Familiestamboom Klootwijk

  Gezinsblad van Trijntje van SANDIJK [7473]

Trijntje van SANDIJK [7473]
getrouwd met Hendrik van KLOOTWIJK [4012] gedoopt te Varik op 26-12-1714 zoon van Teunis Berentse van KLODEWIJK [7474] en van Belike Hendriks de KOCK [7475]
 
1.
Beeleke van KLOOTWIJK [7467] gedoopt te Varik op 10-05-1756
 
 
2.
Teunis Barentse van KLOOTWIJK [7468] gedoopt te Varik op 25-09-1757
 
 
3.
Jan van KLOOTWIJK [7469] gedoopt te Varik op 19-01-1759
 
 
4.
Metje van KLOOTWIJK [4035] gedoopt te Varik op 22-06-1760 overleden te Wijk en Aalburg op 26-12-1838 ondertr. te Wijk op 29-04-1780 getrouwd te Wijk op 21-05-1780 met Cornelis Adriaenszn BAX [4036] gedoopt te Wijk op 25-10-1744
 
 
5.
Jan van KLOOTWIJK [7470] gedoopt te Varik op 07-11-1762
 
 
6.
Geertje van KLOOTWIJK [7471] gedoopt te Varik op 11-11-1764
 
 
7.
Trijneke van KLOOTWIJK [7472] gedoopt te Varik op 08-03-1767
 

  Beeldbank informatie van Trijntje van SANDIJK [7473]

De achternaam "van Sandijk" zien we ook o.a. als "van Saandijk" en "van Zandijk".
1756 D[en] 10 Mey [1756] het kind van Hendric van Kootwijk en Trijntje van Sandijk en is genaamd Beleke
1756 Gedoopt 10 Maij 1756, Beeleke [7467], dochter van Henderick van Klootwijk, [4012] en van Trijntje van Sandijk [7473], echtelieden, Jacomina van Klootwijk heeft als peet ten doop gehouden. DOOPBOEK KERK-GEMEENTE VARIK 1669 - 1870
25-09-1757 Doopinschrijving van Teunis Barentse van KLOOTWIJK [7468] zoon van Hendrik van KLOOTWIJK [4012] (1714-) en van Trijntje van SANDIJK [7473], gedoopt te Varik op 25-09-1757.

"den 25 September is gedoopt 't kind van Henderick
van Klootwijck ende Trijntje van Saandijck t geen des
vaader selfs heeft geheft en is toegenaamt
Teunis Barentse"

Archief van de Hervormde gemeente Varik 1657 -1947
1760 Gedoopt 22 Junij 1760, Metje [4035], dochter van Henderik van Klodewijck [4012], en van Trijntje van Zaandijk [7473], echtelieden, het geen de vader heften. DOOPBOEK KERK-GEMEENTE VARIK 1669 - 1870
1767 Vrij snel na het overlijden van Trijntje van SANDIJK [7473] huwt Hendrik van KLOOTWIJK [4012] met Hester van MEYDENBURG [4013]:
Den 19 September [1767] is mij een Schriftelijk bewijs ter hant gestelt ondertekent van Do. Roijaarts van Opijnen, waar uit bleek dat Hendrik van Clodewijk, Weduwenaar en Hester van Medenburg de ene wonende en geboren te varik en de laatste geboren te Est en wonende te Heesselt bij sijn Eerw. in ondertrouw waren opgenomenm met begeerte dat ook hier de drie huwelijks voorstellingen af mochten lopen 't welk aangenomen is. Na dat de Huwelijks
voorstellingen afgelopen waren is Hendrik van Clodewijk op den 18den October hier geweest om een Schriftelijk Attest van de volbrachte Huwelijks voorstellingen om in 't Huwelijk te konnen bevestigt worden, 't welk hem gegeven is. Daar na is hij bij mij gekomen met verzoek om hier getrout te worden 't welk hem toegestaan is. Hij en sijn bruit bekennen sich beide tot den Herformden Godsdienst te behoren en sijn hier op Zondag den 6ten December dezes jaars des avonts in de repetitie van de Catechismus preek getrout.

Hieruit blijkt ook dat Hendrik geboren is te Varik.

  Kwartierblad van Trijntje van SANDIJK [7473]                    

                    

                    

                    

                    

                    
1. Trijntje van SANDIJK [7473]

getrouwd met Hendrik van KLOOTWIJK [4012] gedoopt te Varik op 26-12-1714 zoon van Teunis Berentse van KLODEWIJK [7474] en van Belike Hendriks de KOCK [7475]
1. Beeleke van KLOOTWIJK [7467] gedoopt te Varik op 10-05-1756
2. Teunis Barentse van KLOOTWIJK [7468] gedoopt te Varik op 25-09-1757
3. Jan van KLOOTWIJK [7469] gedoopt te Varik op 19-01-1759
4. Metje van KLOOTWIJK [4035] gedoopt te Varik op 22-06-1760 overleden te Wijk en Aalburg op 26-12-1838
5. Jan van KLOOTWIJK [7470] gedoopt te Varik op 07-11-1762
6. Geertje van KLOOTWIJK [7471] gedoopt te Varik op 11-11-1764
7. Trijneke van KLOOTWIJK [7472] gedoopt te Varik op 08-03-1767
                    

  Tijdbalk van Trijntje van SANDIJK [7473]

Start
End

  Verwantschap van Trijntje van SANDIJK [7473]

Stamoudste van Trijntje van SANDIJK [7473] is Trijntje van SANDIJK [7473]
Verwantschap tussen Trijntje van SANDIJK [7473] en referentie Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918):

[Trijntje van SANDIJK als referentie]

distance:10

Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid
© Kineo 2006-2024   3.239.11.178