Familiestamboom Klootwijk

  Gezinsblad van Hendrik van KLOOTWIJK [4012]

Hendrik van KLOOTWIJK [4012] gedoopt te Varik op 26-12-1714 zoon van Teunis Berentse van KLODEWIJK [7474] en van Belike Hendriks de KOCK [7475]
getrouwd met Trijntje van SANDIJK [7473]
 
1.
Beeleke [7467] gedoopt te Varik op 10-05-1756
 
 
2.
Teunis Barentse [7468] gedoopt te Varik op 25-09-1757
 
 
3.
Jan [7469] gedoopt te Varik op 19-01-1759
 
 
4.
Metje [4035] gedoopt te Varik op 22-06-1760 overleden te Wijk en Aalburg op 26-12-1838 ondertr. te Wijk op 29-04-1780 getrouwd te Wijk op 21-05-1780 met Cornelis Adriaenszn BAX [4036] gedoopt te Wijk op 25-10-1744
 
 
5.
Jan [7470] gedoopt te Varik op 07-11-1762
 
 
6.
Geertje [7471] gedoopt te Varik op 11-11-1764
 
 
7.
Trijneke [7472] gedoopt te Varik op 08-03-1767
 
ondertr. (2) op 18-09-1767 getrouwd (2) te Varik op 00-09-1767 met Hester van MEDENBURG (¹) [4013] geboren te Est
 
1.
Ruth [4014] gedoopt te Varik op 25-09-1768, arbeider overleden te Aalburg op 23-01-1833 getrouwd met Adriaantje BAKS [4015]
 

  Beeldbank informatie van Hendrik van KLOOTWIJK [4012]

De achternaam "van Sandijk" zien we ook o.a. als "van Saandijk" en "van Zandijk".
Het is in het geheel niet zeker dat deze tak een relatie heeft met de Klootwijken of de oude tak "van Clootwijck". Binnen deze familie worden verschillende schrijfwijzen gehanteerd. Er wordt "Kloodwijk, Klodewijk, Kloodewijk, Clodewijk" gebruikt al dan niet voorafgegaan door "van". In de meeste gevallen is de orginele schrijfwijze gehanteerd.
Bronnen: GTMWB 1995 blz 305
Het is in het geheel niet zeker dat deze tak een relatie heeft met de Klootwijken of de oude tak "van Clootwijck". Binnen deze familie worden verschillende schrijfwijzen gehanteerd. Er wordt "Kloodwijk, Klodewijk, Kloodewijk, Clodewijk" gebruikt al dan niet voorafgegaan door "van".
Voor zover we weten komt de naam Klodewijk of Kloodwijk op dit moment niet meer voor.
1705 Het kan zijn dat Teunis Berenntse [7474] zich "van Klootwijk" noemde en de vader was van Hendrik van KLOOTWIJK [4012] maar het kan ook zijn dat de onderstaande trouwinschrijving aangeeft dat dit niet zo is en dat Teunis Berents de achternaam BROUWER droeg.

"Teunis Berense Brouwer van Varijck, Weduwenaer van Johanna Willems van Empel met Beleke Henderix de Kock, J.D. van Meteren zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen den 28 November 1705 en hebbe haer drie Huwelijckse Proklomasije onverhinder al hier gehad 20 Desember 1705."
1752 Er is nog sprake van een vermeend onecht kind van Hendrik van KLOOTWIJK [4012] en Engelijn van de Wal uit 1752. Het doopboek van Varik vermeld het volgende verhaal:
Gedoopt 20 Febrarij 1752, Engeltje, onegte dochter van Engelijn van de Wal, en (na haar seggen) van Hendrik van Clodewijk, wonende alhier, en is van haar self ten doop gehouden, na dat sij in het openbaar voor de gantsche gemeente beleden had dat sij sig ten derdenmaal in snoode hoererij en onkuijsheijt vergrepen had, sig den schrickelijken toorn van een God van hemel en aarde op den hals gehaalt, de gemeinte Gods op een vreeselijke wijze geergert had, met belofte van sig int vervolg van die snoode sonde (in afhanging van de wederhoudende genade van God) te sullen wagten. En is deselve tot boete en bekeering opgewekt van den predicant, om soo versoening te vinden in het aangesigt van den soon van sijn liefde. DOOPBOEK KERK-GEMEENTE VARIK 1669 - 1870
De bestraffing heeft niet veel geholpen want in 1756 krijgt Engelijn weer een onecht kind, de vader is dan niet bekend.
1756 Gedoopt 10 Maij 1756, Beeleke [7467], dochter van Henderick van Klootwijk, [4012] en van Trijntje van Sandijk [7473], echtelieden, Jacomina van Klootwijk heeft als peet ten doop gehouden. DOOPBOEK KERK-GEMEENTE VARIK 1669 - 1870
1756 D[en] 10 Mey [1756] het kind van Hendric van Kootwijk en Trijntje van Sandijk en is genaamd Beleke
25-09-1757 Doopinschrijving van Teunis Barentse van KLOOTWIJK [7468] zoon van Hendrik van KLOOTWIJK [4012] (1714-) en van Trijntje van SANDIJK [7473], gedoopt te Varik op 25-09-1757.

