Familiestamboom Klootwijk

  Gezinsblad van Cornelis KLOOTWIJK [312]

Cornelis KLOOTWIJK [312] geboren te Ridderkerk op 13-10-1858, notaris te rotterdam overleden te Rotterdam op 28-04-1927 zoon van Leendert KLOOTWIJK [213] (1819-1876) en van Hendrika STEMPELS [300] (1825-1895)
getrouwd te Rotterdam op 18-06-1903 met Elizabeth Aarttina de VOS [2011] geboren te Geervliet ca. 1876 overleden te Rotterdam op 12-11-1952 dochter van Aart Johannes de VOS [2012] en van Elizabeth VIJFWINKEL [2013]
 
1.
Leonard Hendrik de VOS KLOOTWIJK [3263] geboren te Rotterdam op 01-04-1904 getrouwd te Londen op 10-05-1930 met Mary Laurie CLARK [3264] geboren ca. 1905 dochter van (²) CLARK [7621]
 
 
2.
Aart Johannes de VOS KLOOTWIJK [3265] geboren te Rotterdam op 22-03-1905 overleden te Rhenen op 30-04-1969 getrouwd te Rotterdam op 05-02-1931 met Johanna Liberta van DONGEN [3266] geboren te Rotterdam op 16-12-1908 overleden op 15-06-1970 dochter van (²) van DONGEN [7619] en van (²) DATEMA [7620]
 
 
3.
Cornelis de VOS KLOOTWIJK [3267] geboren te Rotterdam op 28-07-1915
 

  Beeldbank informatie van Cornelis KLOOTWIJK [312]

Bronnen: AAK C-1927, E-1952.
01-12-1888 Inschrijving in het bevolkingsregister van Ridderkerk (1888-1920) van Hendrika STEMPELS [300], de weduwe van Leendert KLOOTWIJK [213].
Zij was ingeschreven met drie zonen (Pieter [304], Leendert [305] en Cornelis [312]) en haar kleindochter Hendrika Leentje [2033], de dochter van Johannes KLOOTWIJK [308].

Op 20 november 1889 overleed zoon Pieter [304].

Zoon Cornelis [312], kandidaat notaris, vertrok naar Rotterdam op 5 mei 1893.

Op 29 januari 1895 overleed de weduwe Hendrika STEMPELS [300].

Als laatste vertrok ook zoon Leendert [305], van beroep commissionair, op 1 mei 1895 samen met kleindochter Hendrika Leentje [2033] naar Rotterdam.

