Familiestamboom Klootwijk
I.
Dirk van KLOOTWIJK [8577] geboren ca. 1665, schoolmeester en secretaris
 
ondertr. te Den Bosch op 25-03-1684 getrouwd te Altforst op 09-04-1684 met Catharina EMENS [8578]
 
 
1.
Johannes [8585] geboren ca. 1686 , volgt IIa.
 
 
2.
Dionisius [8594] geboren ca. 1689, schoolmeester en voorlezer
 
 
3.
Seger [8561] geboren te Sint Andries , gedoopt te Rossum op 04-09-1691 , volgt IIb.
 
getrouwd (2) te Nuland op 05-03-1695 met Barbara Anna van der KEURBEKE [8579]
 
 
1.
Jan Hendrik [8580] gedoopt te Geffen op 19-08-1696

25-03-1684 Huwelijksafkondiging (Ondertrouw) van Dirk van KLOOTWIJK (Ļ) [8577] en Catharina EMENS (Ļ) [8578] op 25 maart 1684 te 's-Hertogenbosch.
Hieruit zou blijken dat Dirck geboren zou zijn in Oijen en Catharine op de Schans Sint Andries.

Dirck woonde in de Hintemerstraat (Hinthamerstraat) in Den Bosch waar we later (1715) ook zijn zoon Seger tegenkomen. Catharina woonde in de Clarestraat (Clarastraat), dit is een zijstraatje (steeg) van de Hinthamerstraat.
11-04-1684 Huwelijksakte van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578] op 11 april 1684 te Altforst.

"Den 9 april nieuwe stijll sijn van den
Bosch met behoorlijcken attestatie gekomen
Dirck van Clootwijck J.M.
Catharina Emens J.D.
en sijn getrout tot Altvorst
den 31 maart/11 april 1684
"

(opm: er werden grofweg van 1570 tot 1700 in Europa twee data aangehouden, de Julliaanse kalender en de Gregoriaanse kalender liepen 10, 11 of 12 dagen uit elkaar. Omdat niet op alle plaatsen gelijk overgestapt werd op de Gregoriaanse kalender werden er soms nog twee data aangehouden die kortweg "Oude stijl (OS)" voor de Julliaanse en "Nieuwe stijl (NS)" voor de Gregoriaanse aangehouden). Soms zie je ook de twee data tegelijk staan gescheiden met een schuine of horizontale streep.)
29-09-1684 Raad van State: Commmissieboeken, Het Staatse Leger: militairen vůůr 1795
Dirk van KLOOTWIJK [8577] wordt op 29 september 1684 aangesteld als Schoolmeester op het fort Sint Andries.
Hij bleef dat doen tot 14 juni 1692 en werd toen opgevolgd door Jan Gerritsen.
04-09-1691 Inschrijving in het doopboek van Rossum van de doop van Segert van KLOOTWIJK [8561] de zoon van Mr. Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578] op 4 september 1691.

Segert zien we met banden met Alem (komt uit Alem met Attestatie) en met Sint Andries (geboorteplaats volgens ondertrouw).
In die plaatsen is niets te vinden, maar Rossum ligt naast deze gehuchten dus zal dit de juiuste Seger(t) zijn.
25-05-1693 Lidmaaten-Boek voor de kerk van Rosmalen, beginnende met den jaare 1649
"Dirck van Cloodtwijck, en Katrijn Emons met attestatie van het fort S. Andries den 25 meij 1693."
De verhuizing van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en zijn eerste vrouw Catharina EMENS [8578] vanuit het fort Sint Andries naar Rosmalen.
05-03-1695 Inschrijving van ondertrouw in Geffen van Dirk van KLOOTWIJK [8577], weduwnaar van Catharina EMENS [8578] en Barbara Anna van der KEURBEKE [8579], weduwe van Johannes van der STEEN [8583] op 5 maart 1695.
19-08-1696 Doopinschrijving te Geffen van Jan Hendrik van KLOOTWIJK [8580] de zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Barbara Anna van der KEURBEKE [8579] op 19 augustus 1696.
05-10-1702 Lidmaaten-Boek voor de kerk van Rosmalen, beginnende met den jaare 1649
"Anno 1702 den 5 october is tot ledemaat na gedane belijdenis des geloofs aangenomen: Johannes Clootwijk"
Johannes zal rond 1686 geboren zijn. Het is te verwachten dat hij Johannes van KLOOTWIJK [8585] is, de zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578], hij trouwde later met Debora van der STEEN [8584], de dochter van zijn latere stiefmoeder Barbara Anna van der KEURBEKE [8579].
01-07-1707 Lidmaaten-Boek voor de kerk van Rosmalen, beginnende met den jaare 1649
"In julij 1707 naar gedane beleijdenisse aengenomen Deonisius van Clootwijk J.M., attestatie gegeven den 16 maart 1716.."
Dionisius KLOOTWIJK [8594], de zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578] deed in 1707 belijdenis te Rosmalen. Hij zal dus ongeveer in 1689 geboren zijn. Hij vertrok weer uit de gemeente op 16 maart 1716.
16-03-1745 Raad van State: Commmissieboeken, Het Staatse Leger: militairen vůůr 1795
Dionisius van KLOOTWIJK [8594], de zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en van Catharina EMENS [8578] werd op 16 maart 1745 Schoolmeester en voorlezer te Nieuwkuijk ('s-Hertogenbosch)
IIa.
Johannes van KLOOTWIJK [8585] geboren ca. 1686 zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] (1665-) en van Catharina EMENS [8578]
 
