Familiestamboom Klootwijk

  Gezinsblad van Pieter van CLOOTWIJCK [1102]

Pieter van CLOOTWIJCK (¹) [1102] geboren te Dordrecht ca. 1530, leenvolger, schout overleden op 12-12-1598 zoon van Johan van CLOOTWIJCK [1100] (-1550) en van (²) van der HOOVEN [1101]
getrouwd met Margriet HEYS [1103] , jonkvrouw overleden te Geertruidenberg op 1593
 
1.
Johan van CLOOTWIJCK [1104] geboren op 1553 overleden op 1574
 
 
2.
Mathijs van CLOOTWIJCK [1105] geboren ca. 1555, burgemeester Geertuydenberge overleden op 03-02-1611 getrouwd met Henrica van DOMMELEN [1106] , jonkvrouwe overleden op 08-02-1637
 
 
3.
Govert van CLOOTWIJCK (¹) [3869] overleden op 08-06-1608 getrouwd met (²) BACX [3872]
 
 
4.
Dierck van CLOOTWIJCK [4354] overleden te Gorinchem op 1608
 
 
5.
Sofia van CLOOTWIJCK [3870] overleden op 1642 getrouwd met (²) van LUCHTENBURG [3871]
 
 
6.
Digna van CLOOTWIJCK [4355] overleden voor 1602 getrouwd met (²) van LUCHTENBERCH [4356]
 

Een beschrijving van de grafzerk uit de Kerk van Geertruidenberg:
Zerk 12: (ca 140x260 cm.) (href=1102ft01.gif)
Opschrift: "Hier leyt begrave(n) Pieter van Clootwijk Jansoon in sijnen leve(n) schouteth borgemeester deser stede oick rentm(eeste)r over de domeynen va(n) Oisterhout, Donghe(n), Gheertruyden Berghe ende de visscherijen aldaer mitsgaders dijckgrave(n) slants van Altenae en sterf opte(n) 8 Augusti an(n)o 1596 ende Margareta Heys Wouters dochter zijne huysvrouwe sterf opte 16 Novembris 1594".
Afbeelding: Twee wapens onder n helm, helmteken het schild van wapen 1 tussen een vlucht.
Wapen 1: een dwarsbalk, vergezeld van vijftien bollen beneden de balk geplaatst 5,4,3,2,1.
Wapen 2: in ruitvorm gedeeld (wapen Godschalck Heys), 1. een dorre uitgerukte boom, boven in de boom zitten drie vogels. 2. een wassenaar, vergezeld van drie vogels. (met dank aan J.J.A. de Hoogh)

Ook volgens van Hoogh: Pieter was Schepen in 1567, 1568. Burgemeester in 1570, 1571 (in 1571 voortvluchtig vanwege zijn protestante religie); schout in 1573-1589 en 1593-1596. Rentmeester van de domeinen van de prins van Oranje onder Oosterhout, Dongen en Geertruidenberg en van de visserij in de Grote Waard. Dijkgraaf van het land van Altena. Overleden 8 aug. 1596. Hij woonde ter plaatse van de vroegere Marktkazerne. Huwde ca 1550 Margaretha Heys, dochter van Wouter Mathijsz. Heys en Mariken Peters, overleden 16 nov. 1594.
In 1577 verkoopt Pieter een "huijs ende erve" aan Mari Jacobs Bont (href=htm/1102.htm).

Bronnen: "Heraldiek in Geertruidenberg" van J.J.A. de Hoogh.
1 objecten niet weergegeven (²)

  Beeldbank informatie van Pieter van CLOOTWIJCK [1102]

1573 Beschrijving uit het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) uit 1911:

CLOOTWIJCK (Pieter van), zoon van Johan van Clootwijck en Jenne van der Hooven, geb. te Dordrecht, nam in 1573 de stad Geertruidenberg met hulp van den luitenant-generaal Poyet bij verrassing voor den prins van Oranje in. Later werd hij aangesteld tot schout dier stad.

