Familiestamboom Klootwijk

Donaties


Het stamboomonderzoek kost natuurlijk veel tijd. Verder worden er kosten gemaakt voor onderzoek, internet, porto, enz.

Als je wilt bijdragen aan de kosten kun je een willekeurig bedrag overmaken aan:
Rabobankrekening NL79RABO0342788000 t.n.v. C.C. Klootwijk te Brandwijk o.v.v. Stamboomonderzoek

Bijdragen kunnen ook gestort worden (minimaal 1 euro) via PayPal. Klik hiervoor op het PayPay-icoon.


Donate


Beside a lot of time, costs are being made for this familyresearch. (Postage, visits, Internet)

If you want to donate an amount of your choice, please transfer it to:
Rabobankaccount NL79RABO0342788000 of C.C. Klootwijk at Brandwijk, The Netherlands

Also paypal donations can be made (min. 1 euro) via PayPal. Click the PayPay-icon below.