje Visser [6], Anna Klootwijk [335], Heiltje Visser, Arie Klootwijk [321] met daar schuin rechts zijn vrouw Emmetje Kruidenier, broers Piet [342] en Otto Klootwijk [341], Jaantje Klootwijk-Visser, Leentje Visser, Leendert Korewijk [343], Teunis Klootwijk [7], Tante Bisschop.
Midden: Elizabeth Klootwijk-Bakker [344], bruidegom Willem Klootwijk [337], en bruid Hillegje Drinkwaard.
Onder: Aaltje, Aaltje, Greta, Eliza en Jantje
1929 Benoeming van Cornelis KLOOTWIJK [5] tot Spuitgast op de motorspuit op 25 september 1929.
01-12-1929 Geboorteberichtje (d.m.v. een briefkaart) van Teunis KLOOTWIJK [354], de zoon van Jan KLOOTWIJK [334] en Gijsbertje van BALLEGOIJEN [351] op 1 december 1929 te Ridderkerk.
De briefkaart was gericht aan de oudste broer van Jan, Cornelis Klootwijk [5].
18-11-1941 Vermelding van de geboorte van Willem Jan KLOOTWIJK [409] op 18 november 1941, de zoon van Pieter KLOOTWIJK [378] (1893-1946) en van Adriaantje VISSER [408] (1904-). Piet schreef deze briefkaar aan zijn neef Cornelis KLOOTWIJK [5] te Papendrecht. Cornelis woonde aan het Westeinde te Papendrecht, de schrijver Piet woorde in de Prins Mauritsstraat 49 te Zwijndrecht.
1943 Een familiefoto van het gezin van Cornelis KLOOTWIJK [5] en Trijntje VISSER [6], daaronder v.l.n.r. de drie kinderen Adriaantje [328], Teunis [3] en Aaltje [327].
Foto uit plm. 1943.
1947 Een foto uit plm. 1947 laat het gezin zien. Bovenaan Cornelis Klootwijk [5] en Trijntje Visser [6] en op de voorgrond de drie kinderen Adriaantje [328], Teunis [3] en Aaltje [327].
1949 Pasfoto van Aaltje KLOOTWIJK [327] op 24-jarige leeftijd in 1949, dochter van Cornelis KLOOTWIJK [5] en Trijntje VISSER [6].
1949 Foto van Adriaantje Elizabeth KLOOTWIJK [328] op 21-jarige leeftijd uit maart 1949. Adrie was de dochter van Cornelis KLOOTWIJK [5] en Trijntje VISSER [6].
1974 Kaart van het 50-jarig huwelijksjubileum van Cornelis KLOOTWIJK [5] en Trijntje VISSER [6] op 8 mei 1974.
1983 Uittreksel overlijdensakte van Trijntje VISSER [6] de echtgenote van Cornelis KLOOTWIJK [5] van 24 november 1983.
24-11-1983 Rouwkaart van Trijntje VISSER [6], de echtgenote van Cornelis KLOOTWIJK [5], overleden op 24 november 1983 te Papendrecht.
1987 Overlijdensadvertentie van Cornelis KLOOTWIJK [5] uit 1987, de weduwnaar van Trijntje VISSER [6].
1987 Rouwkaart van Cornelis KLOOTWIJK [5] uit 1987, de weduwnaar van Trijntje VISSER [6].
1987 Graf van Cornelis KLOOTWIJK [5] en Trijntje VISSER [6] op de Algemene Begraafplaats te Papendrecht.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIVs.
Teunis KLOOTWIJK [3] geboren te Papendrecht op 04-11-1935, Bedrijfsleider overleden te Papendrecht op 28-12-1998, begraven te Papendrecht op 02-01-1999 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [5] (1899-1987) en van Trijntje VISSER [6] (1901-1983)
 
getrouwd met (²) ROMIJN [4] dochter van Corstiaan ROMIJN [24] (1909-1985) en van Maria Margritha HUBERS [25] (1910-1996)
 
 
1.
(²) [2] , volgt XVg.
 
 
2.
(²) [10] getrouwd met (²) 't JONG [2421] zoon van (²) 't JONG [2680] en van (²) ZWARTBOL [2681]
 
 
3.
(²) [8] getrouwd met (²) KERKWIJK [3803] dochter van (²) KERKWIJK [3804] en van (²) BAAN [3805]

Pasfoto van Teunis KLOOTWIJK [3].
1943 Een familiefoto van het gezin van Cornelis KLOOTWIJK [5] en Trijntje VISSER [6], daaronder v.l.n.r. de drie kinderen Adriaantje [328], Teunis [3] en Aaltje [327].
Foto uit plm. 1943.
1945 Tweede distributie stamkaart van Teunis KLOOTWIJK [3] uit de tweede wereldoorlog.
1947 Een foto uit plm. 1947 laat het gezin zien. Bovenaan Cornelis Klootwijk [5] en Trijntje Visser [6] en op de voorgrond de drie kinderen Adriaantje [328], Teunis [3] en Aaltje [327].
1998 Overlijden van Teunis KLOOTWIJK [3] op 28 december 1998.
1998 Graf van Teunis Klootwijk [3] op de Algemene begraafplaats te Papendrecht.
7 objecten niet weergegeven (²)
XVg.
(²) KLOOTWIJK [2] zoon van Teunis KLOOTWIJK [3] (1935-1998) en van (²) ROMIJN [4]
 
getrouwd met (²) MOOIMAN [9] dochter van Evert MOOIMAN [11] (1936-2017) en van (²) BOYD [12]
 
 
1.
(²) [411]
 
 
2.
(²) [2112]
 
 
3.
(²) [3464]
 
getrouwd (2) met (²) de GROOT [3677] dochter van Leonardus Franciscus de GROOT [3678] (1928-1994) en van Theodora Antonia Catharina BROUWERS [3679] (1931-2022)
 
 
1.
(²) [4263] getrouwd met (²) MERKUS [8651]
 
 
2.
(²) [4717]

11 objecten niet weergegeven (²)
XIIIw.
Jan KLOOTWIJK [334] geboren te Zwijndrecht op 01-12-1902 overleden te Zwijndrecht op 02-11-1964 zoon van Teunis KLOOTWIJK [7] (1879-1947) en van Aaltje BAKKER [13] (1879-1914)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 18-03-1926 met Gijsbertje van BALLEGOOIJEN [351] geboren te Varik op 20-08-1904 overleden ca. 01-05-1973 dochter van (²) van BALLEGOOIJEN [7119] en van (²) van MEENEN [7120]
 
 
1.
Aaltje [352] geboren op 31-12-1926 overleden te Alblasserdam op 12-02-2002 getrouwd met Govert Pieter de WAARD [357] gedoopt op 26-05-1924 overleden op 15-06-1978
 
 
2.
Hendrikus (Henk) [353] geboren te Zwijndrecht op 03-09-1928 overleden te Leudal op 16-02-2021 , volgt XIVt.
 
 
3.
Teunis [354] geboren te Ridderkerk op 01-12-1929, Bewakings-beambte overleden te Dordrecht op 10-04-2020 , volgt XIVu.
 
 
4.
Jan (John C.) [355] geboren op 13-11-1930 overleden te Sheldon,Iowa,USA op 23-10-2014 , volgt XIVv.
 
 
5.
(²) [356] , volgt XIVw.

Aaltje de Waard-Klootwijk is op 75-jarige leeftijd overleden (href=htm/0352.htm).
Foto van Jan KLOOTWIJK [334] en zijn echtgenote Gijsbertje van BALLEGOYEN [351].
1902 Geboorteakte van Jan KLOOTWIJK [334] geboren te Zwijndrecht op 01-12-1902 zoon van Teunis KLOOTWIJK [7] (1879-1947) en van Aaltje BAKKER [13] (1879-1914) Als getuigen zien we Arie Klootwijk en Willem Klootwijk, de broers van Teunis.
1923 Een groep tuinders in de tomatenkas. Het "expiriment" van Cornelis Klootwijk om een zelfstandige tomatenkweker te worden is vrij snel op een fiasco uitgelopen. Buiten dat de grond niet geschikt was, was er ook geen goed plan om de boel rendabel te maken.
Hier staan de "werkers" v.l.n.r. Trijntje Klootwijk-Visser [6], Cornelis Klootwijk [5], Oom Piet Klootwijk, broer Jan Klootwijk [334] en een onbekende. Op de voorgrond zitten Otto [341] en Piet Klootwijk [342], ook broers van Cornelis.
De foto zal ongeveer rond 1923 genomen zijn.
1926 Trouwkaart van Jan KLOOTWIJK [334] en Gijsbertje van BALLEGOYEN [351] op 18 maart 1926.
01-12-1929 Geboorteberichtje (d.m.v. een briefkaart) van Teunis KLOOTWIJK [354], de zoon van Jan KLOOTWIJK [334] en Gijsbertje van BALLEGOIJEN [351] op 1 december 1929 te Ridderkerk.
De briefkaart was gericht aan de oudste broer van Jan, Cornelis Klootwijk [5].
1932 Familyfoto van het gezin van Jan KLOOTWIJK [334] en Gijsbertje van BALLEGOIJEN [351] met v.l.n.r. Henk KLOOTWIJK [353], Teunis KLOOTWIJK [354], Jan KLOOTWIJK [355] en Aaltje KLOOTWIJK [352].
Foto omstreeks 1932 van Mike Klootwyk
02-11-1964 Rouwkaart van Jan KLOOTWIJK [334], de echtgenoot van Gijsbertje van BALLEGOYEN [351]. Jan is overleden te Zwijndrecht op 2 november 1964.
2002 Overlijden van Aaltje KLOOTWIJK [352], echtgenote van Govert Pieter de WAARD [357], dochter van Jan KLOOTWIJK [334] en Gijsbertje van BALLEGOYEN [351].
2002 Grafsteen van Aaltje Klootwijk en Govert Pieter de Waard op de Algemene begraafplaats in de Kerkstraat te Alblasserdam.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIVt.
Hendrikus (Henk) KLOOTWIJK [353] geboren te Zwijndrecht op 03-09-1928 overleden te Leudal op 16-02-2021 zoon van Jan KLOOTWIJK [334] (1902-1964) en van Gijsbertje van BALLEGOOIJEN [351] (1904-1973)
 
getrouwd met (²) STORMEZAND [484]
 
 
1.
levenloos kind [8601] geboren te Dordrecht op 15-11-1953 overleden te Dordrecht op 15-11-1953
 
 
2.
(²) [485] , volgt XVh.
 
 
3.
(²) [486] , volgt XVi.

1932 Familyfoto van het gezin van Jan KLOOTWIJK [334] en Gijsbertje van BALLEGOIJEN [351] met v.l.n.r. Henk KLOOTWIJK [353], Teunis KLOOTWIJK [354], Jan KLOOTWIJK [355] en Aaltje KLOOTWIJK [352].
Foto omstreeks 1932 van Mike Klootwyk
1950 Paspoortaanvraag van Hendrikus (Henk) KLOOTWIJK [353].

Bron: Het Indisch Oud-Paspoortarchief, CBG, 1950-1959
3 objecten niet weergegeven (²)
XVh.
(²) KLOOTWIJK [485] zoon van Hendrikus (Henk) KLOOTWIJK [353] (1928-2021) en van (²) STORMEZAND [484]
 
getrouwd met (²) KOORNSTRA [3448]
 
 
1.
(²) [1072]
 
 
2.
(²) [1073] getrouwd met (²) VERSTAPPEN [7287]

1 objecten niet weergegeven (²)
XVi.
(²) KLOOTWIJK [486] zoon van Hendrikus (Henk) KLOOTWIJK [353] (1928-2021) en van (²) STORMEZAND [484]
 
getrouwd met (²) van DOLEN [3626]
 
 
1.
(²) [3627]
 
 
2.
(²) [3628]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVu.
Teunis KLOOTWIJK [354] geboren te Ridderkerk op 01-12-1929, Bewakings-beambte overleden te Dordrecht op 10-04-2020 zoon van Jan KLOOTWIJK [334] (1902-1964) en van Gijsbertje van BALLEGOOIJEN [351] (1904-1973)
 
getrouwd te Dordrecht op 27-03-1952 met Jacoba Johanna van DAM [363] geboren te Dordrecht op 15-10-1932 overleden te Dordrecht op 13-08-2011 dochter van (²) van DAM [3188] en van (²) GARSTHAGEN [3189]
 
 
1.
(²) [364] , volgt XVj.
 
 
2.
(²) [365] , volgt XVk.
 
 
3.
(²) [366] getrouwd met (²) SULKERS [3629]

Bronnen: Opgave Jan Klootwijk [364].
Foto van Teunis KLOOTWIJK [354] en zijn echtgenote Jacoba Johanna van DAM [363].
Pasfoto Teunis KLOOTWIJK [354].
01-12-1929 Geboorteberichtje (d.m.v. een briefkaart) van Teunis KLOOTWIJK [354], de zoon van Jan KLOOTWIJK [334] en Gijsbertje van BALLEGOIJEN [351] op 1 december 1929 te Ridderkerk.
De briefkaart was gericht aan de oudste broer van Jan, Cornelis Klootwijk [5].
1932 Familyfoto van het gezin van Jan KLOOTWIJK [334] en Gijsbertje van BALLEGOIJEN [351] met v.l.n.r. Henk KLOOTWIJK [353], Teunis KLOOTWIJK [354], Jan KLOOTWIJK [355] en Aaltje KLOOTWIJK [352].
Foto omstreeks 1932 van Mike Klootwyk
1952 Huwelijkskaart van Teunis KLOOTWIJK [354] en Jacoba Johanna van DAM [363] uit 1952.
2011 Overlijden van Jacoba Johanna van DAM [363], de echtgenoot van Teunis KLOOTWIJK [354] op 13 augustus 2011 te Dordrecht op 78-jarige leeftijd.
10-04-2020 Overlijden van Teunis KLOOTWIJK [354], weduwnaar van Jacoba Johanna van DAM [363] op 10 april 2020.
3 objecten niet weergegeven (²)
XVj.
(²) KLOOTWIJK [364] zoon van Teunis KLOOTWIJK [354] (1929-2020) en van Jacoba Johanna van DAM [363] (1932-2011)
 
getrouwd met Marja TIGGELAAR [388] geboren te Rotterdam op 22-10-1952 overleden op 25-08-1994
 
 
1.
(²) [389] , volgt XVIb.
 
 
2.
(²) [390] getrouwd met (²) BOSMAN [7637]
 
getrouwd (2) met Christina Maria (Christa) KLOOTWIJK [1071] geboren te Middelburg op 07-08-1956 overleden te Echt-Susteren op 16-06-2023 dochter van Leendert KLOOTWIJK [1066] (1926-2015) en van Jannigje Lena den BOER [1068] (1919-2006)
 
getrouwd (3) met (²) de BOER [7588]

7 objecten niet weergegeven (²)
XVIb.
(²) KLOOTWIJK [389] zoon van (²) KLOOTWIJK [364] en van Marja TIGGELAAR [388] (1952-1994)
 
getrouwd met (²) de KONING [4545]
 
 
1.
(²) [4796]
 
 
2.
(²) [4891]

4 objecten niet weergegeven (²)
XVk.
(²) KLOOTWIJK [365] zoon van Teunis KLOOTWIJK [354] (1929-2020) en van Jacoba Johanna van DAM [363] (1932-2011)
 
getrouwd met (²) ZAAL [367]
 
 
1.
(²) [3190] , volgt XVIc.
 
 
2.
(²) [3191] getrouwd met (²) [8765]
 
getrouwd (2) met (²) in 't VELD [8760]

5 objecten niet weergegeven (²)
XVIc.
(²) KLOOTWIJK [3190] zoon van (²) KLOOTWIJK [365] en van (²) ZAAL [367]
 
getrouwd met (²) [8761]
 
 
1.
(²) [8762]
 
 
2.
(²) [8763]
 
 
3.
(²) [8764]

XIVv.
Jan (John C.) KLOOTWIJK [355] geboren op 13-11-1930 overleden te Sheldon,Iowa,USA op 23-10-2014 zoon van Jan KLOOTWIJK [334] (1902-1964) en van Gijsbertje van BALLEGOOIJEN [351] (1904-1973)
 
getrouwd op 30-09-1953 met Eileen Mae MAASSEN [489] geboren te Rock Valley,Iowa,USA op 27-04-1935 overleden te Sheldon,Iowa,USA op 28-03-2019 dochter van (²) MAASSEN [8357] en van (²) DRIESEN [8358]
 
 
1.
(²) [490] getrouwd met (²) SMIT [495]
 
 
2.
(²) [491] getrouwd met (²) KLEIN [496]
 
 
3.
(²) [492] getrouwd met (²) KLEINENDORST [497] getrouwd (2) met (²) HOOGENDOORN [3630]
 
 
4.
(²) [493] , volgt XVl.
 
 
5.
(²) [494] getrouwd met (²) KOEMER [8359]

Bronnen: Opgave Jan Klootwijk [364].
1932 Familyfoto van het gezin van Jan KLOOTWIJK [334] en Gijsbertje van BALLEGOIJEN [351] met v.l.n.r. Henk KLOOTWIJK [353], Teunis KLOOTWIJK [354], Jan KLOOTWIJK [355] en Aaltje KLOOTWIJK [352].
Foto omstreeks 1932 van Mike Klootwyk
1953 Huwelijksfoto van Jan KLOOTWIJK [355] en Eileen Mae MAASSEN [489] uit 1953.
1953 Trouwkaart van Jan KLOOTWIJK [355] en Eileen Mae MAASSEN [489] uit 1953.
1978 Foto van Jan KLOOTWIJK [355] en Eileen Mae MAASSEN [489] tijdens hun 25ste huwelijksdag in 1978.
23-10-2014 Grafsteen van Jan KLOOTWIJK [355] en Eileen Mae MAASSEN [489] op
East Lawn Cemetery, Sheldon, O'Brien County, Iowa, USA
23-10-2014 John C. Klootwyk, age 83, of Sheldon, Iowa passed away on Thursday, October 23, 2014 at the Sanford Sheldon Medical Center in Sheldon, Iowa.

His Memorial Service will be 11:00 A.M. on Tuesday, October 28, 2014 at the Netherlands Reformed Church in Sioux Center, Iowa with the Rev. G.J. Baan ~ officiating. Burial will be at the East Lawn Cemetery in Sheldon Visitation will be after 4 P.M. on Monday, October 27, 2014 with family present from 5 – 7 P.M. at the Vander Ploeg Funeral Home in Sheldon.

Arrangements are under the care of the Vander Ploeg Funeral Home in Sheldon.

Online condolences may be sent towww.vanderploegfunerals.com

John Cornelius Klootwyk, the son of Jan and Grace (Van Ballegooyen) Klootwyk was born on November 13, 1930, in Ridderkerk, Netherlands where he grew-up and attended school. In 1949, he immigrated to the United States and to Hawarden, Iowa. John worked as a hired hand for area farmers. On September 30, 1953, he was united in marriage to Eileen Maassen in Rock Valley, Iowa. After their marriage the couple lived in Rock Valley and John worked in the Rock Valley Locker Plant, he then farmed for 2 years near Inwood, Iowa. In 1957, they moved to Sheldon, Iowa where he owned and operated the Sheldon Locker Plant. In 1969, John was the Sheldon area feed salesman for Bio-Zyme out of St. Joseph, Missouri until his retirement. John passed away Thursday, October 23, 2014 at the Sanford Sheldon Medical Center in Sheldon, Iowa, reaching the age of 83 years, 11 months and 10 days.

John was a member of the Netherlands Reformed Church in Sioux Center, Iowa. He enjoyed being with his family, gardening and traveling, especially to Washington, Arizona, California and to Holland.

Left to cherish John’s memory is his wife of 61 years, Eileen of Sheldon; their children, Twyla and her husband, Ron Smit of Sheldon; Glenda, and her husband, Marlon Klein of Sheldon; Jeri and her husband, Ken Hoogendoorn of Boyden, Iowa; Mike and his wife, Leann Klootwyk of Orange City, Iowa; Jodi and her husband, Ron Koerner of Brookings, South Dakota; thirteen grandchildren, nineteen great grandchildren; three brothers, Henry and his wife, Willy Klootwyk; Tuen and Arie Klootwyk all in the Netherlands; and many other relatives and friends to remember him lovingly.

He was preceded in death by his parents; a sister, Ali DeWaard and two sisters-in-law, Co and Willy Klootwyk.
28-03-2019 IN LOVING MEMORY OF EILEEN M. KLOOTWYK

BORN April 27, 1935 Rock Valley, Iowa
PASSED AWAY March 28, 2019 Sheldon, Iowa

EILEEN M. KLOOTWYK
Eileen Mae Klootwyk, the daughter of Maass and Tillie (Driesen) Maassen was born April 27, 1935, in Rock Valley, Iowa where she grew-up and received her education in a country school. After school Eileen worked in a grocery store in Rovk Valley. On September 30, 1953, she was united in marriage to John Cornelius Klootwyk in Rock Valley, Iowa. After their marriage the couple lived in Rock Valley before moving to Sheldon, Iowa in 1957. Eileen helped her husband in the locker plant and for the past 36 years she has been an Avon sales representative. John preceded her in death on October 23, 2014, Eileen remained in her home, passing away on Thursday, March 28, 2019 at the Sanford Sheldon Medical Center in Sheldon, Iowa, reaching the age of 83 years, 11 months and 1 day.
Eileen was a life-time member of the Netherlands Reformed Church in Sioux Center, Iowa. She enjoyed being with her family, camping, traveling, and selling Avon.
Left to cherish her memory is her children, Twyla and her husband, Ron Smit of Sheldon; Glenda, and her husband, Marlon Klein of Sheldon; Jeri and her husband, Ken Hoogendoorn of Boyden, Iowa; Mike and his wife, Leann Klootwyk of Orange City, Iowa; Jodi and her husband, Ron Koerner of Brookings, South Dakota; thirteen grandchildren, twenty-two great grandchildren; two sisters, Fran and her husband, Jake Rus of Rock Valley, Iowa; (her special sister) Sally Koedam of Sheldon, Iowa and a sister-in-law, Joan Maassen of Rock Valley, Iowa; and many other relatives and friends.
She was preceded in death by her husband, John; her parents; a brother, Ray Maassen and a brother-in-law, Andy Koedam.
4 objecten niet weergegeven (²)
XVl.
(²) KLOOTWIJK [493] zoon van Jan (John C.) KLOOTWIJK [355] (1930-2014) en van Eileen Mae MAASSEN [489] (1935-2019)
 
getrouwd met (²) van VOORST [3631] dochter van William van VOORST [6711] (1917-1998) en van Alice G. DIBBET [6712] (1919-2007)
 
 
1.
(²) [3632]
 
 
2.
(²) [3633]

6 objecten niet weergegeven (²)
XIVw.
(²) KLOOTWIJK [356] zoon van Jan KLOOTWIJK [334] (1902-1964) en van Gijsbertje van BALLEGOOIJEN [351] (1904-1973)
 
getrouwd met Wilhelmina (Wil) VLEGHERT [479] geboren op 01-08-1935 overleden te Zwijndrecht op 13-07-2007
 
 
1.
(²) [480] , volgt XVm.
 
 
2.
(²) [481] , volgt XVn.
 
 
3.
(²) [482]
 
 
4.
(²) [483] , volgt XVo.

7 objecten niet weergegeven (²)
XVm.
(²) KLOOTWIJK [480] zoon van (²) KLOOTWIJK [356] en van Wilhelmina (Wil) VLEGHERT [479] (1935-2007)
 
getrouwd met (²) MAASKANT [501]
 
 
1.
(²) [502] getrouwd met (²) HAPPEE [6751]
 
 
2.
(²) [3634] , volgt XVId.
 
getrouwd (2) met (²) de JONG [6757]
 
getrouwd (3) met (²) van KOPPEN [8167]

2 objecten niet weergegeven (²)
XVId.
(²) KLOOTWIJK [3634] zoon van (²) KLOOTWIJK [480] en van (²) MAASKANT [501]
 
getrouwd met (²) DORSMAN [8165]
 
 
1.
(²) [8166]

1 objecten niet weergegeven (²)
XVn.
(²) KLOOTWIJK [481] zoon van (²) KLOOTWIJK [356] en van Wilhelmina (Wil) VLEGHERT [479] (1935-2007)
 
getrouwd met (²) KOK [4797]
 
 
1.
(²) [4798]

2 objecten niet weergegeven (²)
XVo.
(²) KLOOTWIJK [483] zoon van (²) KLOOTWIJK [356] en van Wilhelmina (Wil) VLEGHERT [479] (1935-2007)
 
getrouwd met (²) JOOSSE [5670]
 
 
1.
(²) [5671]
 
 
2.
(²) [5672]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIx.
Willem Johannes KLOOTWIJK [337] geboren te Zwijndrecht op 11-04-1906 overleden te Zwijndrecht op 16-01-1966 zoon van Teunis KLOOTWIJK [7] (1879-1947) en van Aaltje BAKKER [13] (1879-1914)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 04-10-1928 met Hilligje Lijntje DRINKWAARD [358] geboren te Ridderkerk ca. 01-01-1906 overleden te Zwijndrecht op 19-12-1981 dochter van (²) DRINKWAARD [7136] en van (²) PLAISIER [7137]
 
 
1.
Teunis [359] geboren te Zwijndrecht op 03-07-1929 overleden te Zwijndrecht op 02-05-1991 , volgt XIVx.
 
 
2.
Dirry [360] geboren op 09-02-1934 overleden op 16-07-1987 getrouwd met (²) GROENEVELD [362]
 
 
3.
Willem Johannes [361] geboren ca. 11-1944 overleden te Zwijndrecht op 14-05-1945

Aanvullende informatie (href=htm/0337.htm)
1928 4 okotober 1928 Een foto tijdens het huwelijk van Willem Johannes [337] en Hillegje Drinkwaard [358], voor de Hervormde Kerk te Zwijndrecht. Op deze foto is een groot gedeelte van de familie te zien:
Boven: Teunis [340], Cornelis Klootwijk [5], zijn vrouw Trijntje Visser [6], Anna Klootwijk [335], Heiltje Visser, Arie Klootwijk [321] met daar schuin rechts zijn vrouw Emmetje Kruidenier, broers Piet [342] en Otto Klootwijk [341], Jaantje Klootwijk-Visser, Leentje Visser, Leendert Korewijk [343], Teunis Klootwijk [7], Tante Bisschop.
Midden: Elizabeth Klootwijk-Bakker [344], bruidegom Willem Klootwijk [337], en bruid Hillegje Drinkwaard.
Onder: Aaltje, Aaltje, Greta, Eliza en Jantje
1928 Huwelijksfoto van Willem Johannes KLOOTWIJK [337] en Hilligje Lijntje DRINKWAARD [358] op 4 oktober 1928.
03-07-1929 Melding van de geboorte van Teunis KLOOTWIJK [359] geboren te Zwijndrecht op 03-07-1929, de zoon van Willem Johannes KLOOTWIJK [337] en Hilligje Lijntje DRINKWAARD [358], de briefkaart werd verstuurd naar de broer van Pieter, Cornelis KLOOTWIJK [5].
1945 Overlijden van Willem Johannes KLOOTWIJK [361], zoon van Willem Johannes KLOOTWIJK [337] en Hilligje Lijntje DRINKWAARD [358] op 14 mei 1945.
1953 Kaart van 25-jarig huwelijksjubileum van Willem Johannes KLOOTWIJK [337] en Hilligje Lijntje DRINKWAARD [358] op 4 october 1953.
16-01-1966 Rouwkaart van Willem Johannes KLOOTWIJK [337], de echtgenoot van Hilligje Lijntje DRINKWAARD [358], overleden op 16 januari 1966 te Zwijndrecht.
1981 Rouwkaart van Hilligje Lijntje DRINKWAARD [358], weduwe van Willem Johannes KLOOTWIJK [337], overleden op 19 december 1981 te Zwijndrecht.
1981 Overlijdensadvertentie van Hilligje Lijntje DRINKWAARD [358], weduwe van Willem Johannes KLOOTWIJK [337], overleden op 19 december 1981 te Zwijndrecht.
2 objecten niet weergegeven (²)
XIVx.
Teunis KLOOTWIJK [359] geboren te Zwijndrecht op 03-07-1929 overleden te Zwijndrecht op 02-05-1991 zoon van Willem Johannes KLOOTWIJK [337] (1906-1966) en van Hilligje Lijntje DRINKWAARD [358] (1906-1981)
 
getrouwd met (²) van BEEK [368]
 
 
1.
(²) [369]
 
 
2.
(²) [370]
 
 
3.
(²) [371]

Bronnen: AAK T-1991 (href=0359ad01.gif).
03-07-1929 Melding van de geboorte van Teunis KLOOTWIJK [359] geboren te Zwijndrecht op 03-07-1929, de zoon van Willem Johannes KLOOTWIJK [337] en Hilligje Lijntje DRINKWAARD [358], de briefkaart werd verstuurd naar de broer van Pieter, Cornelis KLOOTWIJK [5].
2 objecten niet weergegeven (²)
XIIIy.
Arie van KOLTWIJK [339] geboren te Zwijndrecht op 27-06-1908, Beroepsmilitair marine zoon van Teunis KLOOTWIJK [7] (1879-1947) en van Aaltje BAKKER [13] (1879-1914)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 07-09-1934 met Neeltje BOERTJE [348] geboren te Zwijndrecht op 24-12-1909 dochter van (²) BOERTJE [349]
 
 
1.
Ali Elizabeth [350] geboren te Zwijndrecht op 04-02-1934 overleden te Amsterdam op 04-09-2003
 
 
2.
Simon KLOOTWIJK [5403] geboren te Vlissingen op 07-12-1936 overleden te Vlissingen op 08-12-1936

Rond 1936 woonde dit gezin in Vlissingen, Arie was toen matroos bij de Koninklijke Marine.
Bronnen: Gezinskaarten, kaarten marine en kaarten gestichten Vlissingen 1921-1938, BS ovl Vlissingen 240-1936.
Pasfoto van Ali Elizabeth van KOLTWIJK [350], dochter van Arie van KOLTWIJK [339] en Neeltje BOERTJE [348].
Foto van Arie van KOLTWIJK [339] en Neeltje BOERTJE [348].
XIIIa`.
Otto Job KLOOTWIJK [341] geboren te Zwijndrecht op 03-01-1911, Koster NH-kerk Zwijndr. overleden te Zwijndrecht op 05-09-1957 zoon van Teunis KLOOTWIJK [7] (1879-1947) en van Aaltje BAKKER [13] (1879-1914)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 28-10-1937 met Maaike Cornelia de SNOO [418] geboren te Dubbeldam op 16-11-1913 overleden te Zwijndrecht op 08-05-2003 dochter van Sierus de SNOO [8143] (1882-1954) en van Lijntje Sint Maartensdijk [8144] (1881-1971)
 
 
1.
Teunis [419] geboren te Zwijndrecht op 08-01-1941, Chauffeur overleden te Zwijndrecht op 23-12-1980
 
 
2.
(²) [420] getrouwd met (²) van DASSEN [422]
 
 
3.
(²) [421] getrouwd met Jaap VERSPOOR [423] geboren te Zwijndrecht op 07-01-1940 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-11-2010

Aanvullende informatie (href=htm/0341.htm)
1923 Een groep tuinders in de tomatenkas. Het "expiriment" van Cornelis Klootwijk om een zelfstandige tomatenkweker te worden is vrij snel op een fiasco uitgelopen. Buiten dat de grond niet geschikt was, was er ook geen goed plan om de boel rendabel te maken.
Hier staan de "werkers" v.l.n.r. Trijntje Klootwijk-Visser [6], Cornelis Klootwijk [5], Oom Piet Klootwijk, broer Jan Klootwijk [334] en een onbekende. Op de voorgrond zitten Otto [341] en Piet Klootwijk [342], ook broers van Cornelis.
De foto zal ongeveer rond 1923 genomen zijn.
1928 4 okotober 1928 Een foto tijdens het huwelijk van Willem Johannes [337] en Hillegje Drinkwaard [358], voor de Hervormde Kerk te Zwijndrecht. Op deze foto is een groot gedeelte van de familie te zien:
Boven: Teunis [340], Cornelis Klootwijk [5], zijn vrouw Trijntje Visser [6], Anna Klootwijk [335], Heiltje Visser, Arie Klootwijk [321] met daar schuin rechts zijn vrouw Emmetje Kruidenier, broers Piet [342] en Otto Klootwijk [341], Jaantje Klootwijk-Visser, Leentje Visser, Leendert Korewijk [343], Teunis Klootwijk [7], Tante Bisschop.
Midden: Elizabeth Klootwijk-Bakker [344], bruidegom Willem Klootwijk [337], en bruid Hillegje Drinkwaard.
Onder: Aaltje, Aaltje, Greta, Eliza en Jantje
1937 Huwelijkskaart van het huwelijk van Otto Job KLOOTWIJK [341] en Maaike Cornelia de SNOO [418] op 28 oktober 1937.
05-09-1957 Rouwkaart van Otto Job KLOOTWIJK [341] de echtgenoot van Maaike Cornelia de SNOO [418]. Otto Job is op 46-jarige leeftijd overleden op 5 september 1957 te Zwijndrecht.
1980 Rouwkaart van Teunis KLOOTWIJK [419], de zoon van Otto Job KLOOTWIJK [341] en Maaike Cornelia de SNOO [418], overleden te Zwijndrecht op 23 december 1980.
1980 Grafsteen van Teunis KLOOTWIJK [419] overleden te Zwijndrecht op 23-12-1980
zoon van Otto Job KLOOTWIJK [341] en van Maaike Cornelia de SNOO [418].
De steen staat op de Algemene Begraafplaats te Zwijndrecht.
(foto: www.graftombe.nl)
2003 Overlijden van Maaike Cornelia de SNOO [418], de weduwe van Otto Job KLOOTWIJK [341], moeder van Teunis [419], Lijntje Aaltje Elisabeth [420] en Aaltje Johanna Wilhelmina [421].
2003 Overlijden van Maaike Cornelia de SNOO [418], de weduwe van Otto Job KLOOTWIJK [341], moeder van Teunis [419], Lijntje Aaltje Elisabeth [420] en Aaltje Johanna Wilhelmina [421].
2003 Grafsteen van Otto Job KLOOTWIJK [341] en zijn echtgenote Maaike Cornelia de SNOO [418]. Deze steen ligt op de Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 Zwijndrecht.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIaa.
Pieter KLOOTWIJK [342] geboren te Zwijndrecht op 12-12-1911 overleden te Dordrecht op 10-09-1958 zoon van Teunis KLOOTWIJK [7] (1879-1947) en van Aaltje BAKKER [13] (1879-1914)
 
getrouwd met (²) HUISMAN [424]
 
 
1.
(²) [425] , volgt XIVy.
 
