Familiestamboom Klootwijk

  Gezinsblad van Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51]

Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] geboren ca. 1578, smit te ijsselmonde begraven te IJsselmonde op 12-1648 zoon van Rochus Cornelisz [4666] (1525-)
getrouwd met Ariaentgen Pietersdr [1997] overleden voor 1616
getrouwd (2) te Ridderkerk op 21-02-1616 met Adriaentgen Bastiaensdr [1998] gedoopt te Ridderkerk op 29-06-1586 overleden tussen 12-05-1632 en , begraven op 01-07-1633
 
1.
Rochus [52] geboren ca. 1616, Smit te Smitshouck overleden ca. 1680 ondertr. te Poortugaal op 20-12-1637 getrouwd te Brielle met Maertge Caspers [1999] , jd van Brielle begraven te Charlois op 08-07-1651 getrouwd (2) te Barendrecht op 05-09-1653 met Soetie Pieters [3636] geboren te West-Barendrecht begraven te Charlois op 1653 getrouwd (3) met Lijntje Clements [53] geboren ca. 1610
 
 
2.
Neeltje [4285] overleden op 27-02-1690, begraven op 08-08-1691 ca. 00-00-1642 met Leendert Huige BLOCK [4286] , mr. timmerman, armmeester overleden te IJsselmonde op 1677
 

  Beeldbank informatie van Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51]

Mogelijk kan ook Rokes Petersen (geb. ca. 1550, smit te barendrecht, overl. na 1598) de vader zijn van Cornelis aangezien de voornaam later in het geslacht terugkomt en aangezien het beroep smit vaak van vader op zoon gaat en de naam Rocus niet zovaak gebruikt wordt. Er wordt in het archief van de Herv. Gemeente van Barendrecht (inv. nr. 1) in 1592, 1593 en 1598 meerdere malen gesproken over een Rokus Petersen, smit te barendrecht. Hij moest toen voor de kerkeraad verschijnen i.v.m. herhaaldelijke dronkenschappen in de plaatselijke herberg. Hem werd het avondmaal ontzegd. Echter in het ORA van West Barendrecht en Carnisse (folio 27, ARA nr. 3.03.08.205) wordt op 17 febr 1614 een vertichting opgesteld waarin er gesproken wordt over Besseltjen Wijtisdr, weduwe van wijlen Rocus Pietersz, smit, en hare kinderen Wijt Rocusz, Aberham Rocuszn, Isack Rocuszn ende Pietertjen Rocus dochter. Er wordt hier dus geen Cornelis genoemd.

Het is wel aan te nemen dat Cornelis Rochus de vader was van Rochus Corneliszn aangezien vader en zoon dezelfde beroepen hadden en de voornaam van de moeder komt weer terug bij de dochter van Rochus. Het e.e.a. moet nog uitgezocht worden.

Uit de Trouwboeken van Ridderkerk:
'17-01-1616 Cornelis Rochus Clootwijck, wd van Ariaentgen Pietersdr, smit tot IJsselmonde, en Adriaentgen Bastiaend jd, van Ridderkerk, 1e afk 17-01-1616, getr Ridderkerk 21-02-1616'

Uit een transcriptie van het dingboek van het oostambacht van ijsselmonde 1603-1640 van M.G.A. Ball ontlenen we het volgende:
Op 2 juni 1605 heeft Cornelis Rokus een onenigheid met Cornelis Voppen over een 'coopcedulle'.
Op 30 juni 1605 eist Cornelis Rokus van Pieter Cornelis 'wagenmaecker' de somme van 'XXXXIII pond IX stuiver'.
Op 1 februari 1607 eist Cornelis van Pieter Foppen 'moelennaer' de som van 'acht gulden en eennen stuijver.
In 1607 treed Cornelis enkele malen als borg op voor Jan Janssz Brul.
In datzelfde jaar eist Cornelis Roochus Clootwijck 'smit' van Jacob Anthonisse de som van 4 gulden, 15 stuivers en 9 duiten.
Ook in dat jaar, op 6 december, eist Cornelis wederom wat van Pieter Cornelis 'wagenmaecker': 40 gulden.
In 1609 zijn er wat problemen met het graven van een sloot.
Op 4 maart 1610 eist Cornelis maarliefst 118 gulden en 17 stuivers van Adriaen jan Harmense voor geleverd 'yserwerck' plus 1 gulden en 18 stuivers omdat de broer van Adriean Jan Harmense wat bier had 'gehaeld ende verdroncken'.
In 1614 bekent Leennert Dirckse aan Cornelis Roochusse 'smit' het bedrag van 7 gulden en 9 stuivers schuldig te zijn 'uut saecke van vier schepel boonen ende gelevert yserwerck'.
In 1627 treed Cornelis Roochusse Clootwijck nogmaals op als borg.

Op 1 jan 1618 en 16 apr 1630 komt Corn Rochusz Clootwijck voor in de rechtelijke archieven van IJsselmonde.

Op 23-12-1642 (tijdens hun huwelijk?) Testeerden Leendert BLOCK [4286] en Neeltje KLOOTWIJK [4285] voor notaris Adriaan Kieboom te Rotterdam.
'Leendert Huygen Block en Neeltge Cornelisdr Clootwijck, wonend te Iselmonde, benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam. De kinderen krijgen 400 gulden en hun deel van de juwelen inplaats van de legitieme portie.

