Familiestamboom Klootwijk
I.
Dirk van KLOOTWIJK [8577] geboren ca. 1665, schoolmeester en secretaris
 
ondertr. te Den Bosch op 25-03-1684 getrouwd te Altforst op 09-04-1684 met Catharina EMENS [8578]
 
 
1.
Johannes [8585] geboren ca. 1686 , volgt IIa.
 
 
2.
Dionisius [8594] geboren ca. 1689, schoolmeester en voorlezer
 
 
3.
Seger [8561] geboren te Sint Andries , gedoopt te Rossum op 04-09-1691 , volgt IIb.
 
getrouwd (2) te Nuland op 05-03-1695 met Barbara Anna van der KEURBEKE [8579]
 
 
1.
Jan Hendrik [8580] gedoopt te Geffen op 19-08-1696

25-03-1684 Huwelijksafkondiging (Ondertrouw) van Dirk van KLOOTWIJK () [8577] en Catharina EMENS () [8578] op 25 maart 1684 te 's-Hertogenbosch.
Hieruit zou blijken dat Dirck geboren zou zijn in Oijen en Catharine op de Schans Sint Andries.

Dirck woonde in de Hintemerstraat (Hinthamerstraat) in Den Bosch waar we later (1715) ook zijn zoon Seger tegenkomen. Catharina woonde in de Clarestraat (Clarastraat), dit is een zijstraatje (steeg) van de Hinthamerstraat.
11-04-1684 Huwelijksakte van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578] op 11 april 1684 te Altforst.

"Den 9 april nieuwe stijll sijn van den
Bosch met behoorlijcken attestatie gekomen
Dirck van Clootwijck J.M.
Catharina Emens J.D.
en sijn getrout tot Altvorst
den 31 maart/11 april 1684
"

(opm: er werden grofweg van 1570 tot 1700 in Europa twee data aangehouden, de Julliaanse kalender en de Gregoriaanse kalender liepen 10, 11 of 12 dagen uit elkaar. Omdat niet op alle plaatsen gelijk overgestapt werd op de Gregoriaanse kalender werden er soms nog twee data aangehouden die kortweg "Oude stijl (OS)" voor de Julliaanse en "Nieuwe stijl (NS)" voor de Gregoriaanse aangehouden). Soms zie je ook de twee data tegelijk staan gescheiden met een schuine of horizontale streep.)
29-09-1684 Raad van State: Commmissieboeken, Het Staatse Leger: militairen vr 1795
Dirk van KLOOTWIJK [8577] wordt op 29 september 1684 aangesteld als Schoolmeester op het fort Sint Andries.
Hij bleef dat doen tot 14 juni 1692 en werd toen opgevolgd door Jan Gerritsen.
04-09-1691 Inschrijving in het doopboek van Rossum van de doop van Segert van KLOOTWIJK [8561] de zoon van Mr. Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578] op 4 september 1691.

Segert zien we met banden met Alem (komt uit Alem met Attestatie) en met Sint Andries (geboorteplaats volgens ondertrouw).
In die plaatsen is niets te vinden, maar Rossum ligt naast deze gehuchten dus zal dit de juiuste Seger(t) zijn.
25-05-1693 Lidmaaten-Boek voor de kerk van Rosmalen, beginnende met den jaare 1649
"Dirck van Cloodtwijck, en Katrijn Emons met attestatie van het fort S. Andries den 25 meij 1693."
De verhuizing van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en zijn eerste vrouw Catharina EMENS [8578] vanuit het fort Sint Andries naar Rosmalen.
05-03-1695 Inschrijving van ondertrouw in Geffen van Dirk van KLOOTWIJK [8577], weduwnaar van Catharina EMENS [8578] en Barbara Anna van der KEURBEKE [8579], weduwe van Johannes van der STEEN [8583] op 5 maart 1695.
19-08-1696 Doopinschrijving te Geffen van Jan Hendrik van KLOOTWIJK [8580] de zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Barbara Anna van der KEURBEKE [8579] op 19 augustus 1696.
05-10-1702 Lidmaaten-Boek voor de kerk van Rosmalen, beginnende met den jaare 1649
"Anno 1702 den 5 october is tot ledemaat na gedane belijdenis des geloofs aangenomen: Johannes Clootwijk"
Johannes zal rond 1686 geboren zijn. Het is te verwachten dat hij Johannes van KLOOTWIJK [8585] is, de zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578], hij trouwde later met Debora van der STEEN [8584], de dochter van zijn latere stiefmoeder Barbara Anna van der KEURBEKE [8579].
01-07-1707 Lidmaaten-Boek voor de kerk van Rosmalen, beginnende met den jaare 1649
"In julij 1707 naar gedane beleijdenisse aengenomen Deonisius van Clootwijk J.M., attestatie gegeven den 16 maart 1716.."
Dionisius KLOOTWIJK [8594], de zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578] deed in 1707 belijdenis te Rosmalen. Hij zal dus ongeveer in 1689 geboren zijn. Hij vertrok weer uit de gemeente op 16 maart 1716.
16-03-1745 Raad van State: Commmissieboeken, Het Staatse Leger: militairen vr 1795
Dionisius van KLOOTWIJK [8594], de zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en van Catharina EMENS [8578] werd op 16 maart 1745 Schoolmeester en voorlezer te Nieuwkuijk ('s-Hertogenbosch)
IIa.
Johannes van KLOOTWIJK [8585] geboren ca. 1686 zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] (1665-) en van Catharina EMENS [8578]
 