getrouwd met Debora van der STEEN [8584] geboren te Geffen op 08-06-1687 dochter van Johan van der STEEN [8583] en van Barbara Anna van der KEURBEKE [8579]
 
 
1.
Johanna Catharina [8589] gedoopt te Rosmalen op 03-03-1709
 
 
2.
Anna Catharina [8586] gedoopt te Nuland op 03-12-1713
 
 
3.
Anna Barbera [8588] gedoopt te Nuland op 23-06-1715
 
 
4.
Maria Jacoba [8587] gedoopt te Nuland op 23-07-1715
 
 
5.
Maria Elisabeth [8590] gedoopt te Nuland op 27-06-1717
 
 
6.
Jan Diderik [8591] gedoopt te Nuland op 19-02-1721
 
 
7.
Debora Elisabetha [8592] gedoopt te Nuland op 25-12-1722
 
 
8.
Zeger [8593] gedoopt te Nuland op 02-05-1725

08-06-1687 Doopinschrijving van Debora van der STEEN [8584] de dochter van Johan van der STEEN [8583] en van Barbara Anna van der KEURBEKE [8579] te Geffen op 8 juni 1687.

Als vader wordt genoemd: Eerwaarde Johan van der Steen, secretaris tot Nuland.
05-10-1702 Lidmaaten-Boek voor de kerk van Rosmalen, beginnende met den jaare 1649
"Anno 1702 den 5 october is tot ledemaat na gedane belijdenis des geloofs aangenomen: Johannes Clootwijk"
Johannes zal rond 1686 geboren zijn. Het is te verwachten dat hij Johannes van KLOOTWIJK [8585] is, de zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578], hij trouwde later met Debora van der STEEN [8584], de dochter van zijn latere stiefmoeder Barbara Anna van der KEURBEKE [8579].
25-05-1703 Lidmaaten-Boek voor de kerk van Rosmalen, beginnende met den jaare 1649

"Den 25 mei 1703 is tot ledemaat na gedane belijdenis aangenomen Debora van der Steen."

Debora van der STEEN [8584] de latere echtgenote van Johannes van KLOOTWIJK [8585] deed in 1703 belijdenis te Rosmalen.
03-12-1713 Doopinschrijving van Anna Catharina van KLOOTWIJK [8586] dochter van Johannes van KLOOTWIJK [8585] en Debora van der STEEN [8584] op 3 december 1713 te Nuland.

Getuigen waren Zeger van Clootwijk en Barbara van der Keurbeek
23-06-1715 Doopinschrijving van de kinderen van Johannes van KLOOTWIJK [8585] en Debora van der STEEN [8584] op 23 juni 1715 te Nuland genaamd:

Maria Jacoba van KLOOTWIJK [8587] met getuigen Jacobus van Meurs en Elisabeth van der Steen en

Anna Barbera van KLOOTWIJK [8588] met getuigen Pieter van Wierop en Barbera Anna van der Keurbeek.
IIb.
Seger van KLOOTWIJK [8561] geboren te Sint Andries , gedoopt te Rossum op 04-09-1691 zoon van Dirk van KLOOTWIJK [8577] (1665-) en van Catharina EMENS [8578]
 
ondertr. te Den Bosch op 19-01-1715 getrouwd te Rosmalen op 03-02-1715 met Aaltjen van BIESHEUVEL [8562] gedoopt te Veen op 20-11-1689 dochter van Aert van BIESHEUVEL [8581] en van Mariken van RIJSWIJCK [8582]
 