Getuigen uit Iselmonde: Fop Pietersz Meulenaer (hij tekent: Molenaer) en Jacob Joosten Verhey, linnewever. In de introductie, sterk bekort, wordt de kerck van Iselmonde genoemd. Kantoor van de notaris Groote Mart.'


Bronnen: DBTL NH T:1579-1643 klapper-dsk NGV, kwartierstatenboek XIV Prometheus.
29-06-1635 Cornelis Roochusz Clootwijck [51] verkoopt aan Cornelis Willemsz Koon zijn achterhuis, gelegen aan de zuidzijde van de Dorpsstraet met in het oosten de scheiding op de halve middenmuur, die zij samen moeten onderhouden, waarover afspraken worden gemaakt. Het huis wordt ten westen begrensd door Pieter van Golen, rentmeester, en ten zuiden door het tegenover liggende pad, erf, boomgaard, enz. tot de 12 roeden of de Ambachtsherengrond. Er wordt beschreven waar de grenzen tussen Clootwijck en Koon liggen. Koon mag het riet tegen zijn erf buiten de 12 roeden hebben, mits hij de helft van 14 stuivers pacht per jaar betaalt, die Clootwijck als pacht aan de ambachtsheer betaalt.
N.B. Zie ook aktenr. 276 van dit inventarisnummer.

Toegangsnummer: 8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden, Inventarisnummer: 184.
Aktesoort: Verkoop, Datering: 29-jun-1635, Aktenummer: 275, Bladzijden: 206 t/m 206, Standplaats: IJsselmonde.
29-06-1635 Cornelis Willemsz Koon is 1027 pond schuldig aan Cornelis Roochusz Clootwijck [51] in verband met het restant van de koopsom van een half huis met er tegenover gelegen een erf, boomgaard, enz., gelegen aan de zuidzijde van de Dorpssteenstraet.
N.B. Zie ook aktenr. 275 van dit inventarisnummer.

Toegangsnummer: 8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden, Inventarisnummer: 184

Aktesoort: schuldbekentenis
Datering: 29-jun-1635
Aktenummer: 276
Bladzijden: 206 t/m 207
Standplaats: IJsselmonde
1648 Grafzerk van Cornelis Rochus Klootwijk [51] uit 1648 zoals deze te zien is in de ADRIAEN JANSZKERK te IJsselmonde.

HIER LY[e]T [begraven]
CORNELIS RO[chus]
CLOOTWYCK [in]
[l]EVEN HIEM[raad] TOT
YSELMONDE [leef]
DE 70 YAREN STRFD[e]
[..] DESEMBER 1648

1648 Grafzerk van Cornelis Rochus Klootwijk uit 1648 zoals deze te zien is in de ADRIAEN JANSZKERK te IJsselmonde
2005 De ADRIAEN JANSZKERK te IJsselmonde. De kerk waar Cornelis Rochus Klootwijk [51] begraven is in 1648. In de kerk is de oorspronkelijke grafzerk nog te zien.
Meer informatie over de kerk is te vinden op http://home.wanadoo.nl/n.goedhart/adriaenjanszkerk/index.htm

  Kwartierblad van Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51]


4. Cornelis Beerntsz [2500] geboren ca. 1490 overleden tussen 1551 en , begraven op 1557
                    
5. Neeltje Cornelisdr [4664] overleden tussen 1557 en , begraven op 19-03-1558
                    

                    

                    
2. Rochus Cornelisz [4666] geboren ca. 1525
                    

                    
1. Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] geboren ca. 1578, smit te ijsselmonde begraven te IJsselmonde op 12-1648

getrouwd met Ariaentgen Pietersdr [1997] overleden voor 1616

getrouwd (2) te Ridderkerk op 21-02-1616 met Adriaentgen Bastiaensdr [1998] gedoopt te Ridderkerk op 29-06-1586 overleden tussen 12-05-1632 en , begraven op 01-07-1633
1. Rochus [52] geboren ca. 1616, Smit te Smitshouck overleden ca. 1680
2. Neeltje [4285] overleden op 27-02-1690, begraven op 08-08-1691
                    

  Tijdbalk van Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51]

Start
End

  Verwantschap van Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51]

Stamoudste van Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] (1578-1648) is Cornelis Beerntsz [2500] (1490-1551)
Verwantschap tussen Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] (1578-1648) en referentie Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918):

[Cornelis Rochus KLOOTWIJK als referentie]

distance:10
Rochus Cornelisz [4666] (1525-) []
| |
Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] (1578-1648)
 
Cornelis Rochus KLOOTWIJK [51] (1578-1648)
x
Adriaentgen Bastiaensdr [1998] (1586-1632)
 |
  
Rochus KLOOTWIJK [52] (1616-1680)
x
Lijntje Clements [53] (1610-)
 |
  
Clement KLOOTWIJK [54] (1652-)
x
Marijtje Corstiaans OOSTHOEK [55] (1655-1737)
 |
  
Leendert KLOOTWIJK [80] (1697-1765)
x
Pleuntje COMMIJS [88] (1692-1767)
 |
  
Pieter KLOOTWIJK [90] (1722-1769)
x
Eva van SON [133] (1725-1763)
 |
  
Leendert KLOOTWIJK [136] (1748-1828)
x
Pietertje van NES [190] (1758-1830)
 |
  
Willem KLOOTWIJK [196] (1794-1845)
x
Teuna STEHOUWER [227] (1794-1828)
 |
  
Teunis KLOOTWIJK [114] (1823-1862)
x
Lena VISSER [115] (1828-1868)
 |
  
Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918)

Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid
© Kineo 2006-2023   18.207.160.97