getrouwd met Debora van der STEEN [8584] geboren te Geffen op 08-06-1687 dochter van Johan van der STEEN [8583] en van Barbara Anna van der KEURBEKE [8579]
 
 
1.
Johanna Catharina [8589] gedoopt te Rosmalen op 03-03-1709
 
 
2.
Anna Catharina [8586] gedoopt te Nuland op 03-12-1713
 
 
3.
Anna Barbera [8588] gedoopt te Nuland op 23-06-1715
 
 
4.
Maria Jacoba [8587] gedoopt te Nuland op 23-07-1715
 
 
5.
Maria Elisabeth [8590] gedoopt te Nuland op 27-06-1717
 
 
6.
Jan Diderik [8591] gedoopt te Nuland op 19-02-1721
 
 
7.
Debora Elisabetha [8592] gedoopt te Nuland op 25-12-1722
 
 
8.
Zeger [8593] gedoopt te Nuland op 02-05-1725

08-06-1687 Doopinschrijving van Debora van der STEEN [8584] de dochter van Johan van der STEEN [8583] en van Barbara Anna van der KEURBEKE [8579] te Geffen op 8 juni 1687.

Als vader wordt genoemd: Eerwaarde Johan van der Steen, secretaris tot Nuland.
05-10-1702 Lidmaaten-Boek voor de kerk van Rosmalen, beginnende met den jaare 1649
"Anno 1702 den 5 october is tot ledemaat na gedane belijdenis des geloofs aangenomen: Johannes Clootwijk"
Johannes zal rond 1686 geboren zijn. Het is te verwachten dat hij Johannes van KLOOTWIJK [8585] is, de zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578], hij trouwde later met Debora van der STEEN [8584], de dochter van zijn latere stiefmoeder Barbara Anna van der KEURBEKE [8579].
25-05-1703 Lidmaaten-Boek voor de kerk van Rosmalen, beginnende met den jaare 1649

"Den 25 mei 1703 is tot ledemaat na gedane belijdenis aangenomen Debora van der Steen."

Debora van der STEEN [8584] de latere echtgenote van Johannes van KLOOTWIJK [8585] deed in 1703 belijdenis te Rosmalen.
03-12-1713 Doopinschrijving van Anna Catharina van KLOOTWIJK [8586] dochter van Johannes van KLOOTWIJK [8585] en Debora van der STEEN [8584] op 3 december 1713 te Nuland.

Getuigen waren Zeger van Clootwijk en Barbara van der Keurbeek
23-06-1715 Doopinschrijving van de kinderen van Johannes van KLOOTWIJK [8585] en Debora van der STEEN [8584] op 23 juni 1715 te Nuland genaamd:

Maria Jacoba van KLOOTWIJK [8587] met getuigen Jacobus van Meurs en Elisabeth van der Steen en

Anna Barbera van KLOOTWIJK [8588] met getuigen Pieter van Wierop en Barbera Anna van der Keurbeek.
IIb.
Seger van KLOOTWIJK [8561] geboren te Sint Andries , gedoopt te Rossum op 04-09-1691 zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] (1665-) en van Catharina EMENS [8578]
 
ondertr. te Den Bosch op 19-01-1715 getrouwd te Rosmalen op 03-02-1715 met Aaltjen van BIESHEUVEL [8562] gedoopt te Veen op 20-11-1689 dochter van Aert van BIESHEUVEL [8581] en van Mariken van RIJSWIJCK [8582]
 
 
1.
Jan Dirk [8563] gedoopt te Den Bosch op 05-04-1716
 
 
2.
Arnoldus [8564] gedoopt te Den Bosch op 23-01-1718, Matroos VOC overleden op 07-06-1764
 
 
3.
Cornelis [8565] gedoopt te Den Bosch op 04-02-1720 , volgt IIIa.
 
 
4.
Seger [8566] gedoopt te Den Bosch op 01-01-1723

20-11-1689 Doopinschrijving van Aaltjen van BIESHEUVEL [8562] de dochter van Aert BIESHEUVEL [8581] en Mariken van RIJSWIJCK [8582] op 20 november 1689 te Veen.
Aaltjen is de latere echtgenote van Seger van KLOOTWIJK [8561]
04-09-1691 Inschrijving in het doopboek van Rossum van de doop van Segert van KLOOTWIJK [8561] de zoon van Mr. Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578] op 4 september 1691.

