Familiestamboom Klootwijk

  Gezinsblad van Teunis van KLOOTWIJK [875]

  Beeldbank informatie van Teunis van KLOOTWIJK [875]

1820 Verklaringen bij het huwelijk van Teunus KLOOTWIJK [7367] en Maaijke ROGGE [7368] op 22 april 1820 te Meeuwen waarin verklaringen staan over de moeder van Teunus; Jenneke KLOOTWIJK [7366] en de grootouders van Teunus; Teunis van KLOOTWIJK [875] en Jenneke van der PLAS [876].

"Eenparig hebben verklaard; bij eigen verklaring en bij overlevering zoals welke weten dat Janneke van Klodewijk [7366] des verzoekers moeder den een en derstigsten December van den jare achtien honderd tien te Dussen is overleden.
Dat Teunis van Klodewijk in den jare zeventien honderd drie en zeventig den derden september en janneke van der Plas den negenden maart achtien honderd tien grootouders van moeders zijde van den verzoeker beide te Dussen zijn gestorven.
Dat dit hunlieden ....... daar geene formele extracten uit de registers van overlijden en bewijzen is aangezien in de Gemeente Dussen geene dusdanige registers van dien tijd te secretarij aanwezig zijn.
Waarvan acte door de comparanten benedend ons en onzen ..... van gedane voorleezing geteekend.
T v Kloodewijk, G van Kooten, Arnoldus van Turnhout, A v Krimpen, Jan Bruys"
1838 Overlijden van Dirk KLOOTWIJK [3767] op 81 jarige leeftijd op 6 juni 1838. Dirk de zoon van Teunis van KLOOTWIJK [875] (1719-1773) en van Jenneke van der PLAS was ongehuwd.
1842 Overlijden van Teunis KLOOTWIJK [877] overleden op 17 april 1842 te Dussen zoon van Teunis van KLOOTWIJK [875] en van Jenneke van der PLAS [876], weduwnaar van Janna VERHAGEN [880].

  Kwartierblad van Teunis van KLOOTWIJK [875]

  Tijdbalk van Teunis van KLOOTWIJK [875]

Start
End

  Verwantschap van Teunis van KLOOTWIJK [875]

Stamoudste van Teunis van KLOOTWIJK [875] (1719-1773) is Teunis van KLOOTWIJK [875] (1719-1773)
Verwantschap tussen Teunis van KLOOTWIJK [875] (1719-1773) en referentie Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918):

[Teunis van KLOOTWIJK als referentie]

distance:10

Hierboven een gezinsblad van een persoon. Klik op het nummer van een persoon "[....]" om naar een ander gezinsblad te gaan. Een gezinsblad bevat slechts summiere informatie. Om naar de complete genealogie te springen klik op "[Gen: xxxx.htm#xxx]".
(¹) = Laatste maand aangepast
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid

© Kineo 2006-2020   3.215.182.81 on DS-TR-KW1