 
2.
Gerrit [426] geboren te Dordrecht op 01-02-1953 overleden ca. 1990

Bronnen: Opgave Sharda Klootwijk [4720].
1923 Een groep tuinders in de tomatenkas. Het "expiriment" van Cornelis Klootwijk om een zelfstandige tomatenkweker te worden is vrij snel op een fiasco uitgelopen. Buiten dat de grond niet geschikt was, was er ook geen goed plan om de boel rendabel te maken.
Hier staan de "werkers" v.l.n.r. Trijntje Klootwijk-Visser [6], Cornelis Klootwijk [5], Oom Piet Klootwijk, broer Jan Klootwijk [334] en een onbekende. Op de voorgrond zitten Otto [341] en Piet Klootwijk [342], ook broers van Cornelis.
De foto zal ongeveer rond 1923 genomen zijn.
1928 4 okotober 1928 Een foto tijdens het huwelijk van Willem Johannes [337] en Hillegje Drinkwaard [358], voor de Hervormde Kerk te Zwijndrecht. Op deze foto is een groot gedeelte van de familie te zien:
Boven: Teunis [340], Cornelis Klootwijk [5], zijn vrouw Trijntje Visser [6], Anna Klootwijk [335], Heiltje Visser, Arie Klootwijk [321] met daar schuin rechts zijn vrouw Emmetje Kruidenier, broers Piet [342] en Otto Klootwijk [341], Jaantje Klootwijk-Visser, Leentje Visser, Leendert Korewijk [343], Teunis Klootwijk [7], Tante Bisschop.
Midden: Elizabeth Klootwijk-Bakker [344], bruidegom Willem Klootwijk [337], en bruid Hillegje Drinkwaard.
Onder: Aaltje, Aaltje, Greta, Eliza en Jantje
3 objecten niet weergegeven (²)
XIVy.
(²) KLOOTWIJK [425] zoon van Pieter KLOOTWIJK [342] (1911-1958) en van (²) HUISMAN [424]
 
getrouwd met (²) RIJNDERS [4719]
 
 
1.
(²) [4720] getrouwd met (²) KROOS [4721]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIab.
Leendert Jacob KOREWIJK [343] geboren te Zwijndrecht op 18-10-1916, Kapitein der Kon. Landmacht overleden te Nistelrode op 23-09-1990 zoon van Teunis KLOOTWIJK [7] (1879-1947) en van Elizabeth BAKKER [344] (1878-1953)
 
getrouwd te Semarang,Java op 31-12-1941 met Henriëtte Leonie AVELING [385] geboren te Klaten,Java op 19-05-1923 dochter van Theodoor Johan AVELING [8920] (1884-) en van Eleonie Josephine Gerardine van WAARDENBURG [8921] (1893-)
 
 
1.
(²) [386] , volgt XIVa`.
 
 
2.
(²) [387] , volgt XIVaa.

1928 4 okotober 1928 Een foto tijdens het huwelijk van Willem Johannes [337] en Hillegje Drinkwaard [358], voor de Hervormde Kerk te Zwijndrecht. Op deze foto is een groot gedeelte van de familie te zien:
Boven: Teunis [340], Cornelis Klootwijk [5], zijn vrouw Trijntje Visser [6], Anna Klootwijk [335], Heiltje Visser, Arie Klootwijk [321] met daar schuin rechts zijn vrouw Emmetje Kruidenier, broers Piet [342] en Otto Klootwijk [341], Jaantje Klootwijk-Visser, Leentje Visser, Leendert Korewijk [343], Teunis Klootwijk [7], Tante Bisschop.
Midden: Elizabeth Klootwijk-Bakker [344], bruidegom Willem Klootwijk [337], en bruid Hillegje Drinkwaard.
Onder: Aaltje, Aaltje, Greta, Eliza en Jantje
1950 Paspoortaanvraag Leendert Jacob KOREWIJK [343], de echtgenoot van Henriëtte Leonie AVELING [385].

Bron: Het Indisch Oud-Paspoortarchief, CBG, 1950-1959
1950 Paspoortaanvraag Henriëtte Leonie AVELING [385], de echtgenote van Leendert Jacob KOREWIJK [343].

Bron: Het Indisch Oud-Paspoortarchief, CBG, 1950-1959
1990 Rouwbrief van Leendert Jacob KOREWIJK [343], de echtgenote van Henriëtte Leonie AVELING [385]. Leendert Jacob is op 23 september 1990 overleden.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIVa`.
(²) KOREWIJK [386] zoon van Leendert Jacob KOREWIJK [343] (1916-1990) en van Henriëtte Leonie AVELING [385] (1923-)
 
getrouwd met (²) POST [498]
 
 
1.
(²) [499] , volgt XVp.
 
 
2.
(²) [500]
 
getrouwd (2) met (²) KNOOP [5027]

2 objecten niet weergegeven (²)
XVp.
(²) KOREWIJK [499] zoon van (²) KOREWIJK [386] en van (²) POST [498]
 
getrouwd met (²) van GORP [4826]
 
 
1.
(²) [4827]
 
 
2.
(²) [4828]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVaa.
(²) KOREWIJK [387] zoon van Leendert Jacob KOREWIJK [343] (1916-1990) en van Henriëtte Leonie AVELING [385] (1923-)
 
getrouwd met (²) van der AVOIRD [487]
 
 
1.
(²) [488]
 
 
2.
(²) [2585]
 
 
3.
(²) [2586]

XIIp.
Johannes KLOOTWIJK [374] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-12-1880, tuinmansknecht, arbeider overleden te Zwijndrecht op 22-02-1949 zoon van Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918) en van Anna VERSLOOT [15] (1851-1907)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 09-04-1903 met Hendrika KRAAK [464] geboren te Zwijndrecht op 12-05-1882 overleden te Dordrecht op 31-07-1964 dochter van Cornelis KRAAK [1872] en van Maria van DRUNEN [1873]
 
 
1.
Willem Cornelis [465] geboren te Zwijndrecht op 17-01-1904, kantoorbediende, ongehuwd overleden te Dordrecht op 03-05-1924
 
 
2.
Maria Anna [466] geboren te Zwijndrecht op 23-05-1907 overleden te Zwijndrecht op 12-11-1920
 
 
3.
Anna [3283] geboren te Zwijndrecht op 27-10-1911 getrouwd te Zwijndrecht op 04-12-1930 met Gerrit DOLK [3284] geboren te Zwijndrecht op 30-07-1912 overleden te Sliedrecht op 16-05-1948 zoon van (²) DOLK [4400] en van (²) SMIT [4401]
 
 
4.
Cornelis [3282] geboren op 11-01-1914, werkn. Cooperatieve Verbr. Ver overleden te Dordrecht op 17-11-1937
 
 
5.
Teunis [3285] geboren te Zwijndrecht op 23-01-1917
 
 
6.
Grietje (Gre) [3286] geboren te Zwijndrecht op 06-04-1920 overleden te Nieuw-Lekkerland op 15-03-1985 getrouwd met Huig PLAISIER [8647] geboren op 18-07-1918 overleden op 03-05-1995
 
 
7.
Jan [3287] geboren te Zwijndrecht op 19-11-1922 overleden te Zwijndrecht op 21-03-2001 , volgt XIIIac.

Bij het huwelijk waren onder andere getuigen: Arie Klootwijk, 49 jaar, tuinman en oom van Johannes en Teunis Klootwijk, 23 jaar, tuinman en broeder van Johannes. Tevens is het grappig dat de moeder van de bruid de akte tekent met "Ma van Drunen".
Het aantal en de volgorde van de kinderen is nog niet zeker, dit moet nog uitgezocht worden. Op basis van de tekst op het graf op de oude begraafplaats van zwijndrecht zijn de gegevens aangevuld. (href=0374ft01.jpg)
Bronnen: BS huw Zwijndrecht 9-1903, AAK C-1937, J-1949 (href=0374ad01.gif), BS Sliedrecht HVWA, aanvullingen door Aart Kraak te Hoofddorp.
1894 Inschrijving Bevolkingsregister van het gezin van Johannes KLOOTWIJK (¹) [374] en Hendrika KRAAK [464] te Zwijndrecht vanaf 1894.
1920 Graf op de zwijndrechtse begraafplaats van Cornelis Klootwijk [3282] geb. 11-01-1914 ovl. Zwijndrecht 17-11-1937, Willem Cornelis Klootwijk [465], geb. Zwijndrecht 17-1-1904, overl. 3-5-1924 en Maria Anna Klootwijk [466], geb. Zwijndrecht 23-5-1907, overl. 12-11-1920. Zij waren allen kinderen van Johannes KLOOTWIJK [374] en Hendrika KRAAK [464].
03-05-1924 Overlijden van Willem Cornelis KLOOTWIJK [465], de zoon van Johannes KLOOTWIJK [374] en van Hendrika KRAAK [464] te Dordrecht op 3 mei 1924.
Willem Cornelis was 20 jaar, van beroep kantoorbediende en ongehuwd.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 314, Aktenummer: 241.
1937 Verslag van het noodlottig ongeval van Cornelis KLOOTWIJK [3282], de zoon van Johannes KLOOTWIJK [374] (1880-1949) en van Hendrika KRAAK [464] te Dordrecht.
(Bron: Het Vaderland - woensdag 17 november 1937)
17-11-1937 Overlijden van Cornelis KLOOTWIJK [3282], de zoon van Johannes KLOOTWIJK [374] (1880-1949) en van Hendrika KRAAK [464] (1882-1964) te Dordrecht op 17 november 1937.
Hij kwam om het leven door een noodlottig verkeersongeval.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 327, Aktenummer: 538.
1945 Grafsteen van Johannes KLOOTWIJK [374] en Hendrika KRAAK [464] op de Begraafplaats Jeroen Bosch te Zwijndrecht.
1949 Overlijden Johannes KLOOTWIJK [374], echtgenoot van Hendrika KRAAK [464].
En overlijden van Cornelis Klootwijk [3282].
XIIIac.
Jan KLOOTWIJK [3287] geboren te Zwijndrecht op 19-11-1922 overleden te Zwijndrecht op 21-03-2001 zoon van Johannes KLOOTWIJK [374] (1880-1949) en van Hendrika KRAAK [464] (1882-1964)
 
getrouwd te Haamstede op 10-09-1952 met Aaltje Willemina HANSE [8638] geboren te Haamstede op 28-07-1927 overleden te Zwijndrecht op 23-06-2000 dochter van (²) HANSE [8645] en van (²) PASSENIER [8646]
 
 
1.
(²) [8639]
 
 
2.
Henrica [8640] geboren ca. 1959 overleden te Zwijndrecht op 20-01-1961
 
 
3.
Annemarie [8641] geboren ca. 02-1962 overleden te Zwijndrecht op 09-04-1962
 
 
4.
(²) [8642] , volgt XIVab.

10-09-1952 Huwelijksaankondiging van Jan KLOOTWIJK [3287] en Aaltje Willemina HANSE [8638].

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 26-08-1952; p. 4/4
20-01-1961 Overlijden van Henrica KLOOTWIJK [8640] het dochtertje van Jan KLOOTWIJK [3287] en van Aaltje Willemina HANSE [8638] op 20 januari 1961 te Zwijndrecht.

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 23-01-1961; p. 3/6 en Zierikzeesche Nieuwsbode, 20-02-1961; p. 6/6
09-04-1962 Overlijden van Annemarie KLOOTWIJK [8641] het dochtertje van Jan KLOOTWIJK [3287] en van Aaltje Willemina HANSE [8638] op 9 april 1962 te Zwijndrecht.

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 12-04-1962; p. 4/12
23-06-2000 Overlijden van Aaltje Willemina HANSE [8638] de echtgenote van Jan KLOOTWIJK [3287] op 23 juni 2000 te Zwijndrecht.
23-06-2000 Overlijden van Aaltje Willemina HANSE [8638] te Zwijndrecht op 23-06-2000, de echtgenote van Jan KLOOTWIJK [3287].
21-03-2001 Overlijden van Jan KLOOTWIJK [3287] de weduwnaar van Aaltje Willemina HANSE [8638] op 21 maart 2001 te Zwijndrecht.
21-03-2001 Grafsteen van Jan KLOOTWIJK [3287] en Aaltje Willemina HANSE [8638] op de begraafplaats Jeroen Boschlaan 26 te Zwijndrecht.

Bron: www.online-begraafplaats.nl
21-03-2001 Overlijden van Jan KLOOTWIJK [3287] de weduwnaar van Aaltje Willemina HANSE [8638] op 21 maart 2001 te Zwijndrecht.
XIVab.
(²) KLOOTWIJK [8642] zoon van Jan KLOOTWIJK [3287] (1922-2001) en van Aaltje Willemina HANSE [8638] (1927-2000)
 
getrouwd met (²) [8643]
 
 
1.
(²) [8939]

XIIq.
Arie KLOOTWIJK [375] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 31-08-1883, tuinmansknecht zoon van Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918) en van Anna VERSLOOT [15] (1851-1907)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 18-06-1908 met Jannetje NIEBEEK [458] geboren te Gorinchem op 11-10-1889, dienstbode overleden te Bennebroek op 22-06-1942 dochter van Jan NIEBEEK [1882] en van Elizabeth LAGERWEIJ [1883] (-1923)
 
 
1.
Willem (Wim) [459] geboren te Rotterdam op 10-08-1908 overleden op 28-08-1971 , volgt XIIIad.
 
 
2.
Elizabeth [462] geboren te Zwijndrecht op 24-11-1909 overleden op 18-01-1985 getrouwd te Zwijndrecht op 21-02-1929 met Jasper van den HERIK [7148] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 11-12-1906 overleden op 14-05-1984 zoon van (²) van den HERIK [7149] en van (²) VERSCHOOR [7150]
 
 
3.
Jan [8261] geboren te Zwijndrecht op 01-01-1912
 
 
4.
Doodgeboren zoon [7444] geboren te Zwijndrecht op 14-02-1916 overleden te Zwijndrecht op 14-02-1916
 
 
5.
Anna [8262] geboren te Zwijndrecht op 28-02-1917 overleden op 03-01-2008 getrouwd met Bastiaan van de FIJNAART [8266] geboren ca. 1910 overleden te Zwijndrecht op 17-05-1995
 
 
6.
Jacoba (Co) [8263] geboren te Zwijndrecht op 17-11-1919 overleden te Zwijndrecht op 15-12-2005 getrouwd te Zwijndrecht op 23-09-1943 met Corstiaan van der POL [8267] geboren op 09-03-1912 overleden te Zwijndrecht op 13-02-1993
 
 
7.
Lena Elizabeth [8264] geboren te Zwijndrecht op 14-03-1922
 
 
8.
(²) [8265]
 
 
9.
Jannetje [7434] geboren te Zwijndrecht op 03-08-1926 overleden te Zwijndrecht op 23-08-1926
 
 
10.
levenloos geboren dochter [461] geboren te Dordrecht op 20-10-1928 overleden te Dordrecht op 20-10-1928
 
 
11.
Arie [463] geboren te Zwijndrecht op 07-07-1930 overleden te Dordrecht op 14-12-1962 getrouwd met Hendrika Johanna (Hennie) POUWER [8260] geboren op 21-06-1926 overleden op 27-10-2006
 
 
12.
(²) [460]

Bij het huwelijk is het opvallend dat al de getuigen familie is van de bruidegom nl. Arie Klootwijk, 54 jaar, tuinman en oom, Leendert Klootwijk, 51 jaar, tuinman en oom, Teunis Klootwijk, 28 jaar, tuinman en broer, Johannes Klootwijk, 26 jaar, arbeider en broer. De bruid woonde voor haar huwelijk in Rotterdam.

In de overlijdensacte van Jannetje Niebeek wordt gesproken dat haar vader Willem Niebeek heette en haar moeder Anna Versloot. Hier lijkt dus e.e.a. door elkaar gehaald te zijn.

Bronnen: BS huw Zwijndrecht 38-1908, BS ovl Bennebroek 1942-46.
11-10-1889 Geboorteakte van Jannetje NIEBEEK [458] geboren te Gorinchem op 11-10-1889, dochter van Jan NIEBEEK [1882] en van Elizabeth LAGERWEIJ[1883], later echtgenote van Arie KLOOTWIJK [375].
02-08-1904 Op 2 augustus 1904 verhuisde Jannetje NIEBEEK [458], de latere echtgenote van Arie KLOOTWIJK [375] naar Rotterdam als alleenstaande.
Ze ging eerst als dienstbode in de kost bij Hoenselaar aan de Crooswijkkade 17 te Rotterdam, later op 9 september 1907 woonde ze op de Zwaanshals 24/3 bij Kruidenier.
Op 15 oktober 1908 vertrok ze van Rotterdam naar Zwijndrecht.
18-06-1908 Inschrijving Bevolkingsregister Zwijndercht van het gezin van Arie KLOOTWIJK [375] en Jannetje NIEBEEK [458] vanaf 1908.

Het gezin woonde op Ringdijk 31, daarna in de Noteboomstraat 23, vervolgens Ringdijk 40 en uiteindelijk weer op de Ringdijk 31 te Zwijndrecht.

Elizabeth KLOOTWIJK [462] is op 15 maart 1929 vertrokken naar Hendrik-Ido-Ambacht.
Elizabeth LAGERWEIJ [1883], de schoonmoeder, woonde ook in dit gezin vanaf 1908 tot 20 augustus 1930.


10-08-1908 Geboorteakte van Willem (Wim) KLOOTWIJK [459] geboren te Rotterdam op 10-08-1908, zoon van Arie KLOOTWIJK [375] en Jannetje NIEBEEK [458].
20-10-1928 Aangifte van de levenloos geboren dochter [461] van Arie KLOOTWIJK [375] en Jannetje NIEBEEK [458] te Dordrecht op
22-06-1942 Overlijdensakte van Jannetje NIEBEEK [458] de echtgenote van Arie KLOOTWIJK [375] op 22 juni 1942.
Abusievelijk is de schoommoeder van Jannetje als moeder van haar opgegeven.
XIIIad.
Willem (Wim) KLOOTWIJK [459] geboren te Rotterdam op 10-08-1908 overleden op 28-08-1971 zoon van Arie KLOOTWIJK [375] (1883-) en van Jannetje NIEBEEK [458] (1889-1942)
 
getrouwd met Cornelia Jantiena van DRIEL [8227] geboren te Ridderkerk op 26-10-1910 overleden te Zwijndrecht op 24-12-2003 dochter van Hendrik van DRIEL [8253] (1885-) en van Roelofje KNOOP [8254] (1881-1951)
 
 
1.
Jannie Roelofje [8228] geboren op 10-08-1934 overleden te Zevenbergen op 30-11-2015 getrouwd met Cornelis Petrus (Cor) van GINNEKEN [8242] geboren op 31-01-1933 overleden te Zevenbergen op 14-09-2002
 
 
2.
Hendrik [8229] geboren te Zwijndrecht op 31-12-1936 overleden te Dordrecht op 30-04-2022 , volgt XIVac.
 
 
3.
Arie [8230] geboren op 30-06-1938 overleden op 2018
 
 
4.
Roelofje (Roelie) [8231] geboren op 19-04-1940 overleden op 08-10-2012
 
 
5.
(²) [8232] , volgt XIVad.
 
 
6.
Pieter [8233] geboren te Zwijndrecht op 23-06-1945 overleden te Halsteren op 05-08-1990 , volgt XIVae.
 
 
7.
(²) [8234] getrouwd met (²) den BRABER [8944]
 
 
8.
(²) [8235] getrouwd met (²) MAASKANT [8945]

10-08-1908 Geboorteakte van Willem (Wim) KLOOTWIJK [459] geboren te Rotterdam op 10-08-1908, zoon van Arie KLOOTWIJK [375] en Jannetje NIEBEEK [458].
24-12-2003 Graf van Cornelia Jantiena van DRIEL [8227] (1910-2003), de echtgenote van Willem (Wim) KLOOTWIJK [459]. Deze steen bevindt zich op de Begraafplaats aan de Jeroen Boschlaan te Zwijndrecht.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
24-12-2003 Overlijden van Cornelia Jantiena van DRIEL [8227] (1910-2003), de echtgenote van Willem (Wim) KLOOTWIJK [459] op 93 jarige leeftijd.
XIVac.
Hendrik KLOOTWIJK [8229] geboren te Zwijndrecht op 31-12-1936 overleden te Dordrecht op 30-04-2022 zoon van Willem (Wim) KLOOTWIJK [459] (1908-1971) en van Cornelia Jantiena van DRIEL [8227] (1910-2003)
 
getrouwd met (²) GROOTENBOER [8899]
 
 
1.
(²) [8900]
 
 
2.
(²) [8901]

XIVad.
(²) KLOOTWIJK [8232] zoon van Willem (Wim) KLOOTWIJK [459] (1908-1971) en van Cornelia Jantiena van DRIEL [8227] (1910-2003)
 
getrouwd met Jacoba Frederika DAS [8255] geboren te Rotterdam op 04-05-1945 overleden te Vlaardingen op 2009
 
 
1.
Marcel [8256] geboren op 27-01-1965 overleden op 14-02-1989
 
 
2.
(²) [8257]
 
 
3.
(²) [8258]
 
 
4.
(²) [8259]
 
getrouwd (2) met (²) ZIJDERVELD [8268]

3 objecten niet weergegeven (²)
XIVae.
Pieter KLOOTWIJK [8233] geboren te Zwijndrecht op 23-06-1945 overleden te Halsteren op 05-08-1990 zoon van Willem (Wim) KLOOTWIJK [459] (1908-1971) en van Cornelia Jantiena van DRIEL [8227] (1910-2003)
 
getrouwd met (²) van TRIEST [8236]
 
 
1.
(²) [8237] getrouwd met (²) [8240]
 
 
2.
(²) [8238] getrouwd met (²) [8241]
 
 
3.
Willem (Wim) [8239] geboren te Zwijndrecht op 10-11-1972 overleden te Drimmelen op 19-10-2023

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIr.
Willem KLOOTWIJK [377] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-08-1888, tuinman overleden te Zwijndrecht op 09-08-1918 zoon van Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918) en van Anna VERSLOOT [15] (1851-1907)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 03-01-1907 met Alida van der WAAL [412] geboren te Ridderkerk op 07-09-1890 overleden te Zwijndrecht op 26-07-1968 dochter van Teunis van der WAAL [1874] en van Jannetje TIMS [1875]
 
 
1.
Alida Willemina [1876] geboren te Zwijndrecht op 26-12-1905, erkend tijdens huwelijk overleden te Dordrecht op 16-07-1971
 
 
2.
Anna [4242] geboren te Zwijndrecht op 04-07-1907 overleden te Dordrecht op 28-09-1957 getrouwd te Zwijndrecht op 16-06-1949 met Teunis BEKS [4247] geboren te 's-Gravendeel op 24-12-1909 overleden te Zwijndrecht op 25-06-1974 zoon van (²) BEKS [4248] en van (²) SINTERNIKLAAS [4249]
 
 
3.
Teunis [413] geboren te Zwijndrecht ca. 1908 overleden te Zwijndrecht op 18-12-1910
 
 
4.
Jannetje [4243] geboren te Zwijndrecht op 15-04-1910 overleden te Hilversum op 06-02-1981 getrouwd te Zwijndrecht op 11-10-1928 met Gerrit van MONTFRANS [6280] geboren te Nijkerk op 08-02-1897, slager overleden te Hilversum op 22-11-1976 zoon van Jan van MONTFRANS [7138] en van Teuntje VELDMAN [7139]
 
 
5.
Teunis [4244] geboren te Zwijndrecht op 04-12-1911, portier overleden te Dordrecht op 17-11-1962 , volgt XIIIae.
 
 
6.
Willem [2309] geboren te Zwijndrecht op 02-11-1914 overleden te Dordrecht op 19-06-1986 , volgt XIIIaf.
 
 
7.
Cornelia Adriana [4245] geboren te Zwijndrecht op 21-09-1916 overleden op 12-07-2003
 
 
8.
Lena Elizabeth [4246] geboren te Dordrecht op 15-10-1917 overleden te Zwijndrecht op 19-08-1959
 
 
9.
Adriaan Cornelis [414] geboren te Zwijndrecht op 09-03-1919 overleden te Dordrecht op 22-07-1965 , volgt XIIIag.

Bij het huwelijk, toen Willem en Alida resp. 18 en 17 jaar waren, is ook direkt de reeds ruim een jaar oude dochter Willemina Alida erkent. De getuigen bij het huwelijk waren onder andere Willem Klootwijk, 53 jaar, tuinman en oom van Willem en Teunis Klootwijk, 27 jaar, tuinman en broeder van Willem.
Willem Klootwijk [377] overleed op 29 jarige leeftijd en is begraven op het Kerkhof van de oude NH-Kerk te Zwijndrecht. Aldaar is zijn grafzerk nog steeds te zien.

Bronnen: BS huw Zwijndrecht 1-1907, BS ovl Zwijndrecht 99-1910, www.zerken.nl, opgave Wim Klootwijk [4253], Dordrecht.
1888 Geboorteakte van Willem KLOOTWIJK [377] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-08-1888, zoon van Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1908) en van Anna VERSLOOT [15] (1851-)
1918 Grafzerk van Willem Klootwijk [377] zoals deze nog steeds te vinden is op het kerkhof van de oude NH-Kerk aan de Kerkstraat te Zwijndrecht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
1938 Familiefoto van de weduwe en de kinderen van Willem KLOOTWIJK [377]:
V.l.n.r. Lena Elizabeth KLOOTWIJK [4246] geboren te Zwijndrecht op 15-10-1917, Cornelia Adriana KLOOTWIJK [4245] geboren te Zwijndrecht op 21-09-1916, Teunis KLOOTWIJK [4244] geboren te Zwijndrecht op 04-12-1911, weduwe Alida van der WAAL [412], Adriaan Cornelis KLOOTWIJK [414] geboren te Zwijndrecht op 09-03-1919, Willem KLOOTWIJK [2309] geboren te Zwijndrecht op 02-11-1914, Alida Willemina KLOOTWIJK [1876] geboren te Zwijndrecht op 26-12-1905, Anna KLOOTWIJK [4242] geboren te Zwijndrecht op 04-07-1907, Jannetje KLOOTWIJK [4243] geboren te Zwijndrecht op 15-04-1910.