 
1.
Jan Dirk [8563] gedoopt te Den Bosch op 05-04-1716 , volgt IIIa.
 
 
2.
Arnoldus [8564] gedoopt te Den Bosch op 23-01-1718, Matroos VOC overleden op 07-06-1764
 
 
3.
Cornelis [8565] gedoopt te Den Bosch op 04-02-1720 , volgt IIIb.
 
 
4.
Seger [8566] gedoopt te Den Bosch op 01-01-1723

20-11-1689 Doopinschrijving van Aaltjen van BIESHEUVEL [8562] de dochter van Aert BIESHEUVEL [8581] en Mariken van RIJSWIJCK [8582] op 20 november 1689 te Veen.
Aaltjen is de latere echtgenote van Seger van KLOOTWIJK [8561]
04-09-1691 Inschrijving in het doopboek van Rossum van de doop van Segert van KLOOTWIJK [8561] de zoon van Mr. Dirk van KLOOTWIJK [8577] en Catharina EMENS [8578] op 4 september 1691.

Segert zien we met banden met Alem (komt uit Alem met Attestatie) en met Sint Andries (geboorteplaats volgens ondertrouw).
In die plaatsen is niets te vinden, maar Rossum ligt naast deze gehuchten dus zal dit de juiuste Seger(t) zijn.
1709 Extract uit het lidmatenboek van de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch:

Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562] (hier: Aaltjen Biesheuvel) deed belijdenis in januari 1709. Zij woonde in de kk straat.

Hieruit kan worden afgeleid dat Aaltjen ongeveer in 1690 geboren is.
1713 Extract uit het lidmatenboek van de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch:

In januari 1713 kwam Segert van KLOOTWIJK [8561] met attestatie als lidmaat aan vanuit Alem.
19-01-1715 Ondertrouw van Segert van KLOOTWIJK [8561] en Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562] op 19 januari 1715 voor de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.

Segert was geboren in Sint Andries en woonde in de Hintemerstraat (Hinthamerstraat?). Aaltje was geboren in Veen en woonde in de Ridderstraat.
05-04-1716 Doopinschrijving van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563] de zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562] op zondag 5 april 1716.

Inschrijving NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.

Altjen was eerst ingeschreven als "van den Heuvel". Dit is later iets gecorrigeerd naar van (den) Desheuvel.
23-01-1718 Doopinschrijving van Arnoldus van KLOOTWIJK [8564], de zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562] op 23 januari 1718.
Doop in de NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch
04-02-1720 Doopinschrijving van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] gedoopt te Den Bosch op 4 februari 1720 zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en van Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562].
Gedoopt NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch
01-01-1723 Doopinschrijving van Zeger van KLOOTWIJK [8566] gedoopt te Den Bosch op 1 januari 1723 zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en van Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562].
Gedoopt NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch
IIIa.
Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563] gedoopt te Den Bosch op 05-04-1716 zoon van Seger van KLOOTWIJK [8561] (1691-) en van Aaltjen van BIESHEUVEL [8562] (1689-)
 
 
1.
Henriette [8811] geboren te Makassar,IndonesiŽ op 1749 overleden te Jakarta, Indonesie op 05-02-1806
 
 
2.
Hendrik [8814] overleden te Jakarta, Indonesie op 19-10-1751
 
 
3.
Jacoba [8812] geboren te Makassar,IndonesiŽ op 1752 overleden ca. 1795 getrouwd op 00-00-1774 met Axel Anthony ROSENQUIST [8815] geboren ca. 1748 overleden te Makassar,IndonesiŽ na 1795
 
 
4.
Jan Dirk [8813] overleden op 03-06-1795
 
getrouwd (2) te Bath,Somerset,Engeland op 27-12-1760 met Lady Jane MOLESWORTH [8808] geboren op 1735 dochter van William MOLESWORTH [8809] (1688-1770) en van Anne ADAIR [8810] (1705-1742)

05-04-1716 Doopinschrijving van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563] de zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562] op zondag 5 april 1716.

Inschrijving NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.

Altjen was eerst ingeschreven als "van den Heuvel". Dit is later iets gecorrigeerd naar van (den) Desheuvel.
1752 Transcriptie uit het boek "De voormoeders van Suze Zijlstra", zij heeft onderzoek gedaan naar de levens van haar voormoeders.