Zie: Balen, Beschr. van Dordr. 114; van Nuyssenburg, Korte Beschr. van Geertruidenberg 39, noot 42; Schotel, Kerk. Dordr. I, 73.

van Dalen
1577 Deze akte uit Geertruidenberg uit december 1577 vermeld een verkoop van een huis door Peter van Clootwijck. In zo'n akte wordt precies beschreven waar het huis gelegen is aan de hand van de omringende huizen en erven. De akte is voor het grootste gedeelte getranscribeerd, aanvullingen hoor ik graag.
"Peter van Clootwijck Schouteth dezer Stede geeft ende vrij
Mari Jacobs dochter weduwe wijlen Adriaen Jans
Bont Een huijs ende erve staende ten Luciastraetken tuschen
der Statwech noort , Sebastiaen Joosten erve oostwaerts ,
de voorn(oemde) peter van Clootwijck huijs ofte schuer zuijtwaerts
ende Luciastraetken west ......"
1596 Een beschrijving van de grafzerk uit de Kerk van Geertruidenberg:
Zerk 12: (ca 140x260 cm.)
Opschrift: "Hier leyt begrave(n) Pieter van Clootwijk Jansoon in sijnen leve(n) schouteth borgemeester deser stede oick rentm(eeste)r over de domeynen va(n) Oisterhout, Donghe(n), Gheertruyden Berghe ende de visscherijen aldaer mitsgaders dijckgrave(n) slants van Altenae en sterf opte(n) 8 Augusti an(n)o 1596 ende Margareta Heys Wouters dochter zijne huysvrouwe sterf opte 16 Novembris 1594".
Afbeelding: Twee wapens onder n helm, helmteken het schild van wapen 1 tussen een vlucht.
Wapen 1: een dwarsbalk, vergezeld van vijftien bollen beneden de balk geplaatst 5,4,3,2,1.
Wapen 2: in ruitvorm gedeeld (wapen Godschalck Heys), 1. een dorre uitgerukte boom, boven in de boom zitten drie vogels. 2. een wassenaar, vergezeld van drie vogels. (met dank aan J.J.A. de Hoogh)

  Kwartierblad van Pieter van CLOOTWIJCK [1102]


8. Jan Reynaerts van CLOOTWIJCK [1027] geboren op 1440 overleden op 15189. (²) de BORCHGRAEFF [1028]
4. Reijwaert Jansz van CLOOTWIJCK [1098] geboren op 1470, ridder en leenvolger overleden na 1549
                    
5. (²) van EMMICHOVEN [1099]
                    

                    

                    
2. Johan van CLOOTWIJCK [1100] , leenvolger overleden ca. 1550
                    
3. (²) van der HOOVEN [1101]
                    
1. Pieter van CLOOTWIJCK (¹) [1102] geboren te Dordrecht ca. 1530, leenvolger, schout overleden op 12-12-1598

getrouwd met Margriet HEYS [1103] , jonkvrouw overleden te Geertruidenberg op 1593
1. Johan van CLOOTWIJCK [1104] geboren op 1553 overleden op 1574
2. Mathijs van CLOOTWIJCK [1105] geboren ca. 1555, burgemeester Geertuydenberge overleden op 03-02-1611
3. Govert van CLOOTWIJCK (¹) [3869] overleden op 08-06-1608
4. Dierck van CLOOTWIJCK [4354] overleden te Gorinchem op 1608
5. Sofia van CLOOTWIJCK [3870] overleden op 1642
6. Digna van CLOOTWIJCK [4355] overleden voor 1602
                    

  Tijdbalk van Pieter van CLOOTWIJCK [1102]

Start
End

  Verwantschap van Pieter van CLOOTWIJCK [1102]

Stamoudste van Pieter van CLOOTWIJCK (¹) [1102] (1530-1598) is Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087] (1250-1298)
Verwantschap tussen Pieter van CLOOTWIJCK (¹) [1102] (1530-1598) en referentie Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918):

[Pieter van CLOOTWIJCK als referentie]

distance:19

Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid

© Kineo 2006-2021   3.237.16.210 on DS-TR-KW1