Foto ca. 1938 met dank aan Wim [4253] en Els [4254] Klootwijk
1968 Grafsteen van Alida van der WAAL [412] de weduwe van Willem KLOOTWIJK [377] en hun dochter Lena Elizabeth KLOOTWIJK [4246]. De steen staat op de Begraafplaats Jeroen Boschlaan Jeroen Boschlaan 26 Zwijndrecht
1981 Het graf van Jannetje KLOOTWIJK [4243] en haar man Gerrit van MONTFRANS [6280] op de begraafplaats Zuiderhof te Hilversum.
Jannetje is de dochter van Willem KLOOTWIJK [377] en Alida van der WAAL [412].
(foto www.graftombe.nl)
2003 Graf van Cornelia Adriana [4245], de dochter van Willem KLOOTWIJK [377], op de Algemene Begraafplaats Essenhof te Dordrecht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIIae.
Teunis KLOOTWIJK [4244] geboren te Zwijndrecht op 04-12-1911, portier overleden te Dordrecht op 17-11-1962 zoon van Willem KLOOTWIJK [377] (1888-1918) en van Alida van der WAAL [412] (1890-1968)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 07-11-1946 met Eva VERSTEEG [4250] geboren te Dubbeldam op 21-06-1913 overleden te Dordrecht op 28-11-1997 dochter van (²) VERSTEEG [4251] en van (²) den HAAN [4252]
 
 
1.
(²) [4253] , volgt XIVaf.

Bronnen: Opgave Wim Klootwijk [4253], Dordrecht, AAK en www.zerken.nl.
1938 Familiefoto van de weduwe en de kinderen van Willem KLOOTWIJK [377]:
V.l.n.r. Lena Elizabeth KLOOTWIJK [4246] geboren te Zwijndrecht op 15-10-1917, Cornelia Adriana KLOOTWIJK [4245] geboren te Zwijndrecht op 21-09-1916, Teunis KLOOTWIJK [4244] geboren te Zwijndrecht op 04-12-1911, weduwe Alida van der WAAL [412], Adriaan Cornelis KLOOTWIJK [414] geboren te Zwijndrecht op 09-03-1919, Willem KLOOTWIJK [2309] geboren te Zwijndrecht op 02-11-1914, Alida Willemina KLOOTWIJK [1876] geboren te Zwijndrecht op 26-12-1905, Anna KLOOTWIJK [4242] geboren te Zwijndrecht op 04-07-1907, Jannetje KLOOTWIJK [4243] geboren te Zwijndrecht op 15-04-1910.

Foto ca. 1938 met dank aan Wim [4253] en Els [4254] Klootwijk
17-11-1962 Overlijden van Teunis KLOOTWIJK [4244], de echtgenoot van Eva VERSTEEG [4250] op 17 november 1962 te Dotrdrecht.

Bron: Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 1082, Aktenummer: 817.
1997 Grafsteen van Eva VERSTEEG [4250], de echtegenote van Teunis KLOOTWIJK [4244] op de Algemene Begraafplaats Essenhof te Dordrecht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
28-11-1997 Overlijden van Eva VERSTEEG [4250], weduwe van Teunis KLOOTWIJK [4244].
XIVaf.
(²) KLOOTWIJK [4253] zoon van Teunis KLOOTWIJK [4244] (1911-1962) en van Eva VERSTEEG [4250] (1913-1997)
 
getrouwd met (²) van DIJKE [4254] dochter van (²) van DIJKE [4255] en van (²) AARNOUDSE [4256]
 
 
1.
(²) [4257]
 
 
2.
(²) [4258]

2 objecten niet weergegeven (²)
XIIIaf.
Willem KLOOTWIJK [2309] geboren te Zwijndrecht op 02-11-1914 overleden te Dordrecht op 19-06-1986 zoon van Willem KLOOTWIJK [377] (1888-1918) en van Alida van der WAAL [412] (1890-1968)
 
getrouwd te Dordrecht op 05-04-1939 met Willemina SPINHOVEN [2310] geboren te Benschop op 17-10-1912 overleden te Dordrecht op 31-08-1998 dochter van (²) SPINHOVEN [4259] en van (²) de HAAN [4260]
 
 
1.
(²) [2311] getrouwd met Anton REPPEL [2312] geboren te Dordrecht op 31-10-1946 overleden te Dordrecht op 19-04-2020 zoon van Jacobus Johannes Hendrikus REPPEL [4261] (1907-1990) en van (²) van ROSSUM [4262]

Bronnen: Telefonisch kontakt met Mevr Reppel-Klootwijk [2311], opgave Wim Klootwijk [4253], Dordrecht, www.zerken.nl.
1938 Familiefoto van de weduwe en de kinderen van Willem KLOOTWIJK [377]:
V.l.n.r. Lena Elizabeth KLOOTWIJK [4246] geboren te Zwijndrecht op 15-10-1917, Cornelia Adriana KLOOTWIJK [4245] geboren te Zwijndrecht op 21-09-1916, Teunis KLOOTWIJK [4244] geboren te Zwijndrecht op 04-12-1911, weduwe Alida van der WAAL [412], Adriaan Cornelis KLOOTWIJK [414] geboren te Zwijndrecht op 09-03-1919, Willem KLOOTWIJK [2309] geboren te Zwijndrecht op 02-11-1914, Alida Willemina KLOOTWIJK [1876] geboren te Zwijndrecht op 26-12-1905, Anna KLOOTWIJK [4242] geboren te Zwijndrecht op 04-07-1907, Jannetje KLOOTWIJK [4243] geboren te Zwijndrecht op 15-04-1910.

Foto ca. 1938 met dank aan Wim [4253] en Els [4254] Klootwijk
1986 Grafsteen van Willem Klootwijk [2309] en Willemina SPINHOVEN [2310] op de Algemene begraafplaats Essenhof te Dordrecht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIIag.
Adriaan Cornelis KLOOTWIJK [414] geboren te Zwijndrecht op 09-03-1919 overleden te Dordrecht op 22-07-1965 zoon van Willem KLOOTWIJK [377] (1888-1918) en van Alida van der WAAL [412] (1890-1968)
 
getrouwd met Louise Jannetje SONNEVELD [7841] geboren op 07-01-1930 overleden te Zwijndrecht op 21-02-1999
 
 
1.
(²) [7842] getrouwd met (²) [7843]
 
 
2.
(²) [7844] getrouwd met (²) [7845]
 
 
3.
(²) [7846] getrouwd met (²) [7847]

1938 Familiefoto van de weduwe en de kinderen van Willem KLOOTWIJK [377]:
V.l.n.r. Lena Elizabeth KLOOTWIJK [4246] geboren te Zwijndrecht op 15-10-1917, Cornelia Adriana KLOOTWIJK [4245] geboren te Zwijndrecht op 21-09-1916, Teunis KLOOTWIJK [4244] geboren te Zwijndrecht op 04-12-1911, weduwe Alida van der WAAL [412], Adriaan Cornelis KLOOTWIJK [414] geboren te Zwijndrecht op 09-03-1919, Willem KLOOTWIJK [2309] geboren te Zwijndrecht op 02-11-1914, Alida Willemina KLOOTWIJK [1876] geboren te Zwijndrecht op 26-12-1905, Anna KLOOTWIJK [4242] geboren te Zwijndrecht op 04-07-1907, Jannetje KLOOTWIJK [4243] geboren te Zwijndrecht op 15-04-1910.

Foto ca. 1938 met dank aan Wim [4253] en Els [4254] Klootwijk
1965 Overlijden van Adriaan Cornelis KLOOTWIJK [414], de echtgenoot van Louise Jannetje SONNEVELD [7841] op 22 juli 1965
1999 Overlijden van Louise Jannetje SONNEVELD [7841], de weduwe van Adriaan Cornelis KLOOTWIJK [414] op 21 februari 1999
21-02-1999 Grafsteen van Adriaan Cornelis KLOOTWIJK [414] en Louise Jannetje SONNEVELD [7841]. Deze steen staat op de Begraafplaats Jeroen Boschlaan, Jeroen Boschlaan 26 3331 HS te Zwijndrecht.
(Bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIs.
Pieter KLOOTWIJK [378] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-05-1893 overleden te Zwijndrecht op 02-05-1946 zoon van Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918) en van Anna VERSLOOT [15] (1851-1907)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 05-09-1940 met Adriaantje VISSER [408] geboren ca. 01-01-1904
 
 
1.
Willem Jan [409] geboren te Dordrecht op 18-11-1941, boomkweker/imker in Wales overleden ca. 11-2013
 
 
2.
(²) [410] , volgt XIIIah.

1893 Geboorteakte van Pieter KLOOTWIJK [378] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-05-1893 zoon van Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1908) en van Anna VERSLOOT [15] (1851-)
1940 Trouwkaart van het huwelijk van Pieter KLOOTWIJK [378] en Adriaantje VISSER [408] op 5 september 1940 te Zwijndrecht.
18-11-1941 Vermelding van de geboorte van Willem Jan KLOOTWIJK [409] op 18 november 1941, de zoon van Pieter KLOOTWIJK [378] (1893-1946) en van Adriaantje VISSER [408] (1904-). Piet schreef deze briefkaar aan zijn neef Cornelis KLOOTWIJK [5] te Papendrecht. Cornelis woonde aan het Westeinde te Papendrecht, de schrijver Piet woorde in de Prins Mauritsstraat 49 te Zwijndrecht.
XIIIah.
(²) KLOOTWIJK [410] zoon van Pieter KLOOTWIJK [378] (1893-1946) en van Adriaantje VISSER [408] (1904-)
 
getrouwd met (²) PLOMP [415]
 
 
1.
(²) [416] getrouwd met (²) van KERKWIJK [8022]
 
 
2.
(²) [417]

XIk.
Arie KLOOTWIJK [321] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-10-1853, tuinman overleden te Zwijndrecht op 08-10-1944 zoon van Teunis KLOOTWIJK [114] (1823-1862) en van Lena VISSER [115] (1828-1868)
 
getrouwd te Alblasserdam op 12-11-1875 met Emmetje KRUIDENIER [561] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-03-1853 overleden te Zwijndrecht op 15-04-1943 dochter van Daniel KRUIDENIER [562] (1807-1876) en van Lijgie van GEMERDEN [563]
 
 
1.
doodgeboren dochter [7497] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-01-1877 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-01-1877

1928 4 okotober 1928 Een foto tijdens het huwelijk van Willem Johannes [337] en Hillegje Drinkwaard [358], voor de Hervormde Kerk te Zwijndrecht. Op deze foto is een groot gedeelte van de familie te zien:
Boven: Teunis [340], Cornelis Klootwijk [5], zijn vrouw Trijntje Visser [6], Anna Klootwijk [335], Heiltje Visser, Arie Klootwijk [321] met daar schuin rechts zijn vrouw Emmetje Kruidenier, broers Piet [342] en Otto Klootwijk [341], Jaantje Klootwijk-Visser, Leentje Visser, Leendert Korewijk [343], Teunis Klootwijk [7], Tante Bisschop.
Midden: Elizabeth Klootwijk-Bakker [344], bruidegom Willem Klootwijk [337], en bruid Hillegje Drinkwaard.
Onder: Aaltje, Aaltje, Greta, Eliza en Jantje
1940 65-jarig huwelijk van Arie KLOOTWIJK [321] en Emmetje KRUIDENIER [561] op 12 november 1940.
1943 Rouwkaart van Emmetje KRUIDENIER [561], de echtgenote van Arie KLOOTWIJK [321], overleden op 15 april 1943 te Zwijndrecht.
1943 Overlijdensakte van Emmetje KRUIDENIER [561], de echtgenote van Arie Klootwijk [321].
1944 Grafsteen van Emmetje KRUIDENIER [561] (hier: Emmitje) en haar echtgenoot Arie KLOOTWIJK [321]. Deze steen is te vinden op de Begraafplaats Jeroen Bosch aan de Jeroen Boschlaan 26 te Zwijndrecht
XIl.
Leendert KLOOTWIJK [322] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-05-1857, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-12-1937 zoon van Teunis KLOOTWIJK [114] (1823-1862) en van Lena VISSER [115] (1828-1868)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-04-1881 met Dirkje van PERSIE [427] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1860 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-05-1922 dochter van Dirk van PERSIE [428] en van Maria KROOS [429]
 
 
1.
Teunis [430] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-12-1881 overleden ca. 01-01-1974
 
 
2.
Dirk [431] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-01-1883 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-06-1945 , volgt XIIt.
 
 
3.
Lena [432] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 07-09-1884 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 30-12-1884
 
 
4.
Marinus [433] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-01-1886 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 01-11-1918 , volgt XIIu.
 
 
5.
Lena [434] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-07-1887 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-01-1907 met Cornelis van DRIEL [7077] geboren te Ridderkerk ca. 1885 zoon van Pieter van DRIEL [7078] en van Cornelia LETTERIE [7079]
 
 
6.
Lijntje [435] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 30-09-1889 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-01-1892
 
 
7.
Leendert [436] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-09-1892, Groenteboer overleden op 25-10-1960 , volgt XIIv.
 
 
8.
Lijntje [437] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 10-09-1892 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-01-1894
 
 
9.
Lijntje [438] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-07-1894 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-08-1920 met Cornelis BARENDREGT [7094] geboren te Zwijndrecht ca. 1894 overleden te Zwijndrecht op 05-08-1941 zoon van Herman BARENDREGT [7095] en van Elisabeth van GEMERT [7096]
 
 
10.
doodgeboren zoon [7500] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-06-1897 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-06-1897
 
 
11.
Dirkje [439] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-08-1899 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 27-01-1921 met Simon den HOLLANDER [7099] geboren te Zwijndrecht ca. 1899 zoon van Gerrit den HOLLANDER [7100] en van Metje BAKKER [7101]

Het huwelijk van Leendert Klootwijk en Dirkje van Persie werd in Hendrik-Ido-Ambacht voltrokken op 21 april 1881 in aanwezigheid van Dirk van Persie, vader van de bruid en de getuigen: Jan Gerritsen, arbeider, Cornelis van Drunen, arbeider, Willem Kanters, arbeider en Adrianus den Hoed, veldwachter. De moeder van de bruid was niet aanwezig maar de vader van de bruid verklaarde dat haar toestemming is gevraagd en gekregen. Als stukken werden overlegd; 1. Het geboorte-extract des bruidegoms, 2. Het overlijdens extract van de vader des bruidegoms, 3. Het overlijdens extract van de moeder des bruidegoms, 4. Het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den bruidegom, 5. De toestemming tot dit huwelijk van den commanderende officier van het Regiment Grenadiers en Jagers, 6. Het geboorte-extract der Bruid.
Alle aanwezigen hebben de akte ondertekend 'met uitzondering van de Vader der Bruid die verklaarde uithoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of teekenen'.
Teunis [430] werd geboren op 9 december 1881 om 21.30 uur in huis C.32 te Hendrik-Ido-Ambacht. Leendert was arbeider. De getuigen waren Jan Rijsdijk, Vlasbouwer en Jan Berkhout, gemeente-ontvanger.
Dirk [431] werd geboren op 28 januari 1883 om 03.30 uur in huis C.33 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Jan vd Koppel, arbeider en Adrianus den Hoed, veldwachter.
Lena [432] werd geboren op 7 september 1884 om 15.30 uur in huis C numero 54 te Hendrik-Ido-Ambacht. Leendert was arbeider van beroep. De getuigen waren Leendert Anderliesten, arbeider en Willem Jacobus de Snoo, kleermaker. Lena [432] overleed op 30 dec 1884 om 03.00 uur in huis C numero 54. De getuigen bij de aangifte van overlijden waren Leendert Klootwijk [322] en Gerrit Verhoeve, kastelein.
Marinus [433] werd geboren op 6 januari 1886 om 03.00 uur in huis C numero 54 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Adrianus den Hoed, veldwachter en Simon Cornelis Klootwijk [323], 25 jaar, arbeider, dit is waarschijnlijk de broer van Leendert.
Lena [434] werd geboren op 16 juli 1887 om 09.00 uur in huis C numero 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Jan van Persie, 23 jaar en arbeider en Willem Kroos, arbeider.
Lijntje [435] werd geboren op 30 september 1888 om 23.00 uur in huis C nr 11 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Hannes de Pater, arbeider en Bastiaan Steenbergen, nachtwaker. Lijntje overleed op 19 januari 1892 in huis C nr 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. Hier waren de aangevers: Leendert Klootwijk, de vader en Dirk Kroos,arbeider.
Leendert [436] werd geboren op 8 september 1892 om 17.00 uur in huis C nummer 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Jan Stolk, arbeider en Hendrik Kroos,arbeider.
Lijntje [437] werd geboren op 10 september 1892(!) om 16.00 uur in huis C nummer 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Teunis Stolk en Nicolaas Versnel,beide arbeiders. Het is zeer vreemd dat Lijntje twee dagen na haar broer Leendert geboren werd. Lijntje overleed op 4 januari 1894 om 04.30 uur. De aangevers van het overlijden waren Leendert Klootwijk,de vader en Pieter Mol.
Lijntje [438] werd geboren op 21 juli 1894 om 03.00 uur in huis C numero 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Pieter van der Griend, smid en Arie van den Berg, melkboer.
Dirkje [439] werd geboren op 5 augustus 1899 om 20.00 uur in huis C numero 43-b te Hendrik-Ido-Ambacht. De getuigen waren Aalbert Biesbroek, arbeider en Aart den Boer, gemeente-veldwachter.
Bronnen: BS Hendrik-Ido-Ambacht : [322] huw 8-1881, [430] geb 130-1881, [431] geb 20-1883, [432] geb 91-1884, ovl 68-1884, [433] geb 1886, [434] geb 73-1887, [435] geb 91-1889, ovl 13-1892, [436] geb 90-1892, [437] geb 93-1892, ovl 5-1894, [438] geb 74-1894, [439] geb 87-1899, BS huw Zwijndrecht 1914-6.
Vermoedelijke foto van Dirkje van PERSIE [427] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1860 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-05-1922.
(foto: met dank aan Arjan van Persie)
Bevolkingsregister van het gezin Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1881 Geboorteakte van Teunis Klootwijk [430], zoon van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427]
1881 Huwelijksakte van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1883 Geboorteakte van Dirk Klootwijk [431], zoon van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427]
1884 Geboorteakte van Lena Klootwijk [432], dochter van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427]
1884 Overlijdensakte van Lena Klootwijk [432], dochter van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427]
1886 Geboorteakte van Marinus Klootwijk [433], zoon van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1887 Geboorteakte van Lena Klootwijk [434], dochter van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1889 Geboorteakte van Lijntje Klootwijk [435], dochter van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1892 Geboorteakte van Leendert Klootwijk [436], zoon van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1892 Geboorteakte van Lijntje Klootwijk [437], dochter van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1892 Overlijdensakte van Lijntje Klootwijk [435], dochter van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1894 Overlijdensakte van Lijntje Klootwijk [437], dochter van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1894 Geboorteakte van Lijntje Klootwijk [438], dochter van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1899 Geboorteakte van Dirkje Klootwijk [439], dochter van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1922 Overlijden van Dirkje van PERSIE [427], echtgenote van Leendert KLOOTWIJK [322].
XIIt.
Dirk KLOOTWIJK [431] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-01-1883 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-06-1945 zoon van Leendert KLOOTWIJK [322] (1857-1937) en van Dirkje van PERSIE [427] (1860-1922)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 30-05-1907 met Adriaantje BAKKER [440] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 30-05-1889 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-09-1974 dochter van Adrianus BAKKER [7082] (1852-) en van Adriaantje HORDIJK [7083] (1852-)
 
 
1.
Leendert [441] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 10-09-1907 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-05-1971 , volgt XIIIai.
 
 
2.
Adriaantje [442] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 22-04-1909 overleden op 26-12-1992 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-06-1930 met Aart DIJKSMAN [451] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-10-1907 overleden op 21-01-1975 zoon van (²) DIJKSMAN [7151] en van (²) den HARTOG [7152]
 
 
3.
Adrianus [443] geboren op 03-03-1911 overleden op 19-09-1986 , volgt XIIIaj.
 
 
4.
Dirk [444] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-05-1913 begraven te Sliedrecht op 28-02-1984 , volgt XIIIak.
 
 
5.
Teunis [445] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-01-1915 overleden op 16-04-1980 , volgt XIIIal.
 
 
6.
Dirkje [446] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-04-1916 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-12-1938 met Gijshert MEIJER [454] geboren te Ridderkerk op 02-02-1914, ijzerwerker
 
 
7.
Pieter [447] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1918 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-04-1919
 
 
8.
Cornelia [448] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 10-04-1920 getrouwd met Willem DUBBELDAM [455] geboren te Dordrecht op 1919
 
 
9.
Elisabeth [449] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 10-04-1920 getrouwd met Wilhelm Franz Joseph BUZINA [456] geboren te Grass op 1916
 
 
10.
Helena (Leny) [450] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 07-05-1922 getrouwd met Gert-Jan RIJSDIJK [457] geboren op 1920 overleden te Geertruidenberg op 27-02-1997

Er is sprake van een Pieter Marinus KLOOTWIJK [447] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1918 overleden ca. 1920, maar dat zou dezelfde kunnen zijn als Pieter [447] zoals hij in de overlijdensakte genoemd wordt.

Bronnen: Opgave Piet Klootwijk [473], AAK en www.zerken.nl.
Foto van Dirk KLOOTWIJK [431] en Adriaantje BAKKER [440]. (Foto met dank aan Ingrid van der Meiden)
Een foto van Helena [450], Elisabeth [449] en Cornelia [448], de drie jongste dochters van Dirk KLOOTWIJK [431] en Adriaantje BAKKER [440]. (foto met dank aan Ingrid van der Meiden)
1883 Geboorteakte van Dirk Klootwijk [431], zoon van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427]
1945 Overlijden van Dirk Klootwijk [431], echtgenoot van Adriaantje BAKKER [440].
1974 Overlijden van Adriaantje BAKKER [440], weduwe van Dirk KLOOTWIJK [431].
1992 Grafsteen van Adriaantje Klootwijk [442], de dochter van Dirk KLOOTWIJK [431], en haar echtgenoot Aart DIJKSMAN [451]. De steen staat op de begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIIai.
Leendert KLOOTWIJK [441] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 10-09-1907 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 17-05-1971 zoon van Dirk KLOOTWIJK [431] (1883-1945) en van Adriaantje BAKKER [440] (1889-1974)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-04-1931 met Teuna Klazina ALDERLIESTEN [471] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 13-09-1910 overleden te Breda op 30-09-1966 dochter van (²) ANDERLIESTEN [7165] en van (²) HUIZER [7166]
 
 
1.
(²) [472] , volgt XIVag.
 
 
2.
(²) [473] getrouwd met Maria Johanna van SCHIJNDEL [5034] geboren te Geertruidenberg op 15-02-1939 overleden te Geertruidenberg op 02-01-2010
 
 
3.
(²) [474] getrouwd met (²) BROEDERS [5073]
 
 
4.
(²) [475] getrouwd met Gerrit van KOOTEN [5074] geboren op 1942 overleden te Geertruidenberg op 13-04-1995

Bronnen: Opgave Piet Klootwijk [473], AAK, www.zerken.nl.
1932 Een foto van Leendert KLOOTWIJK [441] en Teuna Klazina ALDERLIESTEN [471].
1966 Overlijden van Teuna Klazina ANDERLIESTEN [471], echtgenote van Leendert KLOOTWIJK [441].
1966 Grafsteen van Teuna Klazina ALDERLIESTEN [471], de echtgenote van Leendert KLOOTWIJK [441], overleden in 1966. Deze steen is te vinden op de Algemene Begaafplaats Waalhof te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
1971 Overlijden van Leendert KLOOTWIJK [441], weduwnaar van Teuna Klazina ANDERLIESTEN [471].
1971 Het graf van Leendert KLOOTWIJK [441], de echtgenoot van Klazina ALDERLIESTEN [471] op de begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
2 objecten niet weergegeven (²)
XIVag.
(²) KLOOTWIJK [472] zoon van Leendert KLOOTWIJK [441] (1907-1971) en van Teuna Klazina ALDERLIESTEN [471] (1910-1966)
 
getrouwd met Anna Dorothea BOSHUISEN [5028] geboren te Amsterdam op 28-07-1933, Lerares VMBO overleden te Loenen aan de Vecht op 17-06-2023
 
 
1.
(²) [5029] getrouwd met Aaltje BLOM [5031] geboren te Haarlem op 21-01-1931 overleden op 21-02-2007 getrouwd (2) met (²) van der ZEE [7974]
 
 
2.
(²) van ALMAREN [5030] getrouwd met (²) ZOETEWEIJ [5032]

4 objecten niet weergegeven (²)
XIIIaj.
Adrianus KLOOTWIJK [443] geboren op 03-03-1911 overleden op 19-09-1986 zoon van Dirk KLOOTWIJK [431] (1883-1945) en van Adriaantje BAKKER [440] (1889-1974)
 
getrouwd met Aartje DOORNEKAMP [467] geboren op 12-09-1915 overleden op 19-01-1994
 
 
1.
Dirk [468] geboren op 14-08-1937, Stuurman Smit-Rotterdam overleden op 11-06-2015 , volgt XIVah.
 
 
2.
(²) [469] , volgt XIVai.
 
 
3.
(²) [470] getrouwd met (²) MONSIEURS [5033]

Adma woont in Hellevoetsluis en heeft twee kinderen: Angelique (1971) en Stephan (1976).
Bronnen: Opgave Adma Klootwijk [470].
1936 Trouwfoto van Adrianus KLOOTWIJK [443] en Aartje DOORNEKAMP [467], foto rond 1936.
(foto met dank aan Dirk Klootwijk)
XIVah.
Dirk KLOOTWIJK [468] geboren op 14-08-1937, Stuurman Smit-Rotterdam overleden op 11-06-2015 zoon van Adrianus KLOOTWIJK [443] (1911-1986) en van Aartje DOORNEKAMP [467] (1915-1994)
 
getrouwd met (²) van der KORPUT [5401]
 
 
1.
(²) [5402] , volgt XVq.

Bronnen: Opgave Dirk Klootwijk [468].
1 objecten niet weergegeven (²)
XVq.
(²) KLOOTWIJK [5402] zoon van Dirk KLOOTWIJK [468] (1937-2015) en van (²) van der KORPUT [5401]
 
getrouwd met (²) van HULZEN [6484] dochter van (²) van HULZEN [6485] en van (²) EGGINK [6486]
 
 
1.
(²) [6487]
 
 
2.
(²) [7956]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVai.
(²) KLOOTWIJK [469] zoon van Adrianus KLOOTWIJK [443] (1911-1986) en van Aartje DOORNEKAMP [467] (1915-1994)
 
getrouwd met (²) van BIELSEN [5145]
 
 
1.
(²) [5146] , volgt XVr.

1 objecten niet weergegeven (²)
XVr.
(²) KLOOTWIJK [5146] zoon van (²) KLOOTWIJK [469] en van (²) van BIELSEN [5145]
 
getrouwd met (²) van DRUNEN [5147]
 
 
1.
(²) [5148]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIak.
Dirk KLOOTWIJK [444] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-05-1913 begraven te Sliedrecht op 28-02-1984 zoon van Dirk KLOOTWIJK [431] (1883-1945) en van Adriaantje BAKKER [440] (1889-1974)
 
getrouwd met Maaike Maria BOELAARD [452] geboren te Gorinchem op 1911
 
 
1.
(²) [7283]
 
getrouwd (2) met Wilhelmina Elfrida FISHER [453] geboren te Lynden-Bochem op 1909

Bronnen: BS Sliedrecht HVWA.
XIIIal.
Teunis KLOOTWIJK [445] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-01-1915 overleden op 16-04-1980 zoon van Dirk KLOOTWIJK [431] (1883-1945) en van Adriaantje BAKKER [440] (1889-1974)
 
getrouwd met Adriaantje Jannigje Lena RIJSDIJK [476] geboren op 21-10-1916 overleden te Ridderkerk op 09-08-1979
 
 
1.
(²) [477] getrouwd met (²) van der MEIDEN [7284]
 
 
2.
Arie [478] geboren op 12-06-1944, Patatzaakhouder Alblasserdam overleden te Alblasserdam op 27-10-2016 , volgt XIVaj.

Bronnen: www.zerken.nl.
09-08-1979 Overlijden van Adriaantje Jannigje Lena RIJSDIJK [476], de echtgenote van Teunis KLOOTWIJK [445] op 9 augustus 1979 te Ridderkerk.
1980 Grafsteen van Teunis KLOOTWIJK [445] en zijn echtgenote Adriaantje RIJSDIJK [476]. De steen staat op de Algemene Begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
16-04-1980 Overlijden van Teunis KLOOTWIJK [445], de weduwnaar van Adriaantje Jannigje Lena RIJSDIJK [476] op 16 april 1980.
XIVaj.
Arie KLOOTWIJK [478] geboren op 12-06-1944, Patatzaakhouder Alblasserdam overleden te Alblasserdam op 27-10-2016 zoon van Teunis KLOOTWIJK [445] (1915-1980) en van Adriaantje Jannigje Lena RIJSDIJK [476] (1916-1979)
 
getrouwd met Dina den BOEF (¹) [6301] geboren op 18-08-1944 overleden te Sliedrecht op 06-05-2024
 
 
1.
(²) [7285] getrouwd met (²) LOMMERDE [7286]
 
 
2.
(²) [6303] , volgt XVs.
 
 
3.
(²) (¹) [6302] getrouwd met (²) (¹) [9057]

1976 ALBLASSERDAM — Dit voorjaar nam dhr. A. Klootwijk (Arie KLOOTWIJK [478] (1944-2016)) de snackbar op de hoek Dam-Kerkstraat van dhr. Deenik over.
De ontwikkelingen zijn sindsdien zo gunstig geweest, dat de nieuwe eigenaar besluiten moest de bak- en braadcapaciteiten te vergroten.
Zodoende kwam er vorige week een nieuwe frituurinstallatie e.d., ter gelegenheid waarvan de schooljeugd een gratis ijsje kreeg aangeboden. En dat het toen storm liep, valt te begrijpen.

