Familiestamboom Klootwijk

  Gezinsblad van Elizabeth Aarttina de VOS [2011]

Elizabeth Aarttina de VOS [2011] geboren te Geervliet ca. 1876 overleden te Rotterdam op 12-11-1952 dochter van Aart Johannes de VOS [2012] en van Elizabeth VIJFWINKEL [2013]
getrouwd te Rotterdam op 18-06-1903 met Cornelis KLOOTWIJK [312] geboren te Ridderkerk op 13-10-1858, notaris te rotterdam overleden te Rotterdam op 28-04-1927 zoon van Leendert KLOOTWIJK [213] (1819-1876) en van Hendrika STEMPELS [300] (1825-1895)
 
1.
Leonard Hendrik de VOS KLOOTWIJK [3263] geboren te Rotterdam op 01-04-1904 getrouwd te Londen op 10-05-1930 met Mary Laurie CLARK [3264] geboren ca. 1905 dochter van (²) CLARK [7621]
 
 
2.
Aart Johannes de VOS KLOOTWIJK [3265] geboren te Rotterdam op 22-03-1905 overleden te Rhenen op 30-04-1969 getrouwd te Rotterdam op 05-02-1931 met Johanna Liberta van DONGEN [3266] geboren te Rotterdam op 16-12-1908 overleden op 15-06-1970 dochter van (²) van DONGEN [7619] en van (²) DATEMA [7620]
 
 
3.
Cornelis de VOS KLOOTWIJK (¹) [3267] geboren te Rotterdam op 28-07-1915
 

  Beeldbank informatie van Elizabeth Aarttina de VOS [2011]

1904 Schuldbekentenis 09 februari 1904 (ONR Ridderkerk, Inv. 164B, Aktenummer/Blz. 13/29, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
Leendert van der Bie, boekbinder, Rotterdam, verklaart schuldig te zijn aan Elizabeth Aarttina de Vos [2011], echtgenote van Cornelis Klootwijk [312], notaris, Rotterdam, de som van fl. 1.000,--. Hij heeft de som in contanten ontvangen. Als tegenwaarde dient een pand, erf en tuintje aan de Hendrik de Keijzerstraat nr. 41.
1904 Schuldbekentenis op 02 februari 1904 (ONR Ridderkerk, Inv. 164B, Aktenummer/Blz. 12/27, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
Abraham Boogaerdt 't Hooft, assuradeur, Rotterdam, verklaart schuldig te zijn aan Elizabeth Aarttina de Vos [2011], echtgenote van Cornelis Klootwijk [312], notaris, Rotterdam, de som van fl. 1.500,--. Hij verklaart de som te hebben ontvangen. Hierna volgen de bepalingen van aflossing. Als tegenwaarde dient:
a. Een herenhuis en erf te Rotterdam, Nieuwe Binnenweg, nr. 295.
b. Een pakhuis en erf te Rotterdam, de Zijl, nr. 3.
c. Een pand en erf te Rotterdam, het Hang, nr. 40.
1905 Boedelrekening op 21 januari 1905 (ONR Ridderkerk, Inv. 164, Aktenummer/Blz. 3/12, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
1. Eliza van der Gijp Barendrecht, administrateur, gemachtigde voor Johanna Diederika de Vos, met haar gehuwd buiten gemeenschap van goederen.
2. Cornelis Klootwijk [312], notaris te Rotterdam, gemachtigd voor zijn echtgenote Elizabeth Avertina de Vos [2011], met haar gehuwd buiten gemeenschap der goederen.
3. Hendrik Willem de Vos, commies bij de Posterijen en Telegrafie, wonende te Dordrecht, gemachtigde van Elizabeth Vijfwinkel, weduwe van Aart Johannes de Vos, te Rotterdam, mede voor de minderjarigen Leonard Johan de Vos en Plonia Cornelia de Vos te Rotterdam. De reeds gemaakte akte, opgemaakt door Not. K.P.J.G. Bel, is 24-11-1904 geformeerd.
4. Willem Hendrik de Vos, administrateur, te Dordrecht.
5. Eliza van der Gijp, voornoemd, is gemachtigde voor Cornelius Plonius de Vos, wonende te Bedoeki.
Bovengenoemde personen zijn erfgenamen van Dirk Johan de Vos, in leven directeur der Indische Crediet Vereniging te Rotterdam, wonende Admiraliteitskade 78 te Rotterdam, overleden 21-08-1904.
Hierna volgen de lijsten van baten en lasten.
Baten: fl. 11.513,--, lasten fl. 3.622,--.
Hierna volgt de ondertekening van de machtiging van Elizabeth Vijfwinkel, gegeven aan Hendrik Willem de Vos, commies enz.
Tot de erfenis behoren effecten, deze worden geschat door cand. not. Gijsbertus Christius Hollander te Rotterdam.
28-07-1915 Geboorte van Cornelis de VOS KLOOTWIJK [3267] (op dat moment nog Cornelis KLOOTWIJK) de zoon van Cornelis KLOOTWIJK [312] (1858-1927) en van Elizabeth Aarttina de VOS [2011] op dat moment nog Cornelis KLOOTWIJK op 28 juli 1915 te Rotterdam. In de akte staat de vermelding van de naamsaanpassing.
1927 Overlijden van Cornelis KLOOTWIJK [312].
1952 Overlijden van Elizabeth Aarttina de VOS [2011], de echtgenote van Cornelis KLOOTWIJK [312] op 12 november 1952 te Rotterdam.

  Kwartierblad van Elizabeth Aarttina de VOS [2011]                    

                    

                    

                    
2. Aart Johannes de VOS [2012]
                    
3. Elizabeth VIJFWINKEL [2013]
                    
1. Elizabeth Aarttina de VOS [2011] geboren te Geervliet ca. 1876 overleden te Rotterdam op 12-11-1952

getrouwd te Rotterdam op 18-06-1903 met Cornelis KLOOTWIJK [312] geboren te Ridderkerk op 13-10-1858, notaris te rotterdam overleden te Rotterdam op 28-04-1927 zoon van Leendert KLOOTWIJK [213] (1819-1876) en van Hendrika STEMPELS [300] (1825-1895)
1. Leonard Hendrik de VOS KLOOTWIJK [3263] geboren te Rotterdam op 01-04-1904
2. Aart Johannes de VOS KLOOTWIJK [3265] geboren te Rotterdam op 22-03-1905 overleden te Rhenen op 30-04-1969
3. Cornelis de VOS KLOOTWIJK (¹) [3267] geboren te Rotterdam op 28-07-1915
                    

  Tijdbalk van Elizabeth Aarttina de VOS [2011]

Start
End

  Verwantschap van Elizabeth Aarttina de VOS [2011]

Stamoudste van Elizabeth Aarttina de VOS [2011] (1876-1952) is Aart Johannes de VOS [2012]
Verwantschap tussen Elizabeth Aarttina de VOS [2011] (1876-1952) en referentie Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918):

[Elizabeth Aarttina de VOS als referentie]

distance:11

Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid
© Kineo 2006-2024   3.235.172.123