Familytree Klootwijk

  Familysheet of Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087]

Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087] born approx. 1250 died after 1298
married with (²) van DAALLEM [1088]
 
1.
Adriaan van CLOOTWIJCK [1089] born approx. 1280, knaap died after 1322 married with (²) van DRONGELEN [1090]
 
 
2.
(²) van CLOOTWIJCK [1091]
 
 
3.
(²) van MUYLWIJCK [1092]
 

Uit: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden door A.J. van der Aa uitg. 1845:
KLOOTWIJK, voormalige adellijke hofstede in het land van Altena, prov. Noord-Brabant, van welke het adellijke geslacht 'van Klootwijk' voortkwam, hetwelk van dat van der Merwede afstamde, zijnde Adriaan van der Merwede Danielszn., die op het einde der dertiende eeuw leefde, de eerste geweest, welke dien naam aannam.
Deze adellijke hofstede, welke, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte bevatte van 70 morgen (ongeveer 60 bunder) is, bij den St. Elizabethsvloed van 18 november 1421, geheel ondergeloopen, en er zijn later slechts 54 of 55 morgen gronds daarvan weder bedijkt door Adriaan van Klootwijk Reijerszoon, zoo als blijkt uit eenen Schepenenbrief van Almkerk de dato 10 september 1534. In het jaar 1585 deed Johan van Klootwijk, de grachten van het vervallen huis van Klootwijk weder ophalen. De schans schijnt echter nimmer weder tot den vorigen luister te zijn gekomen. Thans vindt men er nog enkel eene bouwhoeve met 3 bunder land behoorende tot het arr. 's-Hertogenbosch, kant. Heusden, gem. Almkerk-en-Uitwijk, en wordende thans in eigendom bezeten door de wed. B. Snart.

Het eerste gedeelte van deze tak 'van Clootwijck' wordt beschreven in "Beschrijvinge van Dordrecht" (1677) door Matthijs Balen. Deze heeft zijn gegevens uit een handschrift van (vermoedelijk) Matthijs van de Merwede van Clootwijck (afstammeling van Reijer Janszoon van Clootwijk). Er bestaat echter grote twijfel over de nauwkeurigheid van deze beschrijving. Neem bijvoorbeeld het feit dat als vader van Adriaan Jan Arntsz hier Reijer van Clootwijk genoemd wordt.

Wel is er een familiewapen gevonden van de Merwedes bij het CBG in den Haag.

  Pictures of Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087]

Een afbeelding van het wapen van de oude familie (van) Clootwijck
1250Familiewapen van de Merwedes bij het CBG in den Haag.
1677Het eerste gedeelte van deze tak 'van Clootwijck' wordt beschreven in "Beschrijvinge van Dordrecht" (1677) door Matthijs Balen. Deze heeft zijn gegevens uit een handschrift van (vermoedelijk) Matthijs van de Merwede van Clootwijck (afstammeling van Reijer Janszoon van Clootwijk). Er bestaat echter grote twijfel over de nauwkeurigheid van deze beschrijving. Neem bijvoorbeeld het feit dat als vader van Adriaan Jan Arntsz hier Reijer van Clootwijk genoemd wordt.
1678Van Balen blad 2

  Kwartierblad van Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087]                    

                    

                    

                    

                    

                    
1. Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087] born approx. 1250 died after 1298

married with (²) van DAALLEM [1088]
1. Adriaan van CLOOTWIJCK [1089] born approx. 1280, knaap died after 1322
2. (²) van CLOOTWIJCK [1091]
3. (²) van MUYLWIJCK [1092]
                    

  Timeline of Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087]

Start
End

  Genetic distance of Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087]

Stamoudste van Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087] (1250-1298) is Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087] (1250-1298)
Verwantschap tussen Adriaan Danielszn van der MERWEDE [1087] (1250-1298) en referentie Willem KLOOTWIJK [14] (1851-1918):

[Adriaan Danielszn van der MERWEDE als referentie]

distance:10

Above a familyrecord. Click on a personsnumber "[....]" to jump to another familyrecord. Familyrecords doesn't contain all detail information, click on "[Gen: xxxx.htm#xxx]" to jump to the familytree.
(¹) = Modified last month
(²) = Niet zichtbaar wegens privacybeleid

© Kineo 2006-2019   3.84.130.252 on DS-TR-KW1