Familiestamboom Klootwijk

  Gezinsblad van Pieter KLOOTWIJK [531]

Pieter KLOOTWIJK [531] geboren te Sanderlingen Ambacht op 11-02-1840, huisschilder overleden te Ridderkerk op 24-12-1917 zoon van Leendert KLOOTWIJK [521] (1812-1872) en van Catherina van der HOEVEN [528] (1813-1890)
getrouwd te Ridderkerk op 15-04-1864 met Willemijntje VALSTER [911] geboren te IJsselmonde op 16-10-1836 overleden te Rijsoord op 14-05-1915 dochter van Joris VALSTER [912] (1804-1864) en van Lijntje TOL [913] (1807-)
 
1.
Catharina KLOOTWIJK [1045] geboren te Rijsoord op 27-01-1865 getrouwd te Ridderkerk op 15-02-1895 met Jan de KLERK [6417] geboren te Zwijndrecht ca. 1863 overleden te Alblasserdam op 11-02-1944 zoon van (²) de KLERK [6418] en van (²) van der NET [6419]
 
 
2.
Lijntje KLOOTWIJK [1046] geboren te Rijsoord op 25-05-1866 overleden te Rotterdam op 09-11-1930 getrouwd te Ridderkerk op 01-05-1891 met Dirk van der VEN [7172] geboren te Barendrecht ca. 1864 overleden te Rotterdam op 12-03-1931 zoon van (²) van der VEN [7173] en van (²) van der STAAIJ [7174]
 
 
3.
Leendert KLOOTWIJK [1047] geboren te Rijsoord op 27-07-1867 overleden te Ridderkerk op 13-12-1867
 
 
4.
Leentje KLOOTWIJK [1048] geboren te Rijsoord op 18-08-1868 overleden te Ridderkerk op 07-02-1873
 
 
5.
Joris KLOOTWIJK [906] geboren te Rijsoord op 10-09-1870, huisschilder overleden te Rotterdam op 12-09-1964 getrouwd te Ridderkerk op 24-08-1900 met Maria PENNING [908] geboren te Oostendam op 10-02-1871 overleden te Rotterdam op 07-08-1953 dochter van Hendrik PENNING [909] (1836-1909) en van Jannigje van WINGERDEN [910] (1838-1915)
 
 
6.
Lidewij KLOOTWIJK [1049] geboren te Rijsoord op 08-10-1872 overleden te Ridderkerk op 01-12-1874
 
 
7.
Leentje KLOOTWIJK [1050] geboren te Rijsoord op 04-07-1874 overleden op 21-07-1961 getrouwd te Ridderkerk op 30-04-1897 met Jan van der VEN [8224] geboren te Barendrecht ca. 1871 overleden te Rotterdam ca. 23-06-1943 zoon van (²) van der VEN [8225] en van (²) van der STAAIJ [8226]
 
 
8.
Lidewij KLOOTWIJK [1051] geboren te Rijsoord op 12-09-1876 overleden te Ridderkerk op 29-01-1953 getrouwd te Ridderkerk op 08-04-1904 met Huibert ALBLAS [6176] geboren te Ridderkerk ca. 1876 overleden te Ridderkerk op 01-11-1938 zoon van (²) ALBLAS [6177] en van (²) VELDHUIZEN [6178]
 