1895 Schuldbekentenis op 7 september 1895 (ONR Ridderkerk, Inv. 159, Aktenummer/Blz. 63/48, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
Arie Klootwijk [319], machinefabrikant, wonende te Leiderdorp verklaart schuldig te zijn aan Leendert Klootwijk [305?], hooihandelaar, en Johannes Klootwijk [308], sleeper en Cornelis Klootwijk [312], notaris, allen wonende te Rotterdam.
Dit voor gezamenlijk een hoofdsom van fl. 3.725,00, dit tegen een interest van 5 % per jaar, ingaande 15 augustus 1895, jarlijks te voldoen. Tot meerdere zekerheid een woonhuis met fabrieksgebouwen waarin machinefabriek van koper en metaalgieterij, gelegen te Leiderdorp aan de Overrijn, kad. Sectie D, no. 699 voor huis en erf groot 1 Are 70 Ca., 700 fabriek en erf groot 7 Are 90 Ca met alle zich in de fabriek bevindende machinerien.
1895 Verkoopakte 2 april 1895 (ONR Ridderkerk, Inv. 159, Aktenummer/Blz. 18/44, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
Leendert Klootwijk [305], zonder beroep, wonende te Bolnes, gem. Ridderkerk. Johannes Klootwijk [308], sleeper te Rotterdam, Cornelis Klootwijk [312], notaris te Rotterdam en Arie Klootwijk [319], machinefabrikant te Leiderdorp, hen aangekomen als enige erfgenamen van Hendrika Stempels [300], weduwe van Leendert Klootwijk [213], verkopen aan Cornelis Scheurwater, warmoezier te Bolnes, gem. Ridderkerk een bouwmanswoning met boomgaard, schuur, tuin en erf te Bolnes, in de polder Nieuw Reyerwaard. Verkoopprijs 3.000 gulden.
1895 Schuldbekentenis op 7 februari 1895 (ONR Ridderkerk, Inv. 159, Aktetenummer/Blz. 7/17, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
Pieter Cornelis van der Hoek, wonend alhier, bekent 400 gulden schuldig te zijn aan Cornelis Klootwijk [312], notaris te Rotterdam wegens geleende gelden. Als onderpand dient een bouwmanswoning met schuren, boomgaard en erf, gelegen alhier aan de Langendijk in de polder Nieuw Reyerwaard.
1904 Schuldbekentenis 09 februari 1904 (ONR Ridderkerk, Inv. 164B, Aktenummer/Blz. 13/29, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
Leendert van der Bie, boekbinder, Rotterdam, verklaart schuldig te zijn aan Elizabeth Aarttina de Vos [2011], echtgenote van Cornelis Klootwijk [312], notaris, Rotterdam, de som van fl. 1.000,--. Hij heeft de som in contanten ontvangen. Als tegenwaarde dient een pand, erf en tuintje aan de Hendrik de Keijzerstraat nr. 41.
1904 Schuldbekentenis op 02 februari 1904 (ONR Ridderkerk, Inv. 164B, Aktenummer/Blz. 12/27, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
Abraham Boogaerdt 't Hooft, assuradeur, Rotterdam, verklaart schuldig te zijn aan Elizabeth Aarttina de Vos [2011], echtgenote van Cornelis Klootwijk [312], notaris, Rotterdam, de som van fl. 1.500,--. Hij verklaart de som te hebben ontvangen. Hierna volgen de bepalingen van aflossing. Als tegenwaarde dient:
a. Een herenhuis en erf te Rotterdam, Nieuwe Binnenweg, nr. 295.
b. Een pakhuis en erf te Rotterdam, de Zijl, nr. 3.
c. Een pand en erf te Rotterdam, het Hang, nr. 40.
1905 Boedelrekening op 21 januari 1905 (ONR Ridderkerk, Inv. 164, Aktenummer/Blz. 3/12, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
1. Eliza van der Gijp Barendrecht, administrateur, gemachtigde voor Johanna Diederika de Vos, met haar gehuwd buiten gemeenschap van goederen.
2. Cornelis Klootwijk [312], notaris te Rotterdam, gemachtigd voor zijn echtgenote Elizabeth Avertina de Vos [2011], met haar gehuwd buiten gemeenschap der goederen.
3. Hendrik Willem de Vos, commies bij de Posterijen en Telegrafie, wonende te Dordrecht, gemachtigde van Elizabeth Vijfwinkel, weduwe van Aart Johannes de Vos, te Rotterdam, mede voor de minderjarigen Leonard Johan de Vos en Plonia Cornelia de Vos te Rotterdam. De reeds gemaakte akte, opgemaakt door Not. K.P.J.G. Bel, is 24-11-1904 geformeerd.
4. Willem Hendrik de Vos, administrateur, te Dordrecht.
5. Eliza van der Gijp, voornoemd, is gemachtigde voor Cornelius Plonius de Vos, wonende te Bedoeki.
Bovengenoemde personen zijn erfgenamen van Dirk Johan de Vos, in leven directeur der Indische Crediet Vereniging te Rotterdam, wonende Admiraliteitskade 78 te Rotterdam, overleden 21-08-1904.
Hierna volgen de lijsten van baten en lasten.
Baten: fl. 11.513,--, lasten fl. 3.622,--.
Hierna volgt de ondertekening van de machtiging van Elizabeth Vijfwinkel, gegeven aan Hendrik Willem de Vos, commies enz.
Tot de erfenis behoren effecten, deze worden geschat door cand. not. Gijsbertus Christius Hollander te Rotterdam.
28-07-1915 Geboorte van Cornelis de VOS KLOOTWIJK [3267] (op dat moment nog Cornelis KLOOTWIJK) de zoon van Cornelis KLOOTWIJK [312] (1858-1927) en van Elizabeth Aarttina de VOS [2011] op dat moment nog Cornelis KLOOTWIJK op 28 juli 1915 te Rotterdam. In de akte staat de vermelding van de naamsaanpassing.
09-01-1926 Aankondiging van het verzoek van naamsverandering van KLOOTWIJK naar de VOS KLOOTWIJK door Cornelis KLOOTWIJK [312].
Het gaat om de volgende personen:
- Aart Johannes de VOS KLOOTWIJK [3265] (minderjarig)
- Cornelis de VOS KLOOTWIJK [3267] (minderjarig)
- Leonard Hendrik de VOS KLOOTWIJK [3263]

Uiteindelijk is dit verzoek op 4 maart 1927 bij Koninklijk besluit gehonoreerd.
1927 Overlijden van Cornelis KLOOTWIJK [312].
1927 Bij KB van 4 maart 1927 is de achternaam "Klootwijk" veranderd in "de Vos Klootwijk"
1952 Overlijden van Elizabeth Aarttina de VOS [2011], de echtgenote van Cornelis KLOOTWIJK [312] op 12 november 1952 te Rotterdam.

