Familiestamboom Klootwijk

  Gezinsblad van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563]

  Beeldbank informatie van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563]

05-04-1716 Doopinschrijving van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563] de zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562] op zondag 5 april 1716.

Inschrijving NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.

Altjen was eerst ingeschreven als "van den Heuvel". Dit is later iets gecorrigeerd naar van (den) Desheuvel.
1752 Transcriptie uit het boek "De voormoeders van Suze Zijlstra", zij heeft onderzoek gedaan naar de levens van haar voormoeders.

Toch kwamen in ieder geval mijn voormoeders naar wie ik op zoek was steeds dichterbij. Over de jeugd van de vrouw met wie Axel Anthonij Rosenquist trouwde, kon ik alweer meer details vinden dan over de jeugd van Axels moeder Jacoba Happon.
Hij trouwde met een naamgenoot van zijn moeder: Jacoba van Clootwijk, een jonge vrouw die al een turbulent leven achter de rug had toen ze op haar tweeŽntwintigste met hem in de echt trad.
Ze werd geboren toen de Compagnie al meer dan tachtig jaar Fort Rotterdam in bezit had en de dienst uitmaakte in de nabije omgeving, al bleef ook in de tijd dat zij opgroeide de macht van de voc in dit gebied kwetsbaar.
Het fort verraadde van welke kant ze de grootste dreiging verwachtten: de zeekant had geen gracht, de landzijde wel.
Tegelijk was niet alles stevig afgeschermd. De omheining van Vlaardingen, de nederzetting naast het fort, bestond deels uit de muren van huizen.
Bewoners konden door hun achterpoort eenvoudig erbuiten komen.
Als je vanaf het fort naar Vlaardingen wilde lopen, moest je een kleine open vlakte oversteken om bij de ingang van de omheining rond de nederzetting terecht te komen.
Wie voor deze ingang rechts afsloeg, kwam op het Hoge Pad naar Bontualac terecht.
Dicht bij het fort telde deze weg een aantal stenen gebouwen, waaronder het huis van de Happons, verder van het fort gelegen woonden mensen vooral in bamboe huizen.
Aan het begin van de weg naar Bontualac was het ziekenhuis gevestigd, daarnaast lag het huis van de gouverneur, met als vanzelfsprekend een royale tuin.
Aan de kant van de weg had het gouverneurshuis een klein vierkant torentje, een trap bood toegang tot de hoofdingang.
Hier kwam Jacoba van Clootwijk op 17 januari 1752 ter wereld, dochter van Jan Dirk van Clootwijk uit 's-Hertogenbosch.
Hij was ongehuwd en adopteerde Jacoba. Hij zal zelf haar vader zijn geweest.
Het is niet dUidelijk wie haar moeder was. Net als de moeder van Jacoba Happon was de moeder van Jacoba van Clootwijk waarschijnlijk een Aziatische vrouw, die wellicht in slavernij in het huishouden van Jan Dirk terecht was gekomen.
Ook wat betreft deze generatie kon ik meer vinden over haar Euraziatische kind Jacoba, Jacoba's zus Henrietta en broertje Jan Dirk.
Jacoba bracht haar eerste jaren door in een hooggeplaatst huishouden. Haar vader was enkele maanden voor haar geboorte gouverneur geworden, de hoogst mogelijke post in deze voc-vestiging.
Zijn positie was ook voor de kinderen waardevol. Verschillende ondergeschikten besloten om de oudste dochter van de gouverneur, Henrietta, op te nemen in hun testament -vast om bij hun baas in de gunst te komen. Zo beloofde de opzichter Jacob Naard in 1753 aan Henrietta 'drie slavinnen in name Siang van Biema, Tjadie van Maccassar en Bassie van Boegies' na te laten. Henrietta zou hen moeten vrijlaten als ze de huwbare leeftijd had bereikt, onder voorwaarde dat de vrouwen zich tot die tijd goed zouden gedragen. Als Henrietta jong zou overlijden, dan zouden de vrouwen bezit worden van haar zusje, Jacoba dus, en broertje. Het laat goed zien hoe je kon worden bevoordeeld als je vader een hoge positie had.