Toch kwamen in ieder geval mijn voormoeders naar wie ik op zoek was steeds dichterbij. Over de jeugd van de vrouw met wie Axel Anthonij Rosenquist trouwde, kon ik alweer meer details vinden dan over de jeugd van Axels moeder Jacoba Happon.
Hij trouwde met een naamgenoot van zijn moeder: Jacoba van Clootwijk, een jonge vrouw die al een turbulent leven achter de rug had toen ze op haar tweeŽntwintigste met hem in de echt trad.
Ze werd geboren toen de Compagnie al meer dan tachtig jaar Fort Rotterdam in bezit had en de dienst uitmaakte in de nabije omgeving, al bleef ook in de tijd dat zij opgroeide de macht van de voc in dit gebied kwetsbaar.
Het fort verraadde van welke kant ze de grootste dreiging verwachtten: de zeekant had geen gracht, de landzijde wel.
Tegelijk was niet alles stevig afgeschermd. De omheining van Vlaardingen, de nederzetting naast het fort, bestond deels uit de muren van huizen.
Bewoners konden door hun achterpoort eenvoudig erbuiten komen.
Als je vanaf het fort naar Vlaardingen wilde lopen, moest je een kleine open vlakte oversteken om bij de ingang van de omheining rond de nederzetting terecht te komen.
Wie voor deze ingang rechts afsloeg, kwam op het Hoge Pad naar Bontualac terecht.
Dicht bij het fort telde deze weg een aantal stenen gebouwen, waaronder het huis van de Happons, verder van het fort gelegen woonden mensen vooral in bamboe huizen.
Aan het begin van de weg naar Bontualac was het ziekenhuis gevestigd, daarnaast lag het huis van de gouverneur, met als vanzelfsprekend een royale tuin.
Aan de kant van de weg had het gouverneurshuis een klein vierkant torentje, een trap bood toegang tot de hoofdingang.
Hier kwam Jacoba van Clootwijk op 17 januari 1752 ter wereld, dochter van Jan Dirk van Clootwijk uit 's-Hertogenbosch.
Hij was ongehuwd en adopteerde Jacoba. Hij zal zelf haar vader zijn geweest.
Het is niet dUidelijk wie haar moeder was. Net als de moeder van Jacoba Happon was de moeder van Jacoba van Clootwijk waarschijnlijk een Aziatische vrouw, die wellicht in slavernij in het huishouden van Jan Dirk terecht was gekomen.
Ook wat betreft deze generatie kon ik meer vinden over haar Euraziatische kind Jacoba, Jacoba's zus Henrietta en broertje Jan Dirk.
Jacoba bracht haar eerste jaren door in een hooggeplaatst huishouden. Haar vader was enkele maanden voor haar geboorte gouverneur geworden, de hoogst mogelijke post in deze voc-vestiging.
Zijn positie was ook voor de kinderen waardevol. Verschillende ondergeschikten besloten om de oudste dochter van de gouverneur, Henrietta, op te nemen in hun testament -vast om bij hun baas in de gunst te komen. Zo beloofde de opzichter Jacob Naard in 1753 aan Henrietta 'drie slavinnen in name Siang van Biema, Tjadie van Maccassar en Bassie van Boegies' na te laten. Henrietta zou hen moeten vrijlaten als ze de huwbare leeftijd had bereikt, onder voorwaarde dat de vrouwen zich tot die tijd goed zouden gedragen. Als Henrietta jong zou overlijden, dan zouden de vrouwen bezit worden van haar zusje, Jacoba dus, en broertje. Het laat goed zien hoe je kon worden bevoordeeld als je vader een hoge positie had.
Lang konden de kinderen Van Clootwijk hier echter niet van profiteren: vader Jan Dirk vertrok uit Makassar toen zijn dochtertje Jacoba vier jaar oud was. Hij liet ook Henrietta en zijn pasgeboren zoontje Jan Dirk achter. De kinderen zouden hun vader nooit meer terugzien. Voor hen was dit vertrek onverwacht, maar hun vader
had de problemen al van ver zien aankomen. Hij woonde al jaren in Makassar en had tot dan toe een vrij voorspoedige carriŤre gehad. Dat was misschien meer dan de Bosschenaar had durven hopen toen hij in 1738 als adelborst aankwam in AziŽ. Op Makassar begon hij enige jaren later als winkelier en onderkoopman; vanuit die positie klom hij verder op. Toen Jan Dirk eenmaal gouverneur was, leidde een in de loop der jaren oplopend conflict met verschillende invloedrijke medeburgers in Makassar ertoe dat de regering van Batavia hem eind 1755 opriep om zich voor het gerecht te melden. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeheer, omkoping, afpersing en het onterecht beschuldigen en opsluiten van een aantal burgers. Jan Dirk wist zijn vertrek nog te rekken tot het voorjaar, maar hij had uiteindelijk geen keus.
Omdat hij (naar eigen zeggen) vreesde dat hij niet eerlijk berecht zou worden, besloot hij het ruime sop te kiezen en in het kleine scheepje de Jacoba in de richting van de nabijgelegen Engelse vestiging Bencoolen te zeilen, in het zuidwesten van het eiland Sumatra.
wilde daarvandaan naar de Republiek reizen om zich daar voor het Hof van Holland tegen de aantijgingen te verdedigen. Hoewel hij nog invloedrijke vrienden had, mocht dit zijn zaak niet baten. De heren in Batavia verbanden hem voor het leven uit alle gebieden die onder de voc vielen. De Compagnie confisqueerde het inkomen dat
nog tegoed had en al zijn bezittingen -ook slecht nieuws voor de kinderen. Uiteindelijk leverden de verschillende protesten die hij in Holland aantekende geen resultaat op. Weliswaar besloot het Hof van Holland na zeven jaar dat Batavia de beslissing moest herzien, maar de heren in Batavia weigerden dit besluit uit te voeren.
Hoopte de gouverneur bij zijn vertrek dat het nog wel zou lukken terug te keren en dat hij zijn kinderen nog terug zou zien? Ofbekommerde hij zich nauwelijks om hen? In ieder geval adopteerde hij vlak voor hij uitzeilde zijn pasgeboren zoontje. Hiermee gunde hij de kleine Jan Dirk net als zijn oudere zussen de Europese achternaam en erkende status die zo waardevol waren in de voc-vestigingen.
Het vertrek van hun vader en de inbeslagname van zijn vermogen hadden potentieel grote consequenties voor het toekomstperspectief van de kinderen, vooral omdat ze niet meer zouden kunnen terugvallen op zijn fortuin en zijn connecties. Euraziatische kinderen zoals zij werden bij afwezigheid ofoverlijden van de vader niet aan hun Aziatische moeder toevertrouwd. Bij christelijke familie of vrienden konden ze in ieder geval een nette opvoeding krijgen, zo waS de redenatie. Voor kinderen die geen christelijke familie hadden bij wie ze terechtkonden, omdat de verwanten van hun vader nou eenmaal in Europa woonden, was het weeshuis een logische bestemming. De kinderen van Van Clootwijk kwamen uiteindelijk bij een bevriende familie terecht, maar juist het leven in het weeshuis laat goed zien wat voor toekomst de hogere heren voor ogen hadden voor Euraziatische meisjes en wat zij dachten over hun positie in de samenleving. Christelijke waarden, het leren van de Nederlandse taal en een zedige opvoeding stonden hier centraal.