Bron: De Klaroen van oktober 1976.
2016 Overlijden van Arie KLOOTWIJK [478], de echtgenoot van Dina den BOEF [6301]
06-05-2024 Overlijden van Dina den BOEF [6301], de weduwe van Arie KLOOTWIJK [478] op 6 mei 2024 te Sliedrecht.
XVs.
(²) KLOOTWIJK [6303] zoon van Arie KLOOTWIJK [478] (1944-2016) en van Dina den BOEF (¹) [6301] (1944-2024)
 
getrouwd met (²) KROOS [6304]
 
 
1.
(²) (¹) [6305] getrouwd met (²) (¹) [9055]
 
 
2.
(²) (¹) [8172] getrouwd met (²) (¹) [9056]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIu.
Marinus KLOOTWIJK [433] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-01-1886 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 01-11-1918 zoon van Leendert KLOOTWIJK [322] (1857-1937) en van Dirkje van PERSIE [427] (1860-1922)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-11-1907 met Neeltje STOLK [7074] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1887 dochter van Teunis STOLK [7075] en van Dingena BOXMAN [7076]
 
 
1.
Dirkje [7153] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1909 overleden te Ridderkerk op 23-06-1981 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-06-1930 met Gerardus VALK [7154] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1908 overleden te Slikkerveer op 16-05-1977 zoon van (²) VALK [7155] en van (²) VISSER [7156]
 
 
2.
Dingena [7129] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-03-1910 overleden op 04-01-1969 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-10-1928 met Jan Johannes LAGENDIJK [7130] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1907 zoon van (²) LAGENDIJK [7131] en van (²) BAKKER [7132]
 
 
3.
Grietje [7440] geboren ca. 1913 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-09-1914
 
 
4.
Doodgeboren zoon [7439] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-04-1914 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-04-1914

1886 Geboorteakte van Marinus Klootwijk [433], zoon van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1969 Grafsteen van Dingena KLOOTWIJK [7129] dochter van Marinus KLOOTWIJK [433] (1886-) en van Neeltje STOLK (¹) [7074] (1887-) en echtgenote van an Johannes LAGENDIJK (¹) [7130]. Dingena overleed 14 januari 1969.
De steen ligt op de Algemene Begraafplaats Achterambacht Achterambachtseweg 8b Hendrik-Ido-Ambacht.
(Bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIv.
Leendert KLOOTWIJK [436] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-09-1892, Groenteboer overleden op 25-10-1960 zoon van Leendert KLOOTWIJK [322] (1857-1937) en van Dirkje van PERSIE [427] (1860-1922)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 19-02-1914 met Hendrika TIMMERS [6409] geboren te Zwijndrecht op 15-09-1893 overleden op 18-11-1983 dochter van Eeuwout TIMMERS [6410] en van Fijgje BOERTJE [6411]
 
 
1.
Eeuwout [7857] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 03-05-1920 overleden te Ridderkerk op 02-09-1990 , volgt XIIIam.
 
 
2.
Doodgeboren zoon [7432] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-04-1925 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 18-04-1925
 
 
3.
Lena [8558] geboren op 14-07-1935 overleden te Dordrecht op 15-01-1959 getrouwd met Leendert Gerrit (Leen) BOL [8559] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-07-1932 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-09-2021

Bronnen: BS huw Zwijndrecht 1914-6, www.zerken.nl.
1892 Geboorteakte van Leendert Klootwijk [436], zoon van Leendert KLOOTWIJK [322] en Dirkje van PERSIE [427].
1920 Het is nog niet zeker dat Eeuwout KLOOTWIJK [7857] een zoon is van Leendert KLOOTWIJK [436] (1892-1960) en van Hendrika TIMMERS [6409] (1893-1983).
1960 Grafsteen van Leendert KLOOTWIJK [436] en zijn echtgenote Hendrika TIMMERS [6409] op de Algemene Begaafplaats Waalhof te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIIam.
Eeuwout KLOOTWIJK [7857] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 03-05-1920 overleden te Ridderkerk op 02-09-1990 zoon van Leendert KLOOTWIJK [436] (1892-1960) en van Hendrika TIMMERS [6409] (1893-1983)
 
getrouwd te Ridderkerk op 26-10-1943 met Niesje Pietertje MOERKERKEN [7858] geboren te Ridderkerk op 13-05-1923 overleden te Dordrecht op 09-09-2012, begraven te Hendrik-Ido-Ambacht op 13-09-2012
 
 
1.
Pieter Leendert (Piet) [7859] geboren te Ridderkerk op 22-08-1945 overleden te Krimpenerwaard op 21-09-2020 , volgt XIVak.
 
 
2.
(²) [7861] getrouwd met Jurrie KOOIJMAN [7862] geboren op 01-02-1945 overleden op 28-06-1999
 
 
3.
(²) [7863] getrouwd met (²) [7864]
 
 
4.
(²) [7865] getrouwd met (²) [7866]
 
 
5.
(²) [7867] getrouwd met (²) [7868]

1920 Het is nog niet zeker dat Eeuwout KLOOTWIJK [7857] een zoon is van Leendert KLOOTWIJK [436] (1892-1960) en van Hendrika TIMMERS [6409] (1893-1983).
1990 Grafsteen van Eeuwout KLOOTWIJK [7857] de echtgenoot van Niesje MOERKERKEN [7858].
Deze steen staat op de Begraafplaats Vredehof Lagendijk 112 te Ridderkerk.
02-09-1990 Overlijden van Eeuwout KLOOTWIJK [7857], de echtgenoot van iesje Pietertje MOERKERKEN [7858], op 2 september 1990 te Ridderkerk.
2012 Overlijden van Niesje MOERKERKEN [7858], de weduwe van Eeuwout KLOOTWIJK [7857] op 89-jarige leeftijd.
2012 Grafsteen van Niesje Pietertje MOERKERKEN [7858], de weduwe van Eeuwout KLOOTWIJK [7857].
Deze steen staat op de Begraafplaats Vredehof aan de Lagendijk 112 te Ridderkerk
XIVak.
Pieter Leendert (Piet) KLOOTWIJK [7859] geboren te Ridderkerk op 22-08-1945 overleden te Krimpenerwaard op 21-09-2020 zoon van Eeuwout KLOOTWIJK [7857] (1920-1990) en van Niesje Pietertje MOERKERKEN [7858] (1923-2012)
 
getrouwd met Cornelia (Corry) HERWIG [7860] geboren te Alblasserdam op 03-09-1946 overleden te Zwijndrecht op 20-04-2009
 
 
1.
(²) [8772] getrouwd met (²) van WINGERDEN [8774]
 
 
2.
Martijn [8773] geboren te Rotterdam op 16-08-1077 , volgt XVt.
 
getrouwd (2) met (²) HERWIG [8771]

20-04-2009 Overlijden van Cornelia (Corry) HERWIG [7860], de echtgenote van Pieter Leendert KLOOTWIJK [7859], op 20 april 2009 te Ridderkerk.
20-04-2009 Grafsteen van Cornelia (Corry) HERWIG [7860], de echtgenote van Pieter Leendert KLOOTWIJK [7859], overleden op 20 april 2009 te Ridderkerk. Deze steen staat op Begraafplaats Vredehof aan de Lagendijk 112 te Ridderkerk.

Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
1 objecten niet weergegeven (²)
XVt.
Martijn KLOOTWIJK [8773] geboren te Rotterdam op 16-08-1077 zoon van Pieter Leendert (Piet) KLOOTWIJK [7859] (1945-2020) en van Cornelia (Corry) HERWIG [7860] (1946-2009)
 
getrouwd met (²) HEILIGERS [8775]
 
 
1.
Stella [8776]
 
 
2.
Elise [8777]
 
 
3.
Rosalie Lotte [8778] geboren te Ridderkerk op 29-12-2014

1 objecten niet weergegeven (²)
XIm.
Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 07-08-1860, arbeider en tuinman overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-07-1918 zoon van Teunis KLOOTWIJK [114] (1823-1862) en van Lena VISSER [115] (1828-1868)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 03-05-1882 met Marrigje van der BURG [914] geboren ca. 1862 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 20-01-1940 dochter van Arie van der BURG [915] en van Maaike GERRITSE [916]
 
 
1.
Teunis [901] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-09-1882, tuinman overleden op 06-02-1952 getrouwd te Zwijndrecht op 18-04-1907 met Willemina RINGELBERG [1877] geboren te Zierikzee op 21-01-1884 overleden op 23-02-1970 dochter van Cornelis RINGELBERG [1878] en van Jannetje LEIJDEKKERS [1879]
 
 
2.
Arie Jan [4553] geboren op 20-01-1884 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-08-1884
 
 
3.
Lena [902] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-05-1885 overleden op 01-04-1972 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-05-1903 met Andries BAKKER [4552] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-02-1885 overleden op 24-04-1967 zoon van Adrianus BAKKER [7082] (1852-) en van Adriaantje HORDIJK [7083] (1852-)
 
 
4.
Maartje [4554] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-10-1886 overleden te Ridderkerk op 15-10-1980 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-10-1925 met Adrianus Marius STREEFKERK [4555] geboren te Ridderkerk ca. 1889 overleden te Ridderkerk op 25-07-1949 zoon van Philippus STREEFKERK [7117] en van Janna Maria OPMEER [7118]
 
 
5.
Arie Jan [4556] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-04-1888 overleden te Den Helder op 26-02-1935 , volgt XIIw.
 
 
6.
Willem [903] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-04-1890, scheepsloper en scheepsklinker overleden te Rotterdam op 29-09-1969 , volgt XIIx.
 
 
7.
Cornelia Johanna [4558] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 03-03-1892 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-02-1894
 
 
8.
Cornelia Johanna [4559] geboren op 16-08-1894 overleden op 17-08-1972 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-01-1921 met Willem KROOS [4560] geboren te Ridderkerk ca. 1897 zoon van Cornelis KROOS [7097] en van Willempje van ROON [7098]
 
 
9.
Marrigje [4561] geboren op 05-08-1896 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 08-06-1898
 
 
10.
Emmetje [4562] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-12-1897 overleden op 24-03-1974 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 01-06-1922 met Jan Cornelis van der LINDEN [4563] geboren te Ridderkerk ca. 1894 zoon van Pieter van der LINDEN [7106] en van Willemina van den BERG [7107]
 
 
11.
Simon Cornelis [4564] geboren op 04-05-1899 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-07-1899
 
 
12.
Simon Cornelis [4565] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-09-1901, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-11-1968 , volgt XIIy.
 
 
13.
Marrigje [4567] geboren op 05-01-1903 overleden op 18-03-1984 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 22-02-1923 met Jan Johannes ENZLER [4568] geboren te Uithoorn op 04-11-1900 overleden op 26-02-1982 zoon van Franciscus ENZLER [7110] en van Annigje SPAANS [7111]
 
 
14.
Leendert [4569] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-06-1905 overleden op 20-02-1967 , volgt XIIa`.
 
 
15.
Anna [4571] geboren op 19-10-1909 getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-02-1929 met Cornelis LODDER [4572] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1909 zoon van (²) LODDER [7146] en van (²) VISSER [7147]

Simon Cornelis en Marrigje van der Burg trouwen op 3.5.1882. Maarigje is dan 20 jaar. Teunis wordt om 11.00 uur en Lena wordt om 14.30 uur geboren in huis C. nr 29. Op dat adres woonden toen ook de neef van Simon Cornelis, nl Willem Cornelis met zijn vrouw Hendrika Schouten.

Bronnen: [323x914] BS huw HIA no.19 3.5.1882 RAZH, [901] BS geb HIA no.90 8.9.1882 RAZH, [902] BS geb HIA no.54 30.5.1885 RAZH, [903] BS geb HIA no.35 9.4.1890 RAZH, opgave B.M.M. Klootwijk [4573], www.zerken.nl.
1886 Geboorteakte van Maartje KLOOTWIJK [4554] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-10-1886 dochter van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-)
1890 Geboorteakte van Willem KLOOTWIJK [903] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-04-1890, zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-)
1892 Geboorteakte van Cornelia Johanna KLOOTWIJK [4558] geboren op 03-03-1892 dochter van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-)
1894 Geboorteakte van Cornelia Johanna KLOOTWIJK [4559] geboren op 16-08-1894 dochter van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-)
1894 Overlijden van Cornelia Johanna KLOOTWIJK [4558] geboren op 03-03-1892 overleden op 08-02-1894 te Hendrik-Ido-Ambacht, dochter van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914]
1896 Geboorteakte van Marrigje KLOOTWIJK [4561] geboren op 05-08-1896 dochter van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-)
1897 Geboorteakte van Emmetje KLOOTWIJK [4562] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-12-1897 dochter van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-)
1899 Geboorteakte van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4564] geboren op 04-05-1899 zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-)
1900 Pasfoto's van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] en Marrigje van der BURG [914] van rond 1900. (foto met dank aan Richard Klootwijk)
1901 Geboorteakte van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-09-1901 zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-1940).
1972 Grafsteen van Lena KLOOTWIJK [902], dochter van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914], en haar echtgenoot Andries BAKKER [4552]. Deze steen staat op de begraafplaats Jeroen Boschlaan te Zwijndrecht.
(Bron: www.online-familieberichten.nl)
1974 Het graf van Emmetje Klootwijk [4562], de dochter van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323], en haar man Jan Cornelis van der LINDEN [4563]. Deze steen staat op Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIw.
Arie Jan KLOOTWIJK [4556] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-04-1888 overleden te Den Helder op 26-02-1935 zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-1940)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-11-1914 met Antje Gerdina van HELDEN [4557] geboren te De Werken en Sleeuwijk ca. 1889 overleden te Den Helder op 17-08-1927 dochter van Jacobus Job van HELDEN [7092] en van Jannigje van RIJSWIJK [7093]
 
 
1.
Jacobus Job [8275] geboren te Zwijndrecht op 28-08-1915 overleden op 11-10-1970 , volgt XIIIan.

XIIIan.
Jacobus Job KLOOTWIJK [8275] geboren te Zwijndrecht op 28-08-1915 overleden op 11-10-1970 zoon van Arie Jan KLOOTWIJK [4556] (1888-1935) en van Antje Gerdina van HELDEN [4557] (1889-1927)
 
getrouwd met Geeske JEENINGA [8276] geboren te Emmen op 23-07-1917 overleden te Den Helder op 09-01-1981 dochter van Bauke Feddes JENINGA [8279] (1876-1944) en van Wietske Jacobs van der VAART [8280] (1895-1947)
 
 
1.
Wietske [8278] geboren te Den Helder op 28-07-1939 overleden te Den Helder op 01-08-1939
 
 
2.
Bauke [8277] geboren op 08-03-1943 overleden op 08-04-1945

27-03-1934 Inschrijving in het Militair register van Jacobus Job KLOOTWIJK [8275]. Jacobus Job was destijds 1 meter 77 en woog 70 kg.
Op 21 oktober 1935 ging hij op voor zijn dienstplicht bij de Kustartillerie, op 4 april 1936 ging hij op groot verlof als Korporaal. Op 16 april 1940 werd hij opgeroepen voor actieve dienst als Sergeant.
01-08-1939 Overlijden van Wietske KLOOTWIJK [8278] geboren op 28-07-1939 overleden te Den Helder op 01-08-1939 dochter van Jacobus Job KLOOTWIJK [8275] (1915-1970) en van Geeske JEENINGA [8276]
08-04-1945 Overlijden van Bauke KLOOTWIJK [8277] 08-04-1945 zoon van Jacobus Job KLOOTWIJK [8275] en Geeske JEENINGA [8276]
09-01-1981 Grafsteen van Jacobus Job KLOOTWIJK [8275], zijn echtgenote Geeske JEENINGA [8276] en hun zoon Bauke KLOOTWIJK [8277].
Deze steen staat op de Algemene Begraafplaats aan de Middenweg 15A 1761 LD
te Anna Paulowna
XIIx.
Willem KLOOTWIJK [903] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-04-1890, scheepsloper en scheepsklinker overleden te Rotterdam op 29-09-1969 zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-1940)
 
getrouwd te Papendrecht op 25-08-1916 met Trijntje VETH [4357] geboren te Papendrecht op 14-08-1894 dochter van Gerrit Jacob VETH [4358] en van Jannigje Maaijke van de GRAAF [4359]
 
 
1.
Simon Cornelis [4360] geboren te Papendrecht op 18-07-1917 overleden te Papendrecht op 07-03-1918
 
 
2.
Simon Cornelis [4361] geboren te Papendrecht op 24-12-1918
 
 
3.
Gerrit Jacob [4362] geboren te Papendrecht op 08-12-1919
 
 
4.
Margje [4363] geboren te Papendrecht op 10-02-1921 overleden te Rotterdam op 04-07-1965 getrouwd op 00-00-1941 met Cornelis Hermanus van der KLOOSTER [620] geboren ca. 1920
 
 
5.
Willem [4364] geboren te Papendrecht op 13-05-1922
 
 
6.
Jannigje Maaijke [4365] geboren te Papendrecht op 13-12-1923 getrouwd met (²) LEENTJES [8361]
 
 
7.
(²) [4366]
 
 
8.
Lena [4367] geboren te Papendrecht op 19-03-1927 overleden te Rotterdam op 15-12-2008 getrouwd met Adrianus de VRIES [6625] geboren op 24-01-1923 overleden te Ridderkerk op 03-09-1994
 
 
9.
Jan Leendert [8352] geboren te Rotterdam op 21-10-1929 overleden te Rotterdam op 11-03-2010 , volgt XIIIao.

Bronnen: BS huw Papendrecht 1916-23, AAK 1969, BS ovl Papendrecht 1918-19.
Foto van Willem KLOOTWIJK [903]. (foto met dank aan Richard Klootwijk)
1890 Geboorteakte van Willem KLOOTWIJK [903] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 09-04-1890, zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-)
29-09-1969 Overlijden van Willem KLOOTWIJK [903], echtgenoot van Trijntje VETH [4357]. Het gezin woonde in de Beijerlandsestraat 11.
2008 Overlijden van Lena de Vries-Klootwijk [4367] op 15 december 2008 te Rotterdam.
Zij was de dochter van Willem KLOOTWIJK [903] en Trijntje VETH [4357] en de echtgenote van Adrianus de VRIES [6625].
2008 Grafsteen van Adrianus de VRIES [6625] en zijn echtgenote Lena KLOOTWIJK [4367], de dochter van Willem KLOOTWIJK [903] (1890-1969) en van Trijntje VETH [4357] (1894-). De steen is te vinden op Begraafplaats Vredehof Lagendijk 112 Ridderkerk.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
XIIIao.
Jan Leendert KLOOTWIJK [8352] geboren te Rotterdam op 21-10-1929 overleden te Rotterdam op 11-03-2010 zoon van Willem KLOOTWIJK [903] (1890-1969) en van Trijntje VETH [4357] (1894-)
 
getrouwd met Maria Cornelia van WIJK [8353] geboren te Rotterdam op 26-02-1930 overleden op 12-01-2012
 
 
1.
(²) [8354]
 
 
2.
(²) [8355]
 
 
3.
(²) [8356]

23-06-1997 Jan Leendert KLOOTWIJK [8352] is geboren op 21-10-1929 te Rotterdam waar hij ook werd ingeschreven als bewoner.
Op 23-06-1997 vertrok hij naar Barendrecht waar hij tot zijn overlijden bleef wonen.
XIIy.
Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-09-1901, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-11-1968 zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-1940)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 22-01-1931 met Christina BOL [4566] geboren te Ridderkerk op 14-12-1908 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-08-2000 dochter van Lijzia BOL [7167] (1875-) en van Hendrika van der STOEP [7168] (1866-)
 
 
1.
(²) [4892] , volgt XIIIap.
 
 
2.
Simon Cornelis [4591] geboren op 03-10-1933 overleden te Middelburg op 07-10-2002, begraven te Middelburg op 10-10-2002 getrouwd met Wilhelmina (Mien) BOONE [4592] geboren te Koudekerke op 07-04-1940 overleden te Goes op 02-02-2021
 
 
3.
Lijzia (Lijs) [4894] geboren op 19-01-1938 overleden te Zwijndrecht op 02-02-2012 getrouwd met (²) STIGTER [4907]
 
 
4.
Arie Jan [4893] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-11-1939 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 13-05-1993 , volgt XIIIaq.
 
 
5.
(²) [4895]
 
 
6.
(²) [4896] , volgt XIIIar.
 
 
7.
(²) [4897]


Bronnen: Opgave B.M.M. Klootwijk [4573], opgave Richard Klootwijk [4911], AAK en www.zerken.nl.
1901 Geboorteakte van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 21-09-1901 zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-1940).
1930 Verlovingsfoto van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565] en Christina BOL [4566]. (foto met dank aan Richard Klootwijk)
1956 Deze foto is gemaakt tijdens het 25 jarig huwelijksfeest van Simon Klootwijk [4565] en Christina Bol [4566].
V.l.n.r. Tante Trijn Klootwijk (schoonzus), Tante Anna Klootwijk [4571], Tante Cor Klootwijk [4559], Christina Klootwijk-Bol [4566] en Wim. (foto met dank aan Richard Klootwijk)
1968 Graf van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565], de echtgenoot van Christina BOL [4566], overleden op 15 november 1968. Het graf is te vinden op de begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
15-11-1968 Overlijden van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565], echtgenoot van Christina BOL [4566].
2000 Graf van Christina Bol [4566], de echtgenote van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565] op de begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
2002 Overlijden van Simon Cornelis Klootwijk [4591], zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565] en Christina BOL [4566].
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIap.
(²) KLOOTWIJK [4892] zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565] (1901-1968) en van Christina BOL [4566] (1908-2000)
 
getrouwd met (²) BOS [4898]
 
 
1.
(²) [4899]
 
 
2.
(²) [4900]

3 objecten niet weergegeven (²)
XIIIaq.
Arie Jan KLOOTWIJK [4893] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-11-1939 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 13-05-1993 zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565] (1901-1968) en van Christina BOL [4566] (1908-2000)
 
getrouwd met (²) van der POEL [4901]
 
 
1.
(²) [4902] , volgt XIVal.
 
 
2.
(²) [4903] getrouwd met (²) [4915]
 
 
3.
(²) [4904] , volgt XIVam.
 
 
4.
(²) [4905] getrouwd met (²) [4913]

Bronnen: Opgave Richard Klootwijk [4911].
3 objecten niet weergegeven (²)
XIVal.
(²) KLOOTWIJK [4902] zoon van Arie Jan KLOOTWIJK [4893] (1939-1993) en van (²) van der POEL [4901]
 
getrouwd met (²) [4916]
 
 
1.
(²) [4917]
 
 
2.
(²) [4918]
 
 
3.
(²) [4919]

2 objecten niet weergegeven (²)
XIVam.
(²) KLOOTWIJK [4904] zoon van Arie Jan KLOOTWIJK [4893] (1939-1993) en van (²) van der POEL [4901]
 
getrouwd met (²) [5014]
 
 
1.
(²) [4914]

2 objecten niet weergegeven (²)
XIIIar.
(²) KLOOTWIJK [4896] zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4565] (1901-1968) en van Christina BOL [4566] (1908-2000)
 
getrouwd met (²) van ARKEL [4908] dochter van (²) van ARKEL [4909] en van (²) KOSTER [4910]
 
 
1.
(²) [4911] , volgt XIVan.
 
 
2.
(²) [4912] , volgt XIVao.

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVan.
(²) KLOOTWIJK [4911] zoon van (²) KLOOTWIJK [4896] en van (²) van ARKEL [4908]
 
getrouwd met (²) HARTEMAN [4920] dochter van Rijk HARTEMAN [4921] (1935-2001) en van Verena van den HOEK [4922] (1937-2000)
 
 
1.
(²) [4923]
 
 
2.
(²) [5461]
 
 
3.
(²) [6443]

3 objecten niet weergegeven (²)
XIVao.
(²) KLOOTWIJK [4912] zoon van (²) KLOOTWIJK [4896] en van (²) van ARKEL [4908]
 
getrouwd met (²) HAMEETE [6307]
 
 
1.
(²) [6308]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIa`.
Leendert KLOOTWIJK [4569] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 26-06-1905 overleden op 20-02-1967 zoon van Simon Cornelis KLOOTWIJK [323] (1860-1918) en van Marrigje van der BURG [914] (1862-1940)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 18-06-1931 met Maaike Maria van DALEN [4570] geboren te Zwijndrecht op 10-02-1904 overleden op 17-03-1993 dochter van (²) van DALEN [7169] en van (²) PLAISIER [7170]
 
 
1.
Bastiaantje Maaike Maria [4573] geboren te Zwijndrecht op 07-04-1932 overleden te Zutphen op 21-06-2020 getrouwd met (²) KREIJENBROEK [4574] zoon van (²) KREIJENBROEK [6716] en van (²) POSTEL [6717]
 
 
2.
Simon Cornelis [4575] geboren op 11-06-1934 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 30-09-1990
 
 
3.
Joseph [4576] geboren op 11-06-1935 overleden op 28-10-1986 , volgt XIIIas.
 
 
4.
(²) [4578] , volgt XIIIat.
 
 
5.
Doodgeboren zoon [7437] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 25-02-1944 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 25-02-1944
 
 
6.
(²) (¹) [4580] , volgt XIIIau.

Bronnen: Opgave B.M.M. Klootwijk [4573] en AAK.
1967 Overlijden van Leendert KLOOTWIJK [4569] de echtgenoot van Maaike Maria van DALEN [4570] op 20 februari 1967.
1990 Overlijden van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4575], de zoon van Leendert KLOOTWIJK [4569] en Maaike Maria van DALEN [4570] op 30 september 1990.
1990 Grafsteen van Simon Cornelis KLOOTWIJK [4575], de zoon van Leendert KLOOTWIJK [4569] en Maaike Maria van DALEN [4570]. Deze steen is te vinden op de begraafplaats Jeroen Boschlaan te Zwijndrecht.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
1993 Overlijden van Maaike Maria van DALEN [4570] de weduwe van Leendert KLOOTWIJK [4569] op 17 maart 1993.
XIIIas.
Joseph KLOOTWIJK [4576] geboren op 11-06-1935 overleden op 28-10-1986 zoon van Leendert KLOOTWIJK [4569] (1905-1967) en van Maaike Maria van DALEN [4570] (1904-1993)
 
getrouwd met (²) VISSER [4577]
 
 
1.
(²) [4582] getrouwd met (²) BEZEMER [4583]
 
 
2.
(²) [4584]
 
 
3.
(²) [4585]
 
 
4.
(²) [4586]

Bronnen: Opgave B.M.M. Klootwijk [4573].
2 objecten niet weergegeven (²)
XIIIat.
(²) KLOOTWIJK [4578] zoon van Leendert KLOOTWIJK [4569] (1905-1967) en van Maaike Maria van DALEN [4570] (1904-1993)
 
getrouwd met (²) SCHOUTEN [4579]
 
 
1.
(²) [4587] getrouwd met (²) de GROOT [4588]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIau.
(²) KLOOTWIJK (¹) [4580] zoon van Leendert KLOOTWIJK [4569] (1905-1967) en van Maaike Maria van DALEN [4570] (1904-1993)
 
getrouwd met Sijgje (Sonja) VISSER (¹) [4581] geboren ca. 1945 overleden te Zwijndrecht op 01-05-2024 dochter van Jacob VISSER [6579] (1919-1995) en van Maaike (Mies) MULLER (¹) [6580] (1919-2010)
 
 
1.
(²) (¹) [4589] getrouwd met (²) van YPEREN (¹) [9041]
 
 
2.
(²) (¹) [4590] getrouwd met (²) (¹) [9042]

3 objecten niet weergegeven (²)
VIIIe.
Abraham (Abram) KLOOTWIJK [138] gedoopt te Charlois op 14-11-1751 begraven te Delft op 14-02-1791 zoon van Pieter KLOOTWIJK [90] (1722-1769) en van Eva van SON [133] (1725-1763)
 
getrouwd te Delft op 21-12-1790 met Johanna van de KASTEELE [8306] gedoopt te Delft op 10-02-1757 overleden te Delft op 07-04-1837 dochter van Christoffel van de KASTEELE [8308] en van Johanna van der LUBBE [8309]
 
 
1.
Petronella [8307] geboren te Delft op 05-11-1790 overleden te Delft op 01-12-1860 getrouwd te Delft op 13-10-1824 met Cors van der PIJL [8310] geboren te Hazerswoude ca. 1789 zoon van Jan van der PIJL [8311] en van Geertruij van EEDEN [8312]

05-11-1790 Doopinschrijving van Petronella KLOOTWIJK [8307] op 5 november 1790, de dochter van Abraham (Abram) KLOOTWIJK [138] en Johanna van de KASTEELE [8306].
Petronella is gedoopt in de Oude Kerk der Rooms Katholieke gemeente te Delft.
21-12-1790 Huwelijksaankondiging van Abraham KLOOTWIJK [138], geboren te Charlois, en Johanna van de KASTEELE [8306], geboren te Delft, voor het Gerecht. Abraham en Johanna konden niet voor de kerk trouwen omdat Abraham gereformeerd en Johanna Katholiek was.
Het huwelijk is te Delft gesloten op 21 december 1790.
Abraham woonde te Delft aan in het Zuydeynde buiten de Ketelpoort.
14-02-1791 Extract van het overlijden van Abraham KLOOTWIJK [138] uit het register van het Gasthuis te Delft op 14 februari 1791, afgegeven op 23 september 1824
VIIIf.
Pieter KLOOTWIJK [141] gedoopt te Charlois op 22-10-1758 overleden te Sliedrecht op 08-05-1823 zoon van Pieter KLOOTWIJK [90] (1722-1769) en van Eva van SON [133] (1725-1763)
 
ondertr. te Alblasserdam op 24-04-1789 met Baartje VINK [2107] gedoopt te Alblasserdam op 28-11-1762 overleden te Sliedrecht op 14-05-1822 dochter van Jan Jacobsz VINK [4380] en van Hendrikje Ariens VERHEUL [4381]
 
 
1.
Eva [2108] gedoopt te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-01-1789 overleden te Papendrecht op 09-01-1856 getrouwd te Sliedrecht op 16-12-1815 met Willem ROMIJN [4420] geboren te Papendrecht op 14-11-1791 overleden te Sliedrecht op 19-11-1866 zoon van Jan ROMIJN [5235] (1755-1813) en van Aaltje SCHORTELDOEK [5517] (1756-1829)
 
 
2.
Jan [2109] gedoopt te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-08-1791
 
 
3.
Hendrika [6473] gedoopt te Hendrik-Ido-Ambacht op 19-03-1797, arbeidster overleden te Ridderkerk op 28-10-1859 getrouwd te Ridderkerk op 21-11-1823 met Jan van den TOORN [6960] geboren te Hillegersberg ca. 1799, arbeider overleden te Ridderkerk op 11-05-1845 zoon van Jan van den TOORN [6961] en van Ariaantje RIJSDIJK [6962]
 
 
4.
Pietertje [7186] gedoopt te Hendrik-Ido-Ambacht op 23-09-1798 overleden te Sliedrecht op 26-05-1888 getrouwd te Sliedrecht op 21-04-1825 met Teunis MEIJNSTER [7187] geboren te Sliedrecht ca. 1785 overleden te Sliedrecht op 16-07-1828 zoon van Jacob MEIJNSTER [7188] en van Adriana de BOO [7189] getrouwd (2) met (²) de ROUWEN [7297]
 