"den 25 September is gedoopt 't kind van Henderick
van Klootwijck ende Trijntje van Saandijck t geen des
vaader selfs heeft geheft en is toegenaamt
Teunis Barentse"

Archief van de Hervormde gemeente Varik 1657 -1947
1760 Gedoopt 22 Junij 1760, Metje [4035], dochter van Henderik van Klodewijck [4012], en van Trijntje van Zaandijk [7473], echtelieden, het geen de vader heften. DOOPBOEK KERK-GEMEENTE VARIK 1669 - 1870
1762 D[en] 7 Nov[ember] [1762] is gedoopt het kind van Hendrik van Klodewijk en Catherina van Sandijk genaamd Jan
1767 Ondertrouwinschrijving van Hendrik van KLOOTWIJK [4012] en Hester van MEYDENBURG [4013] op 18 september 1767.
1767 Vrij snel na het overlijden van Trijntje van SANDIJK [7473] huwt Hendrik van KLOOTWIJK [4012] met Hester van MEYDENBURG [4013]:
Den 19 September [1767] is mij een Schriftelijk bewijs ter hant gestelt ondertekent van Do. Roijaarts van Opijnen, waar uit bleek dat Hendrik van Clodewijk, Weduwenaar en Hester van Medenburg de ene wonende en geboren te varik en de laatste geboren te Est en wonende te Heesselt bij sijn Eerw. in ondertrouw waren opgenomenm met begeerte dat ook hier de drie huwelijks voorstellingen af mochten lopen 't welk aangenomen is. Na dat de Huwelijks
voorstellingen afgelopen waren is Hendrik van Clodewijk op den 18den October hier geweest om een Schriftelijk Attest van de volbrachte Huwelijks voorstellingen om in 't Huwelijk te konnen bevestigt worden, 't welk hem gegeven is. Daar na is hij bij mij gekomen met verzoek om hier getrout te worden 't welk hem toegestaan is. Hij en sijn bruit bekennen sich beide tot den Herformden Godsdienst te behoren en sijn hier op Zondag den 6ten December dezes jaars des avonts in de repetitie van de Catechismus preek getrout.

Hieruit blijkt ook dat Hendrik geboren is te Varik.
1768 Gedoopt 25 September 1768, Ruth [4014], zoon van Hendrik van Clodewijk [4012], en van Hester van Medenburg [4013], echtelieden. DOOPBOEK KERK-GEMEENTE VARIK 1669 - 1870
1833 Overlijden van Ruth van KLOODEWIJK [4014] zoon van Hendrik van KLOOTWIJK [4012] (1735-) en van Hester van MEYDENBURG [4013], echtgenoot van Adriaantje BAKS [4015] op 23 januari 1833.

  Kwartierblad van Hendrik van KLOOTWIJK [4012]


4. Berent Petersen van KLODEWIJK [7488] geboren ca. 1635
                    
5. Adriaantje Anthonis [8333] geboren ca. 1635
                    

                    

                    
2. Teunis Berentse van KLODEWIJK [7474]
                    
3. Belike Hendriks de KOCK [7475]
                    
1. Hendrik van KLOOTWIJK [4012] gedoopt te Varik op 26-12-1714

getrouwd met Trijntje van SANDIJK [7473]
1. Beeleke [7467] gedoopt te Varik op 10-05-1756
2. Teunis Barentse [7468] gedoopt te Varik op 25-09-1757
3. Jan [7469] gedoopt te Varik op 19-01-1759
4. Metje [4035] gedoopt te Varik op 22-06-1760 overleden te Wijk en Aalburg op 26-12-1838
5. Jan [7470] gedoopt te Varik op 07-11-1762
6. Geertje [7471] gedoopt te Varik op 11-11-1764
7. Trijneke [7472] gedoopt te Varik op 08-03-1767

ondertr. (2) op 18-09-1767 getrouwd (2) te Varik op 00-09-1767 met Hester van MEDENBURG (¹) [4013] geboren te Est
1. Ruth [4014] gedoopt te Varik op 25-09-1768, arbeider overleden te Aalburg op 23-01-1833
                    

  Tijdbalk van Hendrik van KLOOTWIJK [4012]

Start
End

  Verwantschap van Hendrik van KLOOTWIJK [4012]

Stamoudste van Hendrik van KLOOTWIJK [4012] (1714-) is Berent Petersen van KLODEWIJK [7488] (1635-)
Verwantschap tussen Hendrik van KLOOTWIJK [4012] (1714-) en referentie Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918):

[Hendrik van KLOOTWIJK als referentie]

distance:12

Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid
© Kineo 2006-2024   3.235.172.123