Familiestamboom Klootwijk
I.
Pieter Cornelisz KLOOTWIJK [4600] geboren ca. 1600, scheepstimmerman
 
getrouwd met Trijntje Jorisdr [8636]
 
 
1.
Jan Pieterse [4598] geboren te verm. Delfshaven ca. 1638 , volgt IIa.
 
ca. 00-00-1648 met Leentge Leendertsdr [8637]
 
getrouwd (3) te Rotterdam op 15-02-1650 met Barbara WOLFFERS [8635]

10-03-1648 Pieter Cornelisz Clootwijck [4600], scheeptimmerman en zijn vrouw Leentge Leendertsdr wonende in de Kerckhoffsteech te Delfshaven, vermaken beiden de woning waarin zij wonen aan de langstlevende van hen.
Aan de familie van de eerststervende moet 500 gulden worden uitgekeerd. Als erfgenaam van Pieter benoemt hij voor zijn ingebracht deel, zijn zoon Jan Pietersz, die verwekt is bij zijn eerste vrouw Truitge Jorisdr.
Erfgenamen van Leentge zijn de kinderen van haar dochter Liedewij Leendertsdr, verwekt bij haar eerste man Huych Pietersz, haar zuster Maertge Leendertsdr en haar halfzuster Annetge Jansdr.
Liedewij zal haar hele leven het het vruchtgebruik genieten van de erfenis die haar kinderen ontvangen.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA), Inventarisnummer: 310

Datering: 10-mrt-1648
Aktesoort: testament
Aktenummer: 1
Bladzijden: 1 t/m 3
Notaris: Gerrit van der Hout
Standplaats: Rotterdam
Akteplaats: Rotterdam


Gedeeltelijke transcriptie:

Acte uijtgegeven
In den naeme des heeren Amen: Op huijden
die tiende martinis anno 16 C acht ende veertig
compareerden voor mij Gerridt van der houdt openbaer
Notaris bij den hove van Hollant geadmitteert (tot rotterdam
Residerende, present(?) Wourderg(?) este Getuijgen, des eersame
Pieter Cornelisz Clootwijck, Scheeptimmerman, ende
deerbare Leentge Leenderts echteluijden wonende
opden hoeck van de kerckhofsteech tot Delfshaven
(mij notaris welbekent) beijde cloeck ende gesont sijnde
van lichaem gaende ende staende mit ons omme die
Aerden, haer redenen memorie ende verstand veel machtich
evidentelijckx bleeck. Tekenen(?) gevenden dat sij
compp[aran]ten waeren aenmercaender deselve heijt des doots
ende d’onsel…. wijze vanden dat sij ……….
30-12-1649 Pieter Cornelis Clootwijck [4600], weduwnaar, te Delfshaven en Barbera Wolphers [8635], j.d., geassisteerd door Joan Wolphers, haar broer, maken huwelijksvoorwaarden, met de bepaling dat Adriaan Barents Corneerts te Delfshaven, voogd over het voorkind van Clootwijck en Trijntie Jorisdr za. zijn 1e vrouw, 600 gulden zal krijgen.

Toegangsnummer: 18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA), Inventarisnummer: 654

18_654 Cornelis Maes te Rotterdam, 01-Jan-1649 t/m 31-Dec-1651, Notariële akte, 6 huwelijksvoorwaarden 30-dec-1649
Datering: 30-dec-1649
Aktesoort: huwelijksvoorwaarden
Aktenummer: 6
Bladzijden: 10 t/m 11
Notaris: Cornelis Maes
Akteplaats: Rotterdam
Standplaats: Rotterdam

30-12-1649 Op 30 december 1649 testeerden voor Notaris Chr. van Vliet te Delsfhaven Marijtje Leenderts en Adriaan Pieters Stolckman, Lideweij Leenderts en Huigh Pieters in de Allebrantswaert. Zij heeft nog een halfzuster Leentge Leenderts x Pieter Cornleis Clootwijck.

Bron: Ons Voorgeslacht jaargang 1979
IIa.
Jan Pieterse KLOOTWIJK [4598] geboren te verm. Delfshaven ca. 1638 zoon van Pieter Cornelisz KLOOTWIJK [4600] (1600-) en van Trijntje Jorisdr [8636]
 
ondertr. te Rotterdam op 24-11-1658 getrouwd te Rotterdam op 17-12-1658 met Grietje Willems [4599]
 
 
1.
Willem [4601] gedoopt te Delfshaven op 05-10-1659
 
 
2.
Trijntje [4602] gedoopt te Delfshaven op 29-08-1660
 
 
3.
Aeltje [4603] gedoopt te Delfshaven op 26-03-1662
 
 
4.
Philippus [4605] gedoopt te Delfshaven op 19-07-1665
 
 
5.
Aeltjen [4604] gedoopt te Delfshaven op 30-06-1667
 
getrouwd (2) te Rotterdam op 19-01-1669 met Soetje Dirks de LANGE [4606]
 
 
1.
Helena [4607] gedoopt te Delfshaven op 30-10-1669
 
 
2.
Philips [4608] gedoopt te Delfshaven op 19-08-1671

11-07-1670 Schuldbekentenig: "Jan Pietersz Clootwijcq en Soetge Dircxdr de Lange echtelieden bekennen schuldig te zijn aan de commandeur Simon den Dansser de Somma van f 400,- terzake van geldlening. Een obligatie, op 02.03.1653 voor notaris van Vliet verleden, ad f 800,- ten laste van Adriaen Eewouts de Lange, meester sceepmaker, ten behoeve van Soetge Dircx wordt als zekerheid in bewaring gegeven."
10-02-1671 Schuldbekentenis: "Het echtpaar Jan Pietersz Clootwijck en Soetge Dircx de Lange, bekent schuldig te zijn aan de commandeur Symon den Danser de somme van f 200,- ter zake van geldlening. De in acte no. 6 blz. 21 in bewaring gegeven obligatie d.d. 02.03.1653, verleden voor notaris van Vliet, ad f 800,- ten laste van Adriaen Eewouts de Lange, meester scheepmaker, ten behoeve van Soetge Dircx blijft in bewaring totdat ook deze schuld is afbetaald. "
20-03-1675 Procuratie: "De crediteuren van Jan Pieters Clootwijck en Soetgen Dircx de Lange, t.w. mr. Johan Dijckman, Anthonie de Ronde, Adrian Coornhart, Jacob den Hengst, doctor Johannes Ments, mr. Johan Verhoeff, Anna Jans, Aerjaentgen Cornelisdr, Jan Coelemey, Deonys Gillo, bidder te begrafenisse, Crijntgen Jacobs, machtigen Johannes van den Bergh, eerste clerck ter secretarie te Delff om namens hen akten te lichten volgens sententie van preferentie d.d. 20.02.1675 en de daarna door curator Christaen van Vliet opgemaakte inventaris."
De ouders van Jan Pieterse zijn nog niet bekend. Is zijn vader soms Pieter Cornelisse (getuige bij doop van Helena). Bij de doopinschrijving van Philippus [4605] wordt als vader Pieter Pieterse Klootwijk genoemd ik heb het vermoeden dat het hier toch Jan Pietese betreft.
De achternaam van Soetje Dirks, wordt alleen bij de trouwinschrijving genoemd.
Bronnen: DTB Geref Delfshaven, ONA Delfshaven.

(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid

Samengesteld op:18-5-2024 01:21:12
Generaties:2
Personen:9
Personen in Lib:14

Namen in deze genealogie:

KLOOTWIJK - 9
- 3
WOLFFERS - 1
de LANGE - 1
© Kineo 2006-2024   3.239.11.178