Segert zien we met banden met Alem (komt uit Alem met Attestatie) en met Sint Andries (geboorteplaats volgens ondertrouw).
In die plaatsen is niets te vinden, maar Rossum ligt naast deze gehuchten dus zal dit de juiuste Seger(t) zijn.
1709 Extract uit het lidmatenboek van de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch:

Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562] (hier: Aaltjen Biesheuvel) deed belijdenis in januari 1709. Zij woonde in de kk straat.

Hieruit kan worden afgeleid dat Aaltjen ongeveer in 1690 geboren is.
1713 Extract uit het lidmatenboek van de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch:

In januari 1713 kwam Segert van KLOOTWIJK [8561] met attestatie als lidmaat aan vanuit Alem.
19-01-1715 Ondertrouw van Segert van KLOOTWIJK [8561] en Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562] op 19 januari 1715 voor de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.

Segert was geboren in Sint Andries en woonde in de Hintemerstraat (Hinthamerstraat?). Aaltje was geboren in Veen en woonde in de Ridderstraat.
05-04-1716 Doopinschrijving van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563] de zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562] op zondag 5 april 1716.

Inschrijving NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.

Altjen was eerst ingeschreven als "van den Heuvel". Dit is later iets gecorrigeerd naar van (den) Desheuvel.
23-01-1718 Doopinschrijving van Arnoldus van KLOOTWIJK [8564], de zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562] op 23 januari 1718.
Doop in de NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch
04-02-1720 Doopinschrijving van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] gedoopt te Den Bosch op 4 februari 1720 zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en van Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562].
Gedoopt NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch
01-01-1723 Doopinschrijving van Zeger van KLOOTWIJK [8566] gedoopt te Den Bosch op 1 januari 1723 zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en van Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562].
Gedoopt NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch
IIIa.
Cornelis van KLOOTWIJK [8565] gedoopt te Den Bosch op 04-02-1720 zoon van Seger van KLOOTWIJK [8561] (1691-) en van Aaltjen van BIESHEUVEL [8562] (1689-)
 
ondertr. te Den Bosch op 23-10-1756 met Sebilla Elisabeth BAER [8567] gedoopt te Den Bosch op 18-02-1728 dochter van Jan Hendrik BAER [8575] en van Anna Catharina WESTERMANS [8576]
 
 
1.
Allegonde Marjanna [8569] gedoopt te Den Bosch op 27-09-1757
 
 
2.
Hendrina Johanna [8568] gedoopt te Den Bosch op 24-06-1759
 
 
3.
Anna Catharina [8570] geboren te Den Bosch ca. 1760 overleden te Sint Maartensdijk op 22-10-1824 getrouwd met Johan Laurens MULLER [8571] geboren te Keutscher op 24-03-1759, metselaar overleden te Sint Maartensdijk op 15-12-1838 zoon van Samuel MULLER [8572] en van Elizabeth EKKES [8573]

04-02-1720 Doopinschrijving van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] gedoopt te Den Bosch op 4 februari 1720 zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en van Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562].
Gedoopt NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch
18-02-1728 Doopinschrijving van Sebilla Elisabeth BAER [8567], de dochter van Jan Hendrik BAER [8575] en Anna Catharina Westermans [8576] de latere vrouw van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] op 18 februari 1728 te 's-Hertogenbosch.

Dopen Grote Kerk 's-Hertogenbosch

Let op de merkwaardige schrijfwijze van het cijfer 8 in het jaartal en het dagnummer.

23-10-1756 Inschrijving van ondertrouw van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] en Sebilla Elisabeth BAER [8567] op 23 oktober 1956 te 's-Hertogenbosch.
Beide echtelieden zijn geboren en wonende alhier.
27-09-1757 Doopinschrijving van Allegonde Marjanna van KLOOTWIJK [8569], de dochter van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] en Sebilla Elisabeth BAER [8567] op 27 september 1757.

Dopen Grote Kerk 's-Hertogenbosch

Als getuigen staan vermeld Dionisius van KLOOTWIJK [8594], De oom van Cornelis, en Marjanna MARTEIJN.
24-06-1759 Doopinschrijving van Hendrina Johanna van KLOOTWIJK [8568], de dochter van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] en Sebilla Elisabeth BAER [8567]op 24 juni 1759.
'
Als getuigen zien we Jan Dik van KLOOTWIJK [8563] de broer van de vader en Hendrina Wolfsteijn

Dopen Grote Kerk s-Hertogenbosch

(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid

Samengesteld op:7-8-2022 01:13:41
Generaties:3
Personen:20
Personen in Lib:25

Namen in deze genealogie:

van KLOOTWIJK - 20
EMENS - 1
van der KEURBEKE - 1
van der STEEN - 1
van BIESHEUVEL - 1
BAER - 1


© Kineo 2006-2022   18.204.56.185