 
5.
Jannigje [2110] gedoopt te Hendrik-Ido-Ambacht op 12-07-1801 overleden te Papendrecht op 31-05-1849 getrouwd te Papendrecht op 07-11-1832 met Pieter NADERON [2111] geboren te Papendrecht ca. 1798, wednr van Sijgje Smits overleden te Papendrecht op 29-08-1878 zoon van Gijsbert NADERON [6477] en van Pieternella EIJKELENBOOM [6478]
 
 
6.
Metje [6475] gedoopt te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-01-1804
 
 
7.
Pieter [6476] gedoopt te Hendrik-Ido-Ambacht op 03-03-1805 overleden te Sliedrecht op 17-09-1824

Het is niet geheel zeker dat Pietertje [6474] een andere is dan Pietertje [7186]. In ieder geval klopt de huwelijksleeftijd en de geboorteacte niet met elkaar.
Verder zijn er nog wat onduidelijkheden: Baartje Vink wordt ook Baartje Vinck genoemd, maar ook Elisabeth Vinck (ovl. zoon Pieter), Elisabeth Vink (ovl. dochter Jannigje) en er is ook sprake van Elisabeth Visser (ovl. Pieter). Dus het kan zijn dat Pieter twee maal gehuwd geweest is.
Gegevens van huwelijk en geboorte van Jannigje volgens opgave van Wim van Stek (NGV lidnr: 115162).
Bronnen: T HIA 1-1789, D HIA 8-1789, 13-1791, DTB Alblasserdam HVWA, BS Sliedrecht HVWA, IGI, BS huw Papendrecht 1832-7, BS ovl Papendrecht 1849-51, BS ovl Sliedrecht 1822-46, 1823-30, 1824-61, 1828-59.
VIIe.
Teunis KLOOTWIJK [94] geboren te Charlois op 03-04-1729 zoon van Leendert KLOOTWIJK [80] (1697-1765) en van Pleuntje COMMIJS [88] (1692-1767)
 
getrouwd te Barendrecht op 22-04-1759 met Marytje Willemsdr GROENEWEG [150] geboren te Barendrecht op 06-01-1737 dochter van Willem GROENEWEG [156] en van Maaike SPARREBOOM [157]
 
 
1.
Leendert [2038] gedoopt te Barendrecht op 18-11-1759
 
 
2.
Maaike [151] gedoopt te Barendrecht op 07-09-1760
 
 
3.
Maaike [152] gedoopt te Barendrecht op 20-12-1761 overleden te Charlois op 28-01-1830 getrouwd op 16-10-1791 met Kors VERHAGEN [158]
 
 
4.
Leendert [852] gedoopt te Barendrecht op 17-06-1764 , volgt VIIIg.
 
 
5.
Willem [154] gedoopt te Charlois op 24-08-1766 overleden te IJsselmonde op 02-02-1840 , volgt VIIIh.
 
 
6.
Pleuntje [155] geboren te Charlois op 31-01-1768
 
 
7.
Arie [2134] gedoopt te Barendrecht op 08-01-1769 overleden voor 1820 , volgt VIIIi.
 
 
8.
Pleuntje [2040] gedoopt te Barendrecht op 03-09-1775 getrouwd op 13-05-1792 met Dirk LEMS [161]
 
 
9.
Pleun [2041] gedoopt te Barendrecht op 16-02-1777, arbeider overleden te Zegwaart op 27-09-1817 , volgt VIIIj.
 
 
10.
Cornelis [2042] gedoopt te Barendrecht op 08-04-1781

Bronnen: T barendrecht 8.58-1759, D barendrecht 4.177-1759, 5.2-1760, 5.6-1761, 5.12-1764, 5.25-1769, 5.44-1775, 5.45-1777, 5.50-1781, BS ovl Zegwaart 1817-30, BS ovl Charlois 1830-11.
VIIIg.
Leendert KLOOTWIJK [852] gedoopt te Barendrecht op 17-06-1764 zoon van Teunis KLOOTWIJK [94] (1729-) en van Marytje Willemsdr GROENEWEG [150] (1737-)
 
getrouwd te Ridderkerk op 08-11-1789 met Teuntje van VLIET [853] geboren te IJsselmonde ca. 1764 overleden te Ridderkerk op 20-03-1834
 
 
1.
Jan [45] gedoopt te Ridderkerk op 28-02-1790, arbeider overleden te Ridderkerk op 22-01-1851 , volgt IXf.
 
 
2.
Maria [46] gedoopt te Ridderkerk op 21-09-1794 overleden te Ridderkerk op 16-03-1834 getrouwd te Ridderkerk op 22-11-1816 met Harmen BAKKER [6450] geboren te Ridderkerk ca. 1794 zoon van Pieter BAKKER [6451] en van Maria VOGELAAR [6452]
 
 
3.
Teunis [854] geboren te Ridderkerk op 15-05-1797, bouwknecht overleden te Ridderkerk op 08-03-1875 , volgt IXg.
 
 
4.
Arie [565] geboren te Ridderkerk op 14-01-1800, arbeider overleden te Ridderkerk op 27-12-1858 , volgt IXh.
 
 
5.
Willem [2020] geboren te Ridderkerk op 12-12-1802
 
 
6.
Kaatje [2021] gedoopt te Ridderkerk op 02-06-1805 overleden te Ridderkerk op 15-03-1867 getrouwd te Ridderkerk op 03-05-1828 met Hermanus OOSTHOEK [2022] geboren te Ridderkerk ca. 1806 zoon van Pieter OOSTHOEK [6183] en van Grietje VOGELAAR [6184]

Uit de trouwboeken van Ridderkerk:
'26.10.1789 Ondertrouw. Leendert Klootwijk JM geb te Karnisse (Barendrecht) en Teuntje van Vliet JD geb van ijsselmonde beide wonende te ridderkerk. De proclamatien zijn op de 18 & 25 oktober & 1 november alhier onverhindert gedaan. Op den 8 nov alhier in den Egt bevestigt.'

Bronnen: T Ridderkerk 11.97-1789, D Ridderkerk 7.264-1790, 7.292-1794, 7.312-1797, 7.328-1800, 7.344-1802, 7.361-1805, BS huw Ridderkerk 1816-20, BS ovl Ridderkerk 1867-46.
IXf.
Jan KLOOTWIJK [45] gedoopt te Ridderkerk op 28-02-1790, arbeider overleden te Ridderkerk op 22-01-1851 zoon van Leendert KLOOTWIJK [852] (1764-) en van Teuntje van VLIET [853] (1764-1834)
 
getrouwd te Ridderkerk op 30-04-1814 met Teuntje van VLIET [1197] geboren te Heerjansdam ca. 1789, dienstmeid overleden te Ridderkerk op 05-08-1864 dochter van Teunis van VLIET [1196] en van Plonia BROEKHUIZEN [30]
 
 
1.
Teuntje [1198] geboren te Ridderkerk ca. 12-09-1814 overleden te Ridderkerk op 18-10-1859 getrouwd te Ridderkerk op 08-05-1841 met Pieter van der STEEN [6414] geboren te Ridderkerk ca. 1812 overleden te Ridderkerk op 07-11-1871 zoon van Willem van der STEEN [6415] en van Maria KROOS [6416]
 
 
2.
Teunis [1199] geboren te Ridderkerk ca. 13-10-1815 overleden te Ridderkerk op 17-04-1869 , volgt Xg.
 
 
3.
Leendert [1200] geboren te Ridderkerk ca. 07-12-1818 overleden te Ridderkerk op 05-02-1819
 
 
4.
Leendert [1201] geboren te Ridderkerk ca. 23-12-1819, arbeider overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 15-02-1871 getrouwd te Ridderkerk op 01-11-1850 met Jacomijntje van der PLIGT [1352] geboren ca. 1817, dienstbode dochter van Hendrik van der PLIGT [1353] en van Pietertje STEHOUWER [1354]
 
 
5.
Pieter [1202] geboren te Ridderkerk ca. 02-07-1822 overleden te Ridderkerk op 11-03-1851
 
 
6.
Aplonia [1203] geboren te Ridderkerk ca. 09-06-1825 overleden te Ridderkerk op 26-06-1890 getrouwd te Ridderkerk op 26-10-1849 met Gerrit van OVERSCHOT [1669] geboren te Ridderkerk ca. 1824 zoon van Jacob van OVERSCHOT [6539] en van Maartje VERRIJS [6540]
 
 
7.
Arie [1204] geboren te Ridderkerk ca. 20-09-1828, arbeider overleden te Haarlemmermeer op 07-11-1892 , volgt Xh.
 
 
8.
Willem [1077] geboren te Ridderkerk op 10-03-1833, arbeider overleden na 1887 , volgt Xi.

Het gezin woonde in 1826 te ridderkerk in huis nr 54. Er was toen ook sprake van een dochter(?) Adriana van plm 6 jaar.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1814, 1849-42, BS geb Ridderkerk 1825-66, 1828-121, 1833-39, BS ovl Ridderkerk 1851-4, 1859-251, 1864-170, 1869-57, 1871-27, 1890-109, BEV Ridderkerk 1826-93.
Xg.
Teunis KLOOTWIJK [1199] geboren te Ridderkerk ca. 13-10-1815 overleden te Ridderkerk op 17-04-1869 zoon van Jan KLOOTWIJK [45] (1790-1851) en van Teuntje van VLIET [1197] (1789-1864)
 
getrouwd te Ridderkerk op 07-08-1840 met Kaatje PORS [1361] geboren te Ridderkerk ca. 1818 overleden te Ridderkerk op 20-06-1889 dochter van Leendert PORS [1360] en van Willemijntje RIJSDIJK [1236]
 
 
1.
Jan [1362] geboren te Ridderkerk op 12-06-1841 overleden te Ridderkerk op 04-11-1841
 
 
2.
Jan [1363] geboren te Ridderkerk op 08-11-1842 overleden te Ridderkerk op 24-02-1864
 
 
3.
Leendert [1364] geboren te Ridderkerk op 05-12-1846 overleden te Ridderkerk op 01-11-1850
 
 
4.
Teuna [1365] geboren te Ridderkerk op 04-04-1850 overleden te Ridderkerk op 02-06-1869
 
 
5.
Wilhelmina [1530] geboren te Ridderkerk op 27-01-1854 overleden te Ridderkerk op 07-12-1889 getrouwd met (²) van der VELDEN [1668]
 
 
6.
Leendert [1531] geboren te Ridderkerk op 30-01-1858, scheepsverver overleden te Ridderkerk op 04-03-1901 , volgt XIn.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1840-33, BS geb Ridderkerk 1841-80, 1842-163, 1846-152, 1850-57, 1854-23, 1858-28, BS ovl Ridderkerk 1841-110, 1850-111, 1864-49, 1889-114, 1889-192, 1901-53.
XIn.
Leendert KLOOTWIJK [1531] geboren te Ridderkerk op 30-01-1858, scheepsverver overleden te Ridderkerk op 04-03-1901 zoon van Teunis KLOOTWIJK [1199] (1815-1869) en van Kaatje PORS [1361] (1818-1889)
 
getrouwd te Ridderkerk op 18-11-1881 met Pieternella RIJSDIJK [1596]
 
getrouwd (2) te Ridderkerk op 02-05-1884 met Annigje ZEVENBERGEN [1597] geboren te Ridderkerk op 08-02-1863 dochter van Pieter ZEVENBERGEN [1598] en van Aplonia RIJSDIJK [1599]
 
 
1.
Aplonia [1628] geboren te Ridderkerk op 04-03-1885 getrouwd te Ridderkerk op 14-12-1906 met Pieter OOSTLANDER [6481] geboren te Krimpen a/d Lek ca. 1878 overleden te Rotterdam op 28-11-1918 zoon van Pieter OOSTLANDER [6482] en van Josina Gradina LEBBINK [6483] getrouwd (2) te Rotterdam op 06-10-1920 met Adrianus HOEK [6724] geboren te Westmaas ca. 1885 zoon van Arie HOEK [6725] en van Meinsje STOUGIE [6726]
 
 
2.
Teunis [1629] geboren te Ridderkerk op 20-01-1887, zandvormer overleden te Ridderkerk op 23-11-1981 , volgt XIIaa.
 
 
3.
Catharina [1630] geboren te Ridderkerk op 17-02-1889 overleden te Rotterdam op 02-04-1892
 
 
4.
Pietje [1631] geboren te Ridderkerk op 10-01-1891 overleden op 13-02-1986 getrouwd te Ridderkerk op 14-06-1912 met Pieter van PELT [5498] geboren te Ridderkerk op 02-11-1887 overleden te Ridderkerk op 02-12-1954 zoon van Willem van PELT [6367] en van Catalijntje van der GIESSEN [6368]
 
 
5.
Jan [3697] geboren te Ridderkerk op 23-07-1893, Scheepsklinker, grondwerker overleden te Rotterdam op 14-04-1974 , volgt XIIab.
 
 
6.
Catharina [3694] geboren te Ridderkerk op 01-02-1896 getrouwd te Ridderkerk op 01-09-1916 met Arie TUIJL [8360] geboren te Scheveningen op 04-10-1887, kuiper
 
 
7.
Pieter [3695] geboren te Ridderkerk op 24-06-1898 overleden te Ridderkerk op 06-06-1899
 
 
8.
Neeltje [3696] geboren te Ridderkerk op 08-04-1900 overleden te Ridderkerk op 25-01-1901


Bronnen: BS huw Ridderkerk 1884-9, 1906-66, BS geb Ridderkerk 1885-65, 1629-20, 1889-38, 1891-11, BS ovl Ridderkerk 1899-103, 1901-53, 1954-118, BS ovl Rotterdam 1892-1613, BS huw Rotterdam 1920, www.zerken.nl.
Kind 5-8 volgens opgave J. Hartog, Heenvliet.
01-12-1888 Inschrijving in het bevolkingsregister van Ridderkerk (1888-1920) van het gezin van Leendert KLOOTWIJK [1531] en Annigje ZEVENBERGEN [1597] op 1 december 1888.

Onderdeel van het gezin vormde ook de moeder Kaatje PORS [1361] (1818-1889).
1893 Geboorte akte van Jan KLOOTWIJK [3697] geboren te Ridderkerk op 23-07-1893, zoon van Leendert KLOOTWIJK [1531] (1858-1901) en van Annigje ZEVENBERGEN [1597] (1858-)
1986 Grafzerk van Pietje Klootwijk [1631] en Pieter van Pelt op de Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIaa.
Teunis KLOOTWIJK [1629] geboren te Ridderkerk op 20-01-1887, zandvormer overleden te Ridderkerk op 23-11-1981 zoon van Leendert KLOOTWIJK [1531] (1858-1901) en van Annigje ZEVENBERGEN [1597] (1863-)
 
getrouwd te Ridderkerk op 03-05-1912 met Maria van den BOOGAARD [1663] geboren te Ridderkerk op 03-12-1892 overleden te Ridderkerk op 27-10-1940 dochter van Gijsbertus van den BOOGAARD [1664] en van Janna Maria KRUITHOF [1665]
 
 
1.
Leendert [8419] geboren te Ridderkerk op 12-07-1912, kraandrijver overleden op 05-03-1996 , volgt XIIIav.
 
 
2.
Gijsbertus [8304] geboren te Ridderkerk op 09-09-1913 overleden op 09-10-1971 , volgt XIIIaw.
 
 
3.
Aart [8420] geboren te Ridderkerk op 15-06-1916 overleden op 14-01-1999 , volgt XIIIax.
 
 
4.
Annigje [6599] geboren te Ridderkerk op 01-03-1929 overleden te Ridderkerk op 04-03-1929
 
 
5.
Janna Maria [8434] geboren te Krimpen aan den IJssel op 13-08-1923 overleden te Alblasserdam op 03-11-2023 getrouwd met Pieter DEKKER [8435] geboren te Papendrecht op 09-12-1917 overleden te Veere op 23-05-2001

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1912-14, BS ovl Ridderkerk 1929-24, 1940-128.
14-05-1912 Inschrijving in het bevolkingsregister van Ridderkerk (1888-1920) van het gezin van Teunis KLOOTWIJK [1629] en Maria van den BOOGAARD [1663] op 14 mei 1912.

Het gezin vertrok op 2 mei 1919 naar Krimpen a/d IJssel.

Teunis was beroep: Zandvormer
Een zwaar beroep. Wordt ook wel ‘staalvormer’ genoemd. Men vult een houten raamwerk met een (stevig aangedrukt) speciaal soort (vochtig gemaakt) fijn zand. Vervolgens snijdt men de gewenste vorm uit of men drukt er een houten voorbeeld in. In de zo verkregen mal giet men na enig drogen het vloeibare metaal. (Bron: www.beroepenvantoen.nl)
1914 Foto van Maria van den BOOGAARD [1663] de echtgenote van Teunis KLOOTWIJK [1629] met haar zoon Gijsbertus KLOOTWIJK [8304].
De foto is van rond 1914-1915.

Foto met dank aan Willem Klootwijk
04-03-1929 Overlijden van Annigje KLOOTWIJK [6599] slechts 3 dagen oud op 4 maart 1929. Zij was de dochter van Teunis KLOOTWIJK [1629] en Maria van den BOOGAARD [1663].

Annigje is overleden in de Willemstraat nr. 65 te Ridderkerk.
1940 Foto van Maria van den BOOGAARD [1663], de echtgenote van Teunis KLOOTWIJK [1629].

Foto met dank aan Willem Klootwijk
27-10-1940 Overlijden van Maria van den BOOGAARD [1663] de echtgenote van Teunis KLOOTWIJK [1629] op 27 oktober 1940 te Ridderkerk.
23-11-1981 Overlijden van Teunis KLOOTWIJK [1629] de weduwnaar van Maria van den BOOGAARD [1663] op 23 november 1981 te Ridderkerk.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIav.
Leendert KLOOTWIJK [8419] geboren te Ridderkerk op 12-07-1912, kraandrijver overleden op 05-03-1996 zoon van Teunis KLOOTWIJK [1629] (1887-1981) en van Maria van den BOOGAARD [1663] (1892-1940)
 
getrouwd te Alblasserdam op 00-00-1940 met Aaltje van VUUREN [8432] geboren op 13-08-1920 overleden op 20-02-1999
 
 
1.
Teunis [8876] geboren te Alblasserdam op 18-10-1940 overleden te Alblasserdam op 22-01-2022 , volgt XIVap.
 
 
2.
doodgeboren dochter [8433] geboren te Alblasserdam op 19-04-1942 overleden te Alblasserdam op 19-04-1942
 
 
3.
Arie [8868] geboren te Alblasserdam op 04-01-1944 overleden te Dordrecht op 14-04-2021 , volgt XIVaq.
 
 
4.
doodgeboren kind [8609] geboren te Dordrecht op 29-06-1957 overleden te Dordrecht op 29-06-1957

29-06-1957 Aangifte van een doodgeboren kind [8609] van Leendert KLOOTWIJK [8419] en Aaltje van VUUREN [8432] op 29 juni 1957 te Dordrecht.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 1077, Aktenummer: 402.
20-02-1999 Grafsteen van Aaltje van VUUREN [8432], de weduwe van Leendert KLOOTWIJK [8419], de steen lag op de Algemene Begraafplaats Achterambacht aan de Achterambachtseweg 8b te Hendrik-Ido-Ambacht, het graf is inmiddels geruimd.
XIVap.
Teunis KLOOTWIJK [8876] geboren te Alblasserdam op 18-10-1940 overleden te Alblasserdam op 22-01-2022 zoon van Leendert KLOOTWIJK [8419] (1912-1996) en van Aaltje van VUUREN [8432] (1920-1999)
 
getrouwd met (²) van der VEN [8877]
 
 
1.
(²) [8878]
 
 
2.
(²) [8879]

XIVaq.
Arie KLOOTWIJK [8868] geboren te Alblasserdam op 04-01-1944 overleden te Dordrecht op 14-04-2021 zoon van Leendert KLOOTWIJK [8419] (1912-1996) en van Aaltje van VUUREN [8432] (1920-1999)
 
getrouwd met (²) OOSTERLING [8869]
 
 
1.
(²) [8870]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIaw.
Gijsbertus KLOOTWIJK [8304] geboren te Ridderkerk op 09-09-1913 overleden op 09-10-1971 zoon van Teunis KLOOTWIJK [1629] (1887-1981) en van Maria van den BOOGAARD [1663] (1892-1940)
 
getrouwd met Wilhelmina OUWENS [8421] geboren op 20-08-1915 overleden te Ridderkerk op 31-01-1980
 
 
1.
Maria Cornelia Adriaantje [8436] geboren te Ridderkerk op 18-12-1937 overleden te Rotterdam op 11-06-2021 getrouwd met (²) den BAKKER [8881] getrouwd (2) met (²) BAKELAAR [8442]
 
 
2.
(²) [8437] getrouwd met (²) van DIJKEN [8443]
 
 
3.
Teunis Willem [8438] geboren op 15-11-1942 overleden op 28-04-2009 getrouwd met (²) VERSLUIS [8444]
 
 
4.
(²) [8305] , volgt XIVar.

1914 Foto van Maria van den BOOGAARD [1663] de echtgenote van Teunis KLOOTWIJK [1629] met haar zoon Gijsbertus KLOOTWIJK [8304].
De foto is van rond 1914-1915.

Foto met dank aan Willem Klootwijk
1970 Foto van Gijsbertus KLOOTWIJK [8304].

Foto met dank aan Willem Klootwijk
31-01-1980 Overlijden van Wilhelmina OUWENS [8421] de weduwe van Gijsbertus KLOOTWIJK [8304] op 31 januari 1980.
31-01-1980 Grafsteen van Gijsbertus KLOOTWIJK [8304] en Wilhelmina OUWENS [8421] op de Begraafplaats Vredehof aan de Lagendijk 112 te Ridderkerk (Vak 13 E - 0674).
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
XIVar.
(²) KLOOTWIJK [8305] zoon van Gijsbertus KLOOTWIJK [8304] (1913-1971) en van Wilhelmina OUWENS [8421] (1915-1980)
 
 
1.
(²) [8439]
 
 
2.
(²) [8440]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIax.
Aart KLOOTWIJK [8420] geboren te Ridderkerk op 15-06-1916 overleden op 14-01-1999 zoon van Teunis KLOOTWIJK [1629] (1887-1981) en van Maria van den BOOGAARD [1663] (1892-1940)
 
getrouwd met Lijntje MOOG [8422] geboren op 15-12-1920 overleden op 24-12-2001
 
 
1.
Maria (Riet) [8424] geboren te Ridderkerk op 16-09-1938 overleden te Dordrecht op 19-11-2023 getrouwd te Ridderkerk op 22-12-1959 met Paulus (Paul) AMBACHTSHEER [8428] geboren te Ridderkerk op 10-01-1934 overleden te Rotterdam op 07-11-2007
 
 
2.
(²) [8425] getrouwd met (²) [8429]
 
 
3.
(²) [8426] getrouwd met (²) [8430]
 
 
4.
(²) [8427] getrouwd met (²) [8431]
 
 
5.
Johannes [8423] geboren te Ridderkerk op 21-04-1945 overleden te Ridderkerk op 24-04-1945

24-04-1945 Overlijden van Johannes KLOOTWIJK [8423] te Ridderkerk op 24-04-1945 zoon van Aart KLOOTWIJK [8420] (1916-1999) en van Lijntje MOOG [8422] (1920-2001).
29-04-1988 Gouden huwelijksfeest van Aart KLOOTWIJK [8420] en Lijntje MOOG [8422] op 29 april 1988.
14-01-1999 Overlijden van Aart KLOOTWIJK (¹) [8420], de echtgenoot van Leentje MOOG op 14 januari 1999 te Ridderkerk
14-01-1999 Grafsteen van Aart KLOOTWIJK [8420] en Lijntje MOOG [8422] op de Begraafplaats Vredehof aan de Lagendijk 112 te Ridderkerk (Vak 18 K - 0772).
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
XIIab.
Jan KLOOTWIJK [3697] geboren te Ridderkerk op 23-07-1893, Scheepsklinker, grondwerker overleden te Rotterdam op 14-04-1974 zoon van Leendert KLOOTWIJK [1531] (1858-1901) en van Annigje ZEVENBERGEN [1597] (1863-)
 
getrouwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-08-1912 met Maria Cornelia SCHREUDERS [3698] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 02-03-1894 overleden te Rotterdam op 28-03-1932 dochter van Johannes SCHREUDERS [7090] en van Dirkje HELDEROP [7091]
 
 
1.
Leendert [3714] geboren te Ridderkerk op 29-11-1912, Scheepslasser overleden te Rotterdam op 30-04-1989 , volgt XIIIay.
 
 
2.
Dirkje [3699] geboren te Ridderkerk op 24-12-1913 getrouwd te Rotterdam op 10-07-1935 met Wouter STOLK [3700] geboren te Rotterdam op 01-02-1907, gedoopt te Rotterdam op 03-11-1907
 
 
3.
Johannes [3718] geboren te Ridderkerk op 18-04-1915, ijzerwerker overleden te Rotterdam na 1970 , volgt XIIIb`.
 
 
4.
Annigje [3701] geboren te Ridderkerk op 29-06-1917
 
 
5.
Aart [3702] geboren te Ridderkerk op 16-12-1918, tuinman overleden te Enschede op 21-04-1991 , volgt XIIIba.
 
 
6.
Teuntje Bastiaanse [3703] geboren te Ridderkerk op 01-01-1920 overleden te Ridderkerk
 
 
7.
Teunis [3704] geboren te Ridderkerk op 06-06-1921 overleden te Ridderkerk op 11-07-1921
 
 
8.
(²) [3705]
 
 
9.
Teunis [3720] geboren te Ridderkerk op 03-09-1923, Kraanmachinist , volgt XIIIbb.
 
 
10.
(²) [3706] getrouwd met (²) VERMEER [3707]
 
 
11.
Apolonia Maria [3708] geboren te Ridderkerk ca. 1927 overleden te Harderwijk op 01-07-1945
 
 
12.
(²) [3709]
 
 
13.
(²) [3710]
 
 
14.
(²) [3711]
 
 
15.
(²) [3712]
 
 
16.
Pieter [7622] geboren te Rotterdam ca. 1931 overleden te Rotterdam op 07-11-1935
 
ca. 00-00-1935 met Katrien BOS [3713]

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet, BS huw Hendrik-Ido-Ambacht 1912, BS ovl Ridderkerk 1921-68, BS ovl Harderwijk 1945-122.
1893 Geboorte akte van Jan KLOOTWIJK [3697] geboren te Ridderkerk op 23-07-1893, zoon van Leendert KLOOTWIJK [1531] (1858-1901) en van Annigje ZEVENBERGEN [1597] (1858-)
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIay.
Leendert KLOOTWIJK [3714] geboren te Ridderkerk op 29-11-1912, Scheepslasser overleden te Rotterdam op 30-04-1989 zoon van Jan KLOOTWIJK [3697] (1893-1974) en van Maria Cornelia SCHREUDERS [3698] (1894-1932)
 
getrouwd te Rotterdam op 18-03-1942 met Teuna STOLK [3715] geboren te Rotterdam op 17-08-1916, gedoopt te Rotterdam op 10-09-1916 overleden te Rotterdam op 24-05-2009 dochter van Wouter STOLK [3716] (1874-1941) en van Johanna Margaretha de SWART [3717] (1873-1938)
 
 
1.
(²) [3725] , volgt XIVas.
 
 
2.
(²) [3731] , volgt XIVat.
 
 
3.
(²) [3737] , volgt XIVau.
 
 
4.
(²) [3741] , volgt XIVav.

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.
XIVas.
(²) KLOOTWIJK [3725] zoon van Leendert KLOOTWIJK [3714] (1912-1989) en van Teuna STOLK [3715] (1916-2009)
 
getrouwd met (²) 't HOF van [3726] dochter van (²) 't HOF van [3727] en van (²) OUWENS [3728]
 
 
1.
(²) [3729]
 
 
2.
(²) [3730] , volgt XVu.

1 objecten niet weergegeven (²)
XVu.
(²) KLOOTWIJK [3730] zoon van (²) KLOOTWIJK [3725] en van (²) 't HOF van [3726]
 
getrouwd met (²) de BRUIJNE [7333]
 
 
1.
(²) [7334]

XIVat.
(²) KLOOTWIJK [3731] zoon van Leendert KLOOTWIJK [3714] (1912-1989) en van Teuna STOLK [3715] (1916-2009)
 
getrouwd met (²) LETTERMAN [3732] dochter van (²) LETTERMAN [3733] en van (²) KOONINGS [3734]
 
 
1.
(²) [3735]
 
 
2.
(²) [3736]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVau.
(²) KLOOTWIJK [3737] zoon van Leendert KLOOTWIJK [3714] (1912-1989) en van Teuna STOLK [3715] (1916-2009)
 
getrouwd met (²) LEEUWIS [3738]
 
 
1.
(²) [3739]
 
 
2.
(²) [3740]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVav.
(²) KLOOTWIJK [3741] zoon van Leendert KLOOTWIJK [3714] (1912-1989) en van Teuna STOLK [3715] (1916-2009)
 
getrouwd met (²) WAGENAAR [3742] dochter van (²) WAGENAAR [3743] en van (²) HANEVEER [3744]
 
 
1.
(²) [3745]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIb`.
Johannes KLOOTWIJK [3718] geboren te Ridderkerk op 18-04-1915, ijzerwerker overleden te Rotterdam na 1970 zoon van Jan KLOOTWIJK [3697] (1893-1974) en van Maria Cornelia SCHREUDERS [3698] (1894-1932)
 
getrouwd te Rotterdam op 05-08-1936 met Elisabeth (Lies) van DIETEN [3719] geboren te Rotterdam ca. 1919 overleden te Rotterdam op 13-10-1967 dochter van Adrianus van DIETEN [8513] (1867-) en van (²) van de SPIJKER [8514]
 
 
1.
(²) [3746] , volgt XIVaw.