Lang konden de kinderen Van Clootwijk hier echter niet van profiteren: vader Jan Dirk vertrok uit Makassar toen zijn dochtertje Jacoba vier jaar oud was. Hij liet ook Henrietta en zijn pasgeboren zoontje Jan Dirk achter. De kinderen zouden hun vader nooit meer terugzien. Voor hen was dit vertrek onverwacht, maar hun vader
had de problemen al van ver zien aankomen. Hij woonde al jaren in Makassar en had tot dan toe een vrij voorspoedige carriŤre gehad. Dat was misschien meer dan de Bosschenaar had durven hopen toen hij in 1738 als adelborst aankwam in AziŽ. Op Makassar begon hij enige jaren later als winkelier en onderkoopman; vanuit die positie klom hij verder op. Toen Jan Dirk eenmaal gouverneur was, leidde een in de loop der jaren oplopend conflict met verschillende invloedrijke medeburgers in Makassar ertoe dat de regering van Batavia hem eind 1755 opriep om zich voor het gerecht te melden. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeheer, omkoping, afpersing en het onterecht beschuldigen en opsluiten van een aantal burgers. Jan Dirk wist zijn vertrek nog te rekken tot het voorjaar, maar hij had uiteindelijk geen keus.
Omdat hij (naar eigen zeggen) vreesde dat hij niet eerlijk berecht zou worden, besloot hij het ruime sop te kiezen en in het kleine scheepje de Jacoba in de richting van de nabijgelegen Engelse vestiging Bencoolen te zeilen, in het zuidwesten van het eiland Sumatra.
wilde daarvandaan naar de Republiek reizen om zich daar voor het Hof van Holland tegen de aantijgingen te verdedigen. Hoewel hij nog invloedrijke vrienden had, mocht dit zijn zaak niet baten. De heren in Batavia verbanden hem voor het leven uit alle gebieden die onder de voc vielen. De Compagnie confisqueerde het inkomen dat
nog tegoed had en al zijn bezittingen -ook slecht nieuws voor de kinderen. Uiteindelijk leverden de verschillende protesten die hij in Holland aantekende geen resultaat op. Weliswaar besloot het Hof van Holland na zeven jaar dat Batavia de beslissing moest herzien, maar de heren in Batavia weigerden dit besluit uit te voeren.
Hoopte de gouverneur bij zijn vertrek dat het nog wel zou lukken terug te keren en dat hij zijn kinderen nog terug zou zien? Ofbekommerde hij zich nauwelijks om hen? In ieder geval adopteerde hij vlak voor hij uitzeilde zijn pasgeboren zoontje. Hiermee gunde hij de kleine Jan Dirk net als zijn oudere zussen de Europese achternaam en erkende status die zo waardevol waren in de voc-vestigingen.
Het vertrek van hun vader en de inbeslagname van zijn vermogen hadden potentieel grote consequenties voor het toekomstperspectief van de kinderen, vooral omdat ze niet meer zouden kunnen terugvallen op zijn fortuin en zijn connecties. Euraziatische kinderen zoals zij werden bij afwezigheid ofoverlijden van de vader niet aan hun Aziatische moeder toevertrouwd. Bij christelijke familie of vrienden konden ze in ieder geval een nette opvoeding krijgen, zo waS de redenatie. Voor kinderen die geen christelijke familie hadden bij wie ze terechtkonden, omdat de verwanten van hun vader nou eenmaal in Europa woonden, was het weeshuis een logische bestemming. De kinderen van Van Clootwijk kwamen uiteindelijk bij een bevriende familie terecht, maar juist het leven in het weeshuis laat goed zien wat voor toekomst de hogere heren voor ogen hadden voor Euraziatische meisjes en wat zij dachten over hun positie in de samenleving. Christelijke waarden, het leren van de Nederlandse taal en een zedige opvoeding stonden hier centraal.