Ik stel me voor hoe Jacoba'sleven zou zijn geweest als ze in het weeshuis
terecht zou zijn gekomen. Het weeshuis bevond zich niet ver
van haar ouderlijk huis. Wie bij de hoofdingang van Vlaardingen
niet rechts afsloeg naar het Hoge Pad naar Bontualac, kon rechtdoor
langs een wachthuis de nederzetting binnenlopen. Na twee blokken
huizen kwam je op een T -splitsing, met het weeshuis recht voor je.
Dit weeshuis bŤreidde meisjes voor op een toekomstig bestaan als
huisvrouw door hun huishoudelijke taken te leren zoals breien,
naaien en koken. Ze konden natuurlijk ook gaan werken als dienstmeisje
in een van de Europese huishoudens in de omgeving, maar
een huwelijk bood betere kansen. Hoe dan ook achtten de bestuurders
het van belang dat de kinderen zo Nederlands mogelijk werden
opgevoed. De lessen van de schoolmeester draaiden om het leren
lezen, schrijven en rekenen en natuurlijk om de beginselen van de
gereformeerde religie. De kinderen moesten zo veel mogelijk het
Nederlands leren, zodat ze deze taal goed beheersten en daardoor in
de kerk ook de prediking konden volgen. De meeste kinderen waren
voordat ze in het weeshuis belandden immers in een Euraziatisch
huishouden opgevoed, waar Nederlands meestal niet de belangrijkste
en zeker niet de enige tŗal was.
24-06-1759 Doopinschrijving van Hendrina Johanna van KLOOTWIJK [8568], de dochter van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] en Sebilla Elisabeth BAER [8567]op 24 juni 1759.
'
Als getuigen zien we Jan Dik van KLOOTWIJK [8563] de broer van de vader en Hendrina Wolfsteijn

Dopen Grote Kerk s-Hertogenbosch
13-01-1761 Schilderij met als afbeelding Lady Jane MOLESWORTH [8808], de echtgenote van Jan Dirk van KLOOTWIJK [8563].

