Voorbehoud en waarschuwingen (Disclaimer and Warnings)


  1. Al het materiaal op deze site mag door een ieder gebruikt worden voor verwerking of publicatie. Het enige voorbehoud is dat deze informatie nimmer op commerciele wijze gebruikt mag worden.
  2. Als er gegevens overgenomen worden is altijd noodzakelijk om zelf de bronnen te verifieren.
  3. De gepubliceerde genealogieen zullen altijd een aantal fouten en onvolledigheden kunnen bevatten. De gekozen werkwijze is: Indien er gegevens gevonden worden zullen die gegevens zo snel mogelijk gepubliceerd worden. Dit ondanks dat er nog geen hard bewijs is.
  1. All data on this site may be used for own publications or processing. The data me never be used for commercial purposses.
  2. If data is used it is always nessesary to verify the sources.
  3. The data presented can always contain errors. The data will be published directly even if it is not yet fully proven to be cerrect.

home