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.
05-08-1936 Huwelijksakte van Johannes KLOOTWIJK [3718] en Elisabeth (Lies) van DIETEN [3719] op 5 augustus 1936 te Rotterdam
13-10-1967 Overlijden van Elisabeth (Lies) van DIETEN [3719], echtgenote van Johannes KLOOTWIJK [3718] op 13 oktober 1967 te Rotterdam.
XIVaw.
(²) KLOOTWIJK [3746] zoon van Johannes KLOOTWIJK [3718] (1915-1970) en van Elisabeth (Lies) van DIETEN [3719] (1919-1967)
 
getrouwd met (²) NN [3747]
 
 
1.
(²) [3748]
 
 
2.
(²) [3749]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIba.
Aart KLOOTWIJK [3702] geboren te Ridderkerk op 16-12-1918, tuinman overleden te Enschede op 21-04-1991 zoon van Jan KLOOTWIJK [3697] (1893-1974) en van Maria Cornelia SCHREUDERS [3698] (1894-1932)
 
getrouwd te Rotterdam op 10-04-1946 met Johanna Eva BIJDAM [5310] geboren te Rotterdam op 10-01-1922
 
 
1.
(²) [5311] getrouwd met (²) ? [5316]
 
 
2.
Dirk [5312] geboren te Rotterdam op 19-01-1949, pakhuismedewerker overleden te Sliedrecht op 01-02-2012 , volgt XIVax.
 
 
3.
(²) [5313] getrouwd met (²) TOL [5320]
 
 
4.
(²) [5314] getrouwd met (²) van SOEST [5321]
 
 
5.
Miriam Maria Barbara [5315] geboren te De Bilt op 16-03-1956, vrijwilligster bejaardenhuis overleden te Rotterdam op 22-03-2002

Aart klootwijk was 22 jaar toen de tweede wereldoorlog uitbrak. Hij ging in het Nederlandse verzet. Dat wil zegen dat hij met nog een drietal mensen in Rotterdam de wapenopslagplaatsen moesten zoeken die in het centrum van Rotterdam verborgen waren door de Duitsers. Deze werden met explosieven opgeblazen. Helaas zijn ze opgepakt door de Duitsers, en naar de gevangenis van Scheveningen gebracht. Daar hebben ze een aantal weken gevangen gezeten. Van daar uit zijn ze op transport gesteld naar duitsland om in de fabrieken voor de duitsers te werken. Ze zijn in 1945 door de Engelse bevrijd.

Eva BIJDAM [5310] was voorheen gehuwd met Johannes Franciscus Meijs. Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden.
Het huwelijk tussen Aart Klootwijk [3702] en Johanna Eva BIJDAM [5310] is op 13 augustus 1970 te Rotterdam ontbonden.

Bronnen: opgave Dirk Klootwijk [5312], Foto Fam. J.Hartog Heenvliet.
1946 Huwelijksaktie van Aart KLOOTWIJK [3702] en Johanna Eva BIJDAM [5310].
1949 Geboorteakte van Dirk Klootwijk [5312], zoon van Aart KLOOTWIJK [3702] en Johanna Eva BIJDAM [5310].
1989 Een foto van Aart Klootwijk [3702] uit 1989.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIVax.
Dirk KLOOTWIJK [5312] geboren te Rotterdam op 19-01-1949, pakhuismedewerker overleden te Sliedrecht op 01-02-2012 zoon van Aart KLOOTWIJK [3702] (1918-1991) en van Johanna Eva BIJDAM [5310] (1922-)
 
getrouwd met (²) van de VEGT [5317]
 
 
1.
(²) [5318]
 
 
2.
(²) [5319]

Bronnen: opgave Dik Klootwijk [5312].
1949 Geboorteakte van Dirk Klootwijk [5312], zoon van Aart KLOOTWIJK [3702] en Johanna Eva BIJDAM [5310].
1961 Een pasfoto van Dirk KLOOTWIJK [5312] op 12-jarige leeftijd.
2008 Het resultaat van het Y-DNA onderzoek van Dirk Klootwijk [5312].
2011 Foto van Dik Kluveld (geboren Klootwijk) [5312] (1949-2012)
01-02-2012 Grafsteen van Dirk KLOOTWIJK [5312], de partner van Neeltje Everdina van de VEGT.
De steen ligt op de Algemene Begraafplaats te Sliedrecht
3 objecten niet weergegeven (²)
XIIIbb.
Teunis KLOOTWIJK [3720] geboren te Ridderkerk op 03-09-1923, Kraanmachinist zoon van Jan KLOOTWIJK [3697] (1893-1974) en van Maria Cornelia SCHREUDERS [3698] (1894-1932)
 
getrouwd met (²) HARTOG [3721] dochter van Arent HARTOG [3722] (1902-1967) en van Wilhemina STOLK [3723] (1905-1943)
 
 
1.
(²) [3750] , volgt XIVay.
 
 
2.
(²) [3756] , volgt XIVb`.
 
 
3.
(²) [3724]

Bronnen: J. Hartog, Heenvliet.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIVay.
(²) KLOOTWIJK [3750] zoon van Teunis KLOOTWIJK [3720] (1923-) en van (²) HARTOG [3721]
 
getrouwd met (²) RENTIER [3751] dochter van (²) RENTIER [3752] en van (²) CONTANT [3753]
 
 
1.
(²) [3754]
 
 
2.
(²) [3755]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVb`.
(²) KLOOTWIJK [3756] zoon van Teunis KLOOTWIJK [3720] (1923-) en van (²) HARTOG [3721]
 
getrouwd met (²) VROLIJKS [3757]
 
 
1.
(²) [3758] getrouwd met (²) TOURNIER [6821]
 
getrouwd (2) met (²) OLIERHOEK [3759] dochter van (²) OLIERHOEK [3760] en van (²) van GEEST [3761]

1 objecten niet weergegeven (²)
Xh.
Arie KLOOTWIJK [1204] geboren te Ridderkerk ca. 20-09-1828, arbeider overleden te Haarlemmermeer op 07-11-1892 zoon van Jan KLOOTWIJK [45] (1790-1851) en van Teuntje van VLIET [1197] (1789-1864)
 
getrouwd te Ridderkerk op 25-04-1851 met Stijna VELTHOEN [1206] geboren te Ridderkerk ca. 1826 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 31-12-1862 dochter van Simon VELTHOEN [6360] en van Sijgje van den BERG [6361]
 
 
1.
Jan [1326] geboren te Ridderkerk op 01-10-1852, arbeider scheepsbouw overleden te Ridderkerk op 24-01-1912 , volgt XIo.
 
 
2.
Teunis [1003] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-02-1856 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 13-03-1856
 
 
3.
Huig [1210] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 25-04-1857 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 28-12-1857
 
 
4.
Teuna [1211] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-02-1861 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 01-08-1861
 
getrouwd (2) te Hendrik-Ido-Ambacht op 06-05-1865 met Pietertje van der LINDEN [1207] geboren te Ridderkerk ca. 1837, dienstbode dochter van Willem van der LINDEN [1208] en van Annetje 't HOFF van [1209]
 
 
1.
Willem [1267] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1867, veldarbeider, veehouder overleden te Aalsmeer op 18-05-1932 , volgt XIp.
 
 
2.
doodgeboren zoon [7502] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-02-1868 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 04-02-1868
 
 
3.
doodgeboren zoon [6935] geboren te Ridderkerk op 20-06-1871 overleden te Ridderkerk op 20-06-1871

Op 4-2-1868 is er een levenloos kind van het mannelijk geslacht en op 20-6-1871 is er een levenloos kind aangegeven van Arie Klootwijk [1204] en Pietertje van der Linden.
Bronnen: BS geb Ridderkerk 1852-175, BS geb Hendrik-Ido-Ambacht 14-1856, 36-1857, 13-1861, BS huw Hendrik-Ido-Ambacht 6-1865, 12-1865, BS ovl Hendrik-Ido-Ambacht 26-1856, 83-1857, 41-1861, 17-1868, 114-1871, BS ovl Ridderkerk 1871-114, BS ovl Haarlemmermeer 1892-298.
XIo.
Jan KLOOTWIJK [1326] geboren te Ridderkerk op 01-10-1852, arbeider scheepsbouw overleden te Ridderkerk op 24-01-1912 zoon van Arie KLOOTWIJK [1204] (1828-1892) en van Stijna VELTHOEN [1206] (1826-1862)
 
getrouwd te Ridderkerk op 16-02-1877 met Suzanna van der PADT [1387] geboren te Ridderkerk op 21-01-1856 overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 16-01-1931 dochter van Corstiaan van der PADT [1388] en van Pietertje de KONING [1389]
 
 
1.
Arie [1649] geboren te Ridderkerk op 19-07-1877, arbeider scheepsbouw overleden te Ridderkerk op 12-02-1933 , volgt XIIac.
 
 
2.
Pietertje [2029] geboren te Ridderkerk op 12-12-1878 getrouwd te Ridderkerk op 16-11-1900 met Hendrik van HEEREN [4523] geboren te Dubbeldam op 14-12-1873
 
 
3.
Stijna [2030] geboren te Ridderkerk op 11-05-1880 overleden te Ridderkerk op 25-01-1941 getrouwd met Matheus de JONG [6683] geboren op 17-12-1879 overleden op 03-12-1966
 
 
4.
Neeltje [2031] geboren te Ridderkerk op 25-03-1882 overleden te Dordrecht op 05-06-1958 getrouwd te Dordrecht op 15-02-1906 met Johannes NAGTEGAAL [2131] geboren te Dubbeldam ca. 1877, tuinier overleden te Dordrecht op 03-09-1948 zoon van Willem NAGTEGAAL [2132] en van Jannigje BRAND [2133]
 
 
5.
Korstiaan [1650] geboren te Ridderkerk op 25-12-1883, vlasarbeider overleden te Dordrecht op 14-03-1955 , volgt XIIad.
 
 
6.
Sijgje [1638] geboren te Ridderkerk op 30-12-1885 getrouwd te Ridderkerk op 13-05-1910 met IJsbrand KRUITHOF [4906] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1885 zoon van Leendert KRUITHOF [6565] en van Grietje van TAK [7213]
 
 
7.
Willem [1639] geboren te Ridderkerk op 06-04-1887 overleden te Ridderkerk op 20-11-1887
 
 
8.
Maria [1640] geboren te Ridderkerk op 19-11-1888 overleden te Ridderkerk op 01-12-1888
 
 
9.
Willem [1641] geboren te Ridderkerk op 04-08-1890, sjouwerman overleden te Rijsoord op 13-03-1972 , volgt XIIae.
 
 
10.
Jan [7403] geboren te Ridderkerk op 16-06-1896 , volgt XIIaf.

Pieterje Klootwijk [2029] en Hendrik van Heeren zien we later weer terug in een geheel andere tak als Schoonouders van Jacoba Klootwijk [2852] (href=2500.htm#2273) en van Pieter Klootwijk [2480] (href=2500.htm#2480).
Geboorteakte van Korstiaan is nog niet geraadpleegd aangezien deze miste op de microfilms van het ARA.
Bronnen: BS huw Ridderkerk 5-1877, BS geb Ridderkerk 185-1877, 310-1878, 127-1880, 86-1882, 321-1885, 101-1887, 279-1888, 190-1890, BS ovl Ridderkerk 1887-163, 1888-140, 1912-9, 1931-20, 1933-24, 1941-16, Bev Ridderkerk.
01-12-1888 Inschrijving in het bevolkingsregister van Ridderkerk (1888-1920) van het gezin van Jan KLOOTWIJK [1326] en Suzanna van der PADT [1387]. Het hele gezin werd in 1888 ingeschreven behalve de zoon Willem KLOOTWIJK [1639] die al overleden was.
Sommige gezinsleden staan meerdere malen vermeld omdat ze tijdelijk ergens anders woonden:

Stijna KLOOTWIJK [2030] vertrok op 20 mei 1895 naar Hendrik-Ido-Ambacht en keerde op 5 november 1897 terug uit Zwijndrecht. Op 20 februari 1899 vertrok ze weer naar Zwijndrecht om op 3 mei 1900 weer terug te keren.

Neeltje KLOOTWIJK [2031] vertrok op 7 november 1896 naar Zwijndrecht samen met Pietertje KLOOTWIJK [2029]. Neeltje kwam op 12 augustus 1897 terug uit Zwijndrecht. Pietertje kwam op 28 februari 1900 terug uit Dordrecht.
1900 Fam van der Padt Pruimendijk Rijsoord omstreeks 1900.
Opname voor de boerderij van Reedijk
Middelste zittend met keuvel (muts) Suzanne Klootwijk van der Padt [1387]
Staand van links naar rechts:
Sijgje Klootwijk [1638], Grietje Klootwijk, Maria van Gameren [1654].
Zittend:
Stijntje Klootwijk [2030], oma van der Padt [1387] en Neeltje Klootwijk [2031].
Kind Piet Kruithof

Foto: met dank aan Stichting Oud Ridderkerk
XIIac.
Arie KLOOTWIJK [1649] geboren te Ridderkerk op 19-07-1877, arbeider scheepsbouw overleden te Ridderkerk op 12-02-1933 zoon van Jan KLOOTWIJK [1326] (1852-1912) en van Suzanna van der PADT [1387] (1856-1931)
 
getrouwd te Ridderkerk op 17-11-1905 met Sandrina de KONING [1651] geboren te Ridderkerk op 23-03-1884 overleden op 01-03-1959 dochter van Jacob de KONING [1652] en van Pleuntje de VRIES [1653]
 
 
1.
Jan [3781] geboren te Ridderkerk op 31-07-1906 overleden te Ridderkerk op 25-01-1972 getrouwd met Grietje van der BURG [4271] geboren op 10-11-1915 overleden te Barendrecht op 08-08-2009
 
 
2.
Jacob [3782] geboren te Ridderkerk op 08-04-1908 overleden te Rijsoord op 18-01-1964
 
 
3.
Suzanna [3783] geboren te Ridderkerk op 21-07-1909 overleden te Ridderkerk op 21-11-1994 getrouwd met Aart PLAISIER [5895] geboren op 12-12-1907 overleden op 26-02-1976
 
 
4.
Hendrik [3785] geboren te Ridderkerk op 07-10-1911 overleden te Barendrecht op 14-06-2000 , volgt XIIIbc.
 
 
5.
Corstiaan [3786] geboren te Ridderkerk op 07-08-1914 overleden te Barendrecht op 04-12-2000 , volgt XIIIbd.
 
 
6.
Cornelis [3787] geboren te Rotterdam op 28-08-1916 , volgt XIIIbe.
 
 
7.
Pleuntje [3685] geboren op 26-06-1922 overleden op 25-06-2007 getrouwd met Pieter BODE [4272] geboren op 24-03-1926, burgemeester van Veenendaal overleden op 14-04-1986

In de volkstelling van 1947 staan vermeld op de Rijksstraatweg G273 te Rijsoord: Sandrina de Koning (reeds weduwe?) en haar kinderen Jan, Jacob en Pleuntje.

Bronnen: Bev. Ridderkerk, BS huw Ridderkerk 1905-69, BS ovl Ridderkerk 1933-24, volkstelling 1947 en www.zerken.nl.
1905 Een foto uit plm 1900-1910 van Sandrina de KONING [1651] de echtgenote van Arie KLOOTWIJK [1649].
Foto eigendom Herbert Verveer, Ridderkerk.
1905 Dit is waarschijnlijk de foto van Arie KLOOTWIJK [1649] uit ca. 1905. Arie was getrouwd met Sandrina de KONING [1651].
Foto eigendom van Herbert Verveer, Ridderkerk.
1905 Huwelijksakte van Arie KLOOTWIJK [1649] en Sandrina de KONING [1651]
24-11-1905 Inschrijving in het Bevolkingsregister van Ridderkerk van het gezin van Arie KLOOTWIJK [1649] en Sandrina de KONING [1651] op 24-11-1905 e.v.
1933 Grafsteen van Arie KLOOTWIJK [1649], zijn vrouw Sandrina de KONING [1651], en hun zoon Jacob [3782] op de begraafplaats Rusthof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
18-01-1964 Overlijden van Jacob KLOOTWIJK [3782] de zoon van Arie KLOOTWIJK [1649] (1877-1933) en van Sandrina de KONING [1651] (1884-1959) op 18 januari 1964.
1972 Grafsteen van Jan Klootwijk [3781], en zijn echtgenote Grietje van den BURG [4271], de zoon van Arie KLOOTWIJK [1649].
Deze steen is te vinden op Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.

Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
1994 Grafsteen van Suzanna Klootwijk [3783], de dochter van Arie KLOOTWIJK [1649], en haar echtgenoot van Aart Plaizier. De steen staat op Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
2007 De grafsteen van Pieter BODE [4272] en zijn echtgenote Pleuntje KLOOTWIJK [3685], de dochter van Arie KLOOTWIJK [1649] en van Sandrina de KONING [1651].
Deze steen is te vinden op de Algemene Begraafplaats aan de Munnikenweg te Veenendaal.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
2009 Overlijdensadvertentie van Grietje Klootwijk-van der Burg, zij is op 8 augustus 2009 is op 93-jarige leeftijd overleden te Barendrecht. Zij was de weduwe van de in 1972 overleden Jan Klootwijk [3781].
(scan met dank aan H Verveer)
XIIIbc.
Hendrik KLOOTWIJK [3785] geboren te Ridderkerk op 07-10-1911 overleden te Barendrecht op 14-06-2000 zoon van Arie KLOOTWIJK [1649] (1877-1933) en van Sandrina de KONING [1651] (1884-1959)
 
getrouwd met Gretha van der WORP [3799] geboren te Nijmegen op 28-09-1916 overleden te Barendrecht op 15-01-1996
 
 
1.
(²) [3800] getrouwd met (²) TROOST [3802]
 
 
2.
(²) [3801]

Bronnen: Opgave Toos Klootwijk [4204] en Henk Klootwijk.
1996 Overlijden van Gretha van der WORP [3799] de echtgenote van Hendrik KLOOTWIJK [3785] op 15 januari 1996.
2000 Overlijden van Hendrik KLOOTWIJK [3785] de weduwnaar van Gretha van der WORP [3799], Hendrik is overleden op 14 juni 2000.
2000 Grafsteen van Hendrik KLOOTWIJK [3785] en Gretha van der WORP [3799]. Deze steen ligt op de Algemene Begraafplaats Scheldestraat 3 Barendrecht.
(Bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIIbd.
Corstiaan KLOOTWIJK [3786] geboren te Ridderkerk op 07-08-1914 overleden te Barendrecht op 04-12-2000 zoon van Arie KLOOTWIJK [1649] (1877-1933) en van Sandrina de KONING [1651] (1884-1959)
 
getrouwd op 18-04-1939 met Trijntje Lijntje de WEERDT [4198] geboren te Ridderkerk op 17-04-1919 overleden te Barendrecht op 21-07-2008
 
 
1.
(²) [4199] getrouwd met (²) [4597]
 
 
2.
Janna Sandrina [4200] geboren te Barendrecht op 16-08-1942 overleden op 10-01-1944, begraven te Ridderkerk
 
 
3.
(²) [4201] , volgt XIVba.
 
 
4.
Janna Sandrina (Janny) [4202] geboren te Barendrecht op 27-06-1949 overleden te Den Haag op 22-09-2020 getrouwd met (²) van BREDA [8779] getrouwd (2) te Den Haag op 01-07-1994 met Henk PRONK [4596] geboren op 10-11-1946 overleden te Den Haag op 06-02-2010 zoon van (²) PRONK [8780]
 
 
5.
(²) [4203] , volgt XIVbb.

Op 18 april 1999 vierden Corstiaan en Trijntje hun 60-jarig huwelijksfeest. Hun adres was Dordsestraatweg 58 te Barendrecht.
Bronnen: Opgave Toos Klootwijk, Barendrecht via H.C. Klootwijk, AAK.
21-04-1979 $0-jaig huwelijk van Corstiaan KLOOTWIJK [3786] en Trijntje Lijntje de WEERDT [4198] op 21 april 1979
18-04-1999 60-jarig huwelijk van Corstiaan KLOOTWIJK [3786] en Trijntje Lijntje de WEERDT [4198].
2000 Overlijden van Corstiaan KLOOTWIJK [3786], echtgenoot van Trijntje Lijntje de WEERDT [4198].
2008 Overlijdensbericht van Trijntje Lijntje de WEERDT [4198], de weduwe van Corstiaan KLOOTWIJK [3786]. Zij overleed op 21 juli 2008 op 89-jarige leeftijd te Barebdrecht.
(adv. met dank aan D. Flaes)
2008 Grafsteen van Corstiaan KLOOTWIJK [3786] en Trijntje Lijntje de WEERDT [4198] met daarop ook de vermelding van hun dochter Janna Sandrina [4200].
Deze steen staat op de Algemene Begraa)fplaats Scheldestraat 3 te Barendrecht.
(Bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIVba.
(²) KLOOTWIJK [4201] zoon van Corstiaan KLOOTWIJK [3786] (1914-2000) en van Trijntje Lijntje de WEERDT [4198] (1919-2008)
 
getrouwd met (²) SANDEE [4204]
 
 
1.
(²) [4238]
 
 
2.
(²) [4239]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVbb.
(²) KLOOTWIJK [4203] zoon van Corstiaan KLOOTWIJK [3786] (1914-2000) en van Trijntje Lijntje de WEERDT [4198] (1919-2008)
 
getrouwd met (²) [4593]
 
 
1.
(²) [4594] getrouwd met (²) [6823]
 
 
2.
(²) [4595]

XIIIbe.
Cornelis KLOOTWIJK [3787] geboren te Rotterdam op 28-08-1916 zoon van Arie KLOOTWIJK [1649] (1877-1933) en van Sandrina de KONING [1651] (1884-1959)
 
getrouwd met Carolina Johanna van LEIJDEN [8515] geboren te Rotterdam op 22-09-1916 dochter van (²) van LEIJDEN [8516] en van (²) MIETES [8517]
 
 
1.
Arie [8644] geboren te Rotterdam op 15-08-1942 overleden te Rotterdam op 21-04-2023 , volgt XIVbc.

09-10-1940 Huwelijksakte van Cornelis KLOOTWIJK [3787] en Carolina Johanna van LEIJDEN [8515] op 9 oktober 1940 te Rotterdam.
XIVbc.
Arie KLOOTWIJK [8644] geboren te Rotterdam op 15-08-1942 overleden te Rotterdam op 21-04-2023 zoon van Cornelis KLOOTWIJK [3787] (1916-) en van Carolina Johanna van LEIJDEN [8515] (1916-)
 
getrouwd met (²) WARNAAR [9030]
 
 
1.
(²) [9031]

XIIad.
Korstiaan KLOOTWIJK [1650] geboren te Ridderkerk op 25-12-1883, vlasarbeider overleden te Dordrecht op 14-03-1955 zoon van Jan KLOOTWIJK [1326] (1852-1912) en van Suzanna van der PADT [1387] (1856-1931)
 
getrouwd te Ridderkerk op 05-05-1911 met Maria van GAMEREN [1654] geboren te Ridderkerk op 06-11-1887 overleden op 26-10-1972 dochter van Jan van GAMEREN [1655] en van Bastiaantje BIESBROEK [1656]
 
 
1.
Jan [4636] geboren op 16-04-1912 overleden op 21-10-1992 , volgt XIIIbf.
 
 
2.
Geertje [4635] geboren op 27-01-1913
 
 
3.
Bastiaantje [4637] geboren op 26-05-1914 overleden op 24-05-2002 getrouwd op 22-03-1938 met Klaas WILLEMSTEIN [5893] geboren ca. 1911 overleden te Ridderkerk op 08-10-1986
 
 
4.
Suzanna [4638] geboren op 18-09-1916 overleden op 22-03-2002 getrouwd met Adrianus BARENDRECHT [5894] geboren op 25-09-1916 overleden te Ridderkerk op 10-01-1992, begraven te Ridderkerk op 14-01-1992
 
 
5.
Willem [4639] geboren op 08-01-1920 overleden op 17-05-1999 , volgt XIIIbg.
 
 
6.
Arie [4640] geboren op 10-02-1922 overleden te Ridderkerk op 21-07-2018 , volgt XIIIbh.
 
 
7.
Willemijntje [4641] geboren op 07-10-1925 overleden op 11-12-1998 getrouwd met Hendrik van HOEVEN [5765] geboren op 13-06-1918 overleden op 15-11-2018
 
 
8.
Korstiaan (Kor) [4642] geboren te Rijsoord op 04-01-1930 overleden te Rotterdam op 18-01-2019 , volgt XIIIbi.

Er is ook sprake van 1915 voor het geboortejaar van Bastiaantje. De grafsteen geeft echter 1914 weer.

Bronnen: Opgave Jan Willem Arie Klootwijk [4648], www.zerken.nl, BS ovl Ridderkerk 1955-36.
1911 Foto van Korstiaan KLOOTWIJK [1650] en Maria van GAMEREN [1654]. De foto zou rond 1911 genomen kunnen zijn.
(foto: H. Verveer, Ridderkerk)
05-05-1951 Veertig jarig huwelijk van Korstiaan KLOOTWIJK [1650] en Maria van GAMEREN [1654] op 5 mei 1951.
14-03-1955 Overlijden van Korstiaan KLOOTWIJK [1650] de echtgenoot van Maria van GAMEREN [1654] te Dordrecht op 14 maart 1955.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 1075, Aktenummer: 211
26-10-1972 Overlijden van Maria van GAMEREN [1654] de weduwe van Korstiaan KLOOTWIJK [1650] op 26 oktober 1972 te Ridderkerk.
1998 Grafsteen van Willemijntje KLOOTWIJK [4641], de echtgenote van van Hendrik HOEVEN, de dochter van Korstiaan KLOOTWIJK [1650], op begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
1999 Overlijden van Willem KLOOTWIJK [4639], echtgenoot van W.T. van GEMERDEN [4709].
2002 Grafsteen van Suzanna Klootwijk [4638] en haar man Adrianus Barendrecht [5894] op de Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
2002 Grafsteen van Bastiaantje Klootwijk [4637], de echtgenote van Willemstein, de dochter van Korstiaan KLOOTWIJK [1650]. De steen is te vinden op de Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIIbf.
Jan KLOOTWIJK [4636] geboren op 16-04-1912 overleden op 21-10-1992 zoon van Korstiaan KLOOTWIJK [1650] (1883-1955) en van Maria van GAMEREN [1654] (1887-1972)
 
getrouwd op 01-12-1936 met Maaike de GELDER [4645] geboren op 05-09-1914 overleden op 17-07-2009 dochter van Pieter de GELDER [4643] (1884-1968) en van Magcheltje Trijntje van KOOTEN [4644] (1882-1971)
 
 
1.
(²) [4646] , volgt XIVbd.
 
 
2.
(²) [4647] , volgt XIVbe.
 
 
3.
(²) [4648] , volgt XIVbf.
 
 
4.
(²) [4649] getrouwd met (²) SINTEMAARTENSDIJK [5462]

Bronnen: Opgave Jan Willem Arie Klootwijk [4648], Wilma de Vos-Klootwijk [4655] www.zerken.nl en AAK.
1945 Jan KLOOTWIJK [4636] heeft het Verzetsherdenkingskruis ontvangen wegens zijn activiteiten in het verzet in de oorlog van 1940-1945.
01-12-1961 Vijfentwintig jarig huwelijk van Jan KLOOTWIJK [4636] (1912-1992) en van Maaike de GELDER [4645] (1914-2009) op 1 december 1961
1992 Overlijden van Jan KLOOTWIJK [4636], echtgenoot van Maaike de GELDER [4645].
1992 Grafsteen van Jan KLOOTWIJK [4636], en zijn echtgenote Maaike de GELDER [4645].
De steen staat op de Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.

Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
2009 Overlijden van Maaike de GELDER [4645], weduwe van Jan KLOOTWIJK [4636] op 17 juli 2009.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIVbd.
(²) KLOOTWIJK [4646] zoon van Jan KLOOTWIJK [4636] (1912-1992) en van Maaike de GELDER [4645] (1914-2009)
 
getrouwd met Adriaantje (Adrie) STOLK [4650] geboren op 25-05-1936 overleden te Ridderkerk op 04-01-2023
 
 
1.
(²) [4654] getrouwd met (²) van FAASSEN [4660]

4 objecten niet weergegeven (²)
XIVbe.
(²) KLOOTWIJK [4647] zoon van Jan KLOOTWIJK [4636] (1912-1992) en van Maaike de GELDER [4645] (1914-2009)
 
getrouwd met (²) BRAUN [4651]
 
 
1.
(²) [4655] getrouwd met (²) de VOS [4661]
 
 
2.
(²) [4659] , volgt XVv.

2 objecten niet weergegeven (²)
XVv.
(²) KLOOTWIJK [4659] zoon van (²) KLOOTWIJK [4647] en van (²) BRAUN [4651]
 
getrouwd met (²) LUEHOF [4662]
 
 
1.
(²) [4663]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVbf.
(²) KLOOTWIJK [4648] zoon van Jan KLOOTWIJK [4636] (1912-1992) en van Maaike de GELDER [4645] (1914-2009)
 
getrouwd met (²) ALBLAS [4652]
 
 
1.
(²) [4656] getrouwd met (²) PIEPER [6760]
 
 
2.
(²) [4657] , volgt XVw.
 
 
3.
(²) [4658]

2 objecten niet weergegeven (²)
XVw.
(²) KLOOTWIJK [4657] zoon van (²) KLOOTWIJK [4648] en van (²) ALBLAS [4652]
 
getrouwd met (²) VERHOEF [6758]
 
 
1.
(²) [6759]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIbg.
Willem KLOOTWIJK [4639] geboren op 08-01-1920 overleden op 17-05-1999 zoon van Korstiaan KLOOTWIJK [1650] (1883-1955) en van Maria van GAMEREN [1654] (1887-1972)
 
getrouwd op 20-11-1947 met Willempje Trijntje van GEMERDEN [4709] geboren op 11-08-1923 overleden op 03-04-2004
 
 
1.
(²) [4710] getrouwd met Peter STILLEBROER [8072] geboren te Rotterdam op 12-06-1948 overleden te Dordrecht op 13-01-2014
 
 
2.
(²) [4711] , volgt XIVbg.
 
 
3.
(²) KLOOTWIJK(?) [4712]
 
 
4.
(²) [4713] , volgt XIVbh.
 
 
5.
(²) [4714] , volgt XIVbi.
 
 
6.
(²) [4715] , volgt XIVbj.
 
 
7.
(²) [4716] getrouwd met (²) [8087]

De precieze gezinssamenstelling is nog niet bekend. De enige informatie tot nu toe is de overlijdensadvertentie van Willem..
Bronnen: AAK ontvangen van Henk Klootwijk en opgave Theo Klootwijk [4711].
20-11-1987 Veertigjarig huwelijk van Willem KLOOTWIJK [4639] en Willempje Trijntje van GEMERDEN [4709] op 20 november 1987.