Description
oil on canvas
30 x 25in.
Jane Molesworth was granddaughter of Lord Viscount Molesworth, she married Jan Dirk Van Clootwijk (or Clootwyk) 1715-1804, who was governor of Macassar, Dutch East Indies. In Alexander Raat's "The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789), he states on page 209 : " At Bath Mr Clootwyk married Lady Jane Molesworth, grandaughter of Lord Viscount Molesworth, a very charming Lady brought up outside the follies of the great worldÖ..she is 19 year old and possesses of all qualifications to make someone happy, except much money". (London 13 January 1761)."
IIIb.
Cornelis van KLOOTWIJK [8565] gedoopt te Den Bosch op 04-02-1720 zoon van Seger van KLOOTWIJK [8561] (1691-) en van Aaltjen van BIESHEUVEL [8562] (1689-)
 
ondertr. te Den Bosch op 23-10-1756 met Sebilla Elisabeth BAER [8567] gedoopt te Den Bosch op 18-02-1728 dochter van Jan Hendrik BAER [8575] en van Anna Catharina WESTERMANS [8576]
 
 
1.
Allegonde Marjanna [8569] gedoopt te Den Bosch op 27-09-1757
 
 
2.
Hendrina Johanna [8568] gedoopt te Den Bosch op 24-06-1759
 
 
3.
Anna Catharina [8570] geboren te Den Bosch ca. 1760 overleden te Sint Maartensdijk op 22-10-1824 getrouwd met Johan Laurens MULLER [8571] geboren te Keutscher op 24-03-1759, metselaar overleden te Sint Maartensdijk op 15-12-1838 zoon van Samuel MULLER [8572] en van Elizabeth EKKES [8573]

04-02-1720 Doopinschrijving van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] gedoopt te Den Bosch op 4 februari 1720 zoon van Segert van KLOOTWIJK [8561] en van Aaltjen van BIESTHEUVEL [8562].
Gedoopt NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch
18-02-1728 Doopinschrijving van Sebilla Elisabeth BAER [8567], de dochter van Jan Hendrik BAER [8575] en Anna Catharina Westermans [8576] de latere vrouw van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] op 18 februari 1728 te 's-Hertogenbosch.

Dopen Grote Kerk 's-Hertogenbosch

Let op de merkwaardige schrijfwijze van het cijfer 8 in het jaartal en het dagnummer.

23-10-1756 Inschrijving van ondertrouw van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] en Sebilla Elisabeth BAER [8567] op 23 oktober 1956 te 's-Hertogenbosch.
Beide echtelieden zijn geboren en wonende alhier.
27-09-1757 Doopinschrijving van Allegonde Marjanna van KLOOTWIJK [8569], de dochter van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] en Sebilla Elisabeth BAER [8567] op 27 september 1757.

Dopen Grote Kerk 's-Hertogenbosch

Als getuigen staan vermeld Dionisius van KLOOTWIJK [8594], De oom van Cornelis, en Marjanna MARTEIJN.
24-06-1759 Doopinschrijving van Hendrina Johanna van KLOOTWIJK [8568], de dochter van Cornelis van KLOOTWIJK [8565] en Sebilla Elisabeth BAER [8567]op 24 juni 1759.
'
Als getuigen zien we Jan Dik van KLOOTWIJK [8563] de broer van de vader en Hendrina Wolfsteijn

Dopen Grote Kerk s-Hertogenbosch

(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid

Samengesteld op:20-5-2024 01:09:18
Generaties:3
Personen:24
Personen in Lib:30

Namen in deze genealogie:

van KLOOTWIJK - 24
EMENS - 1
van der KEURBEKE - 1
van der STEEN - 1
van BIESHEUVEL - 1
MOLESWORTH - 1
BAER - 1
© Kineo 2006-2024   3.239.11.178