Bronnen: Onderzoek van J.G de Graaf Born & Mevr v Kooij-Klootwijk, BS huw ridderkerk 1864-11, 1895-5, 1904-8, BS geb ridderkerk 1865-29, 1866-121, 1867-161, 1868-181, 1870-208, 1872-232, 1874-167, 1876-224, BS ovl ridderkerk 1865-66, 1867-178, 1873-35, 1874-150, 1953-11.
1886Boedelscheiding 26 juni 1886 (ONR Ridderkerk, Inv. 150, Aktenummer/Blz. 47/7, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
1. Pietertje Valster, winkelierster, weduwe van Govert Willem Elshout te Rijsoord a) voor zich en b) als langstlevende ouder en als zodanig voogd over haar minderjarig kind Dana Antje Elshout. 2. Pieter Klootwijk [531], meester schilder te Rijsoord, in hoedanigheid van toeziend voogd over voornoemd minderjarig kind, geven te kennen dat Govert Willem Elshout, in leven winkelier te Rijsoord, aldaar de twaalfde januari dezes jaars is overleden. Volgens zijn testament van 21 november 1865 verleden voor notaris Leonardus Apollonius de Raadt te Barendrecht en de 16e februari dit jaar te IJsselmonde geregistreerd, heeft benoemd tot erfgename van zijn nalatenschap zijn echtgenote. Leendert Velthhuizen, meester metselaar; Cornelis Karsseboom, meester timmerman en Maurits Johannes Poirot, meester broodbakker, zijn met onderling genoegen gekozen tot deskundigen teneinde de onroerende goederen te waarderen.
1. een woonhuis waarin drie woningen met erf te Rijsoord, kadaster sectie C nummer 100.
2. een woonhuis met erf in de Kikkersteeg, kadaster sectie C nummer 286.
3. een dubbel woonhuis met schuur, erf en tuin en altijddurend erfpachtrecht op de grond, kadaster sectie C nummers 202 en 292 aan de Straatweg.
4. een vlasserstelling en gevolgen met arbeiderswoningen, kadaster sectie D nummers 453 t/m 457 aan de Zwaan.
5. een huis waarin twee woningen met tuin en erf aan de Zwet, kadaster sectie D nummers 575, 847 en 848. Waarde tezamen 5350 gulden. De baten bedragen totaal 7617,02 gulden minus de lasten 3996,20 gulden, zodat de gemeenschappelijke boedel zuiver bedraagt 3620,82 gulden.
1892Verkoop 28 juli 1892 (ONR Ridderkerk, Inv. 156, Aktenummer 87, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
Verkoper: de Heer Arie de Zeeuw Corneliszoon, vlasboer wonende te Rijsoord, gemeente Ridderkerk.
Koper:de Heer Pieter Klootwijk [531], meester Verver.
Betreft: een vlasserhelling met schuren en gevolgen, arbeiderswoningen, tuin en erf, alles staande en gelegen te Ridderkerk aan den Waaldijk en de Waal. Kadastraal bekend in sectie C, nummers: 499,500.501,502,503 en 504, groot 24 aren en 30 centiaren.
1893Testament 13 mei 1893 (ONR Ridderkerk, Inv. 157, Aktenummer/Blz. 37/2, Notaris F.H. baron d-Aulnis de Bourouill)
Pietertje Klootwijk [844], winkelierster, weduwe van Jacobus van den Oever [1044], wonende te Hendrik Ido Ambacht als langstlevende van hen beiden, en voogd over haar minderjarige kind Leentje Henrietta van den Oever en Pieter Klootwijk [531], meesterverver, wonende te Rijsoord, gemeente Ridderkerk in diens hoedanigheid als toeziend voogd van voornoemde minderjarige, verklaren dat genoemde Hendrik Jacobus van den Oever, wonende te Hendrik Ido Ambacht aldaar op 8 juni 1892 is overleden, die zijn vrouw volgens testament gepasseerd voor Leonardus Apollonius de Raadt d.d. 17-6-1881 tot erfgenaam heeft benoemd. Hij laat o.a. na een huis met erf, staande en gelegen te Hendrik Ido Ambacht aan den beneden Voordijk getaxeerd op een waarde van fl. 1.200 gulden.

  Beeldbank informatie van Pieter KLOOTWIJK [531]

  Kwartierblad van Pieter KLOOTWIJK [531]


8. Leendert KLOOTWIJK [136] gedoopt te Charlois op 03-03-1748, Vlasboer overleden te Sanderlingen Ambacht op 01-03-18289. Pietertje van NES [190] geboren te Heer-Oudelands-Ambacht ca. 1758, gedoopt te Rijsoord op 15-01-1764 overleden te Sanderlingen Ambacht op 29-12-183010. Arie van WINGERDEN [1062] overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 24-11-182411. (²) SCHOOF [1063]
4. Pieter KLOOTWIJK [193] geboren te Sanderlingen Ambacht op 09-01-1783, arbeider overleden te Sanderlingen Ambacht op 08-05-1834
                    
5. Lidewey van WINGERDEN [520] geboren te Sanderlingen Ambacht op 16-09-1788 overleden te Sanderlingen Ambacht op 18-06-1833
                    
6. (²) van der HOEVEN [966]
                    
7. (²) JONKER [967]
                    
2. Leendert KLOOTWIJK [521] geboren te Sanderlingen Ambacht op 15-07-1812, veldwachter overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 05-03-1872
                    
3. Catherina van der HOEVEN [528] geboren te Gouda op 18-05-1813 overleden te IJsselmonde op 16-03-1890
                    
1. Pieter KLOOTWIJK [531] geboren te Sanderlingen Ambacht op 11-02-1840, huisschilder overleden te Ridderkerk op 24-12-1917

getrouwd te Ridderkerk op 15-04-1864 met Willemijntje VALSTER [911] geboren te IJsselmonde op 16-10-1836 overleden te Rijsoord op 14-05-1915 dochter van Joris VALSTER [912] (1804-1864) en van Lijntje TOL [913] (1807-)
1. Catharina KLOOTWIJK [1045] geboren te Rijsoord op 27-01-1865
2. Lijntje KLOOTWIJK [1046] geboren te Rijsoord op 25-05-1866 overleden te Rotterdam op 09-11-1930
3. Leendert KLOOTWIJK [1047] geboren te Rijsoord op 27-07-1867 overleden te Ridderkerk op 13-12-1867
4. Leentje KLOOTWIJK [1048] geboren te Rijsoord op 18-08-1868 overleden te Ridderkerk op 07-02-1873
5. Joris KLOOTWIJK [906] geboren te Rijsoord op 10-09-1870, huisschilder overleden te Rotterdam op 12-09-1964
6. Lidewij KLOOTWIJK [1049] geboren te Rijsoord op 08-10-1872 overleden te Ridderkerk op 01-12-1874
7. Leentje KLOOTWIJK [1050] geboren te Rijsoord op 04-07-1874 overleden op 21-07-1961
8. Lidewij KLOOTWIJK [1051] geboren te Rijsoord op 12-09-1876 overleden te Ridderkerk op 29-01-1953
                    

  Tijdbalk van Pieter KLOOTWIJK [531]

Start
End

  Verwantschap van Pieter KLOOTWIJK [531]


Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid

© Kineo 2006-2020   3.234.241.200 on DS-TR-KW1