Bron: www.onlien-familieberichten.nl, Combinatie (Ridderkerk) 19-11-1987
1999 Overlijden van Willem KLOOTWIJK [4639], echtgenoot van W.T. van GEMERDEN [4709]
1999 Grafsteen van Willem KLOOTWIJK [4639] en zijn vrouw Willempje Trijntje van GEMERDEN [4709] op de Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
1999 Overlijden van Willem KLOOTWIJK [4639], echtgenoot van W.T. van GEMERDEN [4709].
XIVbg.
(²) KLOOTWIJK [4711] zoon van Willem KLOOTWIJK [4639] (1920-1999) en van Willempje Trijntje van GEMERDEN [4709] (1923-2004)
 
getrouwd met (²) HUIJZER [4736]
 
 
1.
(²) [4737] , volgt XVx.
 
 
2.
(²) [4740]

1 objecten niet weergegeven (²)
XVx.
(²) KLOOTWIJK [4737] zoon van (²) KLOOTWIJK [4711] en van (²) HUIJZER [4736]
 
getrouwd met (²) van STRIEN [4738]
 
 
1.
(²) [4739]
 
 
2.
(²) [4811]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIVbh.
(²) KLOOTWIJK [4713] zoon van Willem KLOOTWIJK [4639] (1920-1999) en van Willempje Trijntje van GEMERDEN [4709] (1923-2004)
 
getrouwd met (²) [8073]
 
 
1.
(²) [8074]
 
 
2.
(²) [8075]

XIVbi.
(²) KLOOTWIJK [4714] zoon van Willem KLOOTWIJK [4639] (1920-1999) en van Willempje Trijntje van GEMERDEN [4709] (1923-2004)
 
getrouwd met (²) [8076]
 
 
1.
(²) [8077]
 
 
2.
(²) [8078]

XIVbj.
(²) KLOOTWIJK [4715] zoon van Willem KLOOTWIJK [4639] (1920-1999) en van Willempje Trijntje van GEMERDEN [4709] (1923-2004)
 
getrouwd met (²) [8079]
 
 
1.
(²) [8080]
 
 
2.
(²) [8081]
 
 
3.
(²) [8082]
 
 
4.
(²) [8083]
 
 
5.
(²) [8084]
 
 
6.
(²) [8085]
 
 
7.
(²) [8086]

XIIIbh.
Arie KLOOTWIJK [4640] geboren op 10-02-1922 overleden te Ridderkerk op 21-07-2018 zoon van Korstiaan KLOOTWIJK [1650] (1883-1955) en van Maria van GAMEREN [1654] (1887-1972)
 
getrouwd met Cornelia (Corrie) DALM [6663] geboren op 15-07-1927 overleden te Ridderkerk op 06-03-2009
 
 
1.
(²) [6664] getrouwd met (²) [6665]
 
 
2.
(²) [6666] getrouwd met (²) [6667]
 
 
3.
(²) [6668] getrouwd met (²) [6669]

2009 Grafsteen van Cornelia (Corrie) DALM [6663] de echtgenote van Arie KLOOTWIJK [4640]. Deze steen staat op de Begraafplaats Vredehof Lagendijk 112 Ridderkerk.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
2009 Overlijden van Cornelia (Corrie) DALM [6663] de echtgenote van Arie KLOOTWIJK [4640] op 6 maart 2009 te Ridderkerk.
2013 Terug in de tijd met Arie
Het Zuiden Ridderkerk - 16 jul 2013

RIDDERKERK - In de derde aflevering van de herhalingen van ‘Praten met Ridderkerkers’ bij Radio Ridderkerk wordt het interview dat presentator Ger Schilt op 11 juli 1987 mocht hebben met de heer Arie Klootwijk sr. Uitgezonden. Het programma is te beluisteren op zondag 21 juli van 12.00 tot 13.00 uur. De nu 92 jarige en in Rijsoord geboren Arie Klootwijk sr. is ooit begonnen als broodbezorger, werd daarna kelner bij de Familie Punt in St. Joris en nam later het café ’Havenzicht’ over. Bij de opening van Sporthal ’De Fakkel’ werd hij uitbater van het sportcafé en later van het sportcafé van sporthal ’Drievliet ’. Partycentrum ’Life Line’ is het vervolg van deze activiteiten en is eigendom van zijn zoon Arie Klootwijk jr. en Co Snijders. Arie Klootwijk verblijft nu in de Reyerheem en is 91 jaar. De uitzendingen zijn te beluisteren 107.1 FM (kabel), in de vrije ether via 105.7 FM en via internet.
21-07-2018 Grafsteen van Arie KLOOTWIJK [4640] en zijn echtgenote Cornelia (Corrie) DALM [6663].
Deze steen staat op de Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
3 objecten niet weergegeven (²)
XIIIbi.
Korstiaan (Kor) KLOOTWIJK [4642] geboren te Rijsoord op 04-01-1930 overleden te Rotterdam op 18-01-2019 zoon van Korstiaan KLOOTWIJK [1650] (1883-1955) en van Maria van GAMEREN [1654] (1887-1972)
 
getrouwd met (²) van der WAAL [8339]
 
 
1.
(²) [8340] getrouwd met (²) [8341]
 
 
2.
(²) [8342] getrouwd met (²) HOFMANS [8343]

2019 Grafmonument van Korstiaan (Kor) Klootwijk overleden op 18 januari 2019. De steen staat op Begraafplaats Vredehof aan de Lagendijk 112 te Ridderkerk.
Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
18-01-2019 Overlijden van Korstiaan KLOOTWIJK [4642] op 89 jarige leeftijd.
XIIae.
Willem KLOOTWIJK [1641] geboren te Ridderkerk op 04-08-1890, sjouwerman overleden te Rijsoord op 13-03-1972 zoon van Jan KLOOTWIJK [1326] (1852-1912) en van Suzanna van der PADT [1387] (1856-1931)
 
getrouwd te Ridderkerk op 03-07-1914 met Bastiaantje van KLEEF [3788] geboren te Ridderkerk op 26-03-1892 overleden te Ridderkerk op 11-04-1926 dochter van Dammis van KLEEF [3789] en van Wilhelmina de RUITER [3790]
 
 
1.
Suzanna [3791] geboren te Ridderkerk op 20-12-1914 overleden te Barendrecht op 20-09-2007 getrouwd met (²) van GAMEREN [8466]
 
 
2.
Wilhelmina [3792] geboren te Ridderkerk op 26-11-1916 getrouwd met (²) de KUIPER [8467]
 
 
3.
Jan [3793] geboren te Ridderkerk op 20-11-1918 overleden op 06-11-1992 , volgt XIIIbj.
 
 
4.
Dammis [3794] geboren te Ridderkerk op 25-03-1921 overleden op 30-08-1996 , volgt XIIIbk.
 
 
5.
Pietje [3688] geboren op 02-01-1923 overleden op 14-12-1966 getrouwd met Arie BRUSSAARD [5896] geboren op 07-10-1915 overleden op 18-12-1957
 
 
6.
(²) [3687] getrouwd met Jan OPMEER [3686] geboren op 11-06-1923 overleden te Dordrecht op 05-03-2001
 
 
7.
Stijna Maria [3795] geboren op 27-03-1926 overleden te Ridderkerk op 01-06-2013 getrouwd met Cornelis van HELDEN [8468] geboren op 23-09-1922 overleden op 21-07-2004

In de volkstelling van 1947 staan vermeld op de Mauritsweg 7 te Rijsoord: Willem [1641] en zijn kinderen Jan, Pietje, Stijna en Hendrika J. Tevens staat hier dat Hendrika gehuwd is met Jan Opmeer. Het valt te concluderen dat Willem in 1947 weduwnaar was. De overige kinderen waren het ouderlijk huis al verlaten.
Bastiaantje van Kleef stierf op 34 jarige leeftijd, een paar dagen na de geboorte van haar dochter Steina Maria.
Bronnen: Bev. Ridderkerk, BS huw Ridderkerk 1914-55, BS ovl Ridderkerk 1926-33, volkstelling 1947, AAK-1641, www.online-begraafplaatsen.nl, info Gerrit van Waard.
1914 Huwelijksakte van Willem KLOOTWIJK [1641] en Bastiaantje van KLEEF [3788].
1914 Een foto rond 1910-1915 van waarschijnlijk Willem KLOOTWIJK [1641] en misschien zijn vrouw Bastiaantje van KLEEF [3788].
Foto eigendom Herbert Verveer, Ridderkerk.
04-07-1914 Inschrijving Bevolkingsregister van 1914 van het gezin van Willem KLOOTWIJK [1641] en Bastiaantje van KLEEF [3788]
1966 Grafsteen van Arie BRUSSAARD [5896] en zijn echtgenote Pietje KLOOTWIJK [3688], de dochter van Willem KLOOTWIJK [1641] en Bastiaantje van KLEEF [3788]. Deze steen is te vinden op Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
13-03-1972 Overlijden van Willem KLOOTWIJK [1641], de weduwnaar van Bastiaantje van KLEEF [3788] op 13 maart 1972 te Rijsoord.
1996 Grafsteen van Dammis KLOOTWIJK [3794] en zijn vrouw Frederika Jacoba de JONGH [5815] op de begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIbj.
Jan KLOOTWIJK [3793] geboren te Ridderkerk op 20-11-1918 overleden op 06-11-1992 zoon van Willem KLOOTWIJK [1641] (1890-1972) en van Bastiaantje van KLEEF [3788] (1892-1926)
 
getrouwd met Marrigje van den BERG [3796] geboren te IJsselmonde op 16-03-1925 overleden op 04-01-1996
 
 
1.
(²) [3797] getrouwd met (²) BOS [3798]

Bronnen: Maartje Dijkstra-Klootwijk.
1996 Grafsteen van Jan KLOOTWIJK [3793] en zijn echtgenote Marrigje van den BERG [3796]. Deze steen staat op de Algemene Begraafplaats Scheldestraat 3 Barendrecht.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIIbk.
Dammis KLOOTWIJK [3794] geboren te Ridderkerk op 25-03-1921 overleden op 30-08-1996 zoon van Willem KLOOTWIJK [1641] (1890-1972) en van Bastiaantje van KLEEF [3788] (1892-1926)
 
getrouwd met Frederika Jacoba de JONGH [5815] geboren te Ridderkerk op 20-08-1923 overleden op 06-05-2003
 
 
1.
Bastiaantje (Sjanie) [9037] geboren te Rotterdam op 07-12-1947 overleden te Zwijndrecht op 18-11-2023 getrouwd te Ridderkerk op 19-09-1969 met Cornelis (Cees) VLASBLOM [9039] geboren te Heerjansdam op 07-01-1940 overleden te Zwijndrecht op 23-08-2005 getrouwd (2) te Zwijndrecht op 01-06-2007 met Leendert (Leen) STOK [9038] geboren te Ridderkerk op 04-09-1933 overleden op 22-03-2012

1996 Grafsteen van Dammis KLOOTWIJK [3794] en zijn vrouw Frederika Jacoba de JONGH [5815] op de begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIaf.
Jan KLOOTWIJK [7403] geboren te Ridderkerk op 16-06-1896 zoon van Jan KLOOTWIJK [1326] (1852-1912) en van Suzanna van der PADT [1387] (1856-1931)
 
getrouwd te Barendrecht op 06-09-1923 met Alida HUIJSER [7404] geboren te Barendrecht op 24-11-1899 dochter van Jacob HUIJSER [7405] en van Gerdina HUIJGEN [7406]
 
 
1.
Gerdina [7407] geboren te Ridderkerk ca. 1926 overleden te Rotterdam op 03-04-1929
 
 
2.
Jan [8757] geboren te Ridderkerk op 27-05-1924 overleden te Utrecht op 01-04-2020 , volgt XIIIbl.

XIIIbl.
Jan KLOOTWIJK [8757] geboren te Ridderkerk op 27-05-1924 overleden te Utrecht op 01-04-2020 zoon van Jan KLOOTWIJK [7403] (1896-) en van Alida HUIJSER [7404] (1899-)
 
getrouwd te Dussen op 20-02-1951 met Pietronella Elisabeth COLIJN [8758] geboren te Dussen op 09-04-1924 overleden te Utrecht op 27-01-2015
 
 
1.
(²) [8759]

07-12-2007 Het gezin van Jan KLOOTWIJK [8757] en Pietronella Elisabeth COLIJN [8758] woonden van 27 oktober 1976 to 7 december 2007 in Breda, hierna woonden ze in Utrecht.
27-01-2015 Grafsteen van Pietronella Elisabeth COLIJN [8758], overleden op 27 januari 2015, de echtgenote van Jan KLOOTWIJK [8757] op Begraafplaats Daelwijck, Floridadreef 11, Utrecht.
01-04-2020 Grafsteen van Jan KLOOTWIJK [8757], overleden op 1 april 2020, de weduwnaar van Pietronella Elisabeth COLIJN [8758] op Begraafplaats Daelwijck, Floridadreef 11, Utrecht.
XIp.
Willem KLOOTWIJK [1267] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1867, veldarbeider, veehouder overleden te Aalsmeer op 18-05-1932 zoon van Arie KLOOTWIJK [1204] (1828-1892) en van Pietertje van der LINDEN [1207] (1837-)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 07-01-1891 met Lena BAKKER [1266] geboren te Herkingen ca. 1872 overleden te Haarlem op 10-05-1953 dochter van Hendrik BAKKER [4749] en van Arentje VERLEE [4750]
 
 
1.
Arie [4741] geboren te Haarlemmermeer op 16-06-1891 overleden op 08-04-1977 , volgt XIIag.
 
 
2.
Hendrik [4751] geboren te Haarlemmermeer op 24-10-1892 overleden op 12-02-1963 , volgt XIIah.
 
 
3.
Jan [6914] geboren te Haarlemmermeer op 03-05-1894 overleden te Haarlemmermeer op 05-05-1894
 
 
4.
Pietertje [5877] geboren te Haarlemmermeer op 23-01-1896
 
 
5.
Arend [5878] geboren te Haarlemmermeer op 02-08-1897, muziekleraar overleden te Aalsmeer op 05-08-1945 getrouwd te Aalsmeer op 12-02-1931 met Anna Aplonia VREEKEN [6963] geboren te Aalsmeer op 26-12-1905 dochter van (²) Vreeken [8447] en van (²) Maarse [8448]
 
 
6.
Jan [4745] geboren te Haarlemmermeer op 14-11-1898 overleden op 16-10-1975 , volgt XIIai.
 
 
7.
Cornelis (Cor) [5879] geboren te Haarlemmermeer op 14-08-1900 overleden op 21-08-1981 , volgt XIIaj.
 
 
8.
Willem [1268] geboren te Haarlemmermeer op 01-07-1902 getrouwd te Aalsmeer op 17-08-1933 met Jans van der LAARS [5876]
 
 
9.
Leendert [6910] geboren te Haarlemmermeer op 13-02-1905 overleden te Haarlemmermeer op 24-07-1908
 
 
10.
Lena [5880] geboren op 16-12-1908 overleden op 08-10-1984 getrouwd met Klaas van der MEER [5882] geboren op 14-02-1905 overleden op 31-03-1962
 
 
11.
Johannes [1265] geboren te Haarlemmermeer op 28-04-1912, bloemkweker overleden te Amstelveen op 19-05-1995 , volgt XIIak.
 
 
12.
Marinus [7023] geboren te Haarlemmermeer op 31-03-1913 overleden te Haarlemmermeer op 02-04-1913

Arie Klootwijk [4741] en Antonia van Es [4742] zijn beide begraven in Hoofddorp op de begraafplaats Iepenhof.
De volgorde van de kinderen is nog niet bekend.

Bronnen: BS huw Haarlemmermeer 1891-4, BS ovl Haarlemmermeer 1894-147, 1908-179, telefonisch kontakt Johannes (Aalsmeer). KTB 92.01.09.01, informatie Jack Terveer, Opgave Leni Kieft, BS ovl Aalsmeer 1932-31, 1945-95.
07-01-1891 Huwelijk van Willem KLOOTWIJK [1267] en Lena BAKKER [1266] op 7 januari 1891 te Haarlemmermeer.
14-08-1900 Geboorte van Cornelis KLOOTWIJK [5879] op 14 augustus 1900 te Haarlemmermeer, de zoon van Willem KLOOTWIJK [1267] en Lena BAKKER [1266].
1912 Geboorteakte van Johannes KLOOTWIJK [1265] geboren op 28-04-1912, zoon van Willem KLOOTWIJK [1267] (1867-1932) en van Lena BAKKER [1266] (1872-).
Akte met dank aan Chris Honcoop.
1953 Overlijden van Lena BAKKER [1266] de weduwe van Willem KLOOTWIJK [1267] te Haarlem op 10 mei 1953.
1975 Graf van Jan KLOOTWIJK [4745] en Mereke VOS [4746] op de begraafplaats aan de Taxushof Bosstraat te Nieuw-Vennep. (met dank aan Chris Honcoop)
1977 De grafsteen van Arie Klootwijk [4741] en Antonia van Es [4742] op de begraafplaats Iepenhof te Hoofddorp.

Bron: www.graftombe.nl
1977 Overlijden van Mereke VOS [4746], weduwe van Jan KLOOTWIJK [4745].
XIIag.
Arie KLOOTWIJK [4741] geboren te Haarlemmermeer op 16-06-1891 overleden op 08-04-1977 zoon van Willem KLOOTWIJK [1267] (1867-1932) en van Lena BAKKER [1266] (1872-1953)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 12-06-1918 met Antonia van ES [4742] geboren te Haarlemmermeer op 19-09-1895 overleden op 18-05-1953 dochter van Jacobus van ES [4743] en van Gerritje BOLL [4744]
 
 
1.
Lena [8473] geboren te Haarlemmermeer op 02-04-1919 overleden op 15-01-1973 getrouwd met Dirk GROENEWOUD [8474] geboren op 07-12-1915 overleden op 17-08-2001
 
 
2.
Jacobus [7025] geboren te Haarlemmermeer op 25-04-1920 overleden te Haarlemmermeer op 03-09-1921
 
 
3.
Gerritje (Gep) [8475] geboren te Haarlemmermeer op 12-09-1922 overleden op 27-04-2018 getrouwd met Dirk JANSEN [8476] geboren ca. 1921 overleden op 13-10-1997
 
 
4.
(²) [6552]

Bronnen: Leidsche Courant 1931.
1919 Inschrijving Bevolkingsregister van Haarlemmermeer van het gezin van Arie KLOOTWIJK [4741] en Antonia van ES [4742].
1977 De grafsteen van Arie Klootwijk [4741] en Antonia van Es [4742] op de begraafplaats Iepenhof te Hoofddorp.

Bron: www.graftombe.nl
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIah.
Hendrik KLOOTWIJK [4751] geboren te Haarlemmermeer op 24-10-1892 overleden op 12-02-1963 zoon van Willem KLOOTWIJK [1267] (1867-1932) en van Lena BAKKER [1266] (1872-1953)
 
getrouwd te Gaasterland op 15-09-1917 met Johanneske MUIZELAAR [4752] geboren op 10-10-1897 overleden op 27-09-1989
 
 
1.
(²) [6106]
 
 
2.
Baukje [6105] geboren op 14-02-1918 overleden op 10-11-1998 getrouwd met Leffert REINSMA [8274] geboren op 18-08-1915 overleden op 24-01-1975
 
 
3.
Pietertje [4753] geboren op 13-02-1920 overleden op 06-11-1974 getrouwd met Johannes Jacobus BOOMSMA [4754] geboren op 21-07-1914 overleden op 27-11-1988
 
 
4.
Geert [6107] geboren op 07-07-1929 overleden te Sondel op 12-09-2003 , volgt XIIIbm.

Op het graf van Hendrik en Janneke wordt er gesproken van kinderen en kleinkinderen. Uit het gezin van Pietertje Klootwijk [4753] en Johannes Jacobus BOOMSMA [4754] zijn 8 kinderen voortgekomen.

Bronnen: Opgave Jack Terveer en Ria Kamphuis-Boomsma, GenLias, www.ryksargyf.org, www.graftombe.nl.
1963 Grafsteen van Hendrik KLOOTWIJK [4751] en zijn echtgenote Johanneske MUIZELAAR [4752]. De steen is te vinden op de begraafplaats te Sondel in Friesland.

Bron: www.graftombe.nl
1974 Grafsteen van Pietertje KLOOTWIJK [4753], de dochter van Hendrik KLOOTWIJK [4751] en haar echtgenoot Johannes Jacobus BOOMSMA [4754].
De steen is te vinden op de begraafplaats te Sondel (Fr).

Bron: www.graftombe.nl
XIIIbm.
Geert KLOOTWIJK [6107] geboren op 07-07-1929 overleden te Sondel op 12-09-2003 zoon van Hendrik KLOOTWIJK [4751] (1892-1963) en van Johanneske MUIZELAAR [4752] (1897-1989)
 
getrouwd met (²) AUKEMA [6108] dochter van (²) AUKEMA [7966] en van Anna JONGSMA [7967] (1905-1990)
 
 
1.
Johanneske (Joke) [6109] geboren op 15-01-1955 overleden op 18-01-1981 getrouwd met (²) SCHILSTRA [6113]
 
 
2.
(²) [6110]
 
 
3.
(²) [6111]
 
 
4.
(²) [6112]

Geert had in Sondel een Fourage en Transportbedrijf.

Bronnen: Opgave Ria Kamphuis-Boomsma, www.graftombe.nl.
3 objecten niet weergegeven (²)
XIIai.
Jan KLOOTWIJK [4745] geboren te Haarlemmermeer op 14-11-1898 overleden op 16-10-1975 zoon van Willem KLOOTWIJK [1267] (1867-1932) en van Lena BAKKER [1266] (1872-1953)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 15-03-1922 met Mereke VOS [4746] geboren te Veen op 03-04-1900 overleden op 11-12-1977 dochter van Hendrik VOS [4747] en van Goverdina 't HOOFT [4748]
 
 
1.
Goverdina [5885] geboren op 09-08-1923 overleden op 14-07-2017 getrouwd met Cornelis van der STELT [5886] geboren ca. 1924 overleden te Nieuw-Vennep op 12-02-1998
 
 
2.
Lena [5887] geboren te Haarlemmermeer op 04-07-1926 overleden op 02-09-2011 getrouwd met Willem J.J.H. HAVEMAN [5888] geboren op 22-08-1922 overleden op 18-09-1988
 
 
3.
Willem Hendrik [5889] geboren te Haarlemmermeer op 27-12-1927 overleden te Haarlemmermeer op 21-01-2022, begraven te Nieuw-Vennep , volgt XIIIbn.
 
 
4.
(²) [5891] getrouwd met Bastiaan IPPEL [5892] geboren ca. 1935 overleden te Nieuw-Vennep op 29-01-2003

Het is niet geheel duidelijk of Jan en Mereke vier kinderen hadden. Er zouden ook kleinkinderen bij kunnen zijn.
Bronnen: AAK.
1975 Graf van Jan KLOOTWIJK [4745] en Mereke VOS [4746] op de begraafplaats aan de Taxushof Bosstraat te Nieuw-Vennep. (met dank aan Chris Honcoop)
1977 Overlijden van Mereke VOS [4746], weduwe van Jan KLOOTWIJK [4745].
XIIIbn.
Willem Hendrik KLOOTWIJK [5889] geboren te Haarlemmermeer op 27-12-1927 overleden te Haarlemmermeer op 21-01-2022, begraven te Nieuw-Vennep zoon van Jan KLOOTWIJK [4745] (1898-1975) en van Mereke VOS [4746] (1900-1977)
 
getrouwd te Alkemade op 26-08-1953 met Barbara (Barrie) LANGHOUT [5890] geboren te Alkemade op 23-01-1933 overleden te Nieuw-Vennep op 30-01-2013
 
 
1.
(²) [8036] getrouwd met (²) [8041]
 
 
2.
(²) [8037] getrouwd met (²) [8042]
 
 
3.
(²) [8038] , volgt XIVbk.
 
 
4.
(²) [8039] getrouwd met (²) BEERENDONK [8044]
 
 
5.
(²) [8040] getrouwd met Theo TOUW [8046] geboren op 25-12-1965 overleden op 29-07-2009 getrouwd (2) met (²) [8045]

1953 vermelding van het huwelijk van Willem Hendrik KLOOTWIJK [5889] en Barrie LANGHOUT [5890] in "De nieuwe Leidsche Courant" van 11 september 1953 (pag. 4)
2013 Overlijden van Barrie LANGHOUT [5890], de echtgenote van Willem Hendrik KLOOTWIJK [5889] overleden op 30 januari 2013 te Nieuw-Vennep.
21-01-2022 Grafsteen van Barbara (Barrie) LANGHOUT [5890] geboren op 23-01-1933 overleden te Nieuw-Vennep op 30-01-2013, en van Willem Hendrik KLOOTWIJK [5889], overleden op 21 januari 2022.
Dit monument staat op de Algemene Begraafplaats Taxushof te Nieuw-Vennep.
XIVbk.
(²) KLOOTWIJK [8038] zoon van Willem Hendrik KLOOTWIJK [5889] (1927-2022) en van Barbara (Barrie) LANGHOUT [5890] (1933-2013)
 
getrouwd met (²) [8043]
 
 
1.
(²) [8047]
 
 
2.
(²) [8048]

XIIaj.
Cornelis (Cor) KLOOTWIJK [5879] geboren te Haarlemmermeer op 14-08-1900 overleden op 21-08-1981 zoon van Willem KLOOTWIJK [1267] (1867-1932) en van Lena BAKKER [1266] (1872-1953)
 
getrouwd te Haarlemmermeer op 24-05-1923 met Adriana Wilhelmina (Jaan) van HELDEN [5881] geboren op 01-09-1903 overleden op 01-05-1988 dochter van Arie van HELDEN [8313] en van Maaike VERWOERT [8314]
 
 
1.
(²) [8315]
 
 
2.
Arie Petrus Marinus (Harry) [8317] geboren te Abbenes op 13-01-1926 overleden te Chilliwack,BC,Canada op 02-01-2014 , volgt XIIIbo.
 
 
3.
Lena [8316] geboren te Haarlemmermeer op 30-11-1928 overleden te Dronten op 23-09-2005 getrouwd met Cornelis (Kees) BLIEK [8329] geboren te Wolphaartsdijk op 05-03-1925 overleden te Dronten op 10-03-2015
 
 
4.
Cornelis [8887] geboren te Haarlemmermeer op 09-07-1942 overleden te Kaag en Braassem op 01-01-2021 , volgt XIIIbp.

14-08-1900 Geboorte van Cornelis KLOOTWIJK [5879] op 14 augustus 1900 te Haarlemmermeer, de zoon van Willem KLOOTWIJK [1267] en Lena BAKKER [1266].
21-08-1981 Overlijden van Cornelis (Cor) KLOOTWIJK [5879], de echtgenoot van Adriana Wilhelmina (Jaan) van HELDEN [5881] op 21 augustus 1981 te Abbenes.
1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIbo.
Arie Petrus Marinus (Harry) KLOOTWIJK [8317] geboren te Abbenes op 13-01-1926 overleden te Chilliwack,BC,Canada op 02-01-2014 zoon van Cornelis (Cor) KLOOTWIJK [5879] (1900-1981) en van Adriana Wilhelmina (Jaan) van HELDEN [5881] (1903-1988)
 
getrouwd met Maria Cornelia BAAS [8318] geboren op 08-06-1930 overleden te Chilliwack,BC,Canada op 30-05-2010
 
 
1.
Dirkje (Mickie) [8319] geboren op 1950 overleden te Maple Ridge,BC,Canada op 31-12-2004 getrouwd met Cornelius (Cor) HAMMING [8323] geboren ca. 1947 overleden te Maple Ridge,BC,Canada op 21-02-2004
 
 
2.
(²) [8320] getrouwd met (²) [8328]
 
 
3.
(²) [8321] , volgt XIVbl.
 
 
4.
(²) [8322]

1948 Huwelijksfoto Arie Petrus Marinus (Harry) KLOOTWIJK [8317] en Maria Cornelia BAAS [8318].

Foto ca. 1948
1953 Gezinsfoto tijdens de emigratie naar Canada in 1953 met Maria Cornelia BAAS [8318], Arie Petrus Marinus (Harry) KLOOTWIJK [8317] en Dirkje (Mickie) KLOOTWIJK [8319]
30-05-2010 Maria Cornelia Baas Klootwyk (JUNE 8, 1930 – MAY 30, 2010)

It is with great sadness that we announce the sudden passing of Maria Cornelia Klootwyk, on May 30th, 2010. Maria was born June 8, 1930 in the Netherlands, the eldest of 7 children born to Dirkje and Arie Baas. In 1949 shaw married Harry, and they immigrated to Canada in 1953 along with 2 young children. They settled in Delta and had 2 more children.

In 1968, they purchased their own dairy farm in Chilliwack. Maria enjoyed her years on the farm, working side by side with Harry, as well as taking care of her home and family. She loved, and took great pride in the accomplishments of her grandchildren and great grandchildren. She was a devoted wife for almost 61 years, a loving mother, grandmother, great grandmother, sister, aunt and a friend to many. She enjoyed visits from friends and family, and stayed in touch with all of her relatives in Holland.

Maria was predeceased by her daughter, Mickie, and son-in-law Cor, as well as her brother Case. She will be sadly missed by Harry; her three sons: Casey (Karen), Hank (Ellen), and Martin; grandchildren Yvonne (John) Murdock, Debbie (Gerard) Baars, Peter (KerriAnn) Hamming, Jenny Klootwyk, Sheldon (Annette) Klootwyk, Matt Klootwyk, Ben Klootwyk; 8 great grandchildren; sisters and a brother in the Netherlands; as well as many nieces and nephews.
02-01-2014 Grafsteen van Arie Petrus Marinus (Harry) KLOOTWIJK [8317] en zijn echtgenote Maria Cornelia BAAS [8318] op Chilliwack Cemeteries te Chilliwack, Fraser Valley Regional District, British Columbia, Canada.

Bron: Find-A-Grave
02-01-2014 Arie Petrus Marinus Klootwyk (JANUARY 13, 1926 – JANUARY 2, 2014)

Harry Klootwyk passed away on January 2, 2014 at the age of 87. Harry was born in Abbenes, the Netherlands on January 13, 1926, the second oldest of 7 children born to Cornelis and Adriana Klootwijk. In 1949, he married Maria Baas. Their daughter Mickie was born in 1950 and Casey arrived in 1952. Together with their two young children and Harry’s brother Henk, they immigrated to Canada in 1953 where they settled in Delta on a dairy farm.

Maria and Harry had two more children – Hank in 1955 and Martin in 1960. After working for Duncan Montgomery for three years, and Alistar Davie for 14 years, they started farming on their own, leasing farms in Chilliwack and Delta. They finally settled in Chilliwack purchasing their first farm on Upper Prairie Road. In 1984, he joined his son Hank farming and they worked together on Prest Road until Harry was 80 years old.