Ik stel me voor hoe Jacoba'sleven zou zijn geweest als ze in het weeshuis
terecht zou zijn gekomen. Het weeshuis bevond zich niet ver
van haar ouderlijk huis. Wie bij de hoofdingang van Vlaardingen
niet rechts afsloeg naar het Hoge Pad naar Bontualac, kon rechtdoor
langs een wachthuis de nederzetting binnenlopen. Na twee blokken
huizen kwam je op een T -splitsing, met het weeshuis recht voor je.
Dit weeshuis bŤreidde meisjes voor op een toekomstig bestaan als
huisvrouw door hun huishoudelijke taken te leren zoals breien,
naaien en koken. Ze konden natuurlijk ook gaan werken als dienstmeisje
in een van de Europese huishoudens in de omgeving, maar
een huwelijk bood betere kansen. Hoe dan ook achtten de bestuurders
het van belang dat de kinderen zo Nederlands mogelijk werden
opgevoed. De lessen van de schoolmeester draaiden om het leren
lezen, schrijven en rekenen en natuurlijk om de beginselen van de
gereformeerde religie. De kinderen moesten zo veel mogelijk het
Nederlands leren, zodat ze deze taal goed beheersten en daardoor in
de kerk ook de prediking konden volgen. De meeste kinderen waren
voordat ze in het weeshuis belandden immers in een Euraziatisch
huishouden opgevoed, waar Nederlands meestal niet de belangrijkste
en zeker niet de enige tŗal was.
24-06-1759 Doopinschrijving van Hendrina Johanna van KLOOTWIJK [8568], de dochter van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] en Sebilla Elisabeth BAER [8567]op 24 juni 1759.
'
Als getuigen zien we Jan Dik van KLOOTWIJK [8563] de broer van de vader en Hendrina Wolfsteijn

Dopen Grote Kerk s-Hertogenbosch
13-01-1761 Schilderij met als afbeelding Lady Jane MOLESWORTH [8808], de echtgenote van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563].

Description
oil on canvas
30 x 25in.
Jane Molesworth was granddaughter of Lord Viscount Molesworth, she married Jan Dirk Van Clootwijk (or Clootwyk) 1715-1804, who was governor of Macassar, Dutch East Indies. In Alexander Raat's "The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789), he states on page 209 : " At Bath Mr Clootwyk married Lady Jane Molesworth, grandaughter of Lord Viscount Molesworth, a very charming Lady brought up outside the follies of the great worldÖ..she is 19 year old and possesses of all qualifications to make someone happy, except much money". (London 13 January 1761)."

  Kwartierblad van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563]


4. Dirk van KLOOTWIJK [8577] geboren ca. 1665, schoolmeester en secretaris
                    
5. Catharina EMENS [8578]
                    
6. Aert van BIESHEUVEL [8581]
                    
7. Mariken van RIJSWIJCK [8582]
                    
2. Seger van KLOOTWIJK [8561] geboren te Sint Andries , gedoopt te Rossum op 04-09-1691
                    
3. Aaltjen van BIESHEUVEL [8562] gedoopt te Veen op 20-11-1689
                    
1. Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563] gedoopt te Den Bosch op 05-04-1716
1. Henriette [8811] geboren te Makassar,IndonesiŽ op 1749 overleden te Jakarta, Indonesie op 05-02-1806
2. Hendrik [8814] overleden te Jakarta, Indonesie op 19-10-1751
3. Jacoba [8812] geboren te Makassar,IndonesiŽ op 1752 overleden ca. 1795
4. Jan Dirk [8813] overleden op 03-06-1795

getrouwd (2) te Bath,Somerset,Engeland op 27-12-1760 met Lady Jane MOLESWORTH [8808] geboren op 1735 dochter van William MOLESWORTH [8809] (1688-1770) en van Anne ADAIR [8810] (1705-1742)
                    

  Tijdbalk van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563]

Start
End

  Verwantschap van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563]

Stamoudste van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563] (1716-) is Dirk van KLOOTWIJK [8577] (1665-)
Verwantschap tussen Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563] (1716-) en referentie Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918):

[Jan Dirk van KLOOTWIJK als referentie]

distance:12

Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid
© Kineo 2006-2023   18.207.160.97