Familiestamboom Klootwijk

Genealogie Pieter KLOOTWIJK [4600]

Opgemaakt op 4-3-2005 door C.C. Klootwijk Voorbehoud en waarschuwingen
I. Pieter KLOOTWIJK [4600], geb. ca. 1600, tr. [1673] .
Kind(eren):
  1. Jan Pieterse [4598], geb. verm. Delfshaven ca. 1638, volgt II.


II. Jan Pieterse KLOOTWIJK [4598] (zn. van I), geb. verm. Delfshaven ca. 1638, ondertr./tr.(1) [1674] Rotterdam 24-11/17-12-1658 Grietje Willems [4599].
Uit dit huwelijk:
  1. Willem [4601], ged. Delfshaven 5-10-1659 (get: Gerrebrant Warnaertse, Barbar Wolfferts).
  2. Trijntje [4602], ged. Delfshaven 29-8-1660 (get: Philip Willemse, Ariaentje Alewijns, Grietje Jans).
  3. Aeltje [4603], ged. Delfshaven 26-3-1662 (get: Pieter Stanze Craijenbosch, Maertje Stanse Crayenbosch, Ariaentje Leenderts).
  4. Philippus [4605], ged. Delfshaven 19-7-1665 (get: Pieter Janssen, Gerbrandt Warnartsz, Sara Jans, Grietje Jans).
  5. Aeltjen [4604], ged. Delfshaven 30-6-1667 (get: Ariaantje Leenderts).

Jan Pieterse KLOOTWIJK, tr.(2) [1675] Rotterdam 19-1-1669 Soetje Dirks de LANGE [4606].
Uit dit huwelijk:
  1. Helena [4607], ged. Delfshaven 30-10-1669 (get: Pieter Cornelisse, Cornelia N.n., Neeltje Adriaens).
  2. Philips [4608], ged. Delfshaven 19-8-1671 (get: Cornelis van der Meer, Neeltje Arents).


11-07-1670 Schuldbekentenig: "Jan Pietersz Clootwijcq en Soetge Dircxdr de Lange echtelieden bekennen schuldig te zijn aan de commandeur Simon den Dansser de Somma van f 400,- terzake van geldlening. Een obligatie, op 02.03.1653 voor notaris van Vliet verleden, ad f 800,- ten laste van Adriaen Eewouts de Lange, meester sceepmaker, ten behoeve van Soetge Dircx wordt als zekerheid in bewaring gegeven."
10-02-1671 Schuldbekentenis: "Het echtpaar Jan Pietersz Clootwijck en Soetge Dircx de Lange, bekent schuldig te zijn aan de commandeur Symon den Danser de somme van f 200,- ter zake van geldlening. De in acte no. 6 blz. 21 in bewaring gegeven obligatie d.d. 02.03.1653, verleden voor notaris van Vliet, ad f 800,- ten laste van Adriaen Eewouts de Lange, meester scheepmaker, ten behoeve van Soetge Dircx blijft in bewaring totdat ook deze schuld is afbetaald. "
20-03-1675 Procuratie: "De crediteuren van Jan Pieters Clootwijck en Soetgen Dircx de Lange, t.w. mr. Johan Dijckman, Anthonie de Ronde, Adrian Coornhart, Jacob den Hengst, doctor Johannes Ments, mr. Johan Verhoeff, Anna Jans, Aerjaentgen Cornelisdr, Jan Coelemey, Deonys Gillo, bidder te begrafenisse, Crijntgen Jacobs, machtigen Johannes van den Bergh, eerste clerck ter secretarie te Delff om namens hen akten te lichten volgens sententie van preferentie d.d. 20.02.1675 en de daarna door curator Christaen van Vliet opgemaakte inventaris."
De ouders van Jan Pieterse zijn nog niet bekend. Is zijn vader soms Pieter Cornelisse (getuige bij doop van Helena). Bij de doopinschrijving van Philippus [4605] wordt als vader Pieter Pieterse Klootwijk genoemd ik heb het vermoeden dat het hier toch Jan Pietese betreft.
De achternaam van Soetje Dirks, wordt alleen bij de trouwinschrijving genoemd.
Bronnen: DTB Geref Delfshaven, ONA Delfshaven.


© Kineo 2006-2021   3.239.242.55 on DS-TR-KW1