  Kwartierblad van Cornelis KLOOTWIJK [312]


8. Leendert KLOOTWIJK [120] gedoopt te Charlois op 26-01-1766, vlasser overleden te Charlois op 21-11-18269. Adriaantje van der SPUIJ [172] gedoopt te Rhoon op 11-04-1762 begraven te Charlois op 16-10-180010. Pieter TOORNVLIET [209] 11. Maria van der WEL [210]
4. Arie KLOOTWIJK [181] gedoopt te Rhoon op 05-05-1793, Boereknecht Vlasboer Bouwman overleden te IJsselmonde op 24-08-1857
                    
5. Aagje TOORNVLIET [211] geboren te IJsselmonde op 22-02-1798 overleden te IJsselmonde op 19-02-1864
                    
6. Pieter STEMPELS [301]
                    
7. Johanna ROELOFS [302]
                    
2. Leendert KLOOTWIJK [213] geboren te Charlois op 06-01-1819, boer, lid van den Gemeenteraad overleden te Ridderkerk op 01-01-1876
                    
3. Hendrika STEMPELS [300] geboren te IJsselmonde op 26-11-1825 overleden te Bolnes op 29-01-1895
                    
1. Cornelis KLOOTWIJK [312] geboren te Ridderkerk op 13-10-1858, notaris te rotterdam overleden te Rotterdam op 28-04-1927

getrouwd te Rotterdam op 18-06-1903 met Elizabeth Aarttina de VOS [2011] geboren te Geervliet ca. 1876 overleden te Rotterdam op 12-11-1952 dochter van Aart Johannes de VOS [2012] en van Elizabeth VIJFWINKEL [2013]
1. Leonard Hendrik de VOS KLOOTWIJK [3263] geboren te Rotterdam op 01-04-1904
2. Aart Johannes de VOS KLOOTWIJK [3265] geboren te Rotterdam op 22-03-1905 overleden te Rhenen op 30-04-1969
3. Cornelis de VOS KLOOTWIJK [3267] geboren te Rotterdam op 28-07-1915
                    

  Tijdbalk van Cornelis KLOOTWIJK [312]

Start
End

  Verwantschap van Cornelis KLOOTWIJK [312]

Stamoudste van Cornelis KLOOTWIJK [312] (1858-1927) is Cornelis Beerntsz [2500] (1490-1551)
Verwantschap tussen Cornelis KLOOTWIJK [312] (1858-1927) en referentie Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918):

[Cornelis KLOOTWIJK als referentie]

distance:10
Leendert KLOOTWIJK [80] (1697-1765)
x
Pleuntje COMMIJS [88] (1692-1767)
| |
Arie KLOOTWIJK [95] (1731-1776)
x
Adriaantje MASTENBROEK [116] (1735-1802)
 
Pieter KLOOTWIJK [90] (1722-1769)
x
Eva van SON [133] (1725-1763)
| |
Leendert KLOOTWIJK [120] (1766-1826)
x
Adriaantje van der SPUIJ [172] (1762-1800)
 
Leendert KLOOTWIJK [136] (1748-1828)
x
Pietertje van NES [190] (1758-1830)
| |
Arie KLOOTWIJK [181] (1793-1857)
x
Aagje TOORNVLIET [211] (1798-1864)
 
Willem KLOOTWIJK [196] (1794-1845)
x
Teuna STEHOUWER [227] (1794-1828)
| |
Leendert KLOOTWIJK [213] (1819-1876)
x
Hendrika STEMPELS [300] (1825-1895)
 
Teunis KLOOTWIJK [114] (1823-1862)
x
Lena VISSER [115] (1828-1868)
| |
Cornelis KLOOTWIJK [312] (1858-1927)
 
Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918)

Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid
© Kineo 2006-2024   3.238.121.7