Harry’s faith and trust in God was always strong and the church was very important to him. Harry enjoyed joking and socializing with friends and family. He always had a twinkle in his eye expecially when his grandchildren and great grandchildren were around. He usually had a song on his lips around the farm.

Harry was predeceased by his wife Maria in 2010 and by his daughter Mickie and his son-in-law Cor Hamming in 2004. He will be sadly missed by his three sons, Casey (Karen), Hank (Ellen) and Martin, his grandchildren Yvonne (John) Murdoch, Debbie (Gerard) Baars, Peter (KeriAnn) Hamming, Jenny Klootwyk, Sheldon (Annette) Klootwyk, Matt Klootwyk and Ben Klootwyk as well as 11 great grandchildren and brother Henk (Hilda) in Burnaby and relatives still in the Netherlands.

There will be a Memorial Service at Cornerstone Christian Reformed Church, 9800 McNaught Road, Chilliwack on Thursday, January 9, 2014 at 11:30am. Viewing will be from 9:00am-10:30am at the church. Arrangements under the direction of Woodlawn Mt. Cheam Funeral Home, Chilliwack, BC.
5 objecten niet weergegeven (²)
XIVbl.
(²) KLOOTWIJK [8321] zoon van Arie Petrus Marinus (Harry) KLOOTWIJK [8317] (1926-2014) en van Maria Cornelia BAAS [8318] (1930-2010)
 
getrouwd met (²) GREEN [8730]
 
getrouwd (2) met (²) HOLBEK [8324]
 
 
1.
(²) KLOOTWYK [8325]
 
 
2.
(²) KLOOTWYK [8326]
 
 
3.
(²) KLOOTWYK [8327]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIIbp.
Cornelis KLOOTWIJK [8887] geboren te Haarlemmermeer op 09-07-1942 overleden te Kaag en Braassem op 01-01-2021 zoon van Cornelis (Cor) KLOOTWIJK [5879] (1900-1981) en van Adriana Wilhelmina (Jaan) van HELDEN [5881] (1903-1988)
 
getrouwd met (²) GORTZAK [8888] dochter van (²) GORTZAK [8892] en van (²) BASJES [8893]
 
 
1.
(²) [8889] getrouwd met (²) van HAASTREGT [8894]
 
 
2.
(²) [8890]
 
 
3.
(²) [8891]

1 objecten niet weergegeven (²)
XIIak.
Johannes KLOOTWIJK [1265] geboren te Haarlemmermeer op 28-04-1912, bloemkweker overleden te Amstelveen op 19-05-1995 zoon van Willem KLOOTWIJK [1267] (1867-1932) en van Lena BAKKER [1266] (1872-1953)
 
getrouwd te Aalsmeer op 11-02-1942 met Geertruida KROON [5873] geboren op 27-09-1916 overleden op 04-06-1965
 
 
1.
(²) [5883] getrouwd met (²) COMBE [5884]
 
 
2.
(²) [5874] getrouwd met (²) KIEFT [5875]

Johannes en Geertruida zijn beide begraven te Aalsmeer.

Bronnen: Opgave Leni Kieft.
1912 Geboorteakte van Johannes KLOOTWIJK [1265] geboren op 28-04-1912, zoon van Willem KLOOTWIJK [1267] (1867-1932) en van Lena BAKKER [1266] (1872-).
Akte met dank aan Chris Honcoop.
Xi.
Willem KLOOTWIJK [1077] geboren te Ridderkerk op 10-03-1833, arbeider overleden na 1887 zoon van Jan KLOOTWIJK [45] (1790-1851) en van Teuntje van VLIET [1197] (1789-1864)
 
getrouwd te Ridderkerk op 16-06-1855 met Elizabeth van der LINDEN [1078] geboren te Ridderkerk ca. 1833 overleden te Ridderkerk op 21-10-1911 dochter van Jan van der LINDEN [32] en van Maria VLEGHAAR [33]
 
 
1.
Jan [1593] geboren te Kleine Lint op 10-03-1856, vlasarbeider overleden te Ridderkerk op 10-06-1920 , volgt XIq.
 
 
2.
Marinus [2023] geboren te Heerjansdam op 04-03-1858 overleden te Heerjansdam op 29-10-1859
 
 
3.
Marinus [2024] geboren te Heerjansdam op 19-01-1860 overleden te Heerjansdam op 21-03-1860
 
 
4.
Marinus [949] geboren te Heerjansdam op 18-04-1863, vlasarbeider overleden te Ridderkerk op 05-10-1908 , volgt XIr.
 
 
5.
Teunis [1523] geboren te Heerjansdam op 01-11-1864, arbeider en sjouwerman overleden te Ridderkerk op 21-02-1923 getrouwd te Barendrecht op 15-03-1888 met Johanna HUIZER [1526] geboren te Barendrecht op 08-05-1862 overleden te Schoonhoven op 12-08-1945 dochter van Leendert HUIZER [1527] en van Hendrikje de DEUGD [1528]
 
 
6.
Pieter [2025] geboren te Ridderkerk op 22-04-1868 overleden te Ridderkerk op 14-07-1868

Marinus[949] werd op 18 april 1863 om 01.00 uur te Heerjansdam geboren. Zijn vader Willem deet aangifte, hij was 30 jaar oud en van beroep arbeider, hij woonde in huis B nummer 53. Zijn vrouw Elizabeth was arbeidster. De getuigen bij de aangifte waren Marinus Berkman, 23 jr, arbeider, en Ary Grootepas, 66 jr en van beroep Melkboer.
Bronnen: BS geb Heerjansdam 1858-11, 1860-4, 1863-25, 1864-73, BS ovl Heerjansdam 1859-90, 1860-13, BS geb Kleine Lindt 1856-8, BS huw Ridderkerk 1855-22, BS geb Ridderkerk 1868-91, BS ovl Ridderkerk 1868-122, 1908-106, 1911-133.
1863 Geboorteakte van Marinus KLOOTWIJK [949] de zoon van Willem KLOOTWIJK [1077] en Elizabeth van der LINDEN [1078], geboren op 18 april 1863.
26-10-1895 Inschrijving in het bevolkingsregister van Ridderkerk (1888-1920) van Teunis KLOOTWIJK [1523] en zijn vrouw Johanna HUIZER [1526] op 1 oktober 1895, zij kwamen uit Barendrecht. Later op 12 december 1911 trok vader Willem KLOOTWIJK [1077] bij het echtpaar in, vader woonde daarvoor ook in Ridderkerk.
Op 6 januari 1913 vertrok vader Willem KLOOTWIJK [1077] naar Schiedam.
XIq.
Jan KLOOTWIJK [1593] geboren te Kleine Lint op 10-03-1856, vlasarbeider overleden te Ridderkerk op 10-06-1920 zoon van Willem KLOOTWIJK [1077] (1833-1887) en van Elizabeth van der LINDEN [1078] (1833-1911)
 
getrouwd te Ridderkerk op 02-05-1879 met Grietje LEENTVAAR [1594] geboren te Ridderkerk op 11-12-1854 overleden te Dordrecht op 14-11-1932 dochter van Lena LEENTVAAR [1595]
 
 
1.
Elisabeth [5766] geboren te Ridderkerk op 25-08-1879 overleden te Ridderkerk op 10-08-1957 getrouwd te Ridderkerk op 16-11-1900 met Willem Pieter de HAAN [6936] geboren te Ridderkerk ca. 1879 overleden te Ridderkerk op 17-01-1911 zoon van Arie de HAAN [6937] en van Geertrui HUIZER [6938] getrouwd (2) te Rotterdam op 19-08-1914 met Hendrik Johannes den BREEJEN [5767] geboren te Ridderkerk ca. 1888 zoon van Corstiaan den BREEJEN [5768] en van Klaartje van OOSSANEN [5769]
 
 
2.
Lena [1621] geboren te Ridderkerk op 15-09-1884 overleden te Ridderkerk op 14-01-1952 getrouwd te Ridderkerk op 04-05-1906 met Jacob van ES [6366] geboren te Ridderkerk ca. 1883 overleden te Ridderkerk op 22-07-1956 zoon van Dirk van ES [6371] en van Paulina PROVILY [6372]
 
 
3.
Willemina [1622] geboren te Ridderkerk op 27-09-1886 getrouwd te Ridderkerk op 29-03-1907 met Teunis de RUITER [1272] geboren te Ridderkerk ca. 1883 overleden te Rotterdam op 09-08-1966 zoon van Huig de RUITER [3672] en van Dirkje BUITENDIJK [4653]
 
 
4.
Sijgje [1623] geboren te Ridderkerk op 07-09-1888 overleden te Ridderkerk op 02-01-1956 getrouwd te Ridderkerk op 09-04-1915 met Jan Bastiaan SINTNICOLAAS [5897] geboren op 20-11-1886 overleden op 21-10-1966 zoon van Jacob SINTNICOLAAS [6868] en van Krijntje VELTHUIZEN [6869]
 
 
5.
Herbert [1541] geboren te Ridderkerk op 14-05-1891 overleden te Ridderkerk op 28-02-1952 , volgt XIIal.

Bronnen: BS geb Kleine Lindt 1856-8, BS huw Ridderkerk 1879-15, BS geb Ridderkerk 1884-234, 1886-257, 1888-212, 1891-139, BS huw Zwijndrecht 1913-7, BS huw Rotterdam 1914-o35, BS ovl Ridderkerk 1920-72, 1932-100, 1952-6, 1952-28, 1956-1, www.online-begraafplaatsen.nl.
01-12-1888 Inschrijving in het bevolkingsregister Ridderkerk (1888-1920) van het gezin van Jan KLOOTWIJK [1593] en Grietje LEENTVAAR [1594].
Bij dit gezin is ook een Huig ingeschreven als Klootwijk, de zoon van Willemina KLOOTWIJK [1622] en Teunis de RUITER [1272].
14-11-1932 Overlijden van Grietje LEENTVAAR [1594] de weduwe van Jan KLOOTWIJK [1593] te Dordrecht op 14 november 1932.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 322, Aktenummer: 526.
1956 Graf van Sijgje Klootwijk [1623], de echtgenote van J.B. SINTNICOLAAS [5897], de dochter van Jan KLOOTWIJK [1593].
Deze steen is te vinden op Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
XIIal.
Herbert KLOOTWIJK [1541] geboren te Ridderkerk op 14-05-1891 overleden te Ridderkerk op 28-02-1952 zoon van Jan KLOOTWIJK [1593] (1856-1920) en van Grietje LEENTVAAR [1594] (1854-1932)
 
getrouwd te Zwijndrecht op 16-03-1913 met Aaltje van PELT [1542] geboren te Zwijndrecht ca. 1890 overleden op 19-06-1970 dochter van Arie van PELT [6364] en van Pieternella van DALEN [6365]
 
 
1.
Grietje [1610] geboren te Rijsoord op 21-06-1914 overleden op 09-01-1970 getrouwd met Cornelis WILLEMSTEIN [1611] geboren ca. 1910 overleden te Ridderkerk op 02-02-1991, begraven te Ridderkerk op 06-02-1991
 
 
2.
Arie Jan [1612] geboren te Rijsoord op 11-03-1915 overleden te Ridderkerk op 20-10-1989 , volgt XIIIbq.
 
 
3.
Pieternella [1614] geboren te Rijsoord op 17-09-1916 overleden te Rijsoord op 22-02-2006 getrouwd op 02-03-1943 met Klaas de REUS [1615] geboren op 23-12-1916 overleden te Ridderkerk op 26-07-1993
 
 
4.
Elizabeth [6633] geboren te Ridderkerk ca. 03-1918 overleden te Ridderkerk op 18-05-1919
 
 
5.
Jan Arie [1543] geboren te Ridderkerk op 11-03-1920 overleden op 01-12-1977 , volgt XIIIbr.
 
 
6.
H. [1616] geboren op 10-09-1921 overleden op 05-04-1985
 
 
7.
Elizabeth [1617] geboren op 21-07-1923 overleden te Barendrecht op 27-01-2009 getrouwd met Peter KEIJZER [1618] geboren ca. 1925 overleden te Barendrecht op 03-05-2013
 
 
8.
Teuntje [1619] geboren op 09-11-1925 overleden op 14-03-2014, begraven te Utrecht getrouwd met (²) KLEIJWEGT [1620]

Bronnen : AAK K-1993, Opgave J.A. Klootwijk, Zwijndrecht en van P de Reus-Klootwijk [1614], Rijsoord, www.online-begraafplaatsen.nl, www.rouwbericht.nl, NRC 19 feb 1943, BS huw Zwijndrecht 1913-7, BS ovl Ridderkerk 1919-68, 1952-28.
1943 Huwelijksaankondiging van Pieternella KLOOTWIJK [1614], de dochter van Herbert KLOOTWIJK [1541] en Aaltje van PELT [1542], en Klaas de REUS [1615], in 1943.
28-02-1952 Overlijden van Herbert KLOOTWIJK [1541], de echtgenoot van Aaltje van PELT [1542] op 28 februari 1952 te Ridderkerk.

Bron: Toegangsnummer: 1271 Archief van de gemeente Ridderkerk, Inventarisnummer: 2058, Aktenummer: 1952.28
2006 Grafsteen van Pieternella KLOOTWIJK [1614] en haar echtgenoot Klaas de REUS [1615]. Pieternella was de dochter van Herbert KLOOTWIJK [1541] en Aaltje van PELT [1542]. Het graf is te zien op Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
2006 Rouwbrief van Pieternella KLOOTWIJK [1614], de dochter van Herbert KLOOTWIJK [1541] en Aaltje van PELT [1542].
(Bron: www.rouwbericht.nl)
27-01-2009 Overlijden van Elizabeth KLOOTWIJK, de echtgenote van Peter KEIJZER [1618] en de dochter van Herbert KLOOTWIJK [1541] (1891-1952) en van Aaltje van PELT [1542] (1890-1970) op 27 januari 2009 op 85-jarige leeftijd.
XIIIbq.
Arie Jan KLOOTWIJK [1612] geboren te Rijsoord op 11-03-1915 overleden te Ridderkerk op 20-10-1989 zoon van Herbert KLOOTWIJK [1541] (1891-1952) en van Aaltje van PELT [1542] (1890-1970)
 
getrouwd met Johanna Margaretha RIJSDIJK [1613] geboren ca. 1916 overleden te Ridderkerk op 09-12-1992
 
 
1.
(²) [5673] getrouwd met (²) [8849]
 
 
2.
(²) [8846] getrouwd met (²) [8850]
 
 
3.
(²) [8847]
 
 
4.
(²) [8848] getrouwd met (²) [8851]

Er zijn kinderen uit dit huwelijk, echter er is nog niet bekend welke en hoeveel.
Bronnen: www.zerken.nl, AAK K-1993, Opgave J.A. Klootwijk, Zwijndrecht en van P de Reus-Klootwijk, Rijsoord
1989 Grafsteen van Arie Jan Klootwijk [1612] op de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de Lagendijk 112 te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
20-10-1989 Overlijden van Arie Jan KLOOTWIJK [1612], de echtgenoot van J.M. RIJSDIJK [1613] op 20 oktober 1989 te Ridderkerk.
09-12-1993 Overlijden van Johanna Margaretha RIJSDIJK [1613], de weduwe van Arie Jan KLOOTWIJK [1612] op 9 december 1992 te Ridderkerk-Rijsoord.
XIIIbr.
Jan Arie KLOOTWIJK [1543] geboren te Ridderkerk op 11-03-1920 overleden op 01-12-1977 zoon van Herbert KLOOTWIJK [1541] (1891-1952) en van Aaltje van PELT [1542] (1890-1970)
 
getrouwd op 06-09-1940 met Anna MORET [1544] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 14-05-1916 overleden te Ridderkerk op 15-11-1994
 
 
1.
Herbert (Harry) [1545] geboren op 30-04-1940 overleden te Ridderkerk op 31-12-2022 , volgt XIVbm.
 
 
2.
(²) [1547] getrouwd met (²) van der STEEN [1548]
 
 
3.
Arie Jan [1549] geboren op 26-07-1942 overleden op 25-08-2011 getrouwd met Ida TAMERIS [1550] geboren op 29-11-1939 overleden op 27-07-2012
 
 
4.
n.n. [6469] geboren te Ridderkerk op 07-07-1944 overleden te Ridderkerk op 07-07-1944
 
 
5.
Emma Aaltje (Emmy) [1551] geboren te Rijsoord op 12-04-1947 overleden te Rijsoord op 26-01-2021 getrouwd met (²) VERSCHOOR [1552]
 
 
6.
n.n. [6432] geboren te Ridderkerk op 29-07-1948 overleden te Ridderkerk op 29-07-1948
 
 
7.
(²) [1553] getrouwd met Aria BEKKER [1554] overleden op 08-04-1993 getrouwd (2) met (²) KANIS [6293]

Bronnen : AAK A-1994, Opgave J.A. Klootwijk, Zwijndrecht, www.zerken.nl, BS ovl Ridderkerk 1944-87, 1948-99.
06-09-1965 Vermelding 25 jarig huwelijk van Jan Arie KLOOTWIJK [1543] en Anna MORET [1544] op 6 september 1965
1977 Grafsteen van Jan Arie KLOOTWIJK [1543] en zijn echtgenote Anna MORET [1544] op de Begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
01-12-1977 Overlijdensadvertentie van Jan Arie KLOOTWIJK [1543] de echtgenoot van Anna MORET [1544] op 1 december 1977.
15-11-1994 Overlijden van Anna MORET [1544], de weduwe van Jan Arie KLOOTWIJK [1543], op 15 november 1994 te Ridderkerk.
2011 Grafsteen van Arie Jan KLOOTWIJK [1549] geboren op 26-07-1942 overleden op 25 augustus 2011, zoon van Jan Arie KLOOTWIJK [1543] (1920-1977) en van Anna MORET [1544] (1916-1994) en zijn echtgenoot van Ida TAMERIS [1550] geboren op 29-11-1939 overleden op 27-07-2012.

Het graf is te vinden op Begraafplaats Vredehof, Lagendijk 112 te Ridderkerk.
XIVbm.
Herbert (Harry) KLOOTWIJK [1545] geboren op 30-04-1940 overleden te Ridderkerk op 31-12-2022 zoon van Jan Arie KLOOTWIJK [1543] (1920-1977) en van Anna MORET [1544] (1916-1994)
 
getrouwd met (²) SCHOUTEN [1546]
 
 
1.
(²) [6219]
 
 
2.
(²) [8909]

XIr.
Marinus KLOOTWIJK [949] geboren te Heerjansdam op 18-04-1863, vlasarbeider overleden te Ridderkerk op 05-10-1908 zoon van Willem KLOOTWIJK [1077] (1833-1887) en van Elizabeth van der LINDEN [1078] (1833-1911)
 
getrouwd te Ridderkerk op 01-04-1887 met Willemina van der STAAY [950] geboren te Ridderkerk op 17-03-1863 overleden te Ridderkerk op 01-03-1932 dochter van Dammis van der STAAY [1079] (1838-1887) en van Willempje den OUDEN [1080]
 
 
1.
Dammis [1624] geboren te Ridderkerk op 16-02-1885, vlasarbeider overleden op 23-10-1965 , volgt XIIam.
 
 
2.
Willem [1625] geboren te Ridderkerk op 21-07-1888 overleden te Ridderkerk op 21-11-1954 getrouwd te Ridderkerk op 25-03-1932 met Sijgje 't HOF van [6369] geboren te Ridderkerk op 10-04-1902 overleden te Ridderkerk op 01-11-1994
 
 
3.
Johannes [1626] geboren te Ridderkerk op 23-03-1890, ijzerdraaier, fabrikant overleden te Ridderkerk op 15-04-1960 , volgt XIIan.
 
 
4.
Jan Cornelis [1627] geboren te Ridderkerk op 22-02-1892 overleden te Ridderkerk op 03-02-1938 getrouwd te Ridderkerk op 31-05-1929 met Geertruij ROMIJN [6710] geboren te Almkerk ca. 1892 dochter van Pieter ROMIJN [7420] en van Aaltje VERSCHOOR [7421]
 
 
5.
Cornelis Jan [951] geboren te Ridderkerk op 25-02-1894 overleden te Zwijndrecht op 10-08-1963 , volgt XIIao.
 
 
6.
Teunis [6831] geboren te Ridderkerk op 10-04-1903 overleden te De Bilt op 31-05-1959 , volgt XIIap.

Uit de huwelijksakte van Marinus(949) en Willemina(950) blijkt dat de ouders van de bruidegom nog in leven zijn. Ook de moeder van de bruid is nog in leven en woont te Ridderkerk. De getuigen bij het huwelijk waren Jozius de Waard, 39 jr, veldwachter, Jacob Visser, 24 jr, arbeider, Willem van der Stan (?), 37 jr, arbeider en neef van de bruidegom, en Cornelis van der Staay, 26 jr, arbeider en broeder van de bruid. Alle getuigen hebben de akte ondertekend behalve de bruid die verklaarde niet te kunnen schrijven.
Tevens is in deze huwelijksakte het wettig aannemen van een kind van Willemina van der Staay geregeld. Willemina heeft namelijk op 16.2.1885 een zoon met de naam Dammis gekregen. De geboorte van het kind is ingeschreven in Ridderkerk op 16.2.1885 in de registers onder numero 9.

Bronnen: BS huw Ridderkerk 1887-8, BS geb Ridderkerk 1885-48, 1888-165, 1890-83, 1892-57, 1903-100, BS ovl Ridderkerk 1908-106, 1932-21, 1938-18, 1954-115.
1863 Geboorteakte van Marinus KLOOTWIJK [949] de zoon van Willem KLOOTWIJK [1077] en Elizabeth van der LINDEN [1078], geboren op 18 april 1863.
16-02-1885 Geboorteakte van Dammis KLOOTWIJK [1624] de zoon van Marinus KLOOTWIJK [949] en Willemina van der STAAY [950] op 16 februari 1885 te Ridderkerk.

Dammis is geboren als Dammis van der Staaij en ruim twee jaar later, op 1 april 1887, "erkend en gewettigd" als zijnde de zoon van Marinus.
01-12-1888 Inschrijving in het bevolkingsregister van Ridderkerk (1888-1920) van het gezin Marinus KLOOTWIJK [949] en Willemina van der STAAY [950] op 1 december 1888.

Het gezin woonde aan de Mauritsweg 31 te Ridderkerk.
XIIam.
Dammis KLOOTWIJK [1624] geboren te Ridderkerk op 16-02-1885, vlasarbeider overleden op 23-10-1965 zoon van Marinus KLOOTWIJK [949] (1863-1908) en van Willemina van der STAAY [950] (1863-1932)
 
getrouwd te Ridderkerk op 29-06-1906 met Sijgje de JONG [1657] geboren te Ridderkerk op 10-01-1885 overleden op 04-12-1969 dochter van Cornelis de JONG [1658] en van Sijgje BOER [1659]
 
 
1.
Willemina Sijgje [7413] geboren te Ridderkerk op 14-01-1907 overleden op 05-01-1986 getrouwd te Ridderkerk op 07-12-1928 met Maarten MOLENDIJK [7414] geboren te IJsselmonde ca. 1905 zoon van (²) MOLENDIJK [7415] en van (²) KRANENDONK [7416]
 
 
2.
Cornelis [8652] geboren te Ridderkerk op 11-08-1908, Scheepstimmerman overleden te Rotterdam op 24-12-1992 , volgt XIIIbs.
 
 
3.
Sijgje Willempje [8653] geboren te Ridderkerk op 02-05-1910 overleden te Rotterdam op 11-12-1984
 
 
4.
Marinus Cornelis [8654] geboren te Ridderkerk op 12-11-1912 overleden te Ridderkerk op 26-06-1979 getrouwd met Helena Elisabeth KUIPERS [8672] geboren op 03-04-1919 overleden te Bolnes op 29-04-1978
 
 
5.
Jannigje Pietje (Janny) [8655] geboren te Ridderkerk op 27-06-1915 overleden op 06-06-1996 getrouwd met (²) VENTE [8673]
 
 
6.
Willempje [8656] geboren te Ridderkerk op 17-04-1917
 
 
7.
Willem Johannes [6499] geboren te Ridderkerk op 13-01-1919 overleden te Rhoon op 11-05-1940
 
 
8.
Johannes Willem [2981] geboren te Ridderkerk op 07-09-1922 , volgt XIIIbt.
 
 
9.
Teunis [8501] geboren te Ridderkerk op 09-05-1928 overleden te Ridderkerk op 15-06-2019 , volgt XIIIbu.

De volgende kinderen zijn toegevoegd a.d.h.v. informatie van de Stamboom Wernke van GenealogieOnline (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wernke/I11926.php). De bewijsvoering moet nog gedaan worden voor:

- Sijgje Willempje [8653] geboren te Ridderkerk op 02-05-1910
- Marinus Cornelis [8654] geboren te Ridderkerk op 12-11-1912
- Jannigje Pietje [8655] geboren te Ridderkerk op 27-06-1915
- Willempje [8656] geboren te Ridderkerk op 17-04-1917

Willem Johannes [6499] is op 11 mei 1940 omgekomen in Rhoon als dienstplichtig soldaat. Een oorlogsmonument is te vinden op de begraafplaats Rusthof te Ridderkerk.

Bronnen: Opgave Johan Klootwijk, Rotterdam, AAK D-1956, www.zerken.nl, BS huw Ridderkerk 1906-28.
16-02-1885 Geboorteakte van Dammis KLOOTWIJK [1624] de zoon van Marinus KLOOTWIJK [949] en Willemina van der STAAY [950] op 16 februari 1885 te Ridderkerk.

Dammis is geboren als Dammis van der Staaij en ruim twee jaar later, op 1 april 1887, "erkend en gewettigd" als zijnde de zoon van Marinus.
1940 Oorlogsgraf van Willem Johannes [6499] de zoon van Dammis KLOOTWIJK [1624] en Sijgje de JONG [1657]. Hij kwam in de eerste oorlogsdagen (11 mei 1940) om te Rhoon als dienstplichtig soldaat. Dit monument is te vinden op begraafplaats Rusthof te Ridderkerk en wordt beheerd door de oorlogsgravenstichting.
11-05-1940 Overlijden van Willem Johannes KLOOTWIJK [6499], de zoon Dammis KLOOTWIJK [1624] en Sijgje de JONG [1657] op 11 mei 1940 te Rhoon door oorlogsgeweld.
1956 Jubileum van het 50-jarig huwelijk van Dammis KLOOTWIJK [1624] en Sijgje de JONG [1657] in 1956.
1965 Grafsteen van Dammis KLOOTWIJK [1624] en Sijgje de JONG [1657]. Deze steen is te vinden op de begraafplaats Vredehof te Ridderkerk.
(bron: www.online-begraafplaatsen.nl)
23-10-1965 Overlijden van Dammis KLOOTWIJK [1624] de echtgenoot van Sijgje de JONG [1657] op 23 oktober 1965 te Rotterdam
04-12-1969 Overlijden van Sijgje de JONG [1657], de weduwe van Dammis KLOOTWIJK [1624] o[p 4 december 1969 te Rotterdam.
1986 Grafsteen van Willemina Sijgje KLOOTWIJK [7413] geboren te Ridderkerk op 14 januari 1907 en overleden op 5 januarie 1986 dochter van Dammis KLOOTWIJK [1624] (1885-1965) en van Sijgje de JONG [1657] (1885-1969), echtgenote van Maarten MOLENDIJK [7414].
Deze steen staat op de Begraafplaats de Wilgenhof aan de Hoofdweg 365 te Hoofddorp.
XIIIbs.
Cornelis KLOOTWIJK [8652] geboren te Ridderkerk op 11-08-1908, Scheepstimmerman overleden te Rotterdam op 24-12-1992 zoon van Dammis KLOOTWIJK [1624] (1885-1965) en van Sijgje de JONG [1657] (1885-1969)
 
getrouwd te Dordrecht op 04-06-1931 met Wilhelmina van der PLAAT [8657] geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op 20-04-1908 overleden op 16-10-1988 dochter van Johannis van der PLAAT [8670] (1875-) en van Willempje Sara SCHIPPERS [8671] (1874-)
 
 
1.
Dammis [8658] geboren ca. 1939 overleden te Ridderkerk op 28-07-1944
 
 
2.
(²) [8659] getrouwd met (²) [8665]
 
 
3.
(²) [8660] getrouwd met (²) [8666]
 
 
4.
Willie (Wil) [8661] geboren te Ridderkerk op 18-07-1936 overleden te Rotterdam op 03-03-2023 getrouwd te Ridderkerk op 30-11-1954 met Wouter (Wout) van KOOTEN [8667] geboren te Ridderkerk op 05-01-1932 overleden te Ridderkerk op 10-10-2008
 
 
5.
(²) [8662] getrouwd met (²) [8668]
 
 
6.
(²) [8663]
 
 
7.
(²) [8664] getrouwd met (²) [8669]

04-06-1931 Huwelijk van Cornelis KLOOTWIJK [8652] en Wilhelmina van der PLAAT [8657] te Dordrecht op 4 juni 1931.

Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Inventarisnummer: 822, Aktenummer: 177.
16-10-1988 Overlijden van Wilhelmina van der PLAAT [8657] de echtgenote van Cornelis KLOOTWIJK [8652] op 16 oktober 1988 te Ridderkerk.
24-12-1992 Overlijden van Cornelis KLOOTWIJK [8652], de weduwnaar van Wilhelmina van der PLAAT [8657] op 24 december 1992 te Rotterdam.
24-12-1992 Grafsteen van Cornelis KLOOTWIJK [8652] en van Wilhelmina van der PLAAT [8657] op de begraafplaats Vredehof aan de Lagendijk 112 te Ridderkerk.

Bron: www.online-begraafplaatsen.nl
XIIIbt.
Johannes Willem KLOOTWIJK [2981] geboren te Ridderkerk op 07-09-1922 zoon van Dammis KLOOTWIJK [1624] (1885-1965) en van Sijgje de JONG [1657] (1885-1969)
 
getrouwd te Rotterdam op 22-08-1945 met Elizabeth JUMELET [2982] geboren te Klundert op 08-06-1919
 
 
1.
(²) [2983]

Bronnen: Opgave Johan Klootwijk, Rotterdam.
XIIIbu.
Teunis KLOOTWIJK [8501] geboren te Ridderkerk op 09-05-1928 overleden te Ridderkerk op 15-06-2019 zoon van Dammis KLOOTWIJK [1624] (1885-1965) en van Sijgje de JONG [1657] (1885-1969)
 
getrouwd met (²) LOPIK [8502]
 
 
1.
(²) [8503]
 
 
